Bemærk:

Hvis du vil oprette dokumenter fra en lang række skabeloner og forudindstillinger, der er introduceret i 2017-udgaven af InDesign CC, skal du se Oprettelse af dokumenter.

Oprette et nyt dokument

 1. Vælg Filer > Nyt > Dokument.

  Dialogboksen Nyt dokument kombinerer dialogboksene Dokumentopsætning og Margener og spalter, så du kan angive sidestørrelse, margener og spalter samme sted. Du kan ændre disse indstillinger når som helst.

 2. Angiv indstillinger for dokumentopsætning. (Se Indstillinger for Nyt dokument.)

  Hvis du vil angive dimensionerne for beskærings- og satslinjeområderne, skal du klikke på pilknappen foran etiketterne Beskæring og Satslinje. Beskærings- og satslinjeområderne strækker sig udad fra kanterne af den definerede sidestørrelse. Hvis beskærings- eller satslinjeområderne skal nå lige langt ud på alle sider, skal du klikke på ikonet Gør alle indstillingerne ens .

 3. (Kun i InDesign CC) Marker afkrydsningsfeltet Skærmversion for at se, hvordan det nye dokument ser ud. Foretag de nødvendige ændringer.

 4. Klik på OK for at åbne det nye dokument med de angivne indstillinger.

Bemærk:

Du angiver standardindstillinger for layout for alle nye dokumenter ved at vælge Filer > Dokumentopsætning eller Layout > Margener og spalter og vælge indstillingerne, mens der ikke er nogen dokumenter åbne.

Indstillinger for Nyt dokument

Dokumentformat

Vælg en forudindstilling, som du har gemt tidligere.

Hensigt

Hvis du opretter et dokument til PDF- eller SW-output på internettet, og du vælger indstillingen Web, skifter en række indstillinger i dialogboksen, f.eks. deaktivering af Modstående sider og ændring af retningen fra højformat til tværformat, og der anvendes en sidestørrelse, der er baseret på skærmopløsning. Du kan redigere alle disse indstillinger, når dokumentet er oprettet.

CS6 og nyere: Gengivelse for digital udgivelse er blevet føjet til publikationer, der er rettet mod Digital Publishing Suite. Du kan også ændre gengivelsen af dokumentet, efter at det er oprettet.

Antal sider

Angiv det antal sider, der skal oprettes i det nye dokument.

Startsidenr.

Angiv det sidenummer, som dokumentet skal starte på. Hvis du angiver et lige nummer (f.eks. 2), og Modstående sider er valgt, begynder det første opslag i dokumentet med et tosidet opslag. Se Start af et dokument med et opslag med to sider.

Modstående sider

Vælg denne indstilling, hvis højre og venstre side skal vende mod hinanden i et opslag med to sider, f.eks. i bøger og blade. Fravælg indstillingen, hvis hver side skal stå alene, f.eks. når du udskriver løbesedler eller displaybilleder, eller når du vil have, at objekter beskæres i indbindingen.

Når du har oprettet et dokument, kan du ved hjælp af panelet Sider oprette opslag med mere end to sider eller tvinge de to første sider til at åbne som et opslag. (Se Styring af paginering af opslag.)

Mastertekstramme

CS5.5 og tidligere: Vælg denne indstilling for at oprette en ny tekstramme med samme størrelse som området inden for margenhjælpelinjerne svarende til de valgte spalteindstillinger. Mastertekstrammen tilføjes til A-masteren (Se Brug af tekstrammer på mastersider).

Indstillingen Mastertekstramme er kun tilgængelig, når du har valgt Arkivér > nyt > dokument.

Primær tekstramme

CS6 og nyere: Vælg denne indstilling for at føje en primær tekstramme til mastersiden. Når du anvender en ny masterside, flyder tekstenheden i den primære tekstramme automatisk ind i den primære tekstramme i den nye masterside.

Sidestørrelse

Vælg en sidestørrelse i menuen, eller indtast værdier for Bredde og Højde. Sidestørrelsen er den endelige størrelse, efter at beskæringer og andre mærker uden for siden er beskåret.

Retning

Klik på Højformat  (stående) eller Tværformat  (liggende). Disse ikoner arbejder dynamisk sammen med de dimensioner, du indtaster under Sidestørrelse. Når Højde er den største værdi, er højformatikonet valgt. Når Bredde er den største værdi, er højformatikonet valgt. Du skifter mellem Højde og Bredde ved at klikke på det deaktiverede ikon.

Tip! Du kan angive dimensionerne af beskærings- og satsområderne ved at klikke på pileknappen foan etiketterne Beskæring og Satslinje i dialogboksen Nyt dokument. Hvis beskærings- eller satslinjeområderne skal nå lige langt ud på alle sider, skal du klikke på ikonet Gør alle indstillingerne ens .

Beskæring

Beskæringsområdet gør det muligt at udskrive objekter, der er placeret ved yderkanten af den definerede sidestørrelse. Hvis et objekt er placeret i kanten af en side med de påkrævede dimensioner, kan der forekomme et blankt område i kanten af det udskrevne område. Dette skyldes en mindre fejljustering under udskrivning eller beskæring. Du bør derfor placere et objekt, som skal anbringes i kanten af en side med de påkrævede dimensioner, et lille stykke ud over kanten og beskære efter udskrivning. Beskæringsområdet er markeret med en rød linje i dokumentet. Du kan angive beskæringsindstillinger under Beskæring i dialogboksen Udskriv.

Satslinje

Satslinjeområdet fjernes, når dokumentet skæres til den endelige sidestørrelse. Satslinjeområdet indeholder oplysninger om udskrivning og brugerdefinerede farvekontrolfelter eller viser andre instruktioner og beskrivelser om dokumentet. Objekter (herunder tekstrammer), som er placeret i satslinjeområdet, udskrives, men forsvinder, når dokumentet beskæres til den endelige sidestørrelse.

Objekter uden for beskærings- eller satslinjeområdet (afhængig af det område, der er størst) udskrives ikke.

Skærmversion

(Kun i InDesign CC) Marker dette afkrydsningsfelt for at se, hvordan det nye dokument ser ud. Foretag de nødvendige ændringer af indstillingerne, hvis skærmversionen ikke har det ønskede udseende.

Bemærk:

Du kan også klikke på ikonet Gem dokumentforudindstilling for at gemme dokumentindstillinger til fremtidig brug.

Oversigt over dokumentvinduet

Hver side eller hvert opslag i et dokument har sit eget montagebord og hjælpelinjer, der er synlige ved Normal visningstilstand Vælg Vis > Skærmtilstand > Normal for at skifte til normal visning. Montagebordet erstattes af en grå baggrund, når dokumentet vises i en af skærmversiontilstandene. (Se Visning af skærmversion af dokumenter.) Du kan ændre farven på denne visningsbaggrund og hjælpelinjerne under Indstillinger for hjælpelinjer og montagebord.

Dokument vindue
Dokument og hjælpelinjer i Normal visning

A. Opslag (sorte linjer) B. Side (sorte linjer) C. Margenhjælpelinjer (magentarøde linjer) D. Spaltehjælpelinjer (violette linjer) E. Beskæringsområde (røde linjer) F. Satslinjeområde (blå linjer) 

Noter til dokumentvinduet:

 • Streger i andre farver er linealhjælpelinjer, som, når de er til stede, vises med lagfarven, når de markeres. Se Lag

 • Spaltehjælpelinjer vises foran margenhjælpelinjer. Når en spaltehjælpelinje er placeret lige foran en margenhjælpelinje, skjuler den margenhjælpelinjen.

Oprette brugerdefinerede sidestørrelser

Du kan oprette tilpassede sidestørrelser, der vises i menuen Sidestørrelse i dialogboksen Nyt dokument.

 1. Vælg Filer > Nyt > Dokument.

 2. Vælg Tilpas sidestørrelse i menuen Sidestørrelse.

 3. Indtast et navn til sidestørrelsen, angiv indstillinger for sidestørrelse, og klik derefter på Tilføj.

Filen New Doc Sizes.txt, som du kan bruge til at oprette tilpassede sidestørrelser i tidligere versioner af InDesign, er ikke tilgængelig i InDesign CS5 eller nyere.

Definere dokumentformater

Du kan arkivere dokumentindstillinger for sidestørrelse, spalter, margener samt beskærings- og satslinjeområder i et format, så du sparer tid og sikrer konsekvens, når du opretter ensartede dokumenter.

 1. Vælg Filer > Dokumentformat > Definer.

 2. Klik på Nyt i den viste dialogboks.

 3. Angiv et navn til formatet, og vælg grundlæggende layoutindstillinger i dialogboksen Nyt dokumentformat. (Se Indstillinger for nyt dokument for at få beskrevet hver indstilling).

 4. Klik to gange på OK.

Bemærk:

Du kan arkivere et dokumentformat i en separat fil og distribuere det til andre brugere. Hvis du vil gemme og indlæse dokumentformatfiler, skal du bruge knapperne Gem og Indlæs i dialogboksen Dokumentformater.

Oprette et dokument ved hjælp af en forudindstilling

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Filer > Dokumentformat > [navn på format]. (Hold Skift nede, mens du vælger det format, du vil oprette et nyt dokument med, uden at åbne dialogboksen Nyt dokument).

  • Vælg Filer > Nyt > Dokument, og vælg derefter et format i menuen Dokumentformat i dialogboksen Nyt dokument.

  Dialogboksen Nyt dokument viser de forudindstillede layoutindstillinger.

 2. Fortag eventuelt ændringer i indstillingerne, og klik på OK.

Bemærk:

Hvis du vil springe dialogboksen Nyt dokument over, skal du holde Skift-tasten nede, når du vælger et format i menuen Dokumentformat.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online