Chybí tlačítko Tisknout?

Pokud nevidíte tlačítka Tisknout a Storno, je váš monitor nastaven na nízké rozlišení obrazovky. Aplikace Reader není určena pro displeje s nízkým rozlišením (minimální doporučené rozlišení je 1024 x 768). Tomuto omezení se ale lze vyhnout. Svůj dokument můžete vytisknout jedním z následujících způsobů:

 • Stiskněte Enter nebo Return.
 • Pokud se v pravé části dialogového okna objeví posuvná lišta, zobrazte si tlačítka přetažením posuvníku dolů.

Poznámka:

(Windows) Na některých monitorech překrývá tlačítko Tisknout hlavní panel systému Windows. Tento hlavní panel můžete skrýt tak, aby se objevil pouze tehdy, když přejedete myší do spodní části obrazovky. Klepněte na hlavní panel pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti vyberte možnost Automaticky skrýt hlavní panel a klepněte na OK.

Nastavení vlastnosti hlavního panelu tak, aby se tento hlavní panel skrýval a bylo možné vybrat tlačítko Tisknout.
Nastavení vlastností hlavního panelu tak, aby se tento hlavní panel skrýval a bylo možné vybrat tlačítko Tisknout

Rovněž si projděte článek související s opravou registru: HiDPI, podpora displeje Retina

Tisk PDF

 1. Vyberte příkaz Soubor > Tisknout nebo klikněte na panelu nástrojů na ikonu .

 2. Vyberte tiskárnu a počet kopií, které chcete vytisknout.

 3. (Volitelné) Kliknutím na možnost Předvolby otevřete předvolby tiskárny. Další informace najdete v dokumentaci k tiskárně.

 4. V části Stránky pro tisk vyberte možnost:

  • Všechny – vytiskne všechny stránky v PDF.
  • Aktuální stránka – vytiskne aktuální stránku v PDF.
  • Stránky – můžete vybrat podmnožinu stránek, které budou vytištěny. Zadat můžete čísla jednotlivých stránek, rozsah nebo kombinaci obojího. Například: 1, 6–18, 33, 98.
  • Další volby – určuje další volby, například liché a sudé stránky nebo obrácené pořadí stránek.
  Stránky k vytisknutí
 5. Zadejte další volby podle svých požadavků:

  • Úprava velikosti stránky a manipulace s velikostí stránky
  • Orientace
  • Poznámky a formuláře

  Poznámka:

  Po změně nastavení se zobrazí náhled tisku. Kliknutím na tlačítka šipek dole si můžete zobrazit náhled dalších stránek.

 6. V případě potřeby kliknutím na možnost Nastavení stránky změňte velikost papíru, zdroj papíru nebo jeho orientaci.

 7. Klikněte na tlačítko Tisknout.

Běžné tiskové úlohy

Tisknout na obě strany

Print_double-sided

Tisknout na obě strany můžete v případě, že vaše tiskárna podporuje funkci tisku na obě strany (režim oboustranného tisku).  

Poznámka: Oboustranný tisk se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk.

Tyto volby řídí ovladač tiskárny, nikoli aplikace Adobe Acrobat DC nebo Adobe Reader DC. Funkce podporované vaší tiskárnou najdete v dokumentaci k tiskárně.


 • V dialogu Tisknout zapněte Tisk na obě strany papíru a vyberte okraj pro převrácení.

Poznámka:

Může dojít k situaci, kdy tiskárna ve skutečnosti podporuje oboustranný tisk, ale tato volba se v dialogu Tisk nezobrazí. V takovém případě přejděte do vlastností tiskárny a použijte příslušnou volbu z předvoleb tiskárny.

Běžné tiskové úlohy

Další informace naleznete v článku Oboustranný tisk.

Černobílý tisk

Print_color-in-shades-of-grey

Barevný dokument PDF můžete vytisknout ve stupních šedi.


 • V dialogu Tisknout zapněte volbu Tisknout ve stupních šedi.
Černobílý tisk

Tisk v odlišné velikosti

Resize_pages

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent.


 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte volby úpravy měřítka.
print_resize

Tisk velkoformátových dokumentů

Print_posters-as-banners

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Volba Plakát vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.


 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Plakát a poté zadejte volby pro dlaždice.
Tisk velkoformátových dokumentů

Tisk více stránek na jeden list

Print_multiple-pages-per-sheet

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 2 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.


 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Více a zadejte stránky, které chcete vytisknout na jeden list, včetně dalších souvisejících voleb.
Tisk více stránek na jeden list

Tisk brožur

Print_a-booklet

Vícestránkový dokument můžete vytisknout jako brožuru. Stránky jsou rozloženy dvě na list. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné listy, vznikne kniha se správným pořadím stránek.


 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Brožura a poté zadejte volby pro brožuru.
Tisk brožur

Tisk poznámek

Print_comments

Poznámky můžete vytisknout na svém místě (podobně jako lístky nalepené na stránku) nebo v seznamu či jako souhrn.

V oblasti Poznámky a formuláře proveďte jeden z následujících kroků:


 • Vyberte volbu z rozbalovacího seznamu.
 • Klikněte na možnost Přehled poznámek.
Tisk poznámek

Tisk části stránky

Print_a-portion-of-a-page

Je možné tisknout i jen část stránky v souboru PDF. Chcete-li vybrat oblast, která má být vytištěna, použijte nástroj Snímek. Oblast může být tvořena textem, grafikou nebo obojím. Vybranou oblast můžete vytisknout v plné velikosti nebo ji zmenšit tak, aby se vešla na papír.


 1. Vyberte možnost Úpravy > Pořídit snímek.
 2. Nakreslení pravoúhelníku, kterým vyberete část stránky.
 3. Vyberte možnost Soubor > Tisk.
 4. V dialogu Tisknout klikněte na možnost Vybraná grafika.
Tisk části stránky

Proč si nemohu svůj dokument vytisknout?

Začněte pomocí těchto tipů na řešení problémů

Problémy s tiskem mohou mít různé příčiny. Při zjišťování příčin začněte touto užitečnou technickou poznámkou: Řešení problémů s tiskem PDF | Acrobat, Reader

Když je dokument PDF chráněný heslem a tisk není dovolen

Pokud obdržíte dokument PDF chráněný heslem, zadejte před tiskem dokumentu příslušné heslo. Některé chráněné dokumenty obsahují omezení, která brání jeho vytištění, úpravám nebo kopírování obsahu. Pokud dokument PDF obsahuje omezení vztahující se na tisk, kontaktujte jeho autora.

(Pouze Windows) Omezení způsobuje chráněný režim

Výchozí chráněný režim výrazně rozšiřuje zabezpečení aplikace Acrobat Reader DC. Zkuste chráněný režim dočasně vypnout, poznáte tak, zda nějak brání správnému tisku. Klikněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Vlastnosti dokumentu. Pro kontrolu zapnutí/vypnutí chráněného režimu klikněte na možnost Pokročilé.

Chcete-li zakázat chráněný režim, vyberte možnost Úpravy > Předvolby a poté klikněte na položku Zabezpečení (Rozšířené) v levé části. Odškrtněte možnost Povolit chráněný režim při spuštění. Zavřete aplikaci Reader, znovu ji spusťte, a pokuste se vytisknout dokument.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno maximální zabezpečení, tak po dokončení tisku znovu vyberte možnost Povolit chráněný režim při spuštění.

Simulace přetisku tiskových barev

Simulace přetisku přibližně ukazuje, jak prolínání a přetisk barevných kreseb vypadá po vytištění na ofsetovém tiskařském stroji. Efekt přetisku můžete simulovat na barevné stolní tiskárně vybráním možnosti Simulovat přetisk v dialogu Další nastavení tisku. Simulace přetisku převede přímé barvy na výtažkové barvy pro tisk. Pokud chcete použít soubor pro konečný výstup, nevybírejte volbu Simulace přetisku.

Poznámka:

Kvalita barevné reprodukce se u barevných tiskáren značně liší. Z tohoto důvodu jsou kontrolní náhledy od poskytovatele služby tím nejlepším způsobem ověření konečného výstupu.

Tři překrývající se kruhy bez přetisku (vlevo) a s přetiskem (vpravo)
Tři překrývající se kruhy bez přetisku (vlevo) a s přetiskem (vpravo).

Co mám dělat v případě, že aplikace Acrobat Reader DC při tisku dokumentu zobrazí výzvu k uložení souboru?

Pokud vás aplikace Acrobat Reader DC po kliknutí na tlačítko Tisknout vyzve k uložení souboru, klikněte do dialogu Další volby tisku a zrušte zaškrtnutí volby Tisk do souboru.

Poznámka:  

 • Zkontrolujte, jestli jste vybrali pro tisk fyzickou tiskárnu a nikoli nějakou virtuální tiskárnu, jako je například Adobe PDFXPS/Send note.
 • Volba Tisk do souboru byla dostupná v samotném dialogu Tisknout až do verzí Acrobat 10.X.

Co mám dělat v případě, že chci vytisknout poznámky obsažené v dokumentu PDF?

Existují určité anotace (například rozbalovací poznámky), které se nachází v dokumentu PDF, ale ve výchozím nastavení se nevytisknou.

Jedná se o záměrné nastavení, aby poznámky neskrývaly obsah ukrytý za nimi.

Může se ale stát, že je vytisknout potřebujete. Vytisknutí rozbalovacích poznámek a dalších anotací:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby.
 2. V seznamu Kategorie vyberte položku Přidávání poznámek.
 3. Povolte volbu Tisk poznámek a rozbalovacích poznámek.

Při tisku dochází k selhání aplikace Acrobat Reader DC / Aplikace Acrobat Reader DC po kliknutí na tlačítko Tisknout netiskne

Může k tomu dojít z důvodu poškození instalačního souboru aplikace Adobe Acrobat DC. Tento problém vyřešíte používáním nejnovější verze aplikace Adobe Reader DC / Acrobat DC.

Pokud se tento problém projeví i u nejnovější verze:

 1. Odinstalujte aplikaci Acrobat Reader DC pomocí nástroje Acrobat cleaner.
 2. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat Reader DC.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online