Konfigurer Adobe Experience Manager 6.x-aktiver til Adobe Asset Link

Lær, hvordan man konfigurerer AEM Assets (Adobe Experience Manage) til brug med AAL-udvidelsen (Adobe Asset Link) til Creative Cloud-programmer.

Adobe Asset Link forenkler samarbejdet mellem kreative personer og marketingfolk, når der skabes indhold. Det forbinder Adobe Experience Manager Assets med Creative Cloud-computerapps Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator. Adobe Asset Link-panelet gør det muligt for kreative personer at få adgang til og ændre indhold, der er gemt i AEM Assets, uden at forlade de kreative programmer, de bruger mest.

Bemærk:

Se vejledningen for at konfigurere Adobe Experience Manager Assets som en Cloud Service, hvis du benytter denne mulighed.

For at konfigurere Experience Manager Assets til brug med Asset Link skal du implementere følgende opgaver. Brug Experience Manager-administratorkontoen til at konfigurere.

 1. Installer pakker efter behov. Du finder flere oplysninger i forudsætninger.

 2. Konfigurer Experience Manager enten manuelt eller ved hjælp af en pakke.

 3. Styr brugeradgangskontrol for at knytte Creative Cloud-licenserede brugere til Experience Manager-brugere.

Forudsætninger og understøttelse af forskellige funktioner

Sørg for, at du installerer den relevante servicepakke og pakke efter behov. Se følgende krav for hver AEM-version og for specifikke AEM-funktioner.

Aktivfunktion

AEM-version og krav til understøttelse

Asset Link fungerer som standard

 • AEM 6.5 og AEM 6.5.2 eller nyere.
 • AEM 6.4.4 og AEM 6.4.6 eller nyere.

Adobe anbefaler at installere den nyeste AEM-servicepakke (SP), før du bruger AAL.

Asset Link fungerer efter installation af en pakke

For AEM 6.4.0-6.4.3 skal du installere pakken adobe-asset-link-support.

Adobe Stock-integration

AEM 6.4.2 eller nyere

Visuel søgning eller lighedssøgning

AEM 6.5.0 eller nyere

Konfigurer Experience Manager ved hjælp af konfigurationspakken

Adobe anbefaler, at du installerer konfigurationspakken adobe-asset-link-config for at automatisere de fleste konfigurationsopgaver, efterfulgt af nogle manuelle opgaver. Alternativt kan du konfigurere manuelt.

Forsigtig:

Hvis din AEM-forekomst er konfigureret til brugerlogon med Adobe IMS-konti, skal du ikke bruge konfigurationspakken. I stedet skal du konfigurere AEM manuelt.

 1. Åbn Package Manager i AEM-webgrænsefladen ved at vælge Tools (Værktøjer) > Deployment (Installation) > Package Share (Pakkedeling). Installer pakken adobe-asset-link-config.

 2. Åbn Tools (Værktøjer) > Operations (Handlinger) > Web Console (Webkonsol). Find konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider. Klik på  for at redigere den. Indstil følgende egenskaber, og gem ændringerne.

  Egenskabsnavn

  Værdi

  Group Mappings (Gruppetilknytninger)

  Lad stå tomt, hvis du ikke vil bruge det. Der er flere oplysninger under Group Mapping (Gruppetilknytning).

  Organization (Organisation)

  Angiv det organisations-id, du bruger i Adobe Admin Console. Du kan finde flere oplysninger om organisations-id'er under Opret brugergruppe.

 3. Find konfigurationen Adobe Granite Bearer Authentication Handler, og klik på  for at redigere den.

  Tilføj klient-id'erne til InDesignAem2 til konfigurationsegenskaben Allowed OAuth client ids (Tilladte OAuth-klient-id'er).

Konfigurer AEM manuelt

Konfigurer AEM manuelt, hvis du vælger ikke at bruge en konfigurationspakke, eller hvis din AEM-installation er konfigureret til at understøtte brugerlogin med Adobe IMS-konti. Følg disse trin for at konfigurere manuelt.

 1. Få adgang til Configuration Manager ved at vælge Tools (Værktøjer) > Operations (Handlinger) > Web Console (Webkonsol). Vælg OSGi > Configuration (Konfiguration) i menuen øverst.

 2. Find konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider, og klik på  for at redigere den. Angiv følgende konfiguration, og klik på Save (Gem).

  Egenskabsnavn

  Værdi

  Authorization Endpoint (Godkendelsesslutpunkt)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/authorize/v1

  Token Endpoint (Tokenslutpunkt)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/token/v1

  Profile Endpoint (Profilslutpunkt)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/profile/v1

  Validation URL (Valideringswebadresse)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/validate_token/v1

  Organization (Organisation)

  Indstil til organisations-id'et i Adobe Admin Console.

  Group Mappings (Gruppetilknytninger)

  Lad være tom, medmindre du har en særlig grund til andet. Der er flere oplysninger under Group Mapping (Gruppetilknytning).

 3. Find konfigurationen Adobe Granite Bearer Authentication Handler, og klik på  for at redigere den.

  Føj følgende klient-id'er til konfigurationsegenskaben Allowed OAuth client ids (Tilladte OAuth-klient-id'er): InDesignAem2, cc-europa-desktop_0_1, cc-europa-desktop_1_0, cc-europa-desktop_2_0, cc-europa-desktop_3_0, cc-europa-desktop_4_0, cc-europa-desktop_5_0, cc-europa-desktop_6_0, cc-europa-desktop_7_0, cc-europa-desktop_8_0, cc-europa-desktop_9_0 og cc-europa-desktop_10_0.

  Klik på + for at tilføje de enkelte klient-id'er. Klik på Save (Gem), når du har tilføjet alle id'er.

 4. I Adobe Granite OAuth Application and Provider-konfigurationen skal du inspicere de eksisterende Adobe Granite OAuth Authentication Handler-forekomster. Hvis du finder en forekomst med Config ID-værdien (Konfigurations-id) ims, skal du bruge den til instruktionerne i denne procedure. Ellers skal du klikke på + for at oprette en konfigurationsforekomst. Angiv følgende egenskabsværdier, og klik på Save (Gem).

  Egenskabsnavn

  Værdi

  Client ID (Klient-id)

  Rediger ikke

  Client Secret (Klienthemmelighed)

  Rediger ikke

  Config ID

  ims

  Scope (Omfang)

  AdobeID, OpenID, read_organizations (der kan også være andre værdier i konfigurationen)

  Provider ID (Udbyder-id)

  ims

  Create users (Opret brugere)

  Markeret (sandt)

  User ID Property (Bruger-id-egenskab)

  E-mail til nyoprettet konfiguration. Ellers skal du ikke redigere.

 5. Find konfigurationen Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler med Sync Handler-navnet ims,og klik på  for at redigere den.

  Indstil følgende konfigurationsegenskaber, og klik på Save (Gem).

  Egenskabsnavn

  Værdi

  User Expiration Time (Udløbstid for bruger) og User Membership Expiration (Udløb af brugermedlemskab)

  Tid i minutter efterfulgt af "m" uden mellemrum. For eksempel 15m for femten minutter. Der er flere oplysninger under Group Mapping (Gruppetilknytning).

  User auto membership (Automatisk brugermedlemskab)

  Rediger ikke

  User Dynamic Membership (Dynamisk brugermedlemskab)

  Deaktiveret (falsk)

 6. Find konfigurationen Adobe Granite OAuth Authentication Handler, og klik på  for at redigere den. Klik på Save (Gem) uden at foretage ændringer.

 7. For at justere den relative prioritet af behandleren af ihændehavergodkendelsen i CRXDE skal du navigere til /apps/system/config. Find com.adobe.granite.auth.oauth.impl.BearerAuthenticationHandler.config, og åbn dens konfiguration. Tilføj service.ranking=I"-10" i slutningen. Gem ændringerne.

  Bemærk:

  Alle anmodninger, der er godkendt med et ihændehavertoken, medfører tre kald til Adobe IMS, brugersynkronisering og oprettelse af et login-token i AEM. For at imødegå dette problem registrerer Adobe Asset Link det login-token, der returneres i svaret fra AEM, og sender det sammen med efterfølgende anmodninger. For at denne proces skal fungere, skal den relative prioritet af behandleren af ihændehavergodkendelsen justeres.

 8. (Valgfrit) Hvis AEM-brugere har domænenavne med store bogstaver eller blandede store og små bogstaver i deres e-mail-id'er, skal du vælge Change Locking User to Lower Case (Ret låsning af bruger til små bogstaver) i Adobe Granite ACP Platform Configs (Konfigurationer til Adobe Granite ACP-platform) i AEM Web Console.

Yderligere konfiguration efter migrering til virksomhedsprofiler

Adobe Asset Link-brugere kan oprette forbindelse til Experience Manager for at tillade IMS-login fra Creative Cloud for Enterprise-organisationen (CCE). Experience Manager bruger klient-id'erne til at identificere den tilladte IMS-organisation. Efter migrering til virksomhedsprofiler er det nødvendigt at konfigurere klient-id'et og den hemmelige nøgle for IMS-organisationen i Experience Manager for Bearer Authentication Handler. Få flere oplysninger om virksomhedsprofiler under Vi introducerer Adobe-profiler.

Yderligere konfiguration er kun påkrævet, hvis du bruger forskellige Adobe IMS-organisationer til Experience Manager og Creative Cloud for Enterprise (CCE), og der er etableret et domænetillidsforhold mellem disse to organisationer.

Bemærk:
 • Rettelsen til virksomhedsprofiler findes i Experience Manager 6.5.11.0 og udvidet rettelse i Experience Manager 6.4.8.4.
 • Den eksisterende konfiguration fortsætter med at fungere, hvis du bruger den samme Adobe IMS-organisation med Experience Manager og CCE.

Forudsætninger    

 1. En kørende Experience Manager-instans med Bearer Authentication konfigureret til AAL.

 2. Hvis du bruger Experience Manager 6.4, skal du opgradere til Experience Manager 6.4.8.4.
  Hvis du bruger Experience Manager 6.5, skal du opgradere til Experience Manager 6.5.11.0.

 3. (Kun for Experience Manager 6.4) Kontakt kundesupport for at få den udvidede fixpakke (EFP) til migrering til virksomhedsprofiler. Installer EFP'en på din Experience Manager-instans.

 4. Kontakt kundesupport for at få klient-id'et og den hemmelige nøgle til Bearer Authentication af din IMS-organisation.

 

Følgende er de yderligere konfigurationer, der kræves efter migrering til virksomhedsprofiler:

 1. Adobe Granite OAuth IMS Configuration Provider skal du angive: 

  • OAuth-konfigurations-id (oauth.configmanager.ims.configid): ims (Bekræft én gang, du har muligvis det allerede konfigureret)

  • IMS-ejerenhed (ims.owningEntity): dit IMS-organisations-id

 2. Åbn konfigurationen Bearer Authentication Handler, og føj det klient'id, du har fået fra kundesupport, til listen over Tilladte OAuth-klient-id'er.

 3. Åbn konfigurationen Adobe Granite OAuth Application and Provider, og føj klient-id'et og klienthemmeligheden (hemmelig nøgle), du har fået fra kundesupport.

  Sørg for, at feltet Konfigurations-id (oauth.config.id) indeholder den samme værdi som angivet i feltet OAuth-konfigurations-id (oauth.configmanager.ims.configid) ovenfor.

 4. Åbn konfigurationen Adobe Granite IMS Cluster Exchange Token Preprocessor, og angiv den til aktiveret.

Administrer brugeradgangskontrol på AEM-lager

Dette afsnit beskriver, hvordan man styrer brugere og deres adgang til AEM-lageret.

Group Mapping (Gruppetilknytning)

Gruppetilknytningen afgør, hvordan grupper i AEM svarer til grupper i Adobe IMS. Det spiller en vigtig rolle i, hvordan Adobe Asset Link-brugere får adgangstilladelse til AEM Assets.

Ved brug sammen med Adobe Asset Link delegeres AEM-brugerstyringsfunktioner til Adobe IMS. AEM opretter automatisk brugere og grupper, der svarer til brugere og grupper i Adobe IMS. Derudover synkroniserer AEM brugere, grupper og gruppemedlemskab i AEM, så de matcher dem i Adobe IMS.

Overvej for eksempel et scenarie, hvor Adobe Asset Link-brugere er medlemmer af Adobe IMS-gruppen assetlink-users. I dette tilfælde oprettes en synkroniseret gruppe med navnet assetlink-users i AEM, når en bruger fra den Adobe IMS-gruppe opretter forbindelse til Adobe Asset Link for første gang. Hver ny bruger i Adobe IMS-gruppen føjes til den tilsvarende gruppe i AEM, når de opretter forbindelse til AEM via Adobe Asset Link for første gang.

Grupper i AEM, der svarer til og er synkroniseret med grupper i Adobe IMS, kan få tildelt adgang direkte eller ved at gøre dem til medlem af en anden gruppe i AEM. Her er et eksempel på, hvordan tilladelser kan administreres.

Gruppeeksempler
Eksempel på gruppetilknytning i AEM og Adobe IMS

Der gælder følgende regler for gruppetilknytninger i AEM:

 • Sørg for, at egenskaben Group Mappings (Gruppetilknytninger) i konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider er tom.
 • Medlemskab af en Adobe Asset Link-brugergruppe evalueres, når brugeren godkendes, og når tidsperioden i egenskaben User Expiration Time (Tidspunkt for brugerudløb) i Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler-konfigurationen er udløbet. På nuværende tidspunkt kan brugere tilføjes til og fjernes fra grupper i AEM for at synkronisere med det, der findes i Adobe IMS.
 • Undgå gruppenavnekonflikter. Sørg for, at de navne, der bruges til grupper, som oprettes i Adobe IMS (for at administrere brugere) er forskellige fra alle AEM-systemgruppenavne.
  Sørg for eksempel for, at de adskiller sig fra gruppen dam-users og de grupper, der er oprettet af AEM-administratoren.
  En Adobe IMS-gruppe med et navn, der er i konflikt med navnet på en AEM-systemgruppe eller en manuelt oprettet gruppe, bruges ikke til at kontrollere brugerrettigheder.
 • Hvis en Adobe IMS-bruger opretter forbindelse til en AEM-forekomst, hvor brugerens navn er i konflikt med en tidligere oprettet AEM-bruger, får Adobe IMS-brugeren et andet navn, hvor der er tilføjet et par cifre, så det bliver unikt.

Opsætning af adgangskontrol første gang

Brugere, der opretter forbindelse via Adobe Asset Link, kan kun se og interagere med aktiver, efter at de har fået tildelt de nødvendige tilladelser. Afsnittet Gruppetilknytning ovenfor beskriver, hvordan brugergrupper oprettes i AEM, som svarer til og synkroniseres med brugergrupper i din organisation i Adobe IMS. Det anbefales, at AEM-administratorer bruger disse grupper til at styre adgangskontrollen for Adobe Asset Link-brugere.

For hver AEM-gruppe, der er synkroniseret med en Adobe IMS-gruppe (som bruges til at administrere brugeradgangskontrol):

 1. Sørg for, at gruppen har et medlem, der kan bruges til en første forbindelse fra Adobe Asset Link.

 2. Anvend denne bruger til at logge på Adobe Asset Link, og opret forbindelse til AEM. Denne forbindelse forventes at mislykkes.

 3. Find den gruppe i AEM, som svarer til gruppen i Adobe IMS, og tildel den ønskede adgangskontrol. Den nye gruppe kan f.eks. gøres til medlem af gruppen dam-users.

 4. Luk Adobe Asset Link, og genstart Creative Cloud-programmet.

 5. Åbn Adobe Asset Link igen for at bekræfte, at brugeren har den forventede adgang.

Når disse trin er udført, kan andre brugere i samme gruppe oprette forbindelse til AEM med Adobe Asset Link ved deres første forsøg. De har automatisk de samme tilladelser som de andre brugere i gruppen.

Adobe Asset Link-brugere kan oprette forbindelse til AEM, når de er logget ind på deres Creative Cloud-program. Denne godkendelse bruger Adobe IMS-teknologi og opretter brugeroplysninger i AEM, hvis de ikke findes. Det er almindeligt for AEM enterprise-kunder at styre deres brugere med en ekstern identitetsudbyder, som er integreret med AEM. Identitetsudbydere omfatter Adobe IMS og andre produkter, der bruger SAML- og LDAP-protokollerne. Alternativt kan brugere oprettes og administreres lokalt i AEM.

Brugere, der opretter forbindelse til AEM fra Adobe Asset Link, har ikke nogen konflikt med eksisterende brugeroplysninger, der er gemt i AEM fra tidligere direkte login, i følgende tilfælde:

 • Alle brugernavne, der bruges til direkte login til AEM, adskiller sig fra brugernavne, der bruges i Adobe IMS til Creative Cloud-login.
 • Adobe IMS bruges som identitetsudbyder til direkte AEM-login.
 • Brugere opretter forbindelse til AEM fra Adobe Asset Link før direkte AEM-login med samme konto.

På den anden side skal brugeroplysningerne, der er oprettet som følge af direkte AEM-login, opdateres for at fungere med Adobe Asset Link i følgende scenarier:

 • Det samme brugernavn, f.eks. brugerens e-mailadresse, bruges til begge – den konto i Creative Cloud, som bruger Adobe IMS, og kontoen i en anden ekstern identitetsudbyder end Adobe IMS.
 • Det samme brugernavn bruges til begge – kontoen i Creative Cloud og en lokal AEM-konto.
 • Creative Cloud-konti i Adobe IMS er Federated ID'er, som betjenes af den samme eksterne identitetsudbyder, som er integreret med AEM for direkte login.

AEM-brugere, der oprettes gennem disse scenarier, har ikke en egenskab, der kræves for brugere, som er synkroniseret med Adobe IMS. Sådan opdateres denne type brugere i AEM, så de kan arbejde med Adobe Asset Link:

 1. I AEM-webkonsollen skal du finde konfigurationen Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration og klikke på  for at redigere den. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet External Identity Protection, og klik på Save (Gem).

 2. Du kan få adgang til grænsefladen til brugeradministration i AEM ved at gå til Tools (Værktøjer) > Security (Sikkerhed) > Users (Brugere). Vælg den bruger, du vil opdatere, og notér slutningen af browserens URL-sti for brugeren, begyndende med /home/users. Alternativt kan du søge efter brugernavnet ved hjælp af AEM CRXDE. Brugerstien ser omtrent således ud /home/users/x/xTac082TDh-guJzzG7WM.

 3. Brug AEM CRXDE til at navigere til brugerstien, vælg brugernoden, og se nodens egenskaber ved at vælge fanen Properties (Egenskaber) nederst i midten. Denne node har en egenskabsværdi for jcr:primaryTyperep:User.

 4. Nederst i området for fanen Properties (Egenskaber) skal du indtaste navneværdien rep:externalId, typeværdien String og værdiværdien <rep:authorizableId>;ims, hvor <rep:authorizableId> er værdien for nodens egenskab af typen rep:authorizableId. (Et semikolon bruges uden mellemrum til at adskille værdien rep:authorizableId fra ims.)

 5. Klik på knappen Add (Tilføj) til højre for den nye post, og klik derefter på Save All (Gem alle) øverst til venstre i browservinduet, eller tryk på Kommando + S/Ctrl + S.

 6. Gentag trin 2 til 5 for alle andre brugere, du vil opgradere til brug med Adobe Asset Link.

 7. Ved hjælp af AEM-webkonsollen skal du finde konfigurationen Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration og klikke på  for at redigere den. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet External Identity Protection, og klik på Gem.

  Bemærk:

  Hvis tjenesterne ikke gendannes inden for et par minutter, skal du genstarte AEM for at muliggøre vellykkede godkendelser.

Efter denne ændring kan en opdateret AEM-bruger oprette forbindelse til Adobe Asset Link og fortsætte med at bruge den metode til direkte login til AEM, der blev anvendt før opdateringen. Ved vellykket godkendelse med Adobe IMS synkroniseres AEM-brugerprofiloplysningerne med brugerprofilen i Adobe IMS.

Der er en metode, som gør det muligt at udføre en masseoverførsel af flere AEM-brugere, så de kan arbejde med Adobe Asset Link. Kontakt Adobe Care for at få flere oplysninger og hjælp til at aktivere denne indstilling.

Som et alternativ til trinnene kan en Adobe Asset Link-bruger under visse omstændigheder få hurtig adgang til AEM. Dette er tilfælde, hvor de eksisterende brugeroplysninger findes og slettes med AEM User Management eller AEM CRXDE forud for deres forbindelse til Adobe Asset Link. Der oprettes nye brugeroplysninger i AEM efter forbindelsen. Brug kun denne tilgang, hvis du er sikker på, at der ikke er vigtige data, der er tilføjet som underordnet til brugernoden. Sådanne ekstra data kunne være en node, som er underordnet brugernoden, ud over noderne tokens, indstillinger, profil, profiler, profiler/offentlig og rep:policy/*.

Start automatisk arbejdsforløb for at behandle aktiver på en betinget måde

I Experience Manager 6.4 og Experience Manager 6.5 kan administratorerne konfigurere arbejdsforløb til automatisk at udføre og behandle aktiver baseret på foruddefinerede betingelser.

Denne konfiguration er nyttig for brugere og marketingfolk, f.eks. til at oprette et brugerdefineret arbejdsforløb på et par specifikke kataloger. Det kunne f.eks. være, at alle aktiver fra et bureaus fotooptagelse skal vandmærkes, eller at alle aktiver, der er uploadet af en freelancer, skal behandles for at oprette specifikke gengivelser.

Få flere oplysninger under Sådan udføres automatisk arbejdsforløb på aktiver. Her kan du også finde oplysninger om konfiguration af Experience Manager.

Generér FPO-gengivelser (For Placement Only – kun til placering) for Adobe InDesign

Når kreative personer placerer store aktiver fra AEM i Adobe InDesign-dokumenter, skal de vente temmelig længe, inden de kan fortsætte, efter at de har placeret aktivet. I mellemtiden blokeres brugeren fra at bruge InDesign. Dette afbryder det kreative flow og påvirker brugeroplevelsen negativt. Adobe giver mulighed for midlertidigt at placere små gengivelser i InDesign-dokumenter til at begynde med. Når det endelige output skal bruges, for eksempel ved udskrivning og udgivelse, erstatter de originale aktiver i fuld opløsning den midlertidige gengivelse i baggrunden. Denne asynkrone opdatering i baggrunden fremskynder designprocessen for at forbedre produktiviteten og spænder ikke ben for den kreative proces.

AEM leverer gengivelser, der kun bruges til placering (FPO – For Placement Only). Disse FPO-gengivelser har en lille filstørrelse, men har samme størrelsesforhold. Hvis en FPO-gengivelse ikke er tilgængelig for et aktiv, bruger Adobe InDesign i stedet det originale aktiv. Denne reservemulighed sikrer, at det kreative arbejdsforløb fortsætter uden pauser.

Fremgangsmåde til at generere FPO-gengivelser

AEM giver mulighed for mange metoder til at behandle billeder, der kan bruges til at generere FPO-gengivelser. De to mest almindelige metoder er at bruge indbyggede AEM-forløb og at bruge ImageMagick. Ved hjælp af disse to metoder konfigurerer du gengivelsesgenerering af nyligt uploadede aktiver og af aktiver, der findes i AEM.

Du kan bruge ImageMagick til at behandle billeder, herunder til at generere FPO-gengivelser. Sådanne gengivelser nedsamples, det vil sige, at pixeldimensionerne for gengivelsen reduceres proportionalt, hvis det originale billede har en PPI, der er større end 72. Se Installer og konfigurer ImageMagick til at arbejde med AEM Assets.

 

Brug af AEM's indbyggede arbejdsforløb

Brug af ImageMagick's arbejdsforløb

Bemærkninger

For nye aktiver

Aktivér FPO-gengivelse (hjælp)

Tilføj ImageMagick-kommandolinje i AEM-arbejdsforløb (hjælp)

AEM udfører arbejdsforløbet DAM Update Assets (DAM: Opdater aktiver) for hver upload.

For eksisterende aktiver

Aktivér FPO-gengivelse i et nyt, dedikeret AEM-arbejdsforløb (hjælp)

Tilføj ImageMagick-kommandolinje i et nyt, dedikeret AEM-arbejdsforløb (hjælp)

FPO-gengivelser af de eksisterende aktiver kan oprettes on-demand eller på én gang.

Forsigtig:

Opret arbejdsforløb for at generere gengivelser ved at ændre en kopi af standardarbejdsforløbene. Det forhindrer, at dine ændringer overskrives, når AEM opdateres, f.eks. ved installation af en ny servicepakke.

Generér gengivelser af nye aktiver ved hjælp af AEM-arbejdsforløb

Følg disse trin for at konfigurere arbejdsforløbsmodellen DAM Update Asset (DAM: Opdater aktiver) og aktivere gengivelsesgenerering:

 1. Klik på Tools (Værktøjer) > Workflow (Arbejdsforløb) > Models (Modeller). Vælg modellen DAM Update Asset (DAM: Opdater aktiv), og klik på Edit (Rediger).

 2. Vælg trinnet Process Thumbnails (Behandl miniaturebilleder), og klik på Configure (Konfigurer).

 3. Klik på fanen FPO Rendition (FPO-gengivelse). Vælg Enable FPO rendition creation (Aktivér oprettelse af FPO-gengivelse).

  Aktivér oprettelse af FPO-gengivelse i arbejdsforløbet Process Thumbnail (Behandl miniaturebillede).
  Aktivér oprettelse af FPO-gengivelse i arbejdsforløbet Process Thumbnail (Behandl miniaturebillede)

 4. Juster Quality (Kvalitet), og tilføj eller rediger værdierne for Format List (Formatliste) efter behov. Som standard er listen over MIME-typer til generering af FPO-gengivelsen pjpeg, jpeg, jpg, gif, png, x-png og tiff. Klik på Done (Udført).

  Bemærk:

  Gengivelsesgenerering understøttes for filtyperne JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD og BMP.

 5. Klik på Sync (Synkroniser) for at aktivere ændringerne.

Bemærk:

Billeder, der er større end 1280 pixel på den ene side, bevarer ikke pixeldimensionerne i FPO-gengivelsen.

Generér gengivelser af nye aktiver ved hjælp af ImageMagick

I AEM udføres arbejdsforløbet DAM Update Asset (DAM: Opdater aktiver), når et nyt aktiv uploades. Hvis du vil bruge ImageMagick til at behandle gengivelser af nyligt uploadede aktiver, skal du føje en ny kommando til arbejdsforløbsmodellen.

 1. Klik på Tools (Værktøjer) > Workflow (Arbejdsforløb) > Models (Modeller). Vælg modellen DAM Update Asset (DAM: Opdater aktiv), og klik på Edit (Rediger).

 2. Klik på Toggle Side Panel (Vis/skjul sidepanel) i øverste venstre hjørne. Søg efter kommandolinjetrin.

 3. Træk trinnet Command Line (Kommandolinje) til en placering før trinnet Process Thumbnails (Behandl miniaturebilleder).

 4. Vælg trinnet Command Line (Kommandolinje), og klik på Configure (Konfigurer).

 5. Tilføj de ønskede oplysninger, for eksempel brugerdefineret Title (Titel) og Description (Beskrivelse). Eksempel: FPO-gengivelse (fra ImageMagick).

 6. Gå til fanen Arguments (Argumenter), tilføje relevante Mime Types (MIME-typer) for at angive en liste over filformater, som kommandoen gælder for.

  Angiv MIME-typer, som ImageMagick-kommandoen gælder for.
  Angiv MIME-typer, som ImageMagick-kommandoen gælder for.

 7. Tilføj en relevant ImageMagick-kommando for at generere FPO-gengivelser i afsnittet Commands (Kommandoer) under fanen Arguments (Argumenter).

  Nedenfor er et eksempel på en kommando, der genererer FPO-gengivelser i JPEG-format, nedsamplet til 72 PPI med en kvalitetsindstilling på 10 %. Kommandoen håndterer Adobe Photoshop-filer i flere lag ved at samkopiere outputtet:

  convert -quality 10% -units PixelsPerInch ${filename} -resample 72 -flatten cq5dam.fpo.jpeg
 8. Klik på Sync (Synkroniser) for at aktivere ændringerne.

Der er detaljerede oplysninger om ImageMagick-kommandolinjefunktioner i https://imagemagick.org.

Generér gengivelser af eksisterende aktiver ved hjælp af AEM-arbejdsforløb

Hvis du vil bruge AEM-arbejdsforløb til at generere FPO-gengivelse af de eksisterende aktiver, skal du oprette en dedikeret arbejdsforløbsmodel, der bruger den indbyggede FPO-gengivelsesindstilling.

 1. Gå til AEM, klik på Tools (Værktøjer) > Workflow (Arbejdsforløb) > Models (Modeller). Klik på Create (Opret) > Create Model (Opret model) for at oprette en model. Tilføj en meningsfuld Title (Titel) og et Name (Navn).

 2. Vælg modellen, og klik på Edit (Rediger). Klik på Page Information (Sideoplysninger) > Open Properties (Åbn egenskaber). Vælg Transient Workflow (Forbigående arbejdsforløb). Dette forbedrer skalerbarhed og ydeevne. Klik på Save and Close (Gem og luk).

 3. Klik på Toggle Side Panel (Vis/skjul sidepanel) i øverste venstre hjørne. Søg efter trinnet Process Thumbnail (Behandl miniaturebillede). Træk trinnet Process Thumbnails (Behandl miniaturebilleder).

 4. Vælg Process Thumbnails (Behandl miniaturebilleder), og klik på Configure (Konfigurer). Følg konfigurationen til at generere gengivelse af nye aktiver ved hjælp af AEM-arbejdsforløb. Klik på Sync (Synkroniser) for at aktivere ændringerne.

Generér gengivelser af eksisterende aktiver ved hjælp af ImageMagick

Hvis du vil bruge ImageMagick-behandlingsfunktioner til at generere FPO-gengivelse af de eksisterende aktiver, skal du oprette en dedikeret arbejdsforløbsmodel, der bruger ImageMagick-kommandolinjen til at gøre det.

Vis FPO-gengivelser

Du kan kontrollere de genererede FPO-gengivelser, når arbejdsforløbet er afsluttet. I brugergrænsefladen til AEM Assets skal du klikke på aktivet for at åbne en stor forhåndsvisning. Vælg Renditions (Gengivelser) i venstre side. Brug alternativt tastaturgenvejen Alt + 3, når forhåndsvisningen er åben.

Klik på FPO-gengivelse for at indlæse forhåndsvisningen. Du kan eventuelt højreklikke på gengivelsen og gemme den i filsystemet.

Søg efter tilgængelige gengivelser i venstre side.
Søg efter tilgængelige gengivelser i venstre side.

Tip og begrænsninger

 • For at bruge en ImageMagick-baseret konfiguration skal du installere ImageMagick på den samme computer som AEM.
 • Planlæg og udfør arbejdsgange for generering af FPO-gengivelser af mange aktiver eller af hele lageret, når trafikken er lav. Generering af FPO-gengivelser for et stort antal aktiver er en ressourceintensiv aktivitet, og AEM-serverne skal have tilstrækkelig behandlingskraft og hukommelse til rådighed.
 • Se oplysninger om ydeevne og skalerbarhed i Finjuster ImageMagick.
 • Se oplysninger om generel kommandolinjehåndtering af aktiver under kommandolinjebehandler til behandling af aktiver.

Opret et brugerdefineret indeks i AEM 6.4.x-versioner

AEM indeholder indekser, der bruges til forespørgsler. Opret følgende brugerdefinerede indeks til specificeret version. AEM 6.5.0 indeholder dette indeks som standard. Adobe Asset Link kræver dette for at afgøre, hvilke aktiver en bruger har tjekket ud.

 1. Gå til CRXDE, og find noden /oak:index. Opret en ny node med navnet cqDrivelockAngiv dens Type til oak:QueryIndexDefinition.

 2. Føj følgende egenskaber til den nye node, og gem ændringerne:

  • Name (Navn): type; Type: string; Value (Værdi): property
  • Name (Navn): propertyNames; Type: Name[] (klik på knappen "Multi"); Value (Værdi): cq:drivelock

Integrer med Adobe Stock

Organisationer integrerer deres Adobe Stock-konti med AEM Assets. Det hjælper marketingfolk med at stille licenserede, afgiftsfri fotos, vektorer, illustrationer, videoer, skabeloner og 3D-aktiver i høj kvalitet til rådighed for deres kreative projekter og marketingprojekter. Kreative fagfolk kan bruge disse aktiver ved hjælp af Asset Link-panelet.

Hvis du vil integrere med Adobe Stock, kan du finde flere oplysninger under Adobe Stock-aktiver i AEM Assets. AEM 6.4.2 eller nyere kræves for integration med Adobe Stock.

Konfigurer visuel søgning eller lighedssøgning

Med funktionen til visuel søgning kan du søge efter visuelt lignende aktiver i AEM Assets-lageret ved hjælp af Adobe Asset Link-panelet. Funktionaliteten er tilgængelig i 6.5.0 eller nyere versioner, og der kan søges kun i de indekserede aktiver. Få flere oplysninger om at konfigurere visuel søgning.

Fejlfinding af problemer med AEM

Hvis du får problemer, når du konfigurerer eller bruger Asset Link, kan du prøve følgende:

 • Sørg for, at din installation opfylder forudsætningerne. Sørg specifikt for, at de relevante funktionspakker eller pakker er installeret.
 • Kontakt din organisations partner eller systemintegrator.
 • Hvis dine Creative Cloud-brugere ikke kan tjekke aktiver ind, som er tjekket ud, skal du kontrollere, om der er problemer med indkapsling af domænenavne i e-mail-id'erne. Se, hvordan du retter problemet, under Manuel konfiguration af AEM.
 • Der er flere oplysninger under Fejlfinding i forbindelse med Asset Link.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online