Korrigere linseforvrængning i Camera Raw

Om objektivkorrektioner

Kameralinser kan udvise forskellige typer defekter ved bestemte brændvidder, f-stop og fokuseringsafstande. Du kan korrigere for disse åbenbare forvrængninger og afvigelser ved at bruge fanen Objektivkorrektioner i dialogboksen Camera Raw.

Vignettering får kanterne, især hjørnerne, af et billede til at blive mørkere end midten. Brug kontrolelementer i afsnittet Linsevignettering under fanen Objektivkorrektioner til at kompensere for vignettering.

Tøndeforvrængning får lige linjer til at virke til at bøje udad.

Nålepudeforvrængning får lige linjer til at virke til at bøje indad.

Kromatisk afvigelse skyldes, at linsen ikke kan fokusere på forskellige farver på det samme punkt. I én type kromatisk afvigelse er billedet fra hver lysfarve i fokus, men hvert billedes størrelse er en anelse forskellig. En anden type af kromatisk artefakt påvirker kanterne med spejlende højlys, som dem, der opstår, når lys reflekterer på vand eller poleret metal. Denne situation resulterer for det meste i en lilla kant rundt om hvert spejlende højlys.

Originalt billede (øverst) og med korrektion af kromatisk afvigelse (nederst)

Ret automatisk billedperspektiv og linsefejl

Indstillingerne under den indrykkede fane Profil under fanen Objektivkorrektioner i dialogboksen Camera Raw retter forvrængninger i almindelige kameralinser. Profilerne er baseret på Exif-metadata, der identificerer kameraet og linsen, som billedet blev taget med, og profilerne kompenserer i henhold dertil.

 1. På den indlejrede fane Profil på fanen Objektivkorrektioner skal du vælge Aktivér korrektioner for linseprofil.

  Bemærk:

  Hvis du vil have, at Lightroom automatisk fjerner lateral kromatisk afvigelse og korrigerer farvekanter, skal du markere indstillingen Fjern kromatisk afvigelse på den indlejrede fane Profil på fanen Objektivkorrektioner.

  Du kan også manuelt korrigere lilla og grønne farvekanter ved hjælp af kantrensningsfunktionerne på den indlejrede fane Manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Ret billedperspektiv og linsefejl manuelt.

 2. Hvis Camera Raw ikke automatisk finder en passende profil, skal du vælge mærke, model og profil.

  Bemærk:

  Nogle kameraer har kun én linse, og nogle linser har kun én profil. De tilgængelige linser afhænger af, om du skal justere en Raw- eller ikke-Raw-fil. Få tips til arbejdet med objektivprofiler og en liste over understøttede objektiver i artiklen Understøttede objektivprofiler. Hvis du vil oprette egne profiler, skal du bruge Adobe Lens Profile Creator.

 3. Hvis det ønskes, tilpasses den korrektion, som profilen anvender, ved at bruge skydeknapperne Mængde:

  Forvrængning

  Standardværdien 100 anvender 100% af forvrængningskorrektionen i profilen. Værdier over 100 anvender større korrektion af forvrængningen, og værdier under 100 anvender mindre korrektion af forvrængningen.

  Vignettering

  Standardværdien 100 anvender 100% af vignetteringskorrektionen i profilen. Værdier over 100 anvender større korrektion af vignettering, og værdier under 100 anvender mindre korrektion af vignettering.

 4. (Valgfrit) Hvis du vil anvende dine ændringer på standardprofilen, skal du vælge Opsætning  > Gem nye standarder for linseprofil.

Ret billedperspektiv og linsefejl manuelt

Transformerings- og vignetteringskorrektioner kan anvendes på originale og beskårne fotos. Linsevignetter justerer belysningsværdier for at gøre mørke hjørner lysere.

 1. Klik på den indlejrede fane Manuelt under fanen Objektivkorrektioner i dialogboksen Camera Raw.

 2. Juster følgende under Forvrængning:

  Mængde

  Træk til højre for at korrigere tøndeforvrængning og rette linjer ud, der bøjer væk fra centrum. Træk til venstre for at korrigere nålepudeforvrængning og rette linjer ud, der bøjer imod centrum.

 3. Rediger en af følgende under Kantrensning:

  Fjern globale lilla og grønne kanter med pipetteværktøjet

  Gør følgende for at korrigere farvekanter med pipetteværktøjet:

  1. (Valgfrit) Zoom ind på kantområdet for at muliggøre nøjagtig farveplukning.
  2. Tryk og hold Kommando (Mac) eller Ctrl (Win) for at få vist pipetteværktøjet på billedet.
  3. Klik på de lilla/grønne kantfarver. 

  De lilla/grønne skydeknapper Kantrensning justeres automatisk for den pågældende farve. Hvis du klikker på et område, der er for neutralt, for at indstille kantrensningsfarven, ser du en fejlmeddelelse.

  Fjern globale lilla og grønne kanter med skydeknappen Kantrensning

  Lilla mængde/grøn mængde

  Angiver mængden af kantrensning, der er anvendt på den valgte lilla farvetone/grønne farvetone. Jo større mængde, des mere kantrensning anvendes.

  Lilla farvetone/grøn farvetone

  Anvender kantrensning på det markerede toneområde. Træk i et af slutpunktselementerne for at udvide eller mindske området for berørte farver. Træk mellem slutpunktselementerne for at flytte farvetoneområdet. Minimumafstanden mellem slutpunkterne er ti enheder.

  Bemærk:

  Zoom ind på et område, der indeholder meget mørke eller sorte detaljer mod en meget lys eller hvid baggrund. Se efter farvekanterne. Hvis du vil se farvekanterne mere tydeligt, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS), mens du flytter en skydeknap for at skjule eventuelle farvekanter, der er korrigeret af den anden farveskydeknap.

 4. Juster følgende under vignettering:

  Mængde

  Flyt skydeknappen Mængde til højre (positive værdier) for at gøre billedets hjørner lysere. Flyt skydeknappen til venstre (negative værdier) for at gøre billedets hjørner mørkere.

  Midtpunkt

  Træk skydeknappen Midtpunkt til venstre (lavere værdi) for at anvende mængdejusteringen på et større område væk fra hjørnerne. Træk skydeknappen mod højre (højere værdi) for at begrænse justeringen til et område, der er tættere på hjørnerne.

Korrektion af kromatisk afvigelse i Camera Raw 7.1

Camera Raw 7.1 indeholder et afkrydsningsfelt til automatisk korrektion af blå/gule og røde/grønne kanter (vandret kromatisk afvigelse). Med skydeknapper korrigeres violet/magenta og grøn afvigelse (aksial kromatisk afvigelse). Aksial kromatisk afvigelse forekommer ofte i billeder, der er taget med stor blænde.

Fjern røde/grønne og blå/gule farveskift

 • På fanen Farve i panelet Objektivkorrektion skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern kromatisk afvigelse.

Fjern globale lilla/magenta og grønne kanter

På fanen Farve i panelet Objektivkorrektion skal du justere skydeknappen Mængde for lilla og grøn. Jo større mængde, des mere kantrensning. Pas på ikke at anvende en justering, der påvirker lilla eller grønne objekter i billedet.

Du kan justere det berørte lilla eller grønne farvetoneområde ved hjælp af skydeknapperne Lilla farvetone og Grøn farvetone. Træk i et af slutpunktselementerne for at udvide eller mindske området for berørte farver. Træk mellem slutpunktselementerne for at flytte farvetoneområdet. Minimumafstanden mellem slutpunkterne er ti enheder. Standardmellemrummet for de grønne skydeknapper er lille for at beskytte grønne/gule billedfarver, f.eks. løvfald.

Bemærk:

Du kan beskytte kanterne på lilla og grønne objekter ved hjælp af den lokale justeringspensel.

Tryk på Alt/Indstilling, mens du trækker i en af skydeknapperne for at se resultatet af justeringen. Kantfarven bliver neutral, når du trækker for at fjerne farven.

Fjern lokale farvekanter

Lokale pensel- og farveforløbjusteringer fjerner kanter i alle farver. Lokal kantrensning er kun tilgængelig for procesversion 2012.

 • Vælg pensel- og farveforløbværktøjerne, og træk i billedet.
 • Juster skydeknappen for kantrensning. En positiv værdi fjerner farvekanten. Negative værdier beskytter billedområder mod kantrensning, som anvendes globalt. En værdi på -100 beskytter området imod enhver form for kantrensning. Hvis du f.eks. anvender en kraftig global lilla kantrensning, kan det medføre, at farvemætningen for kanter på lilla objekter i billedet dæmpes. Hvis der males med kantrensning -100 på disse områder, beskyttes de, og de bevarer den oprindelige farve.
Bemærk:

De bedste resultater opnås ved at foretage objektivkorrektioner, før der foretages lokale farvekantrensningsjusteringer.

Adobe-logo

Log ind på din konto