Zkušební verze služby Acrobat Sign pro Workday: Instalační příručka

Přehled

Zkušební verze služby Adobe Acrobat Sign pro Workday: Instalační příručka je navržena tak, aby pomohla zákazníkům Workday naučit se aktivovat zkušební účet Adobe Sign a následně jej integrovat do klienta Workday. Abyste mohli používat službu Adobe Sign v rámci systému Workday, musíte vědět, jak vytvářet a upravovat položky systému Workday, jako jsou:

 • Rámec firemního procesu
 • Nastavení klienta a konfigurace
 • Výkaznictví a integrace Studio Workday

Poznámka: Pokud již máte účet Adobe Sign, není třeba začínat se zkušební verzí. O integraci do systému Workday můžete požádat svého manažera pro úspěch klientů.

Důležitými kroky k dokončení integrace jsou:

 • Aktivace vašeho zkušebního účtu služby Adobe Sign
 • Vygenerování integračního klíče ve službě Adobe Sign
 • Instalace integračního klíče do klienta systému Workday

Aktivace zkušebního účtu Acrobat Sign

Pokud chcete požádat o 30denní zkušební verzi služby Adobe Sign, musíte vyplnit tento registrační formulář.

Poznámka: Doporučujeme k vytvoření zkušební verze použít platnou funkční e-mailovou adresu a nikoli dočasný e-mail. Je třeba, abyste měli do tohoto e-mailu přístup a mohli účet ověřit. Proto musí být adresa platná.

trial-land

Během jednoho pracovního dne vám náborový specialista služby Acrobat Sign zajistí účet (ve službě Acrobat Sign) pro Workday. Po dokončení obdržíte potvrzovací e-mail, jak je znázorněno níže. 

welcome-email-2020

Podle pokynů v e-mailu inicializujte svůj účet a otevřete domovskou stránku služby Adobe Sign.

Generování integračního klíče

V případě nových instalací musíte vygenerovat integrační klíč ve službě Adobe Sign a zadat jej do systému Workday. Tento klíč automaticky ověří prostředí Adobe Sign a Workday, aby si vzájemně důvěřovala a sdílela obsah.

Jak vygenerovat integrační klíč ve službě Adobe Sign:

 1. Přihlaste se ke svému správci ve službě Adobe Sign.

 2. Přejděte do části Účet > Osobní preference > Přístupové tokeny.

 3. V pravém horním rohu vyberte ikonu .

  Otevře se rozhraní Vytvořit integrační klíč.

  Obrázek navigace na stránku Přístupové tokeny

 4. Zadejte intuitivní název vašeho klíče, např. Workday.

  Integrační klíč musí mít povoleny následující prvky:

  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • widget_read
  • library_read
  Panel Vytvořit integrační klíč

 5. Vyberte možnost Uložit.

  Stránka Přístupové tokeny je otevřena a zobrazuje klíče vytvořené ve vašem účtu.

 6. Vyberte definici klíče vytvořeného pro systém Workday.

  Odkaz na integrační klíč je zobrazen v horní části definice.

 7. Vyberte odkaz Integračního klíče.

  Zobrazí se integrační klíč.

  Odkaz na integrační klíč

 8. Zkopírujte tento klíč a uložte jej na bezpečné místo pro další krok.

 9. Vyberte možnost OK.

  Panel Integrační klíč

Konfigurace klienta Workday

Instalace integračního klíče

Instalace integračního klíče do klienta Workday vytvoří důvěryhodné propojení se službou Adobe Sign. Jakmile se tak stane, lze k jakémukoli firemnímu procesu přidat krok Review Document (Zkontrolovat dokument), který umožňuje podpisový proces.

Poznámka: Služba Adobe Sign je v rámci celého prostředí systému Workday označena jako „Adobe Document Cloud“.

Jak instalovat integrační klíč:

 1. Přihlaste se jako správce účtu do systému Workday.

 2. Vyhledejte a otevřete stránku Edit Tenant Setup - Business Processes (Upravit nastavení klienta – Firemní procesy).

 3. Zadejte informace do následujících čtyř polí:

  • Adobe Document Cloud Acknowledgment (Potvrzení pro Adobe Document Cloud): Potvrzení integrace s fixním textem.

  • Adobe Document Cloud API Key (Klíč API pro Adobe Document Cloud): Místo instalace integračního klíče

  • Adobe Document Cloud Sender Email Address (E-mailová adresa odesílatele pro Adobe Document Cloud): E-mailová adresa administrátora na úrovni skupiny ve službě Adobe Sign

  • Remove documents awaiting eSignature when Document is Cancelled (Odstranit dokumenty čekající na elektronický podpis, když je dokument zrušen): Volitelná konfigurace, která odstraní dokumenty z podpisového cyklu, pokud dojte ke zrušení dokumentu v systému Workday.

Pole pro integrační klíč Adobe Sign

4.  Poté dokončete instalaci:

 1. Vložte integrační klíč do pole Adobe Sign API Integration Key (Integrační klíč API služby Adobe Sign).
 2. Zadejte e-mailovou adresu správce Adobe Sign do pole Adobe Document Cloud Sender Email Address (E-mailová adresa odesílatele pro Adobe Document Cloud).
 3. Vyberte možnost OK.
Pole pro integrační klíč a pole pro e-mail držitele klíče

Nyní lze přidat funkci Adobe Sign do jakéhokoli firemního procesu přidáním kroku Review Document (Zkontrolovat dokument) a jeho konfigurací, aby mohla být možnost „eSign by Adobe (E-podepsat společností Adobe)“ použita jako typ e-podpisu.

Konfigurace kroku Review Document (Zkontrolovat dokument)

Dokument pro krok Review Document (Zkontrolovat dokument) může být statický dokument, dokument generovaný krokem Generate Document (Generovat dokument) v rámci stejného firemního procesu, anebo formátovaná zpráva vytvořená pomocí aplikace Workday Report Designer. Ke všem těmto případům lze přidat Textové tagy Adobe pro regulaci vzhledu a polohy konkrétních komponentů podepisování Adobe. V definici firemního procesu musí být uveden zdroj dokumentu. Při průběhu firemního procesu nelze nahrát ad-hoc dokument.

Díky kroku Review document (Zkontrolovat dokument) dává používání služby Adobe Sign možnost řadit podpisové skupiny. Podpisové skupiny umožňují specifikovat skupiny vycházející z rolí, které se podepisují po řadě. Služba Adobe Sign nepodporuje paralelní podepisování skupinami.

Pokud potřebujete pomoci s konfigurací kroku Review Document (Zkontrolovat dokument), přečtěte si Stručný návod.

Podpora

Podpora Workday

Společnost Workday je majitelem integrace a je prvním kontaktním místem pro případ otázek týkajících se rozsahu integrace, nároků na funkce nebo problémů v každodenním fungování integrace.

Komunita Workday má několik dobrých článků zabývajících se řešením integrace a generováním dokumentů:

Podpora služby Adobe Sign

Adobe Sign je integračním partnerem, kterého je třeba kontaktovat, pokud se při integraci nedaří získat podpisy nebo pokud selže upozornění na chybějící podpisy.

Zákazníci služby Adobe Sign kontaktují pro podporu svého manažera pro úspěch zákazníků (CSM). Případně je také možné se obrátit na technickou podporu Adobe na telefonním čísle 1-866-318-4100. Vyčkejte na seznam produktů a zadejte: 4, a dále 2 (na vyzvání).

Kontaktujte podporu Adobe Sign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.