Odkládací disky, moduly plug-in a aktualizace aplikace

O odkládacích discích

Pokud váš systém nemá pro provedení určité operace dostatek RAM paměti, použije aplikace Photoshop Elements odkládací disky. Odkládací disk je libovolný disk nebo oddíl disku s volnou pamětí. Standardně použije Photoshop Elements jako primární odkládací disk ten pevný disk, na kterém je nainstalovaný operační systém.

Primární odkládací disk můžete změnit, nebo určit další odkládací disky. Když je primární disk plný, použijí se další odkládací disky. Jako primární odkládací disk nastavte nejrychlejší pevný disk. Ujistěte se, že má disk k dispozici spoustu defragmentovaného místa.

Pro dosažení nejlepšího výkonu postupujte při přidělování odkládacích disků podle následujících pokynů:

 • Odkládací disky nevytvářejte na stejné fyzické jednotce, na které je nainstalovaná aplikace Photoshop Elements nebo jakékoli velké soubory, které upravujete.

 • Nevytvářejte odkládací disky na fyzické jednotce, která používá virtuální paměť operačního systému.

 • Odkládací disky vytvářejte na místní jednotce, ne v síťovém umístění.

 • Vytvářejte je na tradičních (nevyjímatelných) médiích.

 • Jako vyhrazené odkládací disky se velmi dobře hodí disky a disková pole RAID.

 • Pravidelně defragmentujte jednotky s odkládacími disky. Nebo ještě lepší je použít prázdný disk nebo disk s velkým volným prostorem, abyste předešli problémům s fragmentací.

Změna odkládacích disků

Pro vytvoření odkládacího disku potřebuje Photoshop Elements sousedící prostor na pevném disku. Častou defragmentací pevného disku zajistíte dostupný sousedící prostor, zejména pro disk obsahující odkládací disk. Společnost Adobe doporučuje používání nástroje pro správu disku, například Defragmentace disku v systému Windows a pomocí něho pravidelně prováděli defragmentaci. Informace o nástrojích pro defragmentaci naleznete v dokumentaci pro systém Windows.

 1. V systému Windows zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Výkon. V systému Mac zvolte příkaz Photoshop Elements > Předvolby > Výkon.
 2. Vyberte požadované disky ze seznamu Odkládací disky (přidělit můžete až čtyři odkládací disky).

 3. Vyberte odkládací disk a pomocí tlačítek se šipkami vedle seznamu Odkládací disk změňte pořadí, v jakém se budou odkládací disky používat.

 4. Klepněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Photoshop Elements, aby se změna projevila.

O zásuvných modulech

Společnost Adobe Systems a ostatní vývojáři softwaru vytvářejí zásuvné moduly, aby přidali funkce do aplikace Photoshop Elements. S programem je dodáván velký počet zásuvných modulů pro import, export a speciální efekty. Nacházejí se ve složkách Plug-Ins a Optional Plug-Ins aplikace Photoshop Elements.

Po instalaci se zásuvné moduly zobrazují takto:

 • Volby přidané do nabídky Export nebo Import.
 • Filtry přidané do nabídky Filtr nebo
 • Formáty souborů v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako.

Pokud nainstalujete velké množství zásuvných modulů, aplikace Photoshop Elements možná nebude schopna je všechny uvést v příslušných nabídkách. Pokud k tomu dojde, nově nainstalované zásuvné moduly se objeví v podnabídce Filtr > Jiné. Pokud chcete zabránit tomu, aby se zásuvný modul nebo složka zásuvných modulů načetla, přidejte na začátek názvu modulu, složky nebo adresáře znak vlnovky (~). Program ignoruje při spouštění soubory označené vlnovkou. Chcete-li zobrazit informace o nainstalovaných zásuvných modulech, zvolte Nápověda > Co je zásuvný modul a vyberte zásuvný modul z podnabídky.

Poznámka:

Chcete-li používat volitelný zásuvný modul, zkopírujte ho ze složky Optional Plug-Ins do příslušné podsložky ve složce Plug-Ins. Pak nainstalujte zásuvný modul a znovu spusťte Photoshop Elements.

Můžete vybrat další složku zásuvných modulů, do které můžete načíst kompatibilní zásuvné moduly uložené u jiné aplikace. Můžete si také vytvořit zástupce pro zásuvný modul uložený v jiné složce vašeho systému. Pak tohoto zástupce můžete přidat do složky zásuvných modulů a používat tento zásuvný modul v aplikaci Photoshop Elements.

Instalace zásuvných modulů

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Použijte instalační program pro zásuvný modul, pokud je k dispozici.
  • Postupujte podle instalačních pokynů, které jsou dodány se zásuvným modulem.
  • Ujistěte se, že soubory zásuvného modulu jsou dekomprimovány, a potom je zkopírujte do příslušné složky pro zásuvné moduly ve složce Photoshop Elements.

Výběr další složky zásuvných modulů

Můžete vybrat další složku zásuvných modulů, do kterých budou načítány kompatibilní zásuvné moduly uložené u jiné aplikace.

 1. V systému Windows zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Zásuvné moduly. V systému Mac zvolte příkaz Photoshop Elements > Předvolby > Zásuvné moduly.
 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte Složka dalších zásuvných modulů, vyberte ze seznamu složku a klepněte na tlačítko Vybrat.

 3. Chcete-li zobrazit obsah složky, poklepejte na adresář. V okně předvoleb se zobrazí cesta ke složce.
  Poznámka:

  Nevybírejte umístění uvnitř složky Plug-ins pro Photoshop Elements.

 4. Restartováním aplikace Photoshop Elements zásuvné moduly načtěte.

Načtení pouze výchozích zásuvných modulů

Při spuštění aplikace Photoshop Elements se načtou všechny zásuvné moduly, které jsou předinstalované, moduly jiných výrobců nebo moduly umístěné v další složce Plug-ins. Chcete-li načíst pouze předinstalované moduly plug-in, které jsou součástí aplikace Photoshop Elements, stiskněte a podržte klávesu Shift při spouštění aplikace. Po zobrazení dotazu klepněte v dialogu požadujícím potvrzení na tlačítko Ano, aby bylo vynecháno načítání volitelných zásuvných modulů a modulů jiných výrobců.

Aktualizace aplikace

Volby pro aktualizaci aplikace v dialogu Předvolby

Můžete rozhodnout, kdy bude instalována aktualizace aplikace. V aplikacích Photoshop Elements 13, Premiere Elements 13 a Elements Organizer se nachází volba určující, co se má provést, pokud je k dispozici aktualizace od společnosti Adobe.

K této volbě pro aktualizaci se dostanete stisknutím kombinace Ctrl/Cmd + K, kterou otevřete dialog Předvolby, zde přejděte na kartu Aktualizace aplikace a poté zvolte:

 • Automaticky stáhnout a instalovat aktualizace: Dostupná aktualizace se stáhne a nainstaluje při příštím spuštění aplikace.
 • Upozornit, když bude aktualizace dostupná: Upozorní uživatele na dostupnost aktualizace. Uživatel si pak vybere mezi odloženým a okamžitým spuštěním aktualizace.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.