Tisk PDF

Chybí tlačítko Tisknout?

Pokud nevidíte tlačítka Tisknout a Storno, je váš monitor nastaven na nízké rozlišení obrazovky. Aplikace Reader není určena pro displeje s nízkým rozlišením (minimální doporučené rozlišení je 1024 x 768). Tomuto omezení se ale lze vyhnout. Svůj dokument můžete vytisknout jedním z následujících způsobů:

 • Stiskněte Enter nebo Return.
 • Pokud se v pravé části dialogového okna objeví posuvná lišta, přetažením posuvníku dolů si tlačítka zobrazte.
Poznámka:

(Windows) Na některých monitorech překrývá tlačítko Tisknout hlavní panel systému Windows. Tento panel můžete skrýt tak, aby se objevil pouze tehdy, když přejedete myší do spodní části obrazovky. Klepněte na hlavní panel pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogové okně Vlastnosti vyberte možnost Automaticky skrýt hlavní panel a klikněte na OK.

Nastavení vlastností hlavního panelu tak, aby se panel skrýval a bylo možné vybrat tlačítko Tisknout

Rovněž si projděte článek související s opravou registru: HiDPI, podpora displeje Retina

Tisk PDF

 1. Vyberte Soubor > Tisknout nebo klikněte na panelu nástrojů na ikonu .

 2. Vyberte tiskárnu a počet kopií, které chcete vytisknout.

 3. (Volitelné) Kliknutím na možnost Vlastnosti otevřete předvolby tiskárny. Další informace najdete v dokumentaci k tiskárně.

 4. V části Stránky pro tisk vyberte možnost:

  • Všechny – vytiskne všechny stránky v souboru PDF.
  • Aktuální stránka – vytiskne aktuální stránku v souboru PDF.
  • Stránky – můžete vybrat podmnožinu stránek, které budou vytištěny. Zadat můžete čísla jednotlivých stránek, rozsah nebo kombinaci obojího. Například: 1, 6–18, 33, 98.
  • Další volby – určuje další volby, například liché nebo sudé stránky nebo obrácené pořadí stránek.

 5. Zadejte další volby podle svých požadavků:

  • Velikost a zpracování stránek
  • Orientace
  • Poznámky a formuláře
  Poznámka:

  Po změně nastavení se zobrazí náhled tisku. Kliknutím na tlačítka šipek dole si můžete zobrazit náhled dalších stránek.

 6. V případě potřeby kliknutím na možnost Vzhled stránky změňte velikost papíru, zdroj papíru nebo jeho orientaci.

 7. Klikněte na tlačítko Tisk.

Běžné tiskové úlohy

Oboustranný tisk

Tisknout na obě strany můžete v případě, že vaše tiskárna podporuje funkci oboustranného tisku.  

Poznámka: Oboustranný tisk se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk.

Tyto možnosti řídí ovladač tiskárny, nikoli aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Funkce podporované vaší tiskárnou najdete v dokumentaci k tiskárně.

 • V dialogu Tisknout vyberte Oboustranný tisk a vyberte okraj pro převrácení.
Poznámka:

Může dojít k situaci, kdy tiskárna ve skutečnosti podporuje oboustranný tisk, ale tato možnost se v dialogovém okně Tisknout nezobrazí. V takovém případě přejděte do vlastností tiskárny a použijte příslušnou volbu z předvoleb tiskárny.

Další informace naleznete v článku Oboustranný tisk.

Černobílý tisk

Barevný dokument PDF můžete vytisknout ve stupních šedi.

 • V dialogovém okně Tisknout zaškrtněte volbu Vytisknout v odstínech šedé.

Tisk v odlišné velikosti

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte volby úpravy měřítka.

Tisk velkoformátových dokumentů

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní banner, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Volba Plakát vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak moc se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Plakát a poté zadejte volby pro dlaždice.

Tisk více stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek souboru PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 2 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Více stránek a zadejte stránky, které chcete vytisknout na jeden list, včetně dalších souvisejících voleb.

Tisk brožur

Vícestránkový dokument můžete vytisknout jako brožuru. Stránky jsou rozloženy dvě na list. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné listy, vznikne kniha se správným pořadím stránek.

 • V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Brožura a poté zadejte volby pro brožuru.

Tisk poznámek

Poznámky můžete vytisknout na jejich místě (podobně jako lístky nalepené na stránku) nebo v seznamu či jako souhrn.

V oblasti Poznámky a formuláře proveďte jeden z následujících kroků:

 • Vyberte volbu z rozbalovacího seznamu.
 • Klikněte na možnost Přehled poznámek.

Tisk části stránky

Je možné tisknout i jen část stránky v souboru PDF. Chcete-li vybrat oblast, která má být vytištěna, použijte nástroj Snímek. Oblast může být tvořena textem, grafikou nebo obojím. Vybranou oblast můžete vytisknout v plné velikosti nebo ji zmenšit tak, aby se vešla na papír.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Pořídit snímek.
 2. Výběr části stránky nakreslením obdélníku.
 3. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 4. V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Vybraná grafika.

Proč si nemohu svůj dokument vytisknout?

Začněte pomocí těchto tipů na řešení problémů

Problémy s tiskem mohou mít různé příčiny. Při zjišťování příčin začněte touto užitečnou technickou poznámkou: Řešení problémů s tiskem PDF | Acrobat, Reader

Když je dokument PDF chráněný heslem a tisk není dovolen

Pokud obdržíte dokument PDF chráněný heslem, zadejte před tiskem dokumentu příslušné heslo. Některé chráněné dokumenty obsahují omezení, která brání jeho vytištění, úpravám nebo kopírování obsahu. Pokud dokument PDF obsahuje omezení vztahující se na tisk, kontaktujte jeho autora.

(Pouze Windows) Omezení způsobuje chráněný režim

Výchozí chráněný režim výrazně rozšiřuje zabezpečení aplikace Acrobat Reader. Zda tisku brání chráněný režim poznáte tak, že ho zkusíte dočasně vypnout. Klikněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Vlastnosti dokumentu. Pro kontrolu zapnutí/vypnutí chráněného režimu klikněte na Pokročilé.

Chcete-li zakázat chráněný režim, vyberte možnost Úpravy > Předvolby a poté klikněte na položku Zabezpečení (rozšířené) v levé části. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zapnout po spuštění chráněný režim. Zavřete aplikaci Reader, znovu ji spusťte, a zkuste dokument vytisknout znovu.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno maximální zabezpečení, možnost Zapnout po spuštění chráněný režim po dokončení tisku znovu vyberte.

Simulace přetisku tiskových barev

Simulace přetisku přibližně ukazuje, jak prolínání a přetisk barevných kreseb vypadá po vytištění na ofsetovém tiskařském stroji. Efekt přetisku můžete simulovat na barevné stolní tiskárně vybráním možnosti Simulovat přetisk v dialogovém okně Další nastavení tisku. Simulace přetisku převede pro tisk bodové barvy na výtažkové barvy. Pokud chcete použít soubor pro konečný výstup, nevybírejte možnost Simulovat přetisk.

Poznámka:

Kvalita barevné reprodukce se u barevných tiskáren značně liší. Z tohoto důvodu jsou kontrolní náhledy od poskytovatele služby tím nejlepším způsobem ověření konečného výstupu.

Tři překrývající se kruhy bez přetisku (vlevo) a s přetiskem (vpravo).

Co mám dělat v případě, že aplikace Acrobat Reader při tisku dokumentu zobrazí výzvu k uložení souboru?

Pokud vás aplikace Acrobat Reader po kliknutí na tlačítko Tisk vyzve k uložení souboru, přejděte do dialogového okna Další nastavení tisku a zrušte zaškrtnutí možnosti Tisk do souboru.

Poznámka:

 • Zkontrolujte, zda jste pro tisk vybrali fyzickou tiskárnu a ne tiskárnu Adobe PDFXPS/Send note nebo jinou virtuální tiskárnu.
 • Volba Tisk do souboru byla dostupná v samotném dialogovém okně Tisknout až do verzí Acrobat 10.X.

Co mám dělat v případě, že chci vytisknout poznámky obsažené v dokumentu PDF?

Existují určité anotace (například rozbalovací poznámky), které se nachází v dokumentu PDF, ale ve výchozím nastavení se nevytisknou.

Jedná se o záměrné nastavení, aby poznámky nepřekrývaly obsah za nimi.

Může se ale stát, že je vytisknout potřebujete. Vytisknutí rozbalovacích poznámek a dalších anotací:

 1. Přejděte do Úpravy > Předvolby.
 2. V seznamu Kategorie vyberte položku Přidávání poznámek.
 3. Povolte volbu Tisk poznámek a rozbalovacích oken.

Při tisku dochází k selhání aplikace Acrobat Reader / Aplikace Acrobat Reader po kliknutí na tlačítko Tisk netiskne

Může k tomu dojít z důvodu poškození instalačního souboru aplikace Adobe Acrobat. Tento problém vyřešíte používáním nejnovější verze aplikace Adobe Reader / Acrobat.

Pokud se tento problém projeví i u nejnovější verze:

 1. Odinstalujte aplikaci Acrobat Reader pomocí nástroje Acrobat cleaner.
 2. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat Reader.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online