Eksportér XML

Eksportér dokumentindhold til XML

Før du eksporterer indhold fra et InDesign-dokument til XML, skal du have gjort følgende:

 • Oprettet eller indlæst elementmærker.

 • Anvendt mærker på elementer på siderne i dokumentet.

 • Justeret hierarkiet af mærkede elementer i strukturruden, hvis det er nødvendigt.

Du kan eksportere alt eller en del af XML-indholdet i dokumentet. Kun indhold, der er mærket, kan eksporteres.

Bemærk:

Hvis du eksporterer et dokument, der indeholder tabeller, skal du mærke tabellerne. Ellers eksporterer InDesign dem ikke som en del af XML-koden.

 1. Hvis du kun vil eksportere en del af dokumentet, skal du markere elementet i den strukturrude, hvor eksporten skal starte.
 2. Vælg Filer > Eksporter.
 3. Vælg XML under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
 4. Angiv et navn og en placering til XML-filen, og klik derefter på Arkiver.
 5. Under fanen Generelt i dialogboksen Eksporter XML skal du vælge et af følgende:

  Medtag DTD-erklæring

  Eksporterer referencen til DTD-filen sammen med XML-filen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis strukturruden indeholder et DOCTYPE-element.

  Vis XML med

  Åbner den eksporterede fil i en browser, et XML-redigeringsprogram eller et tekstredigeringsprogram. Vælg browseren eller programmet på listen.

  Eksporter fra valgt element

  Starter eksporten fra det element, du har valgt i strukturruden. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har markeret et element, inden du valgte Filer > Eksporter.

  Eksporter umærkede tabeller som CALS-XML

  Eksporterer umærkede tabeller i CALS-XML-format. For at kunne eksporteres skal tabellen være placeret i en mærket ramme, og tabellen må ikke være mærket.

  Tilknyt skift, mellemrum og specialtegn igen

  Eksporterer skift, mellemrum og specialtegn som decimaltegnenheder i stedet for som ren tekst.

  Anvend XSLT

  Anvender et stylesheet for at definere omdannelsen af den eksporterede XML til f.eks. et ændret XML-træ eller HTML. Vælg Gennemse (Windows) eller Vælg (Mac OS) for at vælge en XSLT-fil i filsystemet. Standardindstillingen Brug stylesheet fra XML bruger en XSLT-omdannelsesinstruktion, hvis der er refereret en i den XML-kode, der anvendes ved eksporten.

 6. Vælg en kodningstype i menuen Kodning
 7. For at angive eksportindstillinger til billeder skal du klikke på fanen Billeder og vælge en eller flere af følgende muligheder.

  Originale billeder

  Placerer en kopi af de originale billedfiler i en undermappe med billeder.

  Optimerede originale billeder

  Optimerer og komprimerer de originale billedfiler og indsætter kopier af dem i en undermappe med billeder.

  Optimerede formaterede billeder

  Optimerer originale billedfiler, der indeholder billedomdannelser (f.eks rotation eller skalering), og indsætter dem i en undermappe med billeder. Hvis dokumentet f.eks. indeholder to billeder, og det ene er beskåret, mens det andet ikke er beskåret, er det kun det beskårne billede, der bliver optimeret og kopieret til undermappen med billeder.

 8. Hvis du valgte Optimerede originale billeder eller Optimerede formaterede billeder i det forrige trin, skal du vælge indstillingerne for de optimerede billeder.
 9. Klik på Eksporter.
Bemærk:

Det er ikke alle tegn, der understøttes i XML (f.eks. tegnet for Automatisk sidetal). InDesign advarer dig, hvis du ikke kan inkludere et tegn i den eksporterede XML-fil. Denne advarsel vises også, hvis du ikke mærkede en tabel.

Indstillinger til optimering af billedeksport

Følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Optimerede originale billeder eller Optimerede formaterede billeder under fanen Billeder i dialogboksen Eksporter XML:

Billedkonvertering

Angiver det filformat, der skal anvendes til det konverterede billede. Hvis du vælger Automatisk, vælger InDesign den bedste filtype baseret på billedet. Derfor vil du måske selv angive både GIF- og JPEG-indstillinger.

GIF-indstillinger

Angiver formateringen af billeder, der konverteres til GIF-format, når de eksporteres til XML. Du kan angive følgende indstillinger:

Palet

Angiver den farvepalet, billedet skal være tilpasset til, når det er blevet konverteret. Vælg palet til det endelige visningsformat til XML-indholdet. Adaptiv (ingen rastersimulering) fungerer godt med billeder, der primært består af områder med dækkende farve, og kan anvendes, når det endelige output skal være til flere forskellige formater.

Skærminterlacing

Downloader hver anden linje af billedet for hver passage i stedet for at downloade hele billedet i en passage. Med interlacing hentes en skærmversion af billedet hurtigt, da hver passage tilføjer yderligere detaljer, indtil den endelige billedkvalitet er opnået.

JPEG-indstillinger

Angiver formateringen af billeder, der konverteres til JPEG-format, når de eksporteres til XML. Du kan angive følgende indstillinger:

Billedkvalitet

Angiver kvaliteten af det konverterede billede. Jo højere kvalitetsindstilling, desto større filstørrelse, og desto længere tid vil det tage at hente filen.

Formateringsmetode

Angiver hvordan JPEG-billeder formateres til download: Baseline downloader den endelige billedkvalitet i en passage, så hele filen vises i sin endelige kvalitet, så snart den åbnes. Det kan tage længere tid at downloade dette format i forhold til et progressivt formateret billede. Progressive henter billedet gennem en serie af passager, hvor første passage er en version i lav opløsning, og hver efterfølgende passage føjer opløsning til billedet, indtil den endelige kvalitet er opnået.

Arkivere mærker udelukkende som XML

Gem kun mærker, så du kan indlæse dem i et InDesign-dokument og bruge dem der.

 1. Vælg Arkiver mærker i mærkepanelets menu.
 2. Skriv et navn, angiv en placering, og klik derefter på Arkiver.

  Mærkerne i dokumentet samt de tildelte farver gemmes i en XML-fil.

Redigere en eksporteret XML-fil

Når du har brugt InDesign til at oprette og eksportere en XML-fil, kan du foretage ændringer i XML-filen ved hjælp af en af følgende metoder:

 • Du kan foretage ændringer direkte i XML-filen ved at åbne den i en tekst- eller XML-editor.
 • Du kan foretage ændringer, der bevares i kildedokumentet, ved at åbne den InDesign-fil, XML-filen blev eksporteret fra. Når du har foretaget ændringer i indholdet i InDesign, kan du eksportere det til XML igen ved hjælp af det oprindelige XML-filnavn, hvis du vil erstatte filen.
Adobe-logo

Log ind på din konto