Problémy s rendrováním na obrazovkách HiDPI v systému Windows a na obrazovkách Retina v zařízeních se systémem Mac

Na obrazovkách HiDPI v 64bitové verzi systému Windows 8.1 a na obrazovkách Retina v zařízeních se systémem Mac jsou měřítka uživatelských rozhraní aplikací odlišná od obrazovek s nižším rozlišením. V těchto zařízeních se při použití aplikací Acrobat a Adobe Reader ve verzích dřívějších než verze 11.0.07 mohou zobrazit neostré ikony, okraje dialogů mohou zasahovat mimo obrazovku, může se vyskytnout chybné zarovnání objektů a neostrý text a ovládací prvky.

Tyto problémy se vyskytují méně po aktualizaci na verzi 11.0.07.

Další informace naleznete v poznámkách k verzi. Produkty ve verzi 10.x nepodporují obrazovku Retina v zařízení se systémem Mac.

Nastavení měřítka ve verzi 11.0.07

Aplikace Acrobat a Reader lze nyní využít i s monitory HiDPI a jejich uživatelské rozhraní lze zvětšit až o 200 %. Měřítko je automaticky zapnuto pomocí nastavení systému a lze je upravit v nabídce Předvolby > Všeobecné > Měřítko pro rozlišení obrazovky. Ve výchozím nastavení je nastavena hodnota Automaticky, ale můžete ji změnit na hodnotu „100%“ nebo „200%“. Pomocí ovládacích panelů systému uživatele lze spíše než předvolby aplikace spravovat jiné položky, například velikost písma, položky nabídky a rozevírací seznamy.

 

Možnosti a chování nastavení měřítka ve verzi 11.0.07 jsou uvedeny níže:

 • Automaticky
  • Hodnota je určena pro nastavení až do 150 %, kdy se uživatelské rozhraní zobrazí ve velikosti 100 %.
  • Hodnota je určena pro nastavení 150 % nebo vyšší, kdy se uživatelské rozhraní zobrazí ve velikosti 200 %.
 • 100%
 • 200%

Konfigurace registru

Pokud potřebujete jiné měřítko než 100 % nebo 200 %, můžete zpřesnit konfiguraci úpravou předvolby registru.

Upozornění: Úprava registru vyžaduje oprávnění správce a měli by ji provádět zkušení uživatelé. Pokud je úprava registru provedena chybně, může být nutné přeinstalovat systém Windows. Úpravu registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Ikony uživatelského rozhraní jsou navrženy pro použití při rozlišení 100 % nebo 200 %. Při jiném nastavení se ikony mohou jevit jako roztažené.

Postup konfigurace nastavení měřítka:

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Zadejte příkaz regedit.exe a stisknutím klávesy ENTER otevřete Editor registru.
 3. Přejděte do jednoho z následujících umístění:

Aplikace Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Aplikace Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Pokud v pravém podokně neexistuje položka dDPIScaling, klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Nový > Řetězcová hodnota.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na položku dDPIScaling a zvolte možnost Upravit.
 3. Zadejte požadovanou hodnotu. Například zadejte hodnotu 1.2 pro rozlišení 120 %, hodnotu 1.5 pro rozlišení 150 % nebo hodnotu 1.7 pro rozlišení 170 %. Pokud zadáte hodnotu 0.0, aplikace sama zvolí, jaké nastavení bude použito.
 4. Restartujte produkt.
Dialog klíče

Nastavení zařízení se systémem Mac pro verzi 11.x

Některé instalace dřívějších verzí než verze 11.0.07 jsou ve výchozím nastavení v nižším rozlišení. Chcete-li ověřit nastavení, vyberte aplikaci Acrobat nebo Reader, přejděte k nabídce Soubor/Informace a vyhledejte, zda je nastavení Otevřít v nízkém rozlišení neaktivní.

Alternativní řešení 1

 1. Otevřete složku Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist.
 2. Vyhledejte položku NSHighResolutionCapable.
 3. Pokud je hodnota nepravda změňte ji na pravdu.
 4. Restartujte produkt.

Alternativní řešení 2

 1. Otevřete okno aplikace Terminál. 
 2. Zadejte řetězec touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/
 3. Zrušte zaškrtnutí nastavení Otevřít v nízkém rozlišení, aby se aplikace otevřela ve vysokém rozlišení. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online