Při instalaci produktu sady Creative Suite se zobrazí chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné“

Pokud se po zadání sériového čísla produktu sady Creative Suite nebo samostatného produktu společnosti Adobe zobrazí chyba „Uvedené sériové číslo není pro tento produkt platné“, postupujte podle následujících pokynů.

Řešení 1: Zkontrolujte instalační program a zadejte sériové číslo znovu

Správný instalační program

Přesvědčte se, zda používáte správný instalační program produktu a správnou platformu.

 • Vždy používejte instalační program sady, nikoli instalační program jednotlivého produktu, kromě případů, kdy máte aplikaci Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (32bitová verze) nebo After Effects CS4 (32bitová verze). Tyto produkty mají samostatné sériové číslo a instalační média. Tyto produkty nelze nainstalovat pomocí sériového čísla a médií sady Creative Suite.
 • Sériové číslo sady Creative Suite nefunguje v instalačním programu jednotlivého produktu. Pokud chcete nainstalovat pouze některé produkty sady Creative Suite, zvolte v instalačním programu sady Creative Suite možnost pro provedení vlastní instalace a poté zvolte produkty, které chcete nainstalovat.
 • Instalační program je závislý na platformě. Sériové číslo pro systém Windows nefunguje v systému Mac OS.

Správné sériové číslo

Zkontrolujte, zda zadáváte sériové číslo.

 • Sériová čísla jsou číselné řetězce o délce 24 znaků. Nezadávejte abecední znaky. Nápovědu najdete v článku Vyhledání sériového čísla.
 • Při zadávání sériového čísla vynechejte pomlčky.
 • Pokud máte sériové číslo multilicenční verze, použijte instalační program stažený z licenčního webu společnosti Adobe nebo nahraný na originálním disku DVD pro daný produkt.

Správný jazyk

Pokud je sériové číslo určeno pro jiný jazyk, než je jazyk vybraný při instalaci (například pokud jste zakoupili německou verzi sady Creative Suite, ale pokoušíte se nainstalovat anglickou verzi), zobrazí se chyba neplatného sériového čísla. Nainstalujte produkt znovu, zvolte správný jazyk a po výzvě zadejte sériové číslo.

Poznámka:

U následujících verzí softwaru pro určité jazyky se instalují dvě jazykové verze. Můžete provést instalaci v jednom jazyce a zadat sériové číslo ke druhému jazyku, aniž by se zobrazila chyba neplatného sériového čísla.

 • en_US (univerzální angličtina)\en_GB (mezinárodní angličtina)
 • fr_FR (francouzština)\fr_CA (kanadská francouzština)
 • es_ES (španělština)\es_MX (latinskoamerická španělština)

Řešení 2: Odstraňte soubory databáze pro aktivaci

Soubory databáze pro aktivaci, které jsou poškozeny nebo které nemají správná oprávnění, mohou zabránit správnému nainstalování produktu.

 1. Odstraňte složku Adobe PCD a soubor caps.db z následujících umístění:

  Windows:

  • \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  • \Program Files\Common Files\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • /Library/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Znovu spusťte aplikaci společnosti Adobe. Při zobrazení výzvy zadejte sériové číslo.

  Pokud se nezobrazí výzva k zadání sériového čísla nebo se aplikace nespustí, odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte.

 3. Pokud je to nutné, odinstalujte aplikaci. V případě aplikací sady Creative Suite odinstalujte celou sadu Creative Suite, nikoli jednotlivou aplikaci.

  Poznámka:

  Pokud máte problémy se samostatnou verzí aplikace Lightroom, po spuštění odinstalačního programu je nutné odinstalovat několik souborů ručně. Pokyny naleznete v článku Ruční odinstalace aplikace Lightroom.

 4. Nainstalujte znovu aplikace pomocí instalačního programu sady Creative Suite a sériového čísla.

  Poznámka:

  Produkt můžete přímo stáhnout na stránce Další položky ke stažení na adrese adobe.com/cz a poté jej můžete znovu nainstalovat.

 5. Spusťte aplikaci.

Řešení 3: Spusťte nástroj CC Cleaner a nainstalujte produkt znovu

Nástroj Creative Cloud (CC) Cleaner může odstranit instalační soubory aplikací sady Creative Suite, které jsou poškozené nebo které způsobují problémy novou instalací.

Poznámka:

Nástroj Creative Cloud Cleaner je určen ke spuštění po odinstalování aplikace společnosti Adobe. Nejprve spusťte příslušný odinstalační program pro odstranění aplikace, u které dochází k chybě neplatného sériového čísla, a teprve poté spusťte nástroj CC Cleaner.

 1. Odinstalujte aplikaci. V případě aplikací sady Creative Suite odinstalujte celou sadu Creative Suite, nikoli jednotlivou aplikaci.

  Poznámka:

  Pokud máte problémy se samostatnou verzí aplikace Lightroom, po spuštění odinstalačního programu je nutné odinstalovat několik souborů ručně. Pokyny naleznete v článku Ruční odinstalace aplikace Lightroom.

 2. Stáhněte si nástroj CC Cleaner.

  Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Mac OS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

 3. Spusťte nástroj CC Cleaner a podle pokynů na obrazovce odstraňte příslušnou aplikaci.

  Podrobné pokyny ke spuštění nástroje CC Cleaner naleznete v článku Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

 4. Stáhněte si produkt na stránce Další položky ke stažení a znovu jej nainstalujte.

  Poznámka:

  Před stažením a instalací produktu zkontrolujte systémové požadavky.

Řešení 4: Nainstalujte produkt ve zkušebním režimu

 1. V dialogovém okně pro zadání sériového čísla odstraňte sériové číslo a vyberte možnost pro vyzkoušení programu. Poté klikněte na tlačítko Další.

 2. Dokončete instalaci a spusťte produkt.

 3. V dialogovém okně s instalací softwaru vyberte, že máte sériové číslo a chcete licencovat tento produkt.

 4. Zadejte sériové číslo.

 5. Klikněte na tlačítko Další a dokončete postup spuštění aplikace.

Řešení 5: Vytvořte nový uživatelský účet a znovu nainstalujte produkt

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, kdy uživatelský účet neumožní instalačnímu programu společnosti Adobe vytvoření potřebných souborů a složek nebo mu k nim neumožní přístup. Vytvořte jiný účet, přihlaste se k novému účtu a poté zkuste znovu nainstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online