Arkivformatet for digitale rå data fra kameraer, som er tilgængeligt for alle

Rå filformater er populære til arbejdsprocesser i digital fotografering, fordi de giver langt mere kreativ kontrol. Men kameraer bruger mange forskellige råformater, og specifikationerne er ikke offentligt tilgængelige. Det betyder, at ikke alle råfiler kan aflæses af alle softwareprogrammer. Derfor er brugen af disse kameraspecifikke råfiler som langtidsarkivering en risiko, og deling af disse filer i komplekse arbejdsprocesser er krævende.

DNG_logo_blue

Digital Negative (DNG) er et offentligt tilgængeligt arkivformat for råfiler, der genereres af adskillige digitale kameraer. Det løser problemet med manglen på en åben standard for råfiler, der genereres af enkelte digitale kameramodeller og sikrer, at fotografer altid nemt kan få adgang til deres filer.


Hundredvis af programfremstillere, som bl.a. Apple og Google, som har udviklet understøttelse af DNG. Og velansete kameraproducenter som Leica, Casio, Ricoh, Samsung og Pentax har introduceret kameraer, som direkte understøtter DNG. Se Camera Raw for at få flere oplysninger.

Adobe stiller den gratis Adobe DNG Converter til rådighed sammen med Digital Negative-specifikationen (Windows | Mac OS), som nemt konverterer råfiler fra mange af de kameraer, som er populære i dag. Softwareudviklere og -producenter kan hente den komplette DNG-specifikation (PDF, 742 KB). DNG understøttes af følgende softwareversioner: Photoshop CS til Photoshop , Photoshop Elements 3 til Photoshop Elements 12 og alle Lightroom-versioner.

Gå til:

Vigtigste fordele

For fotografer:

  • DNG-formatet medvirker til at sikre pålidelig arkivering på lang sigt, fordi digitale billedbehandlingsprogrammer vil være i stand til nemmere at åbne råfiler i fremtiden.
  • Én enkelt behandlingsløsning for råfiler giver en enklere arbejdsproces, når der skal håndteres råfiler fra flere kameramodeller og -producenter.
  • En offentlig dokumenteret og fremlagt specifikation kan nemt anvendes af kameraproducenter og kan opdateres og tilpasses, efterhånden som teknologien ændrer sig.

For hardware- og programproducenter:

  • DNG fjerner en potentiel hindring for tilpasning af nye kameraer, fordi råfilerne fra nye modeller understøttes af Photoshop og andre programmer lige fra starten.
  • DNG-formatet sparer penge til forskning og udvikling ved at reducere behovet for at udvikle nye formater ved at forenkle kameraafprøvning.
  • Et fælles format giver bedre kontrol med kvaliteten af konverteringer, når der bruges programmer fra tredjeparter.
  • Specifikationen giver mulighed for at tilføje private metadata til DNG-filer og dermed differentiere.

Ressourcer

Profiles SDK (april 2018)

Profiles SDK indeholder ressourcer til oprettelse af udvidede profiler, som blev indført i Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 og Camera Raw 10.3.

Download (ZIP, 68 MB)

DNG 1.5.0.0-specifikation (maj 2019)

Hent specifikationen, som beskriver et filformat til lagring af kameraråfiler, der ikke er beskyttet, og som kan bruges til et stort udvalg af hardware- og softwareproducenter.

Læs mere (PDF, 742 KB)

DNG SDK

DNG SDK understøtter aflæsning af og skrivning til DNG-filer samt konvertering af DNG-data til et format, som nemt kan vises eller behandles med billedbehandlingsprogrammer. Dette SDK kan tjene som udgangspunkt for tilføjelsen af understøttelse til DNG i eksisterende programmer, som bruger og behandler billeder, eller som en hjælp til inkludering af DNG-understøttelse i kameraer.  Download: MacWin

DNG Profile Editor (september 2012)

DNG Profile Editor er et gratis program, som bruges til at oprette eller redigere kameraprofiler.

Læs mere (PDF, 3,93 MB)
Download:  MacWin

DNG-specifikation for kommandolinjens brugergrænseflade

(Gælder for Adobe DNG Converter 5.4 og senere)

Læs mere (PDF, 71k)

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator er et gratis hjælpeprogram, som gør det muligt at oprette objektivprofiler, der kan bruges med produkterne i Photoshop-familien, f.eks. Photoshop, Camera Raw-ekstramodulet og Lightroom. En linseprofil beskriver typerne af optiske afvigelser, som findes i et specifikt objektiv, og angiver, hvordan objektivets afvigelser kan korrigeres i et billede, som er taget med samme objektiv. Læs brugervejledningen  (PDF, 1,64 MB) for at få mere at vide.  Download: MacWin

Adobe Lens Profile Downloader

Bemærk:

Pr. 1/1/2018 udvikles der ikke længere på Adobe Lens Profile Downloader, og det kan ikke længere downloades. Adobes udviklingsteam tilføjer nye linseprofiler i hver udgave. Du kan også anmode om specifikke objektiver her.

Opsummering

Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom -programmet er essentielt for arbejdsprocesser inden for digital fotografering i dag. Nu kan du nemt importere, behandle, håndtere og vise dine billeder – fra ét billede til en hel serie. Korrektionsværktøj i verdensklasse, effektive organiseringsfunktioner og fleksible udskrivningsmuligheder gør arbejdet endnu hurtigere for dig. Med Lightroom bruger du mindre tid foran computeren og mere tid bag kameraet.

Den komplette fotoløsning

Rediger, håndter og vis dine billeder i Lightroom, og vend derefter tilbage til Photoshop for at redigere og sammensætte på pixelniveau. I kombination er Lightroom og Photoshop den mest komplette, digitale fotoløsning.

Download

Adobe DNG Converter er et gratis program, der konverterer filer fra mere end 600 kameraer til DNG-format, og som gør det muligt at konvertere kameraspecifikke råfiler til det mere universelle format DNG-raw.

Adobe DNG Converter til Mac OS
Adobe DNG Converter til Windows

Patentlicens for DNG-specifikation

Patentlicens for Digital Negative (DNG)-specifikation

Adobe er udgiveren af specifikationen for Digital Negative (DNG), som beskriver et filformat til lagring af rå kamerainformation fra et bredt udvalg af hardware- og softwareproducenter. Adobe har offentliggjort DNG-specifikationen i den hensigt at tilskynde implementeringen af dette filformat, så det bliver mere kompatibelt. Dette dokument er en patentlicens som Adobe overdrager til personer og organisationer, som ønsker at udvikle, markedsføre og/eller distribuere hardware og software, som aflæser og/eller skriver billedfiler, som er kompatible med denne DNG-specifikation.

Tildeling af rettigheder

I henhold til vilkårene og betingelserne nedenfor, og udelukkende med henblik på at tillade læsning af og skrivning til billedfiler, der overholder DNG-specifikationen, giver Adobe hermed alle enkeltpersoner og organisationer verdensomspændende, royalty-fri, uoverdragelig, ikke-eksklusiv ret til under alle essentielle fordringer at skabe, have skabt, bruge, sælge, importere og distribuere kompatible implementeringer.

"Kompatibel implementering" betyder en del af et software- eller hardwareprodukt, som læser eller skriver til computerfiler, som er kompatible med DNG-specifikationer.

"DNG-specifikation" betyder alle versioner af Adobe DNG-specifikationen, som Adobe har gjort offentligt tilgængelige (f.eks. version 1.0.0.0 dateret september 2004).

"Essentielle fordringer" betyder fordring på et patent, uanset hvornår og hvor, det er udstedt, som Adobe har ret til at licensere uden betaling af royalty eller andre gebyrer, som uundgåeligt krænkes med implementeringen af DNG-specifikationen. En fordring krænkes kun uundgåeligt af DNG-specifikationen, når det ikke er muligt at undgå krænkelse i forbindelse med at skabe overensstemmelse til en sådan specifikation, fordi der ikke er noget teknisk, ikke-krænkende alternativ for at opnå overensstemmelse. Essentielle fordringer omfatter ikke en fordring, der er krænket ved implementering af (a), mulig teknologi, der kan være nødvendig for at fremstille eller bruge et produkt eller en del deraf, der er i overensstemmelse med DNG-specifikationen, men er ikke i sig selv udtrykkeligt angivet i DNG-specifikationen (for eksempel compiler-teknologi og grundlæggende operativsystem-teknologi), (b) teknologi udviklet andre steder, og blot indarbejdet med henvisning i DNG-specifikationen, eller (c) implementeringen af ​​andre filformater end DNG.

Tilbagekaldelse

Adobe kan tilbagekalde de ovenfor tildelte rettigheder fra enhver person eller organisatorisk licenstager i tilfælde af, at en sådan licenstager eller dets datterselskaber anlægger patentsag mod Adobe eller dets associerede selskaber i forbindelse med læsning eller skrivning af filer, der er i overensstemmelse med DNG-specifikationen.

Enhver implementering, som er i overensstemmelse med DNG-specifikationen, distribueret under denne licens skal indeholde følgende bekendtgørelse vist på en fremtrædende måde i dens kildekode og dokumentation: "Dette produkt indeholder DNG-teknologi under licens fra Adobe.”

Ingen garanti

De nævnte rettigheder tildeles på et som de er og forefindes-grundlag uden nogen form for garanti, herunder garanti for titel eller ikke-krænkelse. Intet i denne licens skal fortolkes som (a), som krævende bevarelse af nogen patentrettighed, (b) en garanti eller repræsentation med hensyn til gyldigheden eller rækkevidden af ​​noget patent, (c) en garanti eller repræsentation af et produkts eller en tjenestes ikke-krænkelse af et patent, (d) en aftale om at træffe foranstaltninger imod eller retsforfølge eventuelle krænkere af noget patent, eller (e), tildeling af en ret eller licens i henhold til en hvilken som helst patentfordring med undtagelse af essentielle fordringer.

Bevarelse af rettigheder

Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt heri, er forbeholdt.