Diffusere dokumenter og bøger

Om trykfarvediffusering

Når der anvendes mere end én trykfarve på den samme side i et offsetdokument, skal hver farve trykkes i register (perfekt justeret) med de tilstødende farver, så der ikke opstår et mellemrum, hvor de mødes. Det er dog umuligt at sikre præcis registrering af alle objekter på alle ark papir, som går gennem en trykpresse, så der kan opstå fejlregistrering af trykfarver. Fejlregistrering medfører et uønsket mellemrum mellem trykfarverne.

Du kan kompensere for fejlregistrering ved at udvide et objekt en anelse, så det overlapper et objekt af en anden farve. Denne proces kaldes diffusering. Når en trykfarve placeres over en anden, udskæres eller fjernes andre trykfarver nedenunder som standard for at forhindre uønsket blanding af farverne. Diffusering kræver, at trykfarver overprintes eller udskrives oven på hinanden, så der i det mindste opnås en delvis overlapning.

Fejlregistrering uden diffusering (til venstre) og med diffusering (til højre)

De fleste diffuseringer anvender spredning - udvidelse af et lyst objekt ind i et mørkt objekt. Da den mørkeste af de to farver definerer den synlige kant af objektet eller teksten, bevares den synlige kant, idet den lysere farve udvides en anelse ind i den mørkere farve.

Metoder til diffusering

Du kan diffusere et dokument ved hjælp af en kombination af bl.a. følgende metoder:

 • Brug procesfarver, der ikke kræver diffusering.

 • Overprint sort.

 • Overprint streg eller fyld manuelt.

 • Brug den indbyggede diffusering i Adobe InDesign CS4 eller Adobe-diffusering i RIP.

 • Diffuser importerede grafikelementer ved hjælp af diffuseringsfunktionerne i de illustrationsprogrammer, de blev oprettet i. Se i dokumentationen til disse programmer for at få flere oplysninger.

  Vælg en diffuseringsopløsning, som kan bruges sammen med det farveoutput-workflow, du bruger, f.eks. Adobe PostScript eller PDF.

Undgå behovet for at diffusere ved at eliminere risikoen for registreringsfejl ved hjælp af de farver, der bruges. Du kan forebygge registreringsfejl ved at kontrollere, at tilstødende procesfarver har fælles trykfarver. Hvis du f.eks. angiver en mørklilla streg og en stærk rød fyldfarve, indeholder de begge en betydelig mængde magenta. Stregens og fyldets fælles magenta trykkes som et enkelt område, så i tilfælde af registreringsfejl med andre procesfarver, vil den magentafarvede trykplade gøre det svært at se eventuelle mellemrum.

Om automatisk diffusering

Farvedokumenter kan diffuseres med den indbyggede diffuseringsfunktion i InDesign og med funktionen Adobe-diffusering i RIP, som er tilgængelig på Adobe PostScript-outputenheder, som understøtter Adobe-diffusering i RIP.

Begge diffuseringsfunktioner beregner justering til kanterne i både tekst og grafikelementer. De anvender diffuseringsteknikker på forskellige dele af et enkelt objekt, selvom en tekst eller et InDesign-objekt overlapper flere forskellige baggrundsfarver. Diffuseringsjusteringer udføres automatisk, og det er muligt at definere diffuseringsformater, der lever op til diffuseringskravene i bestemte sideudsnit. Du kan se effekten af diffusering på farveseparationer, der er udført med en diffuseringsfunktion. Det er dog ikke muligt at få vist resultatet direkte på skærmen i InDesign.

Diffuseringsfunktionen registrerer kontrasterende farvekanter og opretter derefter diffuseringer ud fra de neutrale tætheder (lys og mørke) for de omkringliggende farver, i de fleste tilfælde ved at lade de lysere farver flyde ind i de mørkere farver. De diffuseringsindstillinger, der angives i panelet Diffuseringsformater, ændrer resultatet af diffuseringsfunktionen.

Krav til automatisk diffusering

Hvis du vil diffusere dokumenter ved hjælp af den indbyggede funktion i InDesign, skal du bruge en PPD, som understøtter separationer.

Hvis du vil diffusere dokumenter ved hjælp af funktionen Adobe-diffusering i RIP, skal du bruge følgende software og hardware:

 • En Adobe PostScript Niveau 2-outputenhed, eller en nyere version, som bruger en RIP, der understøtter Adobe-diffusering i RIP. Kontakt producenten eller prepress-bureauet for at finde ud af, om en PostScript-outputenhed understøtter Adobe-diffusering i RIP.

 • En PPD-fil (PostScript Printer Description) til en printer, der understøtter Adobe-diffusering i RIP. Du skal vælge denne PPD, når du installerer printeren.

Forskelle mellem indbygget diffusering og Adobe-diffusering i RIP

Sammensat farve-workflow

Med indbygget diffusering kan du separere et dokument ved hjælp af InDesign eller separationer i RIP. Hvis du vil bruge Adobe-diffusering i RIP, skal du bruge separationer i RIP.

Diffuseringsbredder

Indbygget diffusering begrænser diffuseringsbredden til 4 punkter, uanset hvilken værdi der angives for diffuseringsbredden. Hvis du ønsker større diffuseringsbredder, skal du bruge Adobe-diffusering i RIP.

EPS-vektorgrafik

Den indbyggede diffusering kan ikke diffusere indsat EPS-vektorgrafik. Funktionen Adobe-diffusering i RIP diffuserer al importeret grafik.

Diffusere importerede bitmapbilleder

Indbygget diffusering kan diffusere bitmapbilleder, f.eks. fotografier, til tekst og grafik. Bitmapbilleder skal gemmes i et ægte pixel-baseret filformat, der understøtter farvekravene til professionelt tryk. PSD (Photoshop) og TIFF er de bedst egnede formater til professionel trykning. Kontakt prepress-bureauet, hvis du påtænker at bruge andre formater.

Hvis du bruger en OPI-server (Open Prepress Interface), skal du kontrollere, at den opretter FPO-billeder (For-Position-Only) i TIFF- eller PSD-format. Hvis billederne er i TIFF- eller PSD-format, kan du muligvis bruge indbygget diffusering, så længe du ikke vælger nogen af indstillingerne under Udelad til OPI, når du udskriver. (Indstillingerne Udelad til OPI findes i afsnittet Avanceret i dialogboksen Udskriv, når der er valgt en PostScript-printer).

Bemærk:

Diffuseringens forløb og præcision i et OPI-workflow afhænger af mange faktorer, f.eks. den nedsamplingsmetode, som OPI-serveren bruger til at generere FPO-billeder. Hvis du vil opnå det bedst mulige resultat, skal du indhente oplysninger hos OPI-forhandleren om integrering af Adobe-diffuseringsløsninger i OPI-serveren.

Diffusere importeret vektorgrafik

Både Adobe-diffusering i RIP og den indbyggede diffusering er i stand til at diffusere tekst og grafik, der er oprettet ved hjælp af InDesign-værktøjer, såvel som indsatte PDF-vektorfiler. Den indbyggede diffusering er dog ikke i stand til at diffusere indsat EPS-vektorgrafik.

Tekst, kurver og rammer, der er oprettet i InDesign, diffuseres ikke korrekt, hvis de overlapper en ramme, hvor der er indsat grafik, som ikke kan diffuseres med indbygget diffusering, f.eks. EPS-vektorgrafik. Sådanne objekter vil dog blive diffuseret korrekt med Adobe-diffusering i RIP. Du kan muligvis anvende den indbyggede diffusering på dokumenter med EPS-vektorgrafik, hvis du justerer grafikkens ramme. Hvis den indsatte EPS-grafik ikke er rektangulær, skal du forsøge at omforme rammen tættere på selve grafikken og fri af andre objekter. Du kan f.eks. anvende kommandoen Objekt > Fritlægningskurve for at indsætte grafikrammen tættere på selve grafikken.

InDesign-tekst og -grafik, der overlapper indsat EPS-grafik (til venstre), diffuseres ikke korrekt. For at opnå god diffusering skal du omforme rammen, så den ikke berører andre objekter (til højre).

Diffusere tekst

Både Adobe-diffusering i RIP og indbyggede diffuseringsfunktioner kan diffusere teksttegn til anden tekst og grafik. Indbygget diffusering kræver, at teksten og grafikelementet er oprettet i InDesign og ikke indeholdt i importeret grafik. Et teksttegn, der overlapper forskellige baggrundsfarver, diffuserer nøjagtigt til alle farverne.

Adobe-diffusering i RIP kan diffusere alle typer skrifter. Omvendt virker indbygget diffusering bedst, hvis der kun anvendes Type 1-, OpenType- og MultipleMaster-skrifter. Anvendelse af TrueType-skrifter kan medføre inkonsekvente diffuseringer. Hvis der anvendes TrueType-skrifter i dokumentet, og du vil bruge indbygget diffusering, skal du overveje at konvertere al TrueType-tekst til konturer ved at markere teksten og vælge Tekst > Opret konturer. Teksten konverteres til InDesign-objekter, der kan diffuseres uden problemer. Det er ikke muligt at redigere teksten, efter du har konverteret den til konturer.

Optimere diffuseringsfunktionen

Uanset om du bruger Adobe-diffusering i RIP eller indbygget diffusering, kan du spare tid ved ikke at behandle sider, der ikke kræver diffusering, f.eks. sider, der kun indeholder sort tekst. Du kan bruge diffuseringsformater til udelukkende at aktivere diffusering for de udsnit af sider, der kræver det.

Udførelseshastigheden for indbygget diffusering afhænger af computersystemets hastighed. Hvis du diffuserer hver eneste side i et langt dokument, skal du bruge det hurtigste computersystem, du har. Indbygget diffusering udnytter også i høj grad computerens harddisk, så en hurtig harddisk og databus vil være en fordel.

Hvis du vil maksimere det tidsrum, hvor computerne er tilgængelige for andre opgaver, skal du overveje at anvende Adobe-diffusering i RIP, der gennemfører alle diffuseringer i RIP'en frem for på computeren.

Reservation af diskplads til indbygget diffusering

Hvis du vil diffusere kanter på alle farver, der kræver diffusering, opretter diffuseringsfunktionen et stort antal kurver, der udelukkende anvendes af outputenheden (kurverne gemmes ikke i dokumentet). Mens Adobe-diffusering i RIP behandler og arkiverer disse ekstra kurver i RIP'en, anvender indbygget diffusering computerens harddisk som midlertidig hukommelse for de diffuserede kurver. Før du anvender indbygget diffusering, skal du sørge for, at der er så meget plads som muligt tilgængelig på harddisken.

Mængden af påkrævet diskplads afhænger af en lang række faktorer, så det er ikke muligt at forudsige nøjagtigt, hvad et bestemt diffuseringsjob kræver. Kravene til diskplads øges dog sandsynligvis, når du forbedrer en eller flere af følgende egenskaber ved dokumentet:

 • Antal sider i de udsnit af sider, der skal diffuseres.

 • Antal farveobjekter, der overlapper hinanden.

 • Antal billeder, der skal diffuseres.

 • Den tekstmængde, der skal diffuseres.

 • Opløsningen i det endelige output.

  Hvis et udskriftsjob, der anvender indbygget diffusering, afbrydes eller løber tør for diskplads, efterlades nogle af diffuseringsdataene muligvis på harddisken. Du kan om nødvendigt afslutte programmet og derefter finde og slette midlertidige data i mappen C:\Temp (Windows). Bruger du Mac OS, skal du genstarte computeren.

Diffusere et dokument eller en bog

Du bør ikke ændre standardindstillingerne for diffusering, medmindre du har rådført dig med prepress-bureauet og ved, hvordan diffuseringsindstillingerne fungerer i forhold til dokumentet og udskrivningsforholdene.

Når du diffuserer flere dokumenter i en bog, skal du sørge for at tildele eventuelle brugerdefinerede diffuseringsformater til udsnit af sider inden for bogens individuelle dokumenter. Du kan ikke tildele diffuseringsindstillinger til en hel bog på én gang. Det er dog muligt at løse problemer med modstridende formater i et dokument.

 1. Opret om nødvendigt et diffuseringsformat med brugerdefinerede indstillinger for dokumentet og udskrivningsforholdene.
 2. Tildele diffuseringsformatet til et udsnit af sider.
 3. Vælg Filer > Udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv.
 4. Vælg Output i listen til venstre.
 5. Under Farve skal du vælge enten Separationer eller Separationer i RIP, afhængig af, om du opretter separationer på værten eller i RIP.
 6. Under Diffusering skal du vælge én af følgende indstillinger:
  • Indbygget i program – hvis du vil bruge den diffuseringsfunktion, der findes i InDesign.

  • Adobe i RIP. Denne funktion kan kun anvendes, når du har valgt en outputenhed, der understøtter Adobe-diffusering i RIP.

 7. Hvis prepress-bureauet anbefaler, at du ændrer trykfarveindstillinger, skal du klikke på Trykfarvestyring. Vælg en trykfarve, foretag de indstillinger, som prepress-bureauet har angivet, og klik derefter på OK:
 8. Fortsæt med at angive andre udskrivningsindstillinger, og klik derefter på Udskriv for at udskrive dokumentet.
Adobe-logo

Log ind på din konto