Brugerhåndbog Annuller

Overprint

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Om overprint

Hvis du ikke har ændret grafikkens gennemsigtighed med panelet Gennemsigtighed, bliver fyld og streger i grafikken uigennemsigtige, fordi den øverste farve udskærer området nedenunder. Du kan forhindre udskæring ved at bruge overprintindstillingerne i panelet Attributter. Når du har angivet overprintindstillinger, kan du se resultatet på skærmen.

Tre overlappende cirkler uden overprint (til venstre) sammenlignet med tre overlappende cirkler med overprint (til højre)

InDesign har også overprintsimulering, hvilket er nyttigt i forbindelse med simulering af virkningen af special- og procestrykfarveoverprint på en sammensat trykenhed.

Sort trykfarve, der anvendes på tekst eller originale InDesign-objekter, overprintes som standard for forhindre registreringsfejl, når små sorte tegn er placeret over farvede områder, eller når farvede områder har sorte konturer. Du kan ændre indstillinger for sort trykfarve med indstillinger for Udseendet af sort.

Dit designworkflow kræver muligvis, at en bestemt farve indstilles til overprint. For eksempel vil du udskrive al tekst i publikationen i en bestemt farve. Overvej følgende muligheder:

 • Opret et objektformat, der bruger staffagetrykfarve som fyld eller streg sammen med tilsvarende overprintfyld eller -streg.

 • Opret et separat lag for objekter, der indeholder staffagetrykfarven, og knyt dem til sort.

 • Opret en sammensat PDF, og skift indstillinger for overprint i PDF'en.

 • Tildel indstillinger for overprint i RIP'en.

 • Anvend indstillinger for overprint på et billede eller objekt, og tilføj det i dit bibliotek, eller rediger en indsat fil i det oprindelige program.

Bestemmelse af, hvornår der skal overprintes manuelt

Automatisk diffusering i InDesign – enten som indbygget diffusering eller Adobe-diffusering i RIP – eliminerer næsten behovet for manuel overprint. Manuel overprint kan dog være en effektiv løsning i sjældne tilfælde, hvor du ikke kan bruge automatisk diffusering.

Brug følgende retningslinjer for at fastlægge, om der skal anvendes overprint eller ej:

 • Spørg det grafiske bureau, om deres trykningsmaskiner understøtter manuel overprint.

 • Overprint, når grafikken ikke har fælles trykfarver, og du ønsker en diffuserings- eller overlægseffekt. Ved overprint af procesfarveblandinger eller brugerdefinerede farver, der ikke har fælles trykfarver, føjes overprintfarven til baggrundsfarven. Hvis du f.eks. trykker et fyld på 100% magenta over et fyld på 100% cyan, bliver det overlappende fyld violet, ikke magenta.

 • Overprint ikke, når du bruger en streg til at diffusere to procesfarver. Angiv i stedet en CMYK-stregfarve med en højere værdi af de tilsvarende trykfarver for hver oprindelig farve.

 • Sørg for, at du og prepress-bureauet er enige om, hvornår og hvordan der skal overprintes manuelt, da det har en betydelig indvirkning på de angivne diffuseringsindstillinger i dialogboksen Udskriv. Overprint understøttes af de fleste PostScript Level 2- og PostScript 3-enheder, men ikke alle.

Overprint af sideelementer

Du kan anvende overprint til streger eller fyld, afsnitsregler og regler over fodnoter. Du kan også simulere overprint af specialfarver.

Overprint af en streg eller et fyld

Du kan overprinte streger eller fyld i markerede kurver vha. panelet Attributter. Overprintede streger eller fyld skal ikke diffuseres, fordi overprintningen dækker potentielle mellemrum mellem farverne. Du kan også overprinte en streg for at simulere en diffusering (ved at overprinte en farve, du manuelt har beregnet som den korrekte kombination af to farver).

Overvej følgende, når du anvender manuel overprint:

 • Hvis du bruger indstillingen Overprint fyld til en 100% sort streg eller fyld, er den sorte trykfarve måske ikke uigennemsigtig nok til at forhindre, at underliggende trykfarver kan ses. Brug en firefarvesort (dybsort) i stedet for en 100% sort for at eliminere problemet. Spørg det grafiske bureau om de nøjagtige farveprocenter, der skal føjes til den sorte.

 • Når du bruger en streg til at diffusere objekter (men ikke teksttegn), skal du indstille stregjusteringen, så stregen falder uden for kurven eller objektet, frem for inden for eller centreret på kurven.

 • Når du bruger en streg til at diffusere to staffagefarver eller en staffagefarve og en procesfarve, anvender du normalt en lysere farve på stregen og overprinter stregen.

  Brug panelet Vis separation til at få vist en skærmversion af, hvordan farverne overprintes.

 1. Marker en eller flere kurver med markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering, eller marker teksttegn med tekstværktøjet. Marker først den indlejrede (indvendige) kurve med værktøjet Direkte markering, hvis du vil overprinte stregen for en kurve, der er indsat i en ramme.
  Overprint af fyld og streger

  A. Cyan (nederste lag) B. Magenta (mellemste lag) C. Gul (øverste lag) 

 2. Vælg Vindue > Output > Attributter.
 3. Gør et af følgende i panelet Attributter:
  • Marker Overprint fyld, hvis du vil overprinte de markerede objekters fyld eller tekst uden streger.

  • Vælg Overprint streg, hvis du vil overprinte de markerede objekters streger.

  • Marker Overprint mellemrum, hvis du vil overprinte en farve, der er anvendt på mellemrummene i en stiplet, punkteret eller mønstret linje.

Overprint af en afsnitsstreg

 1. Sørg for, at der er en farveprøve til overprintfarven.
 2. Klik med tekstværktøjet for at indsætte et indsættelsespunkt i et afsnit.
 3. Vælg Afsnitsstreger i panelmenuen Afsnit.
 4. Vælg den afsnitsstreg, du vil overprinte, i pop-up-menuen øverst i dialogboksen.
 5. Vælg en af følgende indstillinger, og klik derefter på OK.
  • Marker Overprint streg, hvis du vil overprinte stregen.

  • Marker Overprint mellemrum, hvis du vil overprinte en farve, der er anvendt på mellemrummene i en stiplet, punkteret eller mønstret linje.

Bemærk:

Indstillingerne Overprint streg og Overprint mellemrum i dialogboksen Afsnitsregler kan arkiveres som en del af afsnitstypen.

Overprint af streger oven over fodnoter

InDesign kan automatisk indsætte en streg for at adskille fodnoter fra brødteksten i dokumentet. Du kan vælge at overprinte stregen.

 1. Sørg for, at der er en farveprøve til overprintfarven.
 2. Vælg Tekst > Indstillinger for fodnoter i dokument.
 3. I dialogboksen Indstillinger for fodnoter skal du klikke på fanen Layout.
 4. Vælg Overprint streg og klik på OK.

Simulere overprint af specialtrykfarver

Overprintsimulering er nyttig til simulering af virkningen af overprint af specialfarver med forskellige neutrale tæthedsværdier (f.eks. rød og blå). Når du udskriver til en sammensat outputenhed med overprintsimulering, kan du se, om den resulterende farve skal overprintes eller udskæres.

 1. Vælg en sammensat indstilling i menuen Farve i området Output i dialogboksen Udskriv.
  Bemærk:

  Du kan ikke simulere overprint, når Sammensat uændret er markeret.

 2. Vælge Simuler overprint.

Ændre indstillingen for overprint af sort

For at skære sorte objekter ud i InDesign skal du forhindre overprint af den sorte farveprøve. I modsætning til de fleste farveprøver, der udskæres som standard, overprintes den sorte farveprøve, inklusive alle sorte streger, alt sort fyld og alle teksttegn som standard. 100% procesfarve-sort vises som [Sort] i panelet Farveprøver. Du kan skære sorte objekter ud ved enten at fjerne markeringen af standardværdien for overprint under Indstillinger eller ved at dublere farveprøven for standardsort og anvende den dublerede farveprøve på farveobjekter, der bliver udskåret. Hvis du deaktiverer indstillingen for overprint i dialogboksen Indstillinger, udskæres alle forekomster af Sort (underliggende trykfarver fjernes).

Bemærk:

Det kan være billigere og nemmere at få trykkeriet til at overprinte processort på trykpressen.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger >Udseendet af sort (Windows) eller InDesign > Indstillinger >Udseendet af sort (Mac OS).
 2. Marker eller fjern markeringen i Overprint [sort] farveprøve ved 100%.
Bemærk:

Overprint [sort] farveprøve på 100% påvirker ikke nuancer af [sort], unavngivne sorte farver eller objekter, der ser sorte ud pga. deres gennemsigtighedsopsætninger eller formater. Funktionen påvirker kun objekter eller tekst, der er farvet med farveprøven [sort].

Adobe-logo

Log ind på din konto