Řešení potíží s Hromadným odesláním

Delegování či změna podepisujícího

Transakce odeslané formou Hromadného odeslání nelze delegovat jinému podepisujícímu. Pokud původní příjemce není osobou, která má dokument podepsat, zrušte transakci, která byla této osobě odeslána. Potom dokument odešlete novému podepisujícímu jako novou transakci.

Vrácený e-mail

Pokud se e-mail odeslaný konkrétnímu příjemci vrátí, překontrolujte, zda byla správně zadána e-mailová adresa.

Pokud je adresa správná, může příjemce využít následující tipy k řešení potíží, aby zajistil, že může dostávat e-maily ze služby Adobe Sign:

  • Zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.
  • Přidejte do adresáře nebo do seznamu bezpečných adres adresu adobesign@adobesign.com.
  • Pokud je nastavení zabezpečení e-mailů tak přísné, že blokuje e-maily s aktivními odkazy HTML, nastavte mírnější podmínky.
  • Vypněte filtrování.

Potom můžete pro danou transakci nastavit připomenutí, díky němuž bude na e-mailovou adresu osoby, která o podpis žádala, zaslán další e-mail. Pokud k potížím dochází i nadále, odešlete žádost o podporu s podrobným popisem problému a e-mailovou adresou, ze které se pošta vrací.

Jestliže jsou v e-mailu pravopisné chyby nebo není správný, individuálně odeslanou transakci zrušte a odešlete dokument novému podepisujícímu jako novou transakci.

Neúspěšná dávka

Častou příčinou je, že stejná e-mailová adresa, ze které je transakce ve formě Hromadného odeslání odesílána, je také v seznamu příjemců. Transakce nelze odesílat na stejnou e-mailovou adresu, ze které jsou odesílány. Překontrolujte seznam příjemců a ujistěte se, že e-mailová adresa, pomocí níž jste se přihlásili ke službě Adobe Sign, v něm není uvedena.

Pokud k potížím dochází i nadále, odešlete žádost o podporu s podrobným popisem problému a k e-mailu připojte snímky obrazovek s případnými chybovými zprávami a soubor CSV.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online