Možnosti nákupu

Slevy pro studenty a učitele jsou k dispozici jednotlivým učitelům, studentům a pracovníkům. Verze produktů společnosti Adobe pro studenty a učitele je možné zakoupit přímo na webu Adobe.com nebo od prodejců společnosti Adobe.

Společnost Adobe také nabízí licenční programy pro ministerstva a instituce. Zjistěte si další informace o možnostech licencí společnosti Adobe.

Projděte si katalog produktů pro studenty a učitele, kde zjistíte dostupnost produktů a jazykových verzí. Produkty jsou k dispozici prostřednictvím předplatného, stažení nebo v balených verzích podle dostupnosti.

Nákupy osvobozené od daně nelze v online obchodě Education Store provádět. Chcete-li odeslat objednávku osvobozenou od daně, obraťte se na autorizovaného prodejce vzdělávací verze.

Ano, produkty ve verzi pro studenty a učitele je možné používat komerčně v počítači v soukromém vlastnictví. Nelze je dále prodávat.

Můžete zakoupit jedno členství služby Creative Cloud a používat jej v systému Mac OS i Windows. U všech ostatních produktů společnosti Adobe ve verzi pro studenty a učitele můžete zakoupit od každého produktu jednu licenci na platformu (včetně sad a jednotlivých titulů) na rok.

Oprávnění

Chcete-li získat nárok na studentskou slevu, musíte mít alespoň 13 let a musíte být zapsáni na jedné z těchto institucí:

 • Univerzita nebo vysoká škola – akreditovaná veřejná nebo soukromá univerzita či vysoká škola (včetně vyšších středních škol, dvouletých vysokých škol poskytujících obecné vzdělání a škol zaměřených na výzkum), která uděluje tituly vyžadující minimálně ekvivalent dvou let denního studia*
 • Základní nebo střední škola – akreditovaná veřejná nebo soukromá základní či střední škola zajišťující denní vyučování*
 • Domácí škola – definovaná předpisy státu pro domácí výuku

Abyste získali nárok na slevu pro učitele, musíte mít některé z těchto pracovních zařazení:

 • Člen pedagogického sboru nebo personálu – zaměstnanec akreditované základní nebo střední školy, veřejné nebo soukromé univerzity či vysoké školy, školního obvodu, školské rady (včetně emeritních profesorů)*
 • Učitel žáka vzdělávaného doma – definovaný předpisy státu pro domácí výuku

* Akreditované školy jsou schváleny sdružením uznávaným ministerstvem školství USA / státním výborem pro výchovu nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství, a jejich hlavním zaměřením je výuka žáků nebo studentů. V USA k těmto sdružením patří: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Chcete-li zjistit, zda můžete pro svoji školu zakoupit software se slevou pro školství, projděte si následující seznam způsobilých typů institucí. Akreditované školy mohou také nakupovat produkty v rámci programů hromadných licencí společnosti Adobe (AVL).
Prohlédněte si licenční programy pro vzdělávání.

Oprávněné instituce:

 • Akreditované veřejné nebo soukromé základní či střední školy zajišťující denní vyučování pro stupně K–12 nebo školní obvody pro tyto školy*
 • Akreditované veřejné nebo soukromé univerzity či vysoké školy (včetně vyšších středních škol, dvouletých vysokých škol poskytujících obecné vzdělání a škol zaměřených na výzkum), které udělují tituly vyžadující minimálně ekvivalent dvou let denního studia*
 • Školské správy nebo školní rady
 • Domácí školy schválené společností Adobe
 • Vládní školy na územích USA nebo Kanady
 • Jmenovitě uvedené vzdělávací subjekty písemně schválené společností Adobe
 • Nemocnice v USA, které jsou plně vlastněny a provozovány vzdělávací institucí. To znamená, že instituce je výhradním vlastníkem nemocnice a jediným subjektem vykonávajícím dohled nad každodenními činnostmi.
 • Výzkumné laboratoře pro vyšší vzdělávání, které jsou veřejnými institucemi uznanými ministerstvem školství USA nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství, vyučují studenty a mohou poskytnout kopii podzákonných právních předpisů stanovících vztah s řídící univerzitou
 • Další příklady oprávnění uváděné nepravidelně na webu Adobe.com

Neoprávněné instituce:

 • Neakreditované školy a náboženské organizace
 • Muzea
 • Církve
 • Knihovny
 • Nemocnice v Kanadě
 • Školicí střediska nebo školy udělující certifikáty pro kurzy, jako jsou školení k počítačovému softwaru, mimo jiné: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, střediska TTC (Teacher Training Center)
 • Vojenské školy, které neudělují akademické tituly
 • Výzkumné laboratoře neuznané ministerstvem školství USA nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství. Například instituce uznané americkým ministerstvem obrany nebo energetiky nebo kanadskou národní radou pro výzkum. Dále nejsou způsobilé laboratoře v USA definované jako centra FFRDC (Federally Funded Research and Development Center) a centra UARC (University Affiliated Research Center). Příklady: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory a Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Další příklady neoprávněných subjektů uváděné nepravidelně na webu Adobe.com

* Akreditované školy jsou schváleny sdružením uznávaným ministerstvem školství USA / státním výborem pro výchovu nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství, a jejich hlavním zaměřením je výuka žáků nebo studentů. V USA k těmto sdružením patří: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Po dokončení objednávky obdržíte e-mail, který bude obsahovat vaše sériové číslo. Sériové číslo lze také kdykoli zobrazit v nástroji Download Manager vedle odkazu ke stažení produktu. Po registraci můžete zobrazit svoje produkty v části Produkty na stránce Moje Adobe.

Další informace najdete v článku Sériová čísla, kódy pro využití a kódy produktů | Verze pro studenty a učitele.

Pokud jste kupovali přímo od společnosti Adobe prostřednictvím webu Adobe.com nebo telefonicky v Severní Americe, máte 14 dní na předání svého dokladu o oprávněnosti. Pokud jste provedli nákup na stránkách Adobe.com v ostatních oblastech, na odeslání dokladu o oprávněnosti máte šest dnů.

Pokud platnost objednávky vyprší, obdržíte upozornění e-mailem a je nezbytné odeslat objednávku znovu.

Produkty s předplatným

Pokud chcete slevu poskytovanou pro vzdělávací instituce uplatnit u aplikace společnosti Adobe nabízené v podobě předplatného, přečtěte si článek Prodloužení platnosti slevy pro studenty, kde se dozvíte, jak společnost Adobe ověřuje příslušnost ke vzdělávací instituci.

Produkty s trvalou licencí

Pokud jste si koupili produkt Adobe s trvalou licencí a kódem produktu v Severní Americe, zadejte tento kód na webové stránce Eligibility Verification Service. Zahájíte tím proces ověření. Po zadání kódu produktu budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů a informací o nákupu. Potom budete požádáni o poskytunutí dokladu potvrzujícího vaši oprávněnost využívat verzi pro vzdělávací instituce. Vaše oprávněnost bude ověřena jednou z následujících metod:

 • Bude ověřena vámi zadaná e-mailová adresa, kterou používáte v příslušné vzdělávací instituci.
 • Budou ověřeny dokumenty vydané vzdělávací institucí, které nahrajete. Seznam přípustných dokumentů najdete v průvodci ověřením oprávněnosti.

Po potvrzení vaší oprávněnosti vám služba Eligibility Verification Service zašle potvrzovací e-mail, který bude obsahovat sériové číslo produktu a pokyny k aktivaci softwaru.

Pokud kritéria oprávněnosti nesplníte, obdržíte e-mail s upozorněním, že byla vaše oprávněnost zamítnuta.

Jestliže jste si produkt Adobe koupili jinde než v Severní Americe, najdete informace o sériových číslech, kódech pro využití a ověření oprávněnosti v článku Vyplnění objednávky softwaru společnosti Adobe ve verzi pro studenty a učitele.

Pokud jste provedli nákup na stránkách Adobe.com:

 • V Severní Americe: Můžete očekávat odpověď během dvou pracovních dnů od přijetí vašeho dokladu o oprávněnosti. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na nás.
 • V ostatních oblastech: Můžete očekávat odpověď během jednoho pracovního dne od přijetí vašeho dokladu o oprávněnosti. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na nás.

Pokud jste nakupovali u společnosti Adobe telefonicky: Můžete očekávat odpověď během jednoho pracovního dne od přijetí vašeho dokladu o oprávněnosti. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na nás.

Pokud jste nakupovali u prodejce v Severní Americe: Můžete očekávat odpověď během jednoho pracovního dne od přijetí vašeho dokladu o oprávněnosti. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na nás.

TIP: Chcete-li software používat dříve, než obdržíte sériové číslo, vyberte možnost instalace produktu jako zkušební verze. Pomocí sériového čísla můžete produkt později převést na jinou než zkušební verzi.

V Severní Americe společnost Adobe uchová informace o ověření po dobu jednoho roku v případě oprávněných učitelů a po dobu šesti měsíců v případě oprávněných studentů. Ve všech ostatních oblastech uchová společnost Adobe informace po dobu 90 dnů. Během těchto období je nezbytné znovu poskytnout doklad o oprávněnosti pro následné objednávky.

Studenti však mohou tyto aplikace za zvýhodněnou cenu pro vzdělávací instituce používat ještě rok po absolvování studia (tzv. poskytnutá lhůta).  Po uplynutí tohoto roku bude cena za předplatné již vyšší. Platnost slevy pro studenty je ukončena k datu obnovení smlouvy po uplynutí poskytnuté lhůty. Od tohoto data jsou platné vyšší ceny.

30 (třicet) dnů před datem obnovení smlouvy obdrží příslušní absolventi e-mailové oznámení o chystaném navýšení ceny. Další informace najdete v článku Vypršení platnosti slevy pro vzdělávací instituce po absolvování studia.

(Do listopadu roku 2011 společnost Adobe informace o ověření neuchovávala.)

Licenční kódy produktů pro studenty a učitele jsou v příloze na levé straně pouzdra disku DVD. Příklady:

Kód produktu
kód produktu
kód produktu