Vigigt: Dette dokument indeholder baggrundsinformation. For vejledning om, hvordan man ændrer størrelse på billeder, se Billedstørrelse og opløsning. For vejledning om hvordan man beskærer billeder, se Beskær og afret billeder.

Du kan ændre størrelse på billeder på mange måder ved at bruge Adobe Photoshop. Du er nødt til at forstå koncepterne bagved og resultaterne af hver metode til at ændre størrelsen, for at få de bedste resultat, når du ændrer størrelsen på billeder. Disse koncepter påvirker også, hvordan Beskæringsværktøjets valgmuligheder kan bruges. Hvis du ændrer størrelsen og beskærer billeder uden at være opmærksom på de involverede koncepter, kan du opnå resultater, der ikke var planlagte.

Billedstørrelser på skærmen og ved udskrift

Størrelsen på billedet, når du ser det på skærmen, er anerledes fra dets størrelse, når du udskriver det. Hvis du forstår disse forskelle, vil du kunne udvikle en bedre forståelse på, hvilke indstillinger der skal ændres, når du ændrer størrelsen på et billede.

Skørmstørrelse

Din skærmopløsning er det antal pixel, den kan vise. En skærm med en skærmopløsning på 640 x 480 pixels kan for eksempel vise 640 pixels i bredden og 480 pixels i højden. Der er mange forskellige skærmopløsninger, du kan bruge, og den fysiske størrelse på skærmen bestemmer typisk hvilke opløsninger, der er tilgængelige. For eksempel viser en stor skærm typisk højere opløsninger end mindre skærme, fordi de har flere pixels.

For at finde ud af hvad din skærmoplisning er, skal du vælge Start > Kontrolpanel > Vis > Indstillinger og se på skærmopløsningen (Windows) eller vælge Systemindstillinger > Vis og se på opløsningslisten (Mac OS).

Billedstørrelsen på skærmen

Billeder består af en fastsat pixelstørrelse, når du vises på din skærm. Din skærmopløsning bestemmer, hvor stort billedet fremkommer på din skærm. En skærm sat til 640 x 480 pixels viser færre pixels end en skærm, der viser 1024 x 768 pixels. Derfor er hvert pixel på en skærm med 640 x 480 pixels større end hvert pixel, der vises på skærmen med 1024 x 768 pixels.

Et billede med 100 x 100 pixels bruger ca. en sjettedel af skærmen på 640 x 480, men det bruger kun omkring en tiendedel af skærmen på 1024 x 768. Derfor ser billeder mindre ud ved 1024 x 768 pixels end ved 640 x 480 pixels.

Billedstørrelse ved udskrift

De andre værdier, der bruges til ændring af billedstørrelse—billedets fysisk størrelse, når det printes, og opløsningen—bruges ikke, før billedet printes. Her bestemmer billedets fysiske størrelse, opløsningen og pixeldimensionerne billedets datamængde og dets udskriftskvalitet. Generelt udskrives et billede med højere opløsning i en højere kvalitet. Læs de følgende sektioner for at få mere at vide om opløsning og fysisk størrelse.

Dialogboksen Billedstørrelse

Når du bruger dialogboksen Billedstørrelse, til at ændre størrelsen på dine billeder (vælg Billede > Billedstørrelse), kan fire aspekter af dit billede ændre sig:

  • Pixeldimensioner: Billedets bredde og højde.
  • Billedstørrelsen, når det åbner i Photoshop: Denne værdi vises i toppen af dialogboksen.
  • Dokumentstørrelse: Billedets fysiske størrelse, når det udskrives, inklusiv en bredde og højde.
  • Billedopløsning ved udskrivning: Denne værdi vises i pixels pr. tomme eller pixels pr. centimeter.

Photoshop beregnet billedets fysiske størrelse, opløsning og pixeldimensioner som følger:

  • Fysiske størrelse = opløsning x pixeldimensioner
  • Opløsning = fysisk størrelse / pixeldimensioner
  • Pixeldimensioner = fysiskstørrelse / opløsning

Dialogboksen Billedstørrelse lader dig ændre billedets størrelse på to måder. Du kan forøge eller formindske mængden af data i billedet (ændring af billeddata). Eller du kan beholde den samme mængde data i billedet (ændring af størrelse uden ændring af billeddata). Når du ændrer billeddata, kan billedkvaliteten blive forringet i en nogen grad. Du er måske nødt til at lave noget ekstra arbejde for at kompensere for ændringen i billeddata, så som at bruge Unsharp Mask filteret til at gøre dit billede skarpere.

Tip: For at nulstille dialogboksen Billedstørrelse til dets oprindelige stand, skal du trykke på Alt (Windows) eller Valg (Mac OS). Når du trykker på disse knapper bliver Annuller-knappen til en Nulstil-knap.

Ændring af billedets størrelse og billeddata

Når du ændrer størrelsen eller billeddata for et billede, ændrer du den mængde data, der er i filen. For at ændre dit billedes billeddata, skal du sørge for, at Ændring af Billeddata er valgt i bunden af dialogboksen Billedstørrelse. Ændring af billeddata er slået til som standard.

Ændring af billeddata ændrer det totale antal af pixels i billedet, som er vist som Bredde og Højde i pixels i dialogboksen Billedstørrelse. Når du øger antallet af pixels i denne del af dialogboksen (øgning af billeddata), tilføjer programmet data til billedet. Når du mindsker antallet af pixels (mindskning af billeddata), fjerner programmet data. Når data fjernes eller tilføjes til billedet, forringes billedkvaliteten i nogen grad. Det er typisk at foretrække at fjerne data fra et billede fremfor at tilføje data. Dette er fordi øgning af billeddata kræver, at Photoshop kan gætte hvilke pixels, der skal tilføjes. Denne procedure er mere kompleks end at gætte hvilke pixels, der skal fjernes, når du formindsker billedkvaliteten. Du får det bedste resultat, hvis at billederne, du arbejder med i Photoshop, har den korrekte opløsning, for det output du gerne vil have. Du kunne opnå de resultater, du skal bruge, ved at ændre størrelsen på dit billede uden at ændre billeddata. Men hvis du ændrer billeddata for dine billeder, skal du kun gøre det en gang.

Når du slår ændring af billedstørrelse til, kan du ændre alle værdier i dialogboksen Billedændring: pixeldimensioner, fysisk størrelse eller opløsning. Hvis du ændrer en værdi, vil det påvirke de andre. Pixeldimensionerne bliver altid påvirkede.

  • Hvis du ændrer pixeldimensionerne, påvirker det den fysiske størrelse men ikke opløsningen.
  • Hvis du ændrer opløsningen, påvirker det pixeldimensionerne men ikke den fysiske størrelse.
  • Hvis du påvirker den fysiske størrelse, påvirker det pixeldimensionerne men ikke opløsningen.

Du kan ikke se filens størrelse; den ændrer sig, når du ændrer mængden af data i billedet (pixeldimensionerne). Noter værdien for filstørrelsen før du ændrer de andre værdier i dialogboksen. Derefter kan du bruge informationen om filstørrelsen til at forstår, hvor meget data der er blevet fjernet eller tilføjet til dit billede, når du ændrer billeddata. Hvis filstørrelsen for eksempel ændrer sig fra 250 KB til 500 KB, tilføjer du dobbelt så meget data til billedet, hvilket kan forringe det. Forringede billeder kan se utydelige, forrevne eller spærrede ud.

Ændring af billedets størrelse uden ændring af billeddata

Når du ændrer størrelsen på et billede men ikke billeddata, ændrer du billedets størrelse uden at ændre mængden af data i billedet. Ændring af størrelse uden ændring af billeddata ændrer billedets fysiske størrelse uden at ændre pixeldimensionerne i billedet. Ingen data tilføjes eller fjernes fra billedet. Når du fravælger eller slår ændring af billeddata fra, er felterne for pixeldimensioner ikke tilgængelige. De eneste to værdier du kan ændre er den fysiske størrelse (Bredde og Højde i dokumentstørrelse) eller opløsningen (pixels/tomme). Når du ændrer størrelsen uden at ændre billeddata, kan du enten indstille billedets fysiske størrelse eller opløsning. For at fastholde den samme mængde pixels i billedet, kompenserer Photoshop for den værdi, du indstiller, ved at forøge eller formindste den anden værdi. Hvis du for eksempel indstiller den fysiske størrelse, ændrer Photoshop opløsningen.

Når pixeldimensionerne er konstate og du formindsker billedets fysiske størrelse, forøges opløsningen tilsvarende. Hvis du formindkser billedets fysiske størrelse med halvdelen, fordobles opløsningen. Dobbelt så mange pixels kan være på den samme plads. Hvis du fordobler billedets størrelse, bliver opløsningen formindsket med halvdelen, fordi pixlerne er dobbelt så langt fra hinanden, for at kunne passe til den fysiske størrelse.

For ekesmpel har et billede med 400 x 400 pixel en fysisk størrelse på 4 x 4 tommer og en opløsning på 100 pixels pr. tomme (ppi). For at reducere billedets fysiske størrelse til halvdelen uden at ændre billeddata, skal du indstille den fysiske størrelse til 2 x 2 tommer. Photoshop formindsker opløsningen til 200 ppi. Hvis du ændrer billedets størrelse på denne måde, holdes det totale antal pixels konstant (200 ppi x 2 x 2 tommer = 400 x 400 pixels). Hvis du fordobler den fysiske størrelse (til 8 x 8 tommer), formindskes opløsningen til 50 ppi. Hvis du tilføjer flere tommer til billedstørrelsen, betyder det, at der kun kan være halvt så mange pixels pr. tomme. Hvis du ændrer billedopløsningen, ændres den fysiske størrelse også.

Vigtigt:Pixeldimensionerne kontroller mængden af data, og opløsningen og den fysiske størrelse bruges kun til udskrivning.

Bemærk: Pixels pr. tomme (ppi) er antallet af pixels i hver tomme af billedet. Punkter pr. tomme (dpi) henviser kun til printere og varierer fra printer til printer. Generelt er der 2,5 til 3 punkter blæk pr. pixel. For eksempel kræver en 600-dpi printer kun et 150 til 300-ppi billede for den bedste udskrivningskvalitet.

For yderligere information omkring mulighederne med dialogboksen Billedstørrelse, så Om pixeldimensioner og billedopløsning ved udskrivning i Hjælp til Photoshop.

Brug af beskæringsværktøjet

Når du bruger beskæringsværktøjet til at ændre størrelsen på et billede, ændres pixeldimensionerne og filstørrelsen, men billeddata ændres ikke. Når du bruger beskæringsværktøjet, inkorporerer pixeldimensionerne og opløsningen flere pixels pr. tomme baseret på størrelsen af det beskårne område. Men Photoshop tilføjer eller fjerner ikke specifikt data fra billedet.

Når du beskærer et billede, fjerner eller tilføjer du data til den oprindelige billedstørrelse for at skabe et anderledes billede. Fordi du fjerner eller tilføjer data relativt til det oprindelige billede, mister konceptet ved ændring af billeddata meget af dets mening. Dette fordi antal pixel pr. tomme kan variere alt afhængig af antallet af pixels i det valgt beskårne område. Når antallet af pixels i det beskårne omåder tillader det, prøver Photoshop at fastholde den samme opløsning som det oprindelige billede. Denne metode anses som beskæring uden ændring af billeddata. Men når du ikke er præcis ift. det antal pixels, du vælger, ændres pixeldimensionerne og filstørrelsen i det nye billede.

Valgmuligheder for beskæringsværktøj

Valgmulighederne i baren til valgmuligheder for beskæringsværktøj ændres, når du optegner det valgt område. Når du først har valgt beskæringsværktøjet, kan du angive en bredde, højde og opløsning. Du kan måle bredden og højden i tommer, centimeter, millimeter, point og pica. Slriv enheden eller forkortelsen for enheden efter nummeret i værdifeltet. Fer eksempel 100 px, 1 in, 1 inch, 10 cm, 200 mm, 100 pt eller 100 pica. Hvis du ikke angiver i måleenhed i bredde og højde felterne i baren til valgmuligheder for beskæring, er standardenheden tommer.

Du kan også angive en værdi for oplæsningen af det beskårne billede i Opløsningsfeltet. Vælg pixels/tomme eller pixels/cm i pop-op-menuen.

For yderligere oplysninger om valgmuligheder for beskæringsværktøj, se Beskær og afret billeder.

Ændrer kun tommestørrelse

Når du indstiller billedets fysiske størrelse i tommer i valgmuligheder for beskæringsværktøj og ikke ændrer opløsningen, ændres pixeldimensionerne. Dimensionerne ændres baseret på forholdet mellem det antal pixels, der er i dit aftegnede beskårne område, og pixelsdimensionerne, der er i det oprindelige billede. Opløsningen ændres for at passe til de ekstra pixels for hver tomme af billedet baseret på billedets oprindelige størrelse.

Bemærk: Det oprindelige billede, der benyttes i eksemplerne nedenfor, er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 pixels på 468.8 KB.

Tommestørrelse
(du indstiller)
Opløsning
(ændret af Photoshop)
Pixeldimensioner
(størrelsen på det valgte beskårne område)
Filstørrelse
2 x 2 in 104 ppi
(original opløsning = 100 ppi)
208 x 208 px
(original = 400 x 400 px)
125.8 KB
(original 468.8 KB)

I dette eksempel reducerer Photoshop billedet il halvdelen af dets fysiske størrelse (fra 4 kvadrattommer til 2). Photoshop reducerer også pixeldimensionerne med 50%. Den originale opløsning (100 ppi) vedligeholdes, men den øges fore at kompensere for de ekstra pixels (8 pixels/tomme), der tilføjes til den beskårne rektangel.

Ændrer tommestørrelse og opløsning

Når du indstiller billedets fysiske størrelse til tommer i valgmuligheder for beskæringsværktøj og ændrer antallet af pixels pr . tomme, ændres pixeldimensionerne. Det resulterende billede har flere eller færre pixeils i hele dokumentet. Du indstiller tommer og antallet i pixel for hver af disse tommer. Photoshop fjerner eller tilføjer et passende antal pixels i hver af de specifikke tommer.

Bemærk: Det originale billder, der benyttes i eksemplerne herinde, er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 pixels på 468.8 KB.

Tommestørrelse

(du indstiller)
Opløsning

(du indstiller)
Pixeldimensioner

(ændret)
Filstørrelse
2 x 2 in 200 ppi 400 x 400 px 468.8 KB
2 x 2 in 300 ppi 600 x 600 px 1.03 MB
2 x 2 in 50 ppi 100 x 100 px 29.3 KB

I det første eksempel reducerer du den fysiske større med halvdelen, men balancerede det ved at fordoble opløsningen. Derfor forbliver pixelsdimensionerne de samme.

I det andet eksempel reducerede du den fysiske størrelse og forøgede opløsningen. Derfor blev pixeldimensionerne forøget til at indeholde et ekstra antal pixels pr. tomme. Filstørrelsen blev også forøget.

I det tredje eksempel reducerede du den fysiske størrelse med halvdelen og reducerede opløsningen (ppi). Derfor blev pixeldimensionerne formindskede, fordi der nu er færre pixels i billedet. Filstørrelsen blev også formindsket.

Ændrer kun pixeldimensionerne

Når du indstiller pixeldimensionerne, men du ikke indstiller opløsningen, stabiliseres opløsningen til den samme opløsning som det originale billede. Den nye fysiske størrelse er lavet til at indeholde det antal pixels, som er specificeret i billedet og pr. tomme. Filstørrelsen ændres, fordu du ændrer pixeldimensionerne, mens du lader Photoshop stabilisere antallet af pixels pr. tomme.

Bemærk: Det originale billede, der benyttes i eksemplerne nedenfor, er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 pixels på 468.8 KB.

Tommestørrelse

(ændret)
Opløsning

(ændret)
Pixeldimensioner

(du indstiller)
Filstørrelse
2 x 2 in 100 ppi 200 x 200 px 117.2 KB
3 x 3 in 100 ppi 300 x 300 px 263.7 KB
6 x 6 in 100 ppi 600 x 600 px 1.03 MB

I disse eksempler er opløsningen uændret, men pixeldimensionerne er ændrede. Den fysiske størrelse ændres til at passe til det antal pixels pr. tomme, som du har specificeret (pixeldimensioner).

Ændrer pixeldimensionerne og opløsningen

Når du indstiller pixeldimensionerne og opløsningen, laver Photoshop en anden fysisk størrelse. Billedet indeholder det antal pixels i billedet og det antal pixels pr. tomme, som du har specificeret. Filstørrelsen ændres, fordi du har ændret det totale antal pixels i billedet og antallet af pixels for hver tomme.

Bemærk: Det originale billede, der benyttes i eksemplerne nedenfor, er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 pixels på 468.8 KB.

Tommestørrelse

(ændret)
Opløsning

(du indstiller)
Pixeldimensioner

(du indstiller)
Filstørrelse
1 x 1 in 600 ppi 600 x 600 px 1.03 MB
2 x 2 in 300 ppi 600 x 600 px 1.03 MB
.667 x  .667 in 300 ppi 200 x 200 px 117.2 KB

I disse eksempler er både pixeldimensionerne og opløsningen ændret. Den fysiske størrelse ændres, så den passer til det totale antal pixels og antallet af pixels i hver tomme (pixeldimensioner og opløsning).

Ændrer kun opløsning

Når du kun ændrer opløsningen i valgmulighederne for beskæringsværktøjet, afhænger billedstørrelsen af antallet af pixels i det beskårne område.

Tip: Se på Info-panelet for at se, hvor mange pixels der er i det beskårne område.

Bemærk: Det originale billede, der benyttes i eksemplerne nedenfor, er 4 x 4 tommer, 100 ppi, 400 x 400 pixels på 468.8 KB.

Tommestørrelse

(resultat)

Opløsning

(du indstiller)
Pixeldimensioner

(resultat)
Størrelsen på dit beskårne område

(du tegnede)
Filstørrelse
.767 x .767 in 300 ppi 230 x 230 px 2.3 x 2.3 in 115 KB
1 x 1 in 300 ppi 300 x 300 px 3 x 3 in 263.7 KB
75 x .75 in 400 ppi 300 x 300 px 3 x 3 in 263.7 KB
1 x 1 in 200 ppi 200 x 200 px 2 x 2 in 117.2 KB
.5 x .5 in 200 ppi 100 x 100 px 1 x 1 in 29.3 KB
1.5 x 1.5 in 200 ppi 300 x 300 px 3 x 3 in 263.7 KB

I disse eksempler bruger Photoshop størrelsen på dit beskårne område og din specificerede opløsning til at ændre størrelsen på billedet. Det nye billedes fysiske størrelse og pixeldimensioner passer til det antal pixels i det beskårne område, som du tegnede, og den nye opløsning, som du indstillede.

Video: Forstå billedopløsning

Video: Forstå billedopløsning
Enkel træning

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online