Společnost Adobe může mít speciální nabídku pro základní a střední školy. Podívejte se, jestli vaše instituce spadá do kategorie základních a středních škol.

Oprávněné vzdělávací instituce

Následuje seznam základních a středních škol, které splňují podmínky (nejedná se o úplný výčet):

 • Akreditované veřejné nebo soukromé základní nebo střední školy poskytující denní výuku (akreditace musí provést oficiální úřad).
 • Jednotlivé vzdělávací instituce písemnou formou schválené společností Adobe.

Neoprávněné vzdělávací instituce

Následuje seznam základních a středních institucí, které podmínky nesplňují:

 • neakreditované školy;
 • muzea nebo knihovny;
 • nemocnice výhradně vlastněné a provozované jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí;
 • kostely a náboženské organizace, které nejsou akreditovanými školami;
 • odborná vzdělávání centra nebo školy udělující osvědčení za kurzy, jako například neakreditované školy poskytující školení pro práci na počítači nebo pracovní školení, nebo udělující tituly vyžadující méně než ekvivalent dvouletého denního studia;
 • vojenské školy, které neudělují akademické tituly;
 • výzkumné laboratoře;
 • veřejné nebo soukromé univerzity či vysoké školy (včetně vyšších odborných škol);
 • spolupracující sdružení skládají z více oprávněných i neoprávněných vzdělávacích institucí, které spolupracují na základě registrace své účasti; entity naplňující písemnou platnou dohodu nebo jinak kvalifikované členské asociace (členské konsorcia) s hlavním účelem vytvářet a/nebo spravovat objemový nákup / licenční smlouvy jménem svých členů.  

Země v oblasti Asie a Tichomoří s výjimkou zemí jihovýchodní Asie

Následující seznam obsahuje země Asie a Tichomoří s výjimkou zemí jihovýchodní Asie podle definice z části Země jihovýchodní Asie na této stránce:

 • Austrálie, Nezávislý stát Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Papua-Nová Guinea, Marshallovy ostrovy, Šalamounovy ostrovy, Bangladéš, Bhútán, Indie, Nepál, Srí Lanka, Mongolsko, Čínská lidová republika (včetně Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, a Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky), oblast Tchaj-wan, Demokratická republika Východní Timor, Severní Mariany, Nový Zéland, Pákistán, Jižní Korea nebo jakákoli země, kterou společnost Adobe může v nepravidelných intervalech specifikovat a aktualizovat na adrese www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (nebo na webové stránce, která účel uvedené stránky převezme)
 • „Vzdělávací institucí“ je myšlena veřejná či soukromá instituce poskytující vzdělání předcházející vysokoškolskému, která se nachází na území podle jednoho z následujících kritérií:
  • Základní školy, střední školy, gymnázia, zvláštní školy, korespondenční školy a náboženské školy nabízející akademické studijní kurzy, jež vedou k udělení osvědčení, které je uznáváno na území daného státu jako důkaz o dosažení standardního vzdělání na daném území nebo které uznává a schválilo ministerstvo státní správy na daném území
  • Jesle nebo mateřské školy, které:
   1. jsou vytvořeny především za účelem poskytování vzdělávacích služeb pro děti;
   2. nabízí předškolní program a
   3. jsou založeny, autorizovány, vytvořeny, licencovány, pronajaty, registrovány a/nebo akreditovány podle znění zákona ministerstvem vzdělání na daném území nebo akreditovány vládní agenturou / úřadem / ministerstvem či akreditační organizací uznávanou vládní agenturou / úřadem / ministerstvem na daném území; nebo
  • Vzdělávací zařízení výslovně jmenovaná a písemně schválená právním oddělením společnosti Adobe
 • Bez ohledu na to, že vzdělávací organizace může splňovat výše uvedená kritéria, společnost Adobe může ze svého vlastního rozhodnutí určit, že danou instituci neschvaluje jako „oprávněnou vzdělávací instituci“.
 • Mezi příklady neoprávněných vzdělávacích institucí (neúplný seznam) patří:
  1. Výuková centra a školy, jež udělují certifikáty nebo poskytují kurzy pro práci na počítači, výuku školních předmětů, jazyků, umění, hudební výchovu nebo jiné předměty, u kterých tyto entity či jejich osvědčení nejsou uznávány jako důkaz o dosažení standardního vzdělání na daném území
  2. Komerční školicí centra, střediska dovedností, přeškolovací centra a centra pro obohacení dovedností, která nejsou vzdělávacími institucemi
  3. Vojenské školy, které neudělují akademické tituly

Země jihovýchodní Asie

 • Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam
 • „Vzdělávací instituce“ značí:
  • Jesle, mateřské školy, základní školy, střední školy a gymnázia (školy poskytující vzdělání předcházející vysokoškolskému) nebo vzdělávací instituce nabízející akademické studijní kurzy či osvědčení o dosažení vzdělání předcházejícího vysokoškolskému, jako jsou zvláštní školy, mezinárodní školy či školy pro zahraniční studenty a náboženské školy, uznávaného podle definice daného státu vytvořené společností Adobe a uvedené na adrese www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_cz (nebo na webové stránce, která účel uvedené stránky převezme)
  • Vzdělávací zařízení výslovně jmenovaná a písemně schválená právním oddělením společnosti Adobe
 • Bez ohledu na to, že vzdělávací organizace může splňovat výše uvedená kritéria, společnost Adobe může ze svého vlastního rozhodnutí určit, že danou instituci neschvaluje jako „oprávněnou vzdělávací instituci“.
 • Mezi příklady neoprávněných vzdělávacích institucí (neúplný seznam) patří:
  • Střediska péče o děti (pokud takové středisko nabízí také programy pro mateřské školy)
  • Střediska dovedností, centra pro obohacení dovedností, výuková centra, korespondenční školy nebo jiné školy udělující osvědčení či poskytují kurzy pro práci na počítači, pracovní školení, výuku školních předmětů, jazyků, umění, hudební výchovu nebo jiné předměty 
  • Vojenské školy, které neudělují akademické tituly

Japonsko

 • Vzdělávací instituce v podobě stanovené zákonem School Education Act
  • Školy (jako jsou základní školy, střední školy, gymnázia, školy pro nevidomé, školy pro neslyšící, školy pro hendikepované a mateřské školy)
 • Další vzdělávací instituce
  • Rady pro vzdělávání a vzdělávací instituce jako poskytovatel podle zákona pro organizaci a řízení místní správy vzdělávání. (Konkrétně se jedná o radu pro vzdělávání podle článku 2 zákona pro organizaci a řízení místní správy vzdělávání, stejně jako vzdělávací střediska, výzkumní vzdělávací institut a další vzdělávací instituce podle článku 30 stejného zákona.)
  • Nezávislé správní instituce podle definice ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a technologie, jejichž účelem je poskytovat vzdělávání, jako je centrum pro školení a vzdělávání
 • Další instituce, které společnost Adobe Ireland jednotlivě schválí jako vzdělávací subjekty
  • Bez ohledu na výše uvedené platí, že entita již nebude považována za vzdělávací subjekt podle znění této dohody tehdy, pokud společnost Adobe sama dle svého uvážení písemně uvede, že daná entita již není chápána jako vzdělávací subjekt.

Připojte se ke konverzaci

ask-the-community

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se


Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online