Beskæring består i at fjerne dele af et foto for at skabe fokus eller forstærke sammensætningen. Beskæringsværktøjet kan anvendes til at beskære fotos og rette dem op i Photoshop. Beskæringsværktøjerne beskærer uden at ødelægge noget, og du kan vælge at bevare de beskårne pixels for at gøre udklipskanten pænere på et senere tidspunkt. Beskæringsværktøjet byder også på intuitive metoder til at rette fotos op under beskæring.

Der findes visuelle guider med interaktiv eksempelvisning til alle handlinger. Når du beskærer eller retter fotografier op, hjælper realtidsfeedback dig med at visualisere det endelige resultat.

Beskær et foto

 1. Vælg beskæringsværktøjet på værktøjslinjen . Udklippets omrids vises på fotoets kanter.

 2. Tegn et nyt beskæringsområde, eller træk i hjørne- og kanthåndtagene for at angive beskæringsrammerne i fotoet.

 3. (Valgfrit) Angiv beskæringsindstillingerne ved hjælp af kontrollinjen.

  Angiv beskæringsindstillinger ved hjælp af kontrollinjen
  Indstillingslinje til beskæringsværktøj i Creative Cloud

  A. Størrelsesforholdmenu B. Ombyt værdierne for bredde og højde C. Maskeindstillinger 

  Størrelse og proportioner

  Vælg beskæringsområdets forhold eller størrelse. Du kan også vælge en fast indstilling, indtaste din egen eller sågar definere dine egne forudindstillede værdier til senere brug.

  Maskeindstillinger

  Vælg visning af maskeguider under beskæring. Der er mulighed for at vælge guiderne Tredeling, Gitter og Gyldent snit. Tryk på O for at skifte mellem mulighederne.

  Beskæringsindstillinger

  Du kan angive yderligere beskæringsindstillinger ved at klikke på menuen Indstillinger (gear).

  Brug klassisk tilstand

  Aktivér denne indstilling, hvis du ønsker at anvende beskæringsværktøjet som i tidligere versioner af Photoshop (CS5 og ældre).

  Autocentrer forhåndsvisning

  Aktivér denne indstilling for at placere forhåndsvisningen i midten af lærredet.

  Vis beskåret område

  Aktiver denne indstilling for at vise det beskårne område. Hvis denne indstilling deaktiveres, vises kun det endelige område.

  Aktivér beskæringsafskærmning

  Beskæringsafskærmning anvendes til at lægge en tone hen over de beskårne områder som maske. Du kan angive farver og opacitet. Hvis du aktiverer Juster opacitet automatisk, reduceres opaciteten, når du redigerer beskæringsrammerne.

  Slet beskårne pixels

  Deaktivering af denne indstilling gør, at beskæringen ikke ødelægger noget, og at pixel uden for beskæringsrammerne bevares. Ved brug af beskæring, der ikke ødelægger noget, fjernes ingen pixels. Du kan senere klikke på billedet for at se områder, der ligger uden for de nuværende beskæringsrammer.

  Aktiver denne indstilling for at slette pixel, der ligger uden for beskæringsområdet. Disse pixel slettes permanent og kan ikke bruges ved senere justeringer.

  Bemærk:

  Højreklik på beskæringsområdet for at får adgang til almindelige beskæringsindstillinger i genvejsmenuen.

 4. Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for at beskære billedet.

Få flere oplysninger om beskæring ved at se videoen Beskær et foto.

Følgende opdateringer blev introduceret i Creative Cloud-versionen til Photoshop CS6:

 • Forreste billede og nye forudindstillinger i menuen Størrelsesforhold.
 • Når du klikker på ikonet med en dobbeltpil, ændres beskæringsretningen ved at bytte rundt på værdierne Bredde og Højde. Dette ikon erstatter knappen Roter beskæringsområde.
 • Valg af B x H x opløsning i menuen Størrelsesforhold frembringer feltet Opløsning på indstillingslinjen og udfylder automatisk værdierne Bredde og Højde.
 • Hvis du klikker på knappen Ryd, bliver værdierne i felterne Bredde og Højde på indstillingslinjen ryddet. Hvis feltet Opløsning er synligt, bliver det også ryddet.
 • Tastaturgenvejen til Forreste billede er blevet ændret fra F til I for både værktøjet Beskæring og Perspektivbeskæring.

Indholdsafhængig udfyldning på beskæring

Introduceret i Photoshop CC 2015.5-udgivelsen

Photoshop anvender nu indholdsafhængig teknologi til intelligent udfyldning af mellemrum, når du bruger beskæringsværktøjet til at oprette eller rotere et billede eller udvide dit lærred ud over billedets oprindelige størrelse.

Prøv følgende:

 1. Vælg beskæringsværktøjet på værktøjslinjen (). Udklippets omrids vises på fotoets kanter.
 2. Vælg Indholdsafhængig på indstillingslinjen. Standardbeskæringsrektanglet udvides til at omfatte hele billedet.
content-aware-crop
 1. Brug håndtagene omkring billedet til at rette det op eller rotere det. Du kan også udvide lærredet ud over billedets oprindelige størrelse.
 2. Når du er tilfreds med resultatet, skal du klikke på i indstillingslinjen for at udføre beskæringen. Photoshop udfylder intelligent hvide/tomme områder i billedet.

Eksempler: Indholdsafhængig udfyldning på beskæring

Bemærk:

Indholdsafhængig udfyldning på beskæring understøttes ikke i tilstanden Klassisk i værktøjet Beskæring. Gør følgende for at slå tilstanden Klassisk fra:

 1. Med værktøjet Beskæring valgt skal du klikke på ikonet Angiv yderligere beskæringsindstillinger på værktøjslinjen. 
 2. Fravælg Brug klassisk tilstand i menuen Indstillinger, som vises.

disable_classic_mode
Beskæringsværktøj | Slå Klassisk tilstand fra

Ret et foto op under beskæring

Bemærk:

Hvis du bruger en nyere version af Photoshop, foretrækker du måske at bruge Indholdsafhængig udfyldning på beskæring under opretning af billeder.

Du kan rette et foto op under beskæring. Fotoet roteres og justeres for at rette det op. Størrelsen på lærredet tilpasses automatisk for at få plads til de roterede pixels.

Roter fotoet med beskæringsværktøjet for at rette det op
Roter fotoet med beskæringsværktøjet for at rette det op

 1. Gør et af følgende for at rette et foto op:

  • Hold markøren et stykke uden for hjørnehåndtagene og træk for at rotere billedet. Der vises et gitter i beskæringsområdet, og billedet roteres bagved.
  • Klik på Ret op i kontrollinjen, og brug billedopretningsværktøjet til at tegne en referencelinje til at rette billedet op. Du kan f.eks. tegne en linje langs med horisonten eller en kant for at rette billedet op i forhold til linjen.

I videoen Ret et skævt billede op kan du se en forklaring af, hvordan man retter et billede op med beskæringsværktøjet.

Transformering af perspektiv under beskæring

Med Perspektivbeskæring kan du transformere perspektivet i et billede under beskæringen. Brug perspektivbeskæring, når du arbejder med billeder, der indeholder trapezforvrængning. Trapezforvrængning forekommer, når et motiv fotograferes fra en vinkel i stedet for lige på. Hvis du f.eks. tager et billede af en høj bygning fra jorden, ser bygningens kanter ud til at være tættere på hinanden i toppen end i bunden.

Transformering af perspektiv i Photoshop
Trin i transformering af perspektiv

A. Originalbillede B. Juster beskæringsmarkeringsrammen, så den passer til objektets kanter C. Endeligt billede 
 1. Du kan korrigere billedperspektiv ved at holde knappen nede på værktøjet Beskæring og vælge værktøjet Perspektivbeskæring .

 2. Tegn en markeringsramme omkring det forvrængede objekt. Tilpas markeringsrammens kanter efter objektets rektangulære kanter.

 3. Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for at fuldføre perspektivbeskæringen.

Se videoen Juster perspektivet i et billede for at få flere oplysninger.

Ændring af lærredets størrelse vha. beskæringsværktøjet

Du kan bruge beskæringsværktøjet til at ændre størrelsen på billedets lærred.

 1. Vælg beskæringsværktøjet på værktøjslinjen . Udklippets omrids vises på billedets kanter.

 2. Træk beskæringshåndtagene udad for at forstørre lærredet. Brug Alt-tasten for at forstørre fra alle sider.

 3. Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for at bekræfte handlingen.

Du kan også ændre størrelsen på lærredet ved at vælge Billede > Lærredsstørrelse. Se Ændring af lærredsstørrelserne eller selvstudievideoen Forstå lærredsstørrelse for at få flere oplysninger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online