Nahrazení nežádoucího obsahu pomocí nástroje Záplata

Zjistěte, jak nahradit vybranou oblast obrazovými body z jiné části obrazu.

Nástroj Záplata v aplikaci Photoshop

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Záplata (J) . Pokud nástroj Záplata nemůžete najít, klikněte na nástroj Bodový retušovací štětec  a podržte jej, aby se zobrazily další související nástroje. Z nich pak vyberte nástroj Záplata.

  2. V pruhu voleb nástroje zvolte pro možnost Záplata hodnotu Normální a vyberte buď Zdroj, nebo Cíl.

  3. Pomocí vybraného nástroje Záplata nakreslete hranici výběru kolem oblasti obrazu, kterou chcete nahradit. 

  4. Pokud chcete opravit zdroj, přetáhněte výběr přes oblast s odpovídajícím detailem, kterým chcete překrýt část obrazu určenou k odebrání. Pokud chcete opravit cíl, přetáhněte výběr přes část obrazu, kam chcete zkopírovat vybrané pixely.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?