Odeslání podpisu Mega Sign pomocí souboru .CSV (pouze Document Cloud Enterprise Premium)

Pomocí souboru CSV můžete importovat e-mailové adresy příjemců a sloučit vlastní data do polí v dokumentu pro každého příjemce. Můžete také přizpůsobit zprávu v e-mailu odeslaném každému autorovi podpisu s žádostí, aby dokument podepsal.

Zkratka CSV znamená Comma-Separated Value (hodnoty oddělené čárkou) a v tomto formátu lze ukládat soubory Excel.

Poznámka:

V tomto videu se dozvíte, jak soubor .CSV vytvořit a používat v transakci Mega Sign. Dále se dozvíte, jak sledovat stav všech souborů odeslaných v transakci Mega Sign. 

Vytvoření souboru .CSV

Před vytvořením souboru .CSV je důležité znát názvy polí v dokumentu. Existují různé způsoby v závislosti na tom, jak jste pole do dokumentu přidali:

 • Pokud byl dokument vytvořen pomocí značek (textových nebo PDF), použijte název pole definovaný ve značce. Například {{Adresa1_es_:signer1}} má název pole Adresa1.
 • Pokud jste použili prostředí s úpravami přetažením, upravte dokument a dvakrát klikněte na pole. Název pole je v horní části okna vlastností.

Až budete znát názvy polí dokumentu, otevřete ukázku nacházející se na stránce odesílání Mega Sign nebo vytvořte soubor Excel.

 1. První řádek tvoří názvy polí a informační značky. V případě vlastní polí, která jste přidali, přidejte názvy polí do záhlaví sloupce.

  Informační značky jsou následující:

  _es_signer_email (povinné) E-mailová adresa autora podpisu

  _es_signer_name (volitelné) Jméno autora podpisu použité v podpisu

  _es_signer_fullname (volitelné) Jméno autora podpisu zobrazené v dokumentu

  _es_signer_company (volitelné) Společnost autora podpisu

  _es_signer_title (volitelné) Název funkce autora podpisu

  _es_agreement_message (volitelné) Zpráva obsažená v e-mailu odeslaném autorovi podpisu.

  Ostatní použité názvy (telefon a PSČ) jsou vlastní pole, která jsme do dokumentu přidali.

  Informační značky v CSV
 2. Další řádek je vyplněný konkrétními informacemi o autorech podpisu. Zde zadáme e-mailové adresy, celé jméno, název společnosti, název funkce, vlastní zprávu a další informace pro naše vlastní pole.

  Vyplněné informace o podepisujícím
 3. Nakonec soubor uložte jako .CSV v místním systému.

  Uložení souboru CSV do místního systému

Odeslání pomocí souboru .CSV

 1. Po vytvoření souboru .CSV klikněte na Mega Sign na stránce Ovládací panel.

  Odkaz na podpis Mega Sign v řídicím panelu
 2. Na stránce odesílání podpisu Mega Sign klikněte na odkaz Importovat příjemce a sloučit pole ze souboru, abyste soubor .CSV použili k odeslání.

  Importovat příjemce a sloučit pole ze souboru
 3. Klikněte na Odeslat.

  Odeslat
 4. Klikněte na soubor .CSV, který chcete použít, a poté klikněte na možnost Otevřít.

  Procházením vyberte soubor CSV
 5. Nastavte požadované možnosti a klikněte na Odeslat.

  Výběr voleb a odeslání

Tipy od podpory – doporučujeme přečíst

 • V souboru CSV musí být minimálně dvě jedinečné e-mailové adresy.
 • E-mailová adresa odesílatele v souboru CSV být nemůže.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online