Creative_Cloud_mnemonic_RGB_128px

Opdatering til InDesign CC tilgængelig

Se flere oplysninger i Oversigt over nye funktioner.


Synkroniser indstillinger ved hjælp af Adobe Creative Cloud

Nyheder i InDesign CC

Den nye funktion Synkroniser indstillinger giver individuelle brugere mulighed for at synkronisere deres indstillinger ved hjælp af Creative Cloud. Hvis du for eksempel bruger to computere, en derhjemme og en anden på arbejdet, gør funktionen Synkroniser indstillinger det nemmere for dig at sørge for, at disse indstillinger er synkroniseret på begge computere. Hvis du har skiftet din gamle computer ud med en ny, og du har geninstalleret InDesign, kan du også hurtigt konfigurere programmet med alle dine indstillinger ved blot at trykke på en knap.

Du kan få flere oplysninger i Synkronisere indstillinger ved hjælp af Adobe Creative Cloud (artikel).

Modernisering af brugergrænseflade

Udvidet i InDesign CC

InDesign er som standard nu tilgængelig med et mørkt tema, der passer sammen med de seneste ændringer af andre produkter, som f.eks. Photoshop, Illustrator og Premiere Pro. Dette tema giver en mere behagelig visuel oplevelse, især ved arbejde med stærke farver og design. Det gør også arbejde på tværs af programmer lettere end nogensinde før.

Mørk og halvlys brugergrænseflade
Lys og halvmørk brugergrænseflade

Nye livlige farvetemaer til brugergrænsefladen: Mørk, halvlys, lys og halvmørk

Du kan nemt variere lysstyrken i brugergrænsefladen til en farvetone, du foretrækker, fra indstillingen Brugergrænseflade i dialogboksen Indstillinger. Du kan aktivere Match montagebord med temafarve for at angive farvetonen på montagebordsområdet, så det passer sammen med brugergrænsefladens lysstyrke. Hvis du foretrækker den klassiske (CS6 eller tidligere) InDesign-montagebordsfarve, kan du fravælge denne indstilling.

Du kan finde flere oplysninger i Rundtur i den nye grænseflade (video).

Platformsforbedringer

Udvidet i InDesign CC

HiDPI-understøttelse

For at kunne udnytte de forbedrede teknologier inden for højopløsningsskærme indeholder InDesign nu indbygget understøttelse af højopløsningsskærme. Denne funktionalitet er i øjeblikket tilgængelig til Mac OS (f.eks. MacBook Pro med Retina-skærm). Du kan nu få glæde af at arbejde i et skarpere og tydeligere miljø på disse enheder. Tekst og komplekse illustrationer vises mere klart og i farver og nuancer, der er mere dynamiske end tidligere.

Understøttelse af 64-bit på Mac og Windows

InDesign, InCopy og InDesign Server er nu alle 64-bit-programmer, der kan udnytte mere end 3 GB RAM på både Mac og Windows. Alle funktionerne i InDesign er aktiveret til at arbejde i 64-bit tilstand. Med understøttelse af 64-bit arkitektur er den generelle behandling hurtigere, og der kan stilles mere RAM til rådighed for programmet. Dette gør processerne hurtigere samt gør det nemmere at arbejde med flere store filer samtidigt.


QR-koder

Nyheder i InDesign CC

Du kan nu oprette og redigere uafhængig QR-kodegrafik i høj kvalitet fra InDesign. Den oprettede QR-kode er et grafikobjekt i høj kvalitet, der fungerer nøjagtigt som indbygget vektorgrafik i InDesign. Du kan nemt skalere objektet og udfylde det med farver. Du kan også anvende effekter, gennemsigtighed og udskriftsattributter, f.eks. overprint, staffagetrykfarve og diffusering, på objektet.

Funktionen Opret QR-kode er tilgængelig via Menu > Objekt og via genvejsmenuen, når der vælges en tom ramme. 

Dialogboksen Opret QR-kode

Når QR-koden er indsat i et dokument, behandles den som et traditionelt EPS-objekt, bortset fra at der vises et værktøjstip, når du placerer markøren på objektet. Tippet viser oplysninger om indholdet.

QR-kodegrafik

Du kan finde flere oplysninger i Oprette QR-koder (video) eller Oprette QR-koder (artikel).

Forbedringer af menuen Skrifttype

Udvidet i InDesign CC

Der er foretaget flere forbedringer af menuen Skrift, inklusive hvordan skrifter vises, søges efter og vælges. Du kan nu også angive foretrukne skrifttyper, så du lettere kan få adgang til dem, og anvende skrifttyper på markeret tekst, mens du søger, så du kan se, hvordan skrifttyperne vil se ud i layoutet.

Store forbedringer

 • Søg efter skrifttyper på en vilkårlig del af navnet
 • Vis skrifttyper med familier i en undermenu
 • Anmod skrifttypevalg på den valgte tekst ved hjælp af piletasterne
 • Administrer dine foretrukne skrifttyper

Ny widget med menuen Skrifttyper

Den nye widget med skrifttyper er tilføjet på panelet Tegn og i kontrolpanelet. Denne widget indeholder fire elementer.

Widget med menuen Skrifttyper
 1. Knapkontrol til at skifte mellem de to søgetilstande
 2. Tekstfelt til visning af det valgte skrifttypenavn eller indtastning af nøgleordet for søgningen
 3. Ikon til rydning af søgningen – vises kun, når der er indtastet tekst i søgefeltet
 4. Pileknap for rulleliste til visning af skrifttypelisten – alle skrifttyper eller søgningsresultater

Hvis du klikker på pileknappen uden at indtaste en søgestreng, vises der en popup-liste med alle de installerede skrifttyper.

Rullemenu med installerede skrifttyper

Nemmere søgning efter skrifttyper

Du kan nu nemt søge efter de ønskede skrifttyper. Du kan gøre dette i to tilstande:

 • Søg efter hele skriftnavnet: søger efter en tilsvarende værdi et vilkårligt sted i Skriftnavn. Når du indtaster tekst, vises de skriftnavne, der svarer til teksten, i en pop op-menu.
 • Søg kun efter første ord: Den første forekomst, der begynder med den angive tekst, foreslås, og den resterende del af skriftnavnet udfyldes automatisk.
Søg indstillinger

Brug af den nye søgning

Når du sletter skrifttypenavnet og begynder at skrive, begynder søgeresultaterne at vises i popup-menuen. Der vises et krydsikon i widgeten for at hjælpe dig med at hurtigt at rydde resultaterne og starte forfra. Søgeresultaterne vises som en simpel liste (uden opdeling i skrifttypefamilie eller tilknyttet familie). Ebrima er f.eks. en familie og indeholder to formater – Almindelig og Fed. Hvis du søger efter Ebrima, vises både Almindelig og Fed som separate forekomster og er ikke grupperet som Ebrima.

Flad skrifttypeliste

Gennemse og anvend skrifttyper

Du kan gennemse listen med skrifttyper ved hjælp af piletasterne. Ved markering anvendes skriftformatet på den markerede tekst i layoutet eller dokumentet til gennemsyn. Hvis du klikker på et skrifttypenavn eller trykker på Enter-tasten, anvendes skriftformatet, og popup-menuen med skrifttypelisten lukkes.

Administrer dine foretrukne skrifttyper

Du kan tilføje eller fjerne en skrifttype fra listen Foretrukne ved at klikke på ikonet for Foretrukne (stjerne) på skrifttypelisten. Når du klikker på piletasten for rullemenuen, fremhæves ikonet Foretrukne med sort for de skrifttyper, der er markeret som foretrukne.

Liste med foretrukne skrifttyper

Tilføjelse eller fjernelse af en skrifttype, der tilhører en familie, tilføjer eller fjerner hele skrifttypefamilien til listen Foretrukne.

Skrifttypefamilie som foretrukken

Du kan finde flere oplysninger i Forbedringer af skrifttypemenuen i Adobe InDesign CC (video).

EPUB-forbedringer

Udvidet i InDesign CC

EPUB-eksportarbejdsforløb er gjort enklere: Flere forbedringer af de eksisterende funktioner, mere kontrol under oprettelse og nogle enkelte helt nye funktioner.

Understøttelse af tekstenheder med indholdsfortegnelse (IHF)

IHF-tekstenheden er ændret, så en eventuel eksisterende, muligvis redigeret, IHF-tekstenhed nu eksporteres som enhver anden tekstenhed. Hvis dele af disse IHF-tekstenheder kopieres og indsættes andre steder, vil hyperlinks tilbage til PDF-siden og kildeafsnittene (i tilfælde af en EPUB-eksport) forblive aktive.
NCX-filen (navigation), der skal bruges til EPUB-pakken, kan ikke bruge en eksisterende IHF og oprettes ved hjælp af IHF-formatet som i CS6.

 • Hvis du ikke vil ændre sidenumre i indholdsfortegnelsen (IHF), kan du fjerne dem manuelt eller oprette en IHF uden sidenumre.
 • IHF-tekstenheder, der er oprettet i CS6 og tidligere, skal genoprettes i InDesign CC, så linkene er aktive.

Understøttelse af indekstekstenheder

Indekstekstenheder understøttes nu i den eksporterede EPUB-fil. De aktive hyperlinks til indekstermer vises i den eksporterede fil. Termerne beholder deres referencer til indhold på afsnitsniveau.

Eksporter uden CSS

Hvis du beslutter dig for ikke at foretage CSS-oprettelsen under eksporten af et InDesign-dokument eller en InDesign-bog til EPUB/HTML, er det kun de klasser, der er tilknyttet formaterne, som markeres i HTML-mærkerne. Der oprettes ikke nogen tilsidesættende klasser. Den eksporterede fil er nu meget renere og klar til en ekstern CSS.

CSS-indstillingen i dialogboksen med Epub-eksportindstillinger

MEDTAG CSS

Kontrolelementet Medtag CSS er tilføjet under Eksporter mærker i redigeringsdialogboksene Afsnitstype, Tegntype og Objektformater. Hvis du vil inkludere dette format i CSS'en, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag CSS. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der ikke nogen CSS-klasse for dette format. Hvis du har to eller flere formater med den samme tilknyttede klasse, viser InDesign en fejl eller en advarselsmeddelelse under eksporten.

Indstillingen Medtag CSS

Renere CSS

Hvis du vil tilknytte InDesign-attributter til de relevante CSS-egenskaber, er det ofte nødvendigt at oprette en slags "tilsidesættelsesklasse" for at justere funktionaliteten for den CSS-klasse, der er oprettet ud fra formatet. Før denne ændring blev disse givet mærkelige navne. Disse navne er nu ændret, så de afspejler deres formål, og de anvendte tilsidesættelser bliver mere tydelige for brugerne.

Objektformat til tilknytning af eksportmærke

Indstillinger for objektformat indeholder nu funktionen Eksporter mærker. Hvad angår det at knytte formater til klasser og mærker, fungerer Objektformater nu mere som Afsnitstyper og Tegntyper.

Indstillingen Eksporter mærker i Objektformat

Indstillingen Eksporter mærker for objektformater

Indstillinger for objektformat indeholder nu Eksportindstillinger for Alternativ tekst, Mærket PDF-fil og EPUB & HTML. Du kan angive indstillinger for rasterisering og brugerdefineret layout. Objekter med det angive format håndteres ud fra eksportindstillingerne.


Du kan finde flere oplysninger under:

Adobe Exchange-panel

Nyheder i InDesign CC

Det nye Adobe Exchange-panel er nu en integreret programoplevelse, som du kan bruge til at søge efter og finde indhold, ekstramoduler og scripts, som du kan købe eller hente gratis. Hvis du laver scripts, skabeloner, ekstramoduler eller andet, der kan forbedre funktionaliteten af Adobes Creative-programmer, kan du hurtigt pakke, sende og gøre dem tilgængelige for et større fællesskab.

Adobe Exchange giver dig endda mulighed for at dele produkter privat. Du kan f.eks. pakke en serie billeder, InDesign-skabeloner og andre filer. Alle dem, som du har delt produkterne med privat, kan installere indholdet og se de opdateringer, du foretager. Oplevelsen minder meget om en app-butik.

Du kan blive producent gratis. Start her: https://www.adobeexchange.com/producer

Gå til Windows > Udvidelser > Adobe Exchange for at åbne Exchange-panelet.

Adobe Exchange-panel

Du kan finde flere oplysninger i Udforsk det nye Exchange-panel (video).

Andre opdateringer

Udvidet i InDesign CC

Dialogboksen Nyt dokument

Dialogboksen Nyt dokument giver nu mulighed for at få vist en eksempelvisning af det nye dokument. Når du vælger nye dokumentindstillinger, kan du se virkningen på markeringen eller ændringer i baggrunden samtidigt.

Dialogboksen Nyt dokument

Du kan finde flere oplysninger i Opret et nyt dokument (video).

Bemærk:

(Kun kinesisk, japansk og koreansk) Skærmversionen vises kun i dialogboksen Nyt Layoutlinjenet (Nyt dokument > Dialogboks for layoutlinjenet).

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online