Diffuseringsformater

Oversigt over panelet Diffuseringsformater

Et diffuseringsformat er en samling af diffuseringsindstillinger, som du kan anvende på en side eller et udsnit af sider i et dokument. Panelet Diffuseringsformater har en grænseflade til angivelse af diffuseringsindstillinger og arkivering af diffuseringsformater. Du kan anvende diffuseringsformater på enkelte eller alle sider i det aktuelle dokument, eller du kan importere formaterne fra et andet InDesign-dokument. Hvis du ikke anvender et diffuseringsformat på et udsnit af sider, bruger det pågældende udsnit af sider diffuseringsformatet [Standard].

Vise indstillinger for diffuseringsformat

 1. Hvis panelet Diffuseringsformater ikke er åbent, skal du vælge Vindue > Output > Diffuseringsformater.
 2. Benyt én af følgende fremgangsmåde fra panelet Diffuseringsformater:
  • Dobbeltklik på formatet.

  • Marker formatet, og vælg Formatindstillinger i panelmenuen.

Komprimere listen over diffuseringsformater

 1. Vælg Små panelrækker i panelmenuen i panelet Diffuseringsformater.

Identificere ubrugte diffuseringsformater

 1. Vælg indstillingen Vælg alle ubrugte i panelmenuen i panelet Diffuseringsformater. Diffuseringsfunktionen markerer alle formater (undtagen [Standard] og [Intet diffuseringsformat]), som ikke er blevet tildelt til det aktuelle dokument. Du kan nemt slette disse formater.

Oprette eller redigere et diffuseringsformat

 1. Hvis panelet Diffuseringsformater ikke er åbent, skal du vælge Vindue > Output > Diffuseringsformater.
 2. Vælg Nyt format i panelmenuen for at oprette et format, eller dobbeltklik på et format for at redigere det.
  Bemærk:

  Når du klikker på knappen Nyt format øverst i panelet Diffuseringsformater, oprettes et format baseret på indstillingerne for formatet [Standard].

 3. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK:

  Navn

  Skriv et navn til formatet. Du kan ikke ændre navnet på formatet [Standard].

  Diffuseringsbredde

  Indtast værdier for at angive omfanget af overlap af trykfarver.

  Diffuseringsudseende

  Angiv indstillinger for at styre formen af diffuseringerne.

  Billede

  Angiv indstillinger for at bestemme, hvordan importerede bitmapbilleder skal diffusere.

  Diffuseringstærskel

  Indtast værdier for at angive de betingelser, der skal udføres diffusering under. De værdier, du indtaster her, påvirkes af mange variabler. Du kan få flere oplysninger hos dit prepress-bureau.

Styre diffuseringsformater

Du kan dublere, slette, importere og tilpasse forudindstillinger for diffusering.

Dublere et diffuseringsformat

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker et format, og vælg Dubler format i panelmenuen.

  • Træk et format hen til knappen Nyt format nederst i panelet.

Slette et diffuseringsformat

 1. Marker et eller flere formater i panelet Diffuseringsformater, og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Slet.

  • Vælg Slet formater i panelmenuen.

 2. Hvis du bliver bedt om at erstatte et diffuseringsformat, skal du vælge ét i dialogboksen Slet diffuseringsformat, når den vises. Denne dialogboks vises, hvis mindst ét af de valgte formater er tildelt til en side.
 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.
Bemærk:

Du kan ikke slette de to indbyggede formater [Standard] og [Intet diffuseringsformat].

Importere formater fra et andet InDesign-dokument

 1. Vælg Indlæs diffuseringsformater i menuen i panelet Diffuseringsformater.
 2. Marker InDesign-filen, og klik på Åbn.

Knytte et diffuseringsformat til sider

Du kan knytte et diffuseringsformat til et dokument eller til et udsnit af sider i et dokument. Sider uden tilstødende farver udskrives hurtigere, hvis du deaktiverer diffusering af disse sider. Den egentlige diffusering finder ikke sted, før dokumentet udskrives.

Under Diffuseringstildelinger kan du se de formater, du har knyttet til forskellige sider. Denne liste opdateres, hver gang du klikker på Tildel.

 1. Vælg Tildel diffuseringsformat i panelmenuen i panelet Diffuseringsformater.
 2. Vælg det ønskede format under Diffuseringsformat.
 3. Marker de sider, som diffuseringsformatet skal anvendes på.
 4. Klik på Tildel og derefter på Udfør.
Bemærk:

Hvis du klikker på Udfør uden først at klikke på Tildel, lukkes dialogboksen, og der foretages ingen ændringer i diffuseringstildelingen. Diffuseringstilknytninger, der tidligere er foretaget ved hjælp af knappen Tildel, bevares.

Oprette diffusering for et udsnit af sider

 1. Vælg Tildel diffuseringsformat i panelmenuen i panelet Diffuseringsformater.
 2. Vælg det format, der skal anvendes på udsnittet af sider, under Diffuseringsformat.
 3. Vælg Udsnit, og indtast et eller flere udsnit i stigende rækkefølge. Brug en bindestreg for hvert udsnit, og adskil sider og udsnit med kommaer eller med kommaer og mellemrum. Gyldige udsnit kan f.eks. være 2‑4, 6, 9‑10, 12‑.
 4. Klik på Tildel og derefter på Udfør.

Du deaktiverer et diffuseringsformat på et udsnit af sider ved at vælge Tildel diffuseringsformat i panelmenuen, angive et sideudsnit og vælge [Intet diffuseringsformat] i menuen Diffuseringsformat. Klik på Tildel og derefter på Udfør.

Diffuseringsformat, indstillinger

Du kan ændre indstillinger for forudindstillet diffusering, når du opretter eller redigerer en diffuseringsforudindstilling. De samme indstillinger for forudindstillet diffusering er tilgængelige i Acrobat og InDesign. I Acrobat kan du få vist forudindstillet diffusering ved at vælge Værktøjer > Trykning > Diffuseringsforudindstilling. Vælg Vindue > Output > Diffuseringsforudindstilling i InDesign.

Diffuseringsbredder

Diffuseringsbredde er mængden af overlap for hver diffusering. Forskelle i papirets egenskaber, rasterfinhed og betingelser for trykningen kræver forskellige diffuseringsbredder. Hvis du vil bestemme den rette diffuseringsbredde for hvert enkelt job, skal du henvende dig til en professionel trykker.

Standard

Angiver diffuseringsbredden i punkter til diffusering af alle farver, undtagen dem, der omfatter ren sort. Standardværdien er 0p0.25.

Sort

Angiver den afstand, trykfarver flyder ind i ren sort, eller den tilbageholdte mængde– afstanden mellem sorte kanter og underliggende trykfarver for diffusering af mættet sort. Standardværdien er 0p0.5. Denne værdi indstilles ofte til 1,5-2 gange værdien for standarddiffuseringsbredden.

I InDesign bestemmer den værdi, der indstilles for Sort farve, værdien for en ren sort eller en dybsort farve, en processort (K) trykfarve blandet med farvetrykfarver for at give større opacitet og dybere farver.

Bemærk:

Hvis du vælger diffusering med Indbygget i program i InDesign, og du angiver en standarddiffuseringsbredde eller en diffuseringsbredde for sort, der er større end 4 punkter, begrænses den endelige diffuseringsbredde til 4 punkter. Den angivne værdi vil dog fortsat blive vist, fordi diffuseringer på mere end 4 punkter anvendes, som du har angivet, hvis du skifter til Adobe-In-RIP-diffusering.

Diffuseringsudseende

En sammenføjning er det sted, hvor to diffuseringskanter mødes i et fælles endepunkt. Du kan kontrollere formen på to diffuseringssegmenters udvendige sammenføjning og tre segmenters skæringspunkt.

Sammenføjningsformat

Kontrollerer formen på to diffuseringssegmenters udvendige sammenføjning. Vælg mellem Spids, Rund og Facet. Standarden er Spids, som passer til tidligere diffuseringsresultater, så kompatibiliteten med tidligere versioner af Adobe-diffuseringsfunktionen bevares.

Eksempler på diffuseringssammenføjninger. Fra venstre til højre: spids, rund og facet

Slutformat

Kontrollerer tre diffuseringers skæringspunkt. Spids (standard) former diffuseringens slutning, så den holdes væk fra det skærende objekt. Overlapning påvirker formen på den diffusering, der genereres af det objekt med den lyseste neutrale tæthed, som skærer to eller flere mørkere objekter. Slutningen på den lyseste diffusering ombrydes omkring det punkt, hvor de tre objekter skærer hinanden.

Eksempler på nærbillede af slutdiffuseringer: Spids (venstre) og overlap (højre)

Diffuseringstærskel

Trin

Angiver tærsklen for farveskift, ved hvilken der skal foretages diffusering. Nogle job kræver kun diffusering af de mest ekstreme farveændringer, mens andre kræver diffuseringer af mindre farveændringer. Trin angiver den grad, som komponenter (f.eks. CMYK-værdier) i tilstødende farver skal variere op imod, før der sker en diffusering.

Hvis du vil ændre indstillingerne for, hvor meget komponenttrykfarverne i tilstødende farver må ændre sig, før de får disse farver til at diffusere, skal du øge eller formindske værdien for Trin i dialogboksen Ny diffuseringsforudindstilling eller Rediger indstillinger for diffuseringsforudindstilling. Standarden er 10%. Brug en værdi på 8-20% for at opnå det bedst mulige resultat. Et lavere procenttal øger følsomheden over for farveforskelle og resulterer i flere diffuseringer.

Sort farve

Angiver den mindste mængde sort trykfarve, der kræves, før indstillingen Sort diffuseringsbredde anvendes. Standardværdien er 100%. Brug en værdi på mindst 70% for at opnå det bedste resultat.

Sort tæthed

Angiver den neutrale tæthed, for hvornår InDesign opfatter en trykfarve som sort. Hvis du f.eks. vil have, at en mørk specialfarve skal bruge indstillingen Sort diffuseringsbredde, skal du angive den neutrale tæthed her. Denne værdi skal typisk sættes nær standarden på 1.6.

Glidende diffusering

Bestemmer, hvornår diffuseringsfunktionen begynder at dække midterlinjen mellem farvegrænserne. Værdien angiver forholdet mellem den lyseste farves og en mørkere, tilstødende farves neutrale tæthedsværdi. Hvis du f.eks. indstiller Glidende diffusering til 70%, flyttes diffuseringspositionen, så den begynder at dække midterlinjen, når den lyseste farve overstiger 70% af den mørkeste farves neutrale tæthed (den lyse farves neutrale tæthed divideret med den mørke farves neutrale tæthed > 0,70). Ved farver med ens neutral tæthed indsættes diffuseringerne nøjagtigt ved midterlinjen, medmindre Glidende diffusering er indstillet til 100%.

Reduktion af diffuseringsfarve

Angiver i hvilken grad komponenter fra omkringliggende farver bruges til at reducere diffuseringsfarven. Denne indstilling er praktisk, hvis du vil undgå, at bestemte tilstødende farver (f.eks. pastelfarver) diffuseres til en uskøn farve, der er mørkere end udgangsfarverne. Hvis du angiver Reduktion af diffuseringsfarve til under 100%, gøres farven lysere i diffuseringen. En reduktion af diffuseringsfarven på 0% resulterer i en diffusering med en neutral tæthed, som svarer til den mørkeste farves neutrale tæthed.

Diffusere importeret grafik

Du kan oprette en forudindstillet diffusering til at styre diffuseringer i billeder og mellem bitmapbilleder (f.eks. fotografier og billeder gemt i raster-PDF-filer) og vektorobjekter (f.eks. fra et tegneprogram og fra vektor-PDF-filer). Hvert diffuseringsprogram håndterer importeret grafik på forskellig vis. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forskelle ved angivelse af diffuseringsindstillinger.

Diffuser indsættelse

Indeholder indstillinger for placeringen af diffuseringer, når vektorobjekter (herunder objekter, der er tegnet i InDesign) diffuseres til bitmapbilleder. Alle indstillinger undtagen Neutral tæthed opretter en visuelt ensartet kant. Centreret opretter en diffusering, der dækker kanten mellem objekter og billeder. Udsparing bevirker, at objekter overlapper det nærliggende billede. Neutral tæthed anvender de samme diffuseringsregler som andre steder i dokumentet. Diffusering af et objekt til et fotografi med indstillingen Neutral tæthed kan resultere i udpræget ujævne kanter, eftersom diffuseringen skifter fra den ene side af kanten til den anden. Opslag bevirker, at bitmapbilledet overlapper det tilstødende objekt.

Diffusere objekter til billeder

Sikrer, at vektorobjekter (f.eks. rammer, der bruges som hjælpestreg) diffuseres til billeder vha. indstillingerne Diffuser indsættelse. Hvis vektorobjekterne ikke overlapper billeder i et diffuseringssideudsnit, skal du overveje at deaktivere denne indstilling for at gøre diffusering af sideudsnittet hurtigere.

Diffusere billeder til billeder

Aktiverer diffusering langs overlappende eller tilstødende bitmapbilleders grænse. Denne funktion er som standard slået til.

Diffusere billeder internt

Aktiverer diffusering blandt farver i det enkelte bitmapbillede (ikke kun det sted, hvor de berører vektorillustrationer og tekst). Brug kun denne indstilling til udsnit af sider, der indeholder simple billeder med store kontraster, f.eks. skærmbilleder eller tegneseriebilleder. Lad indstillingen være deaktiveret for halvtonebilleder og andre komplicerede billeder, da der ellers opstår dårlige diffuseringer. Diffuseringen sker hurtigere, når denne indstilling er deaktiveret.

Diffusere 1-bit-billeder

Sikrer, at 1-bit billeder diffuseres til de tilstødende objekter. Denne indstilling bruger ikke indstillingerne for billeddiffuseringsposition, fordi 1-bit billeder kun bruger én farve. I de fleste tilfælde skal du lade denne indstilling være aktiveret. I nogle tilfælde, f.eks. 1-bit billeder, hvor pixelafstanden er stor, kan billedet blive mørkere og diffuseringen langsommere, når du vælger denne indstilling.

Angive glidende diffuseringer

 1. Vælg Nyt format i panelmenuen for at oprette et format, eller dobbeltklik på et format for at redigere det.
 2. Angiv en procentværdi fra 0 til 100 for Glidende diffusering under Diffuseringstærskler. Du kan også bruge standardværdien på 70 %. Ved 0 % diffuseres som standard ved midterlinjen. Ved 100 % deaktiveres glidende diffusering, så en enkelt farve tvinges til at flyde helt ind i en anden, uanset de omkringliggende farvers neutrale tæthed.

Om sort diffusering

Når du opretter eller redigerer forudindstillinger, bestemmer den værdi, der angives for Sort farve, hvad der anses for ren sort og dybsort. En dybsort er en sort farve, der bruger støtteraster og tilføjer procentdele af en eller flere procestrykfarver for at mætte den sorte farve.

Indstillingen Sort farve er nyttig, når du skal kompensere for ekstrem punktforøgelse (f.eks. ved brug af dårlig papirkvalitet). Disse situationer kan resultere i en procentsats for sort farve på under 100% for at kunne udskrive massive farveområder. Når du tilbagefører sorte eller mættede sorte farver til raster (ved brug af nuancer med ren sort) og reducerer indstillingen Sort farve i forhold til standardindstillingen på 100%, kan du kompensere for punktforøgelse og sikre, at diffuseringsfunktionen anvender den rette diffuseringsbredde og -position til sorte objekter.

Når en farve når værdien for Sort farve, anvendes værdien for Sort diffuseringsbredde på alle tilstødende farver, og udelukkelsesdiffuseringer anvendes på mættede sorte områder ud fra værdien for Sort diffuseringsbredde.

Hvis støtteraster når helt ud til kanten på et sort område, bevirker evt. fejlregistrering, at kanterne på støtterasterne bliver synlige, så der skabes en uønsket ring eller en forvrængning af objekternes kanter. Diffuseringsfunktionen bruger en udelukkelses- eller tilbageholdelsesposition til dybsorte farver for at holde støtterasterne i en angiven afstand fra kanterne på omvendte eller lyse elementer i forgrunden, så de lyse elementer bevarer deres skarphed. Du kan bestemme støtterasternes afstand til kanterne på sorte områder ved at angive en værdi for Sort diffuseringsbredde.

Bemærk:

Hvis det element, du diffuserer, er et tyndt element, f.eks. en sort hjælpestreg omkring grafikelementer, tilsidesætter diffuseringsfunktionen indstillingen for Sort diffuseringsbredde og begrænser diffuseringen til halvdelen af det tynde elements bredde.

Indstille diffuseringsbredden for farver, der støder op til sorte områder

 1. Vælg Nyt format i panelmenuen for at oprette et format, eller dobbeltklik på et format for at redigere det.
 2. Under Diffuseringsbredde skal du ved Sort angive en afstand (i punkter) for, hvor langt andre farver skal flyde ind i sorte, eller hvor langt støtterasterne skal udspares under sorte farver. Sort diffuseringsbredde indstilles typisk til 1,5-2 gange værdien for standarddiffuseringsbredden.
 3. Angiv værdierne for Sort farve og Sort tæthed.
Bemærk:

For at kunne anvende funktioner til sort diffusering skal et farveområde bruge en trykfarve med en neutral tæthed, der er større end eller lig med Sort tæthed, og trykfarven skal forekomme i en procent, der er større end eller lig med Sort farve.

Udskrive bøger med modstridende diffuseringsformater

Du kan anvende et diffuseringsformat til et enkelt outputark, f.eks. en side. Dette er normalt ikke noget problem. Hvis du imidlertid udskriver flere dokumenter i en bog, og hvert dokument eller side har sit eget diffuseringsformat, kan InDesign løse visse konflikter ved at synkronisere formaterne mellem dokumenterne:

 • Hvis dokumenter i en bog benytter forskellige diffuseringsformater med det samme navn, anvender InDesign det format, der er brugt i masterdokumentet, forudsat at du har valgt indstillingen Diffuseringsformat i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger.

 • Synkroniseringsfunktionen gør alle formaterne i masterdokumentet tilgængelige for bogens andre dokumenter, men den tildeler dem ikke. Du skal tildele diffuseringsformater i hvert dokument eller anvende formatet [Standard]. Formaterne vises i menuen Diffuseringsformat i dialogboksen Tildel diffuseringsformater for det pågældende dokument.

Bemærk:

Hvis der anvendes forskellige diffuseringsformater på sider i et opslag, bevarer InDesign hvert format.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online