Opret dokumenter

Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Tilpasning af montagebordet og hjælpelinjerne

Du kan angive de farver, der bruges til at vise hjælpelinjer for sidemargener og -spalter samt de hjælpelinjer, der anvendes til at markere beskærings- og satslinjeområder på montagebordet. Du kan ændre visningbaggrundens farve, så du nemmere kan skelne tilstandene Normal og Skærmversion fra hinanden.

I InDesign kan du desuden angive, hvor tæt på et objekt skal være, før det kan fastgøres til en hjælpelinje, om hjælpelinjer skal vises foran eller bagved objekter samt montagebordets størrelse.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Mac OS).
 2. Vælg de ønskede farver fra hver af de følgende menuer under Farve, eller vælg Brugerdefineret for at angive en brugerdefineret farve med farvevælgeren.

  Margener

  Indstiller sidemargenernes farve.

  Spalter

  Indstiller farven på sidens spaltehjælpelinjer.

  Beskæring

  Indstiller farven på beskæringsområdet (som indstilles i dialogboksen Dokumentopsætning).

  Satslinje

  Indstiller farven på satslinjeområdet (som indstilles i dialogboksen Dokumentopsætning).

  Vis baggrund

  Indstiller farven på montagebordet i skærmversiontilstand.

 3. Angiv en værdi i pixels for Fastgør til zone for at indstille, hvor tæt på et objekt skal være for at kunne fastgøres til en hjælpelinje eller linjenet.
 4. Markér Hjælpelinjer bagest for at få vist hjælpelinjer bag objekter.
 5. Indtast værdier for Vandrette margener og Lodrette margener for at angive, hvor meget montagebordet skal nå ud over siden eller opslaget (eller eventuelt beskærings- eller satslinjeområdet).
 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Indstillinger.
Bemærk:

Du kan ændre papirets farve på skærmen. Sørg for, at der ikke er markeret tekst eller objekter, og dobbeltklik på farven for Papir i panelet Farveprøver (vælg Vindue > Farveprøver). Papirfarven vises kun på skærmen og har ingen indflydelse på udskriften. Den skal kun simulere design på andre papirfarver end hvid.

Ændre dokumentopsætning, margener og spalter

Efter du har oprettet et dokument, kan du ændre den måde, det skal opsættes på. Det kan f.eks. tænkes, at du vil have enkelte sider i stedet for modstående sider, eller at du vil ændre sidestørrelsen eller margenindstillingerne.

Ændring af dokumentopsætning

Når du ændrer indstillingerne i dialogboksen Dokumentopsætning, påvirkes alle sider i dokumentet. Hvis du ændrer sidestørrelsen eller retningen, efter at du har tilføjet objekter på siderne, kan du bruge funktionen Layoutjustering til at minimere den tid, du skal bruge til at arrangere eksisterende objekter. Se Om automatisk layoutjustering.

 1. Vælg Filer > Dokumentopsætning.

 2. Angiv dokumentindstillingerne, og klik på OK. (se Indstillinger for Nyt dokument).

Ændring af sidemargen- og spalteindstillinger

Du kan ændre spalte- og margenindstillinger for sider og opslag. Når du ændrer spalte- og margenindstillinger på en overordnet side, påvirker ændringen alle sider, som den overordnede side anvendes på. Hvis du ændrer spalter og margener på almindelige sider, påvirkes kun de sider, der er markeret i panelet Sider.

Bemærk:

Dialogboksen Margener og spalter ændrer ikke spalter i tekstrammer. Tekstrammespalter findes kun inden for de enkelte tekstrammer og ikke på selve siden. Du kan også opsætte spalter i særskilte tekstrammer i dialogboksen Tekstrammeindstillinger. (Se Tilføj spalter i en tekstramme.) Spalter i tekstrammer kan også påvirkes ved hjælp af funktionen Layoutjustering.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre margen- og spalteindstillingerne for et opslag eller en side, skal du gå til det ønskede opslag eller markere et opslag eller en side i panelet Sider.

  • Hvis du vil ændre margen- og spalteindstillinger for flere sider, skal du markere siderne i panelet Sider eller markere en overordnet side, der styrer de sider, du vil ændre.

 2. Vælg Layout > Margener og spalter, angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  Margener

  Indtast værdier for at angive afstanden mellem margenhjælpelinjerne og sidens kanter. Hvis Modstående sider er markeret i dialogboksen Nyt dokument eller Dokumentopsætning, ændres Venstre og Højre til Indvendig og Udvendig, så du kan angive ekstra plads til indermargen til indbindingen.

  Spalter

  Angive antallet af spalter.

  Vælg Vandret eller Lodret for at angive spalteretningen. Dette angiver også skriveretning af dokumentets grundlinjenet.

Oprettelse af uens spaltebredder

Når du har flere spalter på en side, vises spaltehjælpelinjerne i midten parvis. Når du trækker i en spaltehjælpelinje, flyttes parret. Afstanden mellem spaltehjælpelinjerne er den angivne spaltemellemrumsværdi, og parret flytter sammen for at bevare denne værdi.

Bemærk:

Du kan ikke oprette uens spaltebredder for spalter i en tekstramme. I stedet skal du oprette sammenkædede tekstrammer side om side med forskellige spaltebredder.

 1. Gå til den overordnede side eller det opslag, du vil ændre.

 2. Hvis spaltehjælpelinjerne er låst, skal du vælge Vis > Net og hjælpelinjer > Lås spaltehjælpelinjer for at fjerne markeringen.

 3. Træk i en spaltehjælpelinje med markeringsværktøjet . Du kan ikke trække den forbi en tilstødende spaltehjælpelinje eller ud over sidens kant.

Træk i en spaltehjælpelinje for at oprette forskellige spaltebredder

Bemærk:

Hvis du vil oprette spalter med forskellige spaltemellemrum, skal du oprette jævnt fordelte linealhjælpelinjer og derefter trække de enkelte hjælpelinjer til den ønskede placering (Se Oprette linealhjælpelinjer).

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto