Řešení potíží s písmy | Mac OS X

Řešení potíží s písmy v aplikacích Adobe v systému Mac OS X

Tento dokument vám může pomoci při řešení problémů, k nimž dochází při instalaci písem nebo při používání písem s aplikacemi Adobe v systém Mac OS X. Problémy s písmy se mohou projevit různými způsoby, mimo jiné včetně následujících:

 • Písma se nezobrazí v nabídce písem vašich aplikací.
 • Písma se nevytisknou správně.
 • Písma v nabídkách a dialogových oknech mají nesprávná písmena nebo znaky.
 • Písma se nezobrazují správně na obrazovce.
 • Po instalaci písem dochází k chybám nebo haváriím.
 • Písma jsou k dispozici pouze některým uživatelům.

Chcete-li tento dokument využít co nejlépe, proveďte následující úkony v uvedeném pořadí.

1. Zkontrolujte, zda je podporován formát písma.

Pokud používáte nepodporovaný formát písma, systém nemůže toto písmo zobrazit nebo tisknout v aplikacích.

Systém Mac OS X podporuje tyto formáty písem:

 • .dfont
 • Multiple Master (pouze Mac OS X 10.2 a novější)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • Sbírka písem TrueType (.ttc)
 • Typ 1 (PostScript)

2. Přesvědčte se, že je písmo nainstalováno ve správné složce.

Systém Mac OS X obsahuje pět složek písem, které umožňují použití písem různými způsoby. Písma je možné nainstalovat do tolika složek, kolik je zapotřebí, protože Mac OS X umožňuje duplicitní kopie písma v systému. Pokud mají písma duplicitní názvy, systém Mac OS X použije písma – bez ohledu na jejich formát – z následujících umístění v uvedeném pořadí:

 1. Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Network/Library/Fonts
 4. System/Library/Fonts (Tuto složku neměňte. Obsahuje písma .dfont, která Mac OS X vyžaduje k použití a zobrazení v systému. Další informace naleznete v části Mac OS X: Umístění písem a jejich účely.)
 5. Složka System/Fonts

Poznámka: Písma nainstalovaná v umístění System/Fonts jsou k dispozici všem aplikacím v klasickém režimu, v prostředí Carbon a Cocoa.

Instalace písma v systému Mac OS X se provádí takto:

 1. Ukončete všechny aplikace (abyste v nich toto písmo mohli používat).
 2. Přihlášení:
  • Pokud budete instalovat písma do složky Users/[uživatelské jméno]/Library/Font, přihlaste se pod svým uživatelským jménem.
  • Pokud budete instalovat písma do složky Library/Fonts, přihlaste se jako správce.
  • Pokud budete instalovat písma do složky Network/Library/Fonts na připojeném serveru, obraťte se na správce sítě.
 3. Přetáhněte soubory s písmy z původního média (např. CD) do jedné nebo více z následujících složek na pevném disku:

  Poznámka: Při instalaci písem PostScript přetáhněte soubor obrysových písem i balík bitmapových písem do vhodné složky. (V systému Mac OS X balíky písem vypadají a chovají se jako ostatní soubory písem. Nelze je otevřít dvojitým kliknutím na soubor, jako to lze v systému Mac OS 9.)

  • Složka System/Fonts, přístup k písmu v aplikacích, které běží v systému Mac OS X a které běží v klasickém režimu (Mac OS 9)
  • Library/Fonts, přístup k písmu ve všech aplikacích všemi uživateli v systému Mac OS X. (Písmo není k dispozici v aplikacích spuštěných v klasickém režimu.)
  • Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts – používá konkrétní uživatel v systému Mac OS X. (Písmo je k dispozici ve všech aplikacích v systému Mac OS X, pouze když se přihlásíte jako příslušný uživatel.)
  • Network/Library/Fonts – přístupné pro vzdálené uživatele v připojeném souborovém serveru se systémem Mac OS X prostřednictvím místní sítě (LAN)

3. Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány soubory pro obrazovku i tisk. (Písma PostScript)

Chcete-li používat písma PostScript v systému Mac OS X, nainstalujte bitmapová písma (pro obrazovku) nebo „kufřík“ obsahující bitmapová písma a obrysová písma (pro tiskárnu) do stejné složky. (Soubory bitmapových písem Adobe používají název písma. Obrysové soubory používají zkrácenou verzi (jazyka PostScript) názvu písma, např. „Isabe“ pro písmo Isabella.) Pokud není nainstalován soubor obrysových písem, písmo se může tisknout nesprávně. Pokud není nainstalován soubor bitmapových písem, písmo nebude uvedeno v nabídce písem.

4. U aplikací v klasickém režimu používejte Adobe Type Manager (ATM).

ATM zabraňuje zubatému zobrazení písem na obrazovce, a tedy přispívá k hladšímu tisku písem PostScript v tiskárnách bez podpory jazyka PostScript při spouštění aplikací v klasickém režimu. Z webu Adobe si můžete stáhnout bezplatnou verzi nástroje ATM Light 4.6.

5. Vyřešte potíže se softwarem pro správu písem jiných výrobců.

Deaktivujte všechny pomůcky pro správu písem, jako je Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro nebo Linotype FontExplorer X. Pokuste se provést akci, která problém způsobila dříve (spuštění aplikace, otevření nabídky písem atd.). Potom proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pokud problém nezmizí, přejděte k další části níže.
 • Pokud se již problém neopakuje, aktivujte pomůcku pro správu písem. Proveďte s ní binární izolaci písem tak, že vypnete 50 % písem a porovnáte výsledky s oběma polovinami. Pak pokračujte v tomto postupu s polovinou, která způsobuje problém.

6. Odstraňte soubory písem.

Přesuňte soubory písem ze složek Fonts ve složkách Users, Library a Network na plochu nebo do jiného umístění a restartujte počítač. Pokud se problém neopakuje, způsoboval ho jeden nebo více souborů písem, které jste přesunuli. Vracejte soubory písem po několika zpět, abyste zjistili, které písmo způsobovalo problémy. (Vracejte např. soubory písem, které začínají písmeny A–E, do složky System/Library/Fonts, a pak restartujte počítač. Pokud se problém nebude opakovat, přidejte další malou skupinu souborů písem. Pokud se problém vyskytne znovu, příčinou mohl být jeden ze souborů, které jste právě přidali. Odeberte soubory písem a po jednom je vracejte zpět. Pokaždé restartujte počítač, dokud nenajdete konkrétní písmo, které způsobovalo problém.) Až najdete soubor písma, který způsobuje problém, odinstalujte písmo z původního média.

7. Používejte aktuální verzi písma.

Přesvědčte se, že používáte nejnovější verzi písma.

Chcete-li zkontrolovat písmo z knihovny Adobe Type, vyberte soubor písma a po kliknutí na položky Soubor > Informace > Obecné zkontrolujte datum vytvoření. (Pokud používáte písma PostScript, zkontrolujte data vytvoření obrysového souboru i „kufříku“.) Pokud je datum vytvoření písma před rokem 1992, mohla by být k dispozici nová verze. Informace o upgradech vám poskytne podpora zákazníků Adobe na čísle 1-800-833-6687.

8. Vymažte systémovou mezipaměť písem.

Poškozené soubory písem v mezipaměti způsobují, že písma vypadají poškozená, i když nejsou. Běžným příznakem je zkreslený text na obrazovce. Po vyčištění mezipaměti lze eliminovat poškozené písmo v mezipaměti jako možný zdroj problému. 

9. Vyřešte potíže s poškozenými písmy.

Při pokusu aplikace o přístup k poškozenému písmu může dojít k systémové chybě. 

 1. Přetáhněte obsah složky Library/Fonts do nové složky na ploše. (Pokud jste ručně přidali písma do složky Library/Application Support/Adobe/Fonts, přetáhněte do nové složky i tato písma.)
 2. Ve Finderu vyberte položky Soubor > Najít.
 3. Zadejte AdobeFnt.lst, vyberte systémovou jednotku a stiskněte klávesu Return.
 4. Odstraňte všechny nalezené soubory AdobeFnt.lst (např. AdobeFnt10.lst).
 5. Restartujte počítač.
 6. Restartujte aplikaci InDesign. Aplikace InDesign vytvoří nové soubory AdobeFnt.lst.
 7. Zkuste znovu vyvolat problém. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud se problém nebude opakovat, přesuňte písmo zpět do složky Library/Fonts a opakujte kroky 5–6, dokud neidentifikujete problematické písmo.
  • Pokud máte k dispozici pomůcku pro správu písem, restartujte ji a aktivujte písma v malých skupinách nebo jednotlivě, abyste zjistili problematické písmo.
  • Pokud se bude problém opakovat, přesuňte obsah nové složky na ploše zpět do složky Library/Fonts.

Poznámka: Pokud při hledání nenaleznete žádný soubor adobefnt.lst, přesvědčte se, že je kritérium hledání v dialogu Najít nastaveno na „každý“.

Chcete-li vyřešit potíže s písmy, když používáte Knihu písem, postupujte takto:

Důležité upozornění: Nevysypávejte koš, dokud neprovedete poslední krok tohoto postupu.

 1. Ukončete Knihu písem a všechny ostatní spuštěné aplikace.
 2. Přejděte do složky Home/Library/Preferences a odstraňte tyto soubory:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Poznámka: První soubor je soubor předvoleb pro Knihu písem. Druhý soubor udává písma, která jste zakázali v Knize písem. Po odstranění souboru com.apple.ATS.plist budou při příštím přihlášení načtena všechna dříve zakázaná písma. Pokud jste nainstalovali stovky nebo tisíce písem, výkon systému může být po načtení všech dříve zakázaných písem pomalý.

 3. Vymažte mezipaměť písem. Vymazání mezipaměti písem provedete takto:
  1. Otevřete složku Library/Caches/ATS.
  2. Vyhledejte a odstraňte složku mezipaměti písem. Pokud jste například první uživatel definovaný v systému Mac, složka má název 501. Pokud jste druhý uživatel, složka má název 502.

   Poznámka: Pokud používáte rychlé přepínání uživatelů, ve složce ATS se může nacházet několik složek 501.xxx, 502.xxx. Přesuňte je do koše.

 4. Pokud budete vyzváni k ověření přesunutí některé z těchto složek do koše, zadejte heslo svého správce.
 5. Restartujte počítač.
 6. Přihlaste se ke svému účtu a vysypte koš.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.