Brugerhåndbog Annuller

Opret QR-koder | CC

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Touch-arbejdsrum
   6. Standardtastaturgenveje
   7. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Om QR-koder

QR-koder er en maskinlæsbar, udskreven repræsentation af data til forskellige brancheanvendelser. De er blevet almindelige i forbrugerannoncering. En forbruger med en Smartphone kan installere en app med en QR-kodescanner, der kan læse og afkode URL-oplysningerne og omdirigere telefonens browser til et firmas websted.

Når brugerne har scannet QR-koder, kan de modtage tekst, føje en visitkortkontakt til deres enheder, åbne et webhyperlink eller oprette en e-mail eller tekstmeddelelse.

Administrer QR-koder i InDesign

Du kan nu oprette og redigere uafhængig QR-kodegrafik i høj kvalitet fra InDesign. Den oprettede QR-kode er et grafikobjekt i høj kvalitet, der fungerer nøjagtigt som indbygget vektorgrafik i InDesign. Du kan nemt skalere objektet og udfylde det med farver. Du kan også anvende effekter, gennemsigtighed og udskriftsattributter, f.eks. overprint, staffagetrykfarve og diffusering, på objektet. Du kan kopiere og indsætte kodegrafikken som et vektorgrafikobjekt i et standardværktøj til redigering af grafik som f.eks. Adobe Illustrator.

Opret QR-kode

 1. Vælg Objekt > Opret QR-kode i menuen. Dialogboksen Opret QR-kode vises.

  Dialogboksen Opret QR-kode

  Dialogboksen Opret/Rediger QR-kode har to faner – Indhold og Farve.

 2. Under fanen Indhold skal du vælge følgende datatyper på rullelisten Type:

  • Hyperlink til internettet
  • Almindelig tekst
  • Tekstmeddelelse
  • E-mail
  • Visitkort

  Afhængigt af den valgte type vises der et eller flere felter, hvor du kan angive indhold, som QR-koden skal oprettes for.

 3. Fanen Farve viser Farveprøveliste. Hvis du vil anvende en bestemt farve på QR-koden, skal du skifte til fanen Farve og vælge en bestemt farve. Som standard er den oprettede QR-kode Sort med gennemsigtig baggrund.

 4. Klik på OK.

 5. Hvis du har markeret en ramme, før du opretter QR-koden, indsættes koden direkte i den markerede ramme og erstatter indholdet.

  Hvis du ikke har markeret en ramme, indlæses QR-koden i værktøjet Indstil sigte, og du kan indsætte det som et traditionelt EPS-objekt:

  • Hvis du klikker i dokumentet, indsættes objektet i den oprindelige størrelse/standardstørrelsen – 30 x 30 (cm-enheder).
  • Hvis du klikker i en eksisterende ramme, indsættes koden i rammen med standardstørrelsen. Den erstatter det eksisternede indhold, hvis du klikker i rammen, samtidig med at du holder Alt-tasten nede.
  • Hvis du klikker, samtidig med at du trækker, tegnes der en ny ramme med et fast størrelsesforhold, og når museknappen slippes, indsættes koden i rammen.

Når QR-koden er indsat i et dokument, behandles den som et traditionelt EPS-objekt, bortset fra at der vises et værktøjstip, når du placerer markøren på objektet. Tippet viser oplysninger om indholdet i form af den integrerede kode.

Indsæt en oprettet QR-kode

Rediger QR-kodens indhold og farve

 1. Marker QR-kodeobjektet eller rammen: Dobbeltklik i rammen.

 2. Vælg Objekt > Rediger QR-kode i menuen. Du kan også højreklikke og vælge Rediger QR-kode i genvejsmenuen.

 3. Dialogboksen Rediger QR-kode vises med de eksisterende oplysninger om indhold og farve.

 4. Foretag de ønskede ændring af datatype og indhold under fanen Indhold.

 5. Hvis du vil vælge en anden farve til QR-koden, skal du klikke på fanen Farve og vælge den ønskede farve.

 6. Klik på OK.

Rediger QR-kodens rammeattribut

Standardbaggrunden for en QR-koderamme er gennemsigtig. Men du kan ændre rammens attributter for Fyld og Streg, f.eks. Farve, Stregformat og Tykkelse ved hjælp af de traditionelle kontrolelementer.

Rediger QR-koderammens attributter

Transformer QR-kodeobjektet

Du kan flytte eller rotere det indsatte QR-kodeobjekt eller ændre dets størrelse med værktøjet Det markerede. Når du trækker i rammens boks, er det kun rammens størrelse, der tilpasses. Men hvis du trækker og samtidig:

 • Trykker på Skift-tasten, bevares rammens størrelsesforhold.
 • Hvis du trykker på Ctrl- (Windows) eller Kommando-tasten (Mac), skaleres både rammen og indholdet, samtidig med at størrelsesforholdet bevares.
 • Trykker på Skift- og Alt- (Windows) eller Alternativ-tasten (Mac), skaleres rammen fra centrum, uden at størrelsesforholdet bevares. Du kan trykke på Skift-tasten for at bevare størrelsesforholdet.
Skift QR-kodeobjekt

Adobe-logo

Log ind på din konto