Delegování či změna podepisující osoby

Transakce odeslané službou Mega Sign nelze delegovat na jinou podepisující osobu. Pokud původní příjemce není tou osobou, která má dokument podepsat, zrušte transakci služby Mega Sign, která byla této osobě odeslána. Potom dokument odešlete nové podepisující osobě jako novou transakci.

Vrácený e-mail

Pokud se e-mail odeslaný konkrétnímu příjemci vrátí, překontrolujte, zda byla správně zadána e-mailová adresa.

Jestliže je e-mailová adresa správná, můžete u příjemce, který e-maily ze služby Adobe Sign nedostává, provést za účelem odstranění tohoto problému několik akcí.

  • Zkontrolujte složku nevyžádané pošty.
  • Přidejte do adresáře nebo do seznamu bezpečných adres adresu echosign@echosign.com.
  • Pokud je nastavení zabezpečení e-mailů tak přísné, že blokuje e-maily s aktivními odkazy HTML, nastavte mírnější podmínky.
  • Vypněte filtrování.

Potom můžete pro danou transakci nastavit připomenutí, díky němuž bude na e-mailovou adresu osoby, která o podpis žádala, zaslán další e-mail. Pokud k problému dochází i nadále, odešlete žádost o podporu s podrobným popisem tohoto problému a e-mailovou adresou, ze které se pošta vrací.

Jestliže jsou v e-mailu pravopisné chyby nebo není správný, zrušte příslušnou transakci služby Mega Sign, která byla odeslána, a odešlete dokument nové podepisující osobě jako novou transakci.

Neúspěšná dávka

Častou příčinou je, že stejná e-mailová adresa, ze které je transakce služby Mega Sign odesílána, je také v seznamu příjemců. Transakce nelze odesílat na stejnou e-mailovou adresu, ze které jsou odesílány. Překontrolujte seznam příjemců a ujistěte se, že e-mailová adresa, pomocí níž jste se přihlásili ke službě Adobe Sign, není v tomto seznamu uvedena.

Pokud k problému dochází i nadále, odešlete žádost o podporu s podrobným popisem problému a k e-mailu připojte snímky obrazovek s případnými chybovými zprávami a soubor CSV.