Odeslání podpisu Mega Sign pomocí souboru .CSV

Pomocí souboru CSV můžete importovat e-mailové adresy příjemců a sloučit vlastní data do polí v dokumentu pro každého příjemce. Můžete také přizpůsobit zprávu v e-mailu odeslaném každému autorovi podpisu s žádostí, aby dokument podepsal.

Zkratka CSV znamená Comma-Separated Value (hodnoty oddělené čárkou) a v tomto formátu lze ukládat soubory Excel.

Poznámka:

V tomto videu se dozvíte, jak soubor .CSV vytvořit a používat v transakci Mega Sign. Dále se dozvíte, jak sledovat stav všech souborů odeslaných v transakci Mega Sign. 


Vytvoření souboru .CSV

Před vytvořením souboru .CSV je důležité znát názvy polí v dokumentu. Existují různé způsoby v závislosti na tom, jak jste pole do dokumentu přidali:

 • Pokud byl dokument vytvořen pomocí značek (textových nebo PDF), použijte název pole definovaný ve značce. Například {{Adresa1_es_:signer1}} má název pole Adresa1.
 • Pokud jste použili prostředí s úpravami přetažením, upravte dokument a dvakrát klikněte na pole. Název pole je v horní části okna vlastností.

Až budete znát názvy polí dokumentu, otevřete ukázku nacházející se na stránce odesílání Mega Sign nebo vytvořte soubor Excel.

 1. První řádek tvoří názvy polí a informační značky. V případě vlastní polí, která jste přidali, přidejte názvy polí do záhlaví sloupce.

  Informační značky jsou následující:

  _es_signer_email (povinné) E-mailová adresa autora podpisu

  _es_signer_name (volitelné) Jméno autora podpisu použité v podpisu

  _es_signer_fullname (volitelné) Jméno autora podpisu zobrazené v dokumentu

  _es_signer_company (volitelné) Společnost autora podpisu

  _es_signer_title (volitelné) Název funkce autora podpisu

  _es_agreement_message (volitelné) Zpráva obsažená v e-mailu odeslaném autorovi podpisu.

  Ostatní použité názvy (telefon a PSČ) jsou vlastní pole, která jsme do dokumentu přidali.

  Informační značky v CSV
 2. Další řádek je vyplněný konkrétními informacemi o autorech podpisu. Zde zadáme e-mailové adresy, celé jméno, název společnosti, název funkce, vlastní zprávu a další informace pro naše vlastní pole.

  Vyplněné informace o podepisujícím
 3. Nakonec soubor uložte jako .CSV v místním systému.

  Uložení souboru CSV do místního systému

Odeslání pomocí souboru .CSV

 1. Po vytvoření souboru .CSV klikněte na položku Mega Sign na stránce Ovládací panel.

  Odkaz na podpis Mega Sign v řídicím panelu
 2. Na stránce odesílání podpisu Mega Sign klikněte na odkaz Importovat příjemce a sloučit pole ze souboru, abyste soubor .CSV použili k odeslání.

  Importovat příjemce a sloučit pole ze souboru
 3. Klikněte na tlačítko Nahrát.

  Nahrát
 4. Klikněte na soubor .CSV, který chcete použít, a poté klikněte na možnost Otevřít.

  Procházením vyberte soubor CSV
 5. Nastavte požadované možnosti a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Výběr voleb a odeslání

Tipy od podpory – doporučujeme přečíst

 • V souboru CSV musí být minimálně dvě jedinečné e-mailové adresy.
 • E-mailová adresa odesílatele v souboru CSV být nemůže.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online