Bemærk:

Dialogboksen Billedstørrelse er blevet opdateret i Photoshop CC. Se Skalering af billeder for at få mere at vide.

Om pixeldimensioner og billedopløsning ved udskrivning

Pixeldimensioner er et mål for det samlede antal pixel i billedets højde og bredde. Opløsning er detaljefinheden i et bitmapbillede og måles i pixel pr. tomme (ppi). Jo flere pixel pr. tomme, jo større opløsning. Generelt giver et billede med en højere opløsning en bedre kvalitet af det udskrevne billede.

Pixeldimensioner og billedopløsning ved udskrivning i Photoshop
Samme billede ved 72 ppi og 300 ppi; justeringszoom 200%

Medmindre et billede ændres (se Ændring af billeddata), forbliver mængden af billeddata den samme, selvom du ændrer enten udskriftsdimensionerne eller opløsningen. Hvis du for eksempel ændrer en fils opløsning, ændres dens bredde og højde tilsvarende for at bevare den samme mængde billeddata.

I Photoshop kan du se forholdet mellem billedstørrelse og opløsning i dialogboksen Billedstørrelse (vælg Billede > Billedstørrelse). Fravælg Gensampl billede, eftersom du ikke vil ændre mængden af billeddata i dit foto. Rediger dernæst bredden, højden eller opløsningen. Hvis du ændrer én værdi, ændres de to andre værdier i overensstemmelse hermed. Når Nye billeddata er valgt, kan du ændre opløsningen, bredden og højden på billedet for at tilpasse det til specifikke udskrifts- eller skærmbehov.

Pixeldimensioner i Photoshop
Pixeldimensioner er lig med dokumentstørrelse (output) gange opløsning.

A. Oprindelige dimensioner og opløsning B. Formindskelse af opløsningen uden at ændre pixeldimensioner (ingen gensampling) C. Formindskelse af opløsning med samme dokumentstørrelse formindsker pixeldimensioner (gensampling). 

Vise den aktuelle billedstørrelse hurtigt

Hvis du ønsker en hurtig visning af et dokuments aktuelle billedstørrelse, skal du bruge oplysningsboksen nederst i dokumentvinduet.

 1. Anbring markøren på filinformationsboksen, og hold museknappen nede.

Filstørrelse

Et billedes filstørrelse er billedfilens digitale størrelse målt i kilobyte (KB), megabyte (MB) eller gigabyte (GB). Filstørrelsen er proportional med billedets pixeldimensioner. Billeder med flere pixel giver flere detaljer med en given udskriftsstørrelse, men de kræver mere diskplads og kan tage længere tid at redigere og udskrive. Billedopløsningen bliver dermed et kompromis mellem billedkvalitet (at få alle de ønskede data med) og filstørrelse.

En anden faktor, der påvirker filstørrelsen, er filformatet. På grund af de forskellige komprimeringsmetoder, der anvendes af GIF-, JPEG-, PNG- og TIFF-filformaterne, kan filstørrelsen variere betragteligt med de samme pixeldimensioner. Desuden påvirker farvebitdybden og antallet af lag og kanaler i et billede filstørrelsen.

Photoshop understøtter en maksimal pixeldimension på 300.000 gange 300.000 pixel pr. billede. Det begrænser den udskriftsstørrelse og opløsning, der er tilgængelig for et billede.

Om skærmopløsning

Skærmens opløsning beskrives i pixeldimensioner. Hvis skærmopløsningen og dit fotos pixeldimensioner f.eks. har samme størrelse, vil fotoet udfylde skærmen, når det vises ved 100%. Hvor stort et billede vises på skærmen afhænger af en kombination af faktorer – billedets pixeldimensioner, skærmstørrelsen og indstillingen for skærmopløsning. I Photoshop kan du ændre billedforstørrelsen på skærmen, så du let kan arbejde med billeder af enhver pixeldimension.

Skærmopløsning i Photoshop
Et billede på 620 x 400 pixel, der vises på skærme af forskellig størrelse og med forskellig opløsning.

Når du forbereder billeder til visning på skærmen, bør du overveje den laveste skærmopløsning, ved hvilken dit foto kan forventes at blive vist.

Om printeropløsning

Printeropløsning måles i trykfarvepunkter pr. tomme (dpi). Generelt får du et finere udskrevet output, jo flere punkter pr. tomme der er. De fleste inkjetprintere har en opløsning på ca. 720 til 2880 dpi. (Teknisk set producerer inkjetprintere et mikroskopisk trykfarvesprøjt, ikke egentlige punkter som fotosættere eller laserprintere)

Printeropløsning er anderledes end, men relateret til, billedopløsning. Hvis du vil udskrive et foto af høj kvalitet på en inkjetprinter, bør en billedopløsning på mindst 220 ppi give gode resultater.

Rastertæthed er det antal printerpunkter eller halvtoneceller pr. tomme, der bruges til at udskrive gråtonebilleder eller farveseparationer. Rastertæthed kaldes også rasterfinhed eller linjeraster og måles i linjer pr. tomme (lpi) eller linjer med celler pr. tomme i et halvtoneraster. Jo højere outputenhedens opløsning er, desto finere (højere) en rastertæthed kan du benytte.

Forholdet mellem billedopløsning og rastertæthed bestemmer detaljekvaliteten i det udskrevne billede. Hvis du vil producere et halvtonebillede af højeste kvalitet, bruger du generelt en billedopløsning på mellem 1,5 og maks. 2 gange rastertætheden. Men på nogle billeder og outputenheder kan en lavere opløsning give gode resultater. Du kan finde printerens rastertæthed ved at se i dokumentationen til printeren eller spørge forhandleren.

Bemærk:

Nogle fotosættere og 600-dpi laserprintere bruger andre rasterteknologier end halvtoneraster. Hvis du udskriver et billede på en printer, der ikke er en halvtoneprinter, kan du finde de anbefalede billedopløsninger i dokumentationen til printeren eller ved at spørge tjenesteudbyderen.

Eksempler på rastertæthed i Photoshop
Eksempler på rastertæthed

A. 65 lpi: Grov raster, som typisk bruges til at udskrive nyhedsbreve og varekuponer B. 85 lpi: Gennemsnitsraster, som typisk bruges ved trykning af aviser C. 133 lpi: Højkvalitetsraster, som typisk bruges til tidsskrifter i firfarvetryk D. 177 lpi: Meget fint raster, som typisk bruges til årsberetninger og billeder i kunstbøger 

Bestemme en anslået opløsning for et billede

Hvis du har planer om at udskrive billedet ved hjælp af halvtoneraster, afhænger antallet af egnede billedopløsninger af outputenhedens rastertæthed. Photoshop kan fastlægge en anbefalet billedopløsning baseret på din outputenheds rastertæthed.

Bemærk:

Hvis billedopløsningen er mere end 2,5 gange rasterfinheden, vises der en advarsel, når du forsøger at udskrive billedet. Dette betyder, at billedopløsningen er højere end nødvendigt for printeren. Gem en kopi af filen, og reducer derefter opløsningen.

 1. Vælg Billede > Billedstørrelse.
 2. Klik på Auto.
 3. Angiv rastertætheden for outputenheden under Raster. Vælg eventuelt en ny måleenhed. Bemærk, at rasterværdien kun bruges til at beregne billedopløsningen, ikke til at indstille raster til udskrivning.
 4. Vælg en indstilling for Kvalitet:

  Udkast

  Giver en opløsning, der er identisk med rastertætheden (ikke lavere end 72 pixel pr. tomme).

  God

  Giver en opløsning, der er 1.5 gange rastertætheden.

  Bedst

  Giver en opløsning, der er 2 gange rastertætheden.

Få vist udskriftsstørrelsen på skærmen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Udskriftsstørrelse.

  • Vælg håndværktøjet eller zoomværktøjet, og klik på Udskriftsstørrelse på indstillingslinjen.

  Billedets vises igen med dets omtrentlige udskriftsstørrelse som angivet under Dokumentstørrelse i dialogboksen Billedstørrelse. Skærmens størrelse og opløsning har indflydelse på udskriftsstørrelsen på skærmen.

  Bemærk:

  Kommandoen Udskriftsstørrelse findes ikke i Creative Cloud-versionen.

Ændring af billeddata

Gensampling ændrer mængden af billeddata, når du ændrer enten pixeldimensionerne eller opløsningen af et billede. Når du nedsampler (formindsker antallet af pixel), slettes der oplysninger i billedet. Når du gensampler opad (forøger antallet af pixel), eller opsampler), tilføjes nye pixel. Du angiver en interpolationsmetode for at bestemme, hvordan pixel tilføjes eller slettes.

Gensampling af pixels i Photoshop
Gensampling af pixels

A. Nedsamplet B. Original C. Opsamplet (markerede pixel vist for hvert sæt billeder) 

Vær opmærksom på, at gensampling kan forringe billedkvaliteten. Når du f.eks. gensampler et billede til større pixeldimensioner, mister billedet nogle af detaljerne og noget af skarpheden. Hvis du anvender filteret Uskarp maskning på et gensamplet billede, kan det være med til at stille skarpt på billedets detaljer igen.

Du kan undgå at skulle gensample, hvis du scanner eller opretter billedet med tilstrækkelig høj opløsning. Hvis du vil se virkningen af at ændre pixeldimensionerne på skærmen eller udskrive korrekturer med forskellige opløsninger, kan du gensample en dublet af filen.

Photoshop gensampler billeder ved hjælp af en interpolationsmetode for at tildele alle nye pixel farveværdier, der er baseret på de eksisterende pixels farveværdier. Du kan vælge den ønskede metode i dialogboksen Billedstørrelse.

Nærmeste nabo

En hurtig, men mindre præcis metode, som kopierer pixlene i et billede. Denne metode bruges sammen med illustrationer med kanter, der ikke er udjævnet, for at bevare hårde kanter og give en mindre fil. Denne metode kan dog give en takket effekt, som bliver synlig, når du forvrænger eller skalerer et billede eller udfører flere manipulationer på en markering.

Bi-lineær

En metode, der tilføjer pixel ved at tage gennemsnittet af de omgivende pixels farveværdier. Metoden giver resultater i mellemgod kvalitet.

Bi-kubisk

En langsommere, men mere præcis metode, der er baseret på en undersøgelse af de omgivende pixels værdier. Bi-kubisk bruger mere komplekse beregninger og giver jævnere toneovergange end Nærmeste nabo eller Bi-lineær.

Bi-kubisk glattere

Et god metode til at forstørre billeder baseret på bi-kubisk interpolation, men udviklet til at givere jævnere resultater.

Bi-kubisk skarpere

En god metode til at reducere størrelsen på et billede baseret på bi-kubisk interpolation med større skarphed. Denne metode bevarer detaljerne i et gensamplet billede. Hvis Bi-kubisk skarpere gør nogle områder i billedet for skarpe, kan du prøve med Bi-kubisk.

Bemærk:

Du kan angive en standardinterpolationsmetode, der skal bruges, hver gang Photoshop gensampler billeddata. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS), og vælg derefter en metode i menuen Billedinterpolationsmetode.

Ændre pixeldimensioner i et billede

Ændring af et billedes pixeldimensioner påvirker ikke kun dets størrelse på skærmen, men også dets billedkvalitet og udskrevne egenskaber – enten de udskrevne dimensioner eller billedopløsningen.

 1. Vælg Billede > Billedstørrelse.
 2. Hvis du vil bevare det aktuelle forhold mellem pixelbredde og pixelhøjde, skal du vælge Bevar proportioner. Denne indstilling opdaterer automatisk bredden, når du ændrer højden, og omvendt.
 3. Indtast værdier for Bredde og Højde under Pixeldimensioner. Hvis du vil angive værdier som procenter af de aktuelle dimensioner, skal du vælge Procent som måleenhed. Billedets nye filstørrelse vises øverst i dialogboksen Billedstørrelse med den gamle filstørrelse i parentes.
 4. Sørg for, at Nye billeddata er valgt, og vælg en interpolationsmetode.
 5. Hvis billedet indeholder lag, der er anvendt typer på, skal du vælge Skaler typer for at skalere effekterne i det ændrede billede. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte Bevar proportioner.
 6. Klik på OK, når du har angivet indstillinger.

  Bemærk:

  Du opnår det bedste resultat, hvis du vil have et lille billede, ved at nedsample og anvende filteret Uskarp maskning. Hvis du vil fremstille et større billede, skal du scanne billedet igen med en højere opløsning.

Ændre udskriftsdimensioner og opløsning

Når du opretter et billede til udskriftsmedier, er det nyttigt at angive billedstørrelsen i form af udskriftsdimensionerne og billedopløsningen. Disse to målinger, der kaldes dokumentstørrelsen, bestemmer det samlede pixelantal og dermed billedets filstørrelse. Dokumentstørrelsen bestemmer også den grundstørrelse, billedet har, når det placeres i et andet program. Du kan ændre det udskrevne billedes skalering yderligere med kommandoen Udskriv, men de ændringer, du foretager med kommandoen Udskriv, påvirker kun det udskrevne billede, ikke billedfilens dokumentstørrelse.

Hvis du aktiverer gensampling for billedet, kan du ændre udskriftsdimensioner og opløsning uafhængigt af hinanden (og ændre det samlede antal pixel i billedet). Hvis du deaktiverer ændring af billeddata, kan du ændre dimensionerne eller opløsningen, og Photoshop justerer automatisk den anden værdi for at bevare det samlede antal pixel. Hvis du ønsker bedst mulig udskriftskvalitet, er det generelt bedst at ændre dimensionerne og opløsningen først uden at ændre billeddataene. Derefter bør du kun gensample, når det er nødvendigt.

 1. Vælg Billede > Billedstørrelse.
 2. Rediger derefter udskriftsdimensionerne, billedopløsningen eller begge dele:
  • Hvis du kun vil ændre udskriftsdimensionerne eller opløsningen og justere det samlede antal pixel i billedet forholdsmæssigt, skal du vælge Gensampl billede og derefter vælge en interpolationsmetode.

  • Hvis du vil ændre udskriftsdimensionerne og opløsningen uden at ændre det samlede antal pixel i billedet, skal du fravælge Nye billeddata.

 3. Hvis du vil bevare det aktuelle forhold mellem pixelbredde og pixelhøjde, skal du vælge Bevar proportioner. Denne indstilling opdaterer automatisk bredden, når du ændrer højden, og omvendt.
 4. Indtast nye værdier for bredde og højde under Dokumentstørrelse. Vælg eventuelt en ny måleenhed. Bemærk, at for Bredde bruger indstillingen Kolonner den bredde og indermargen, der er angivet under Enheds- & linealindstillinger.
 5. Indtast en ny værdi for Opløsning. Vælg eventuelt en ny måleenhed.

  Bemærk:

  Hvis du vil gendanne startværdierne, der vises i dialogboksen Billedstørrelse, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på Nulstil.

Hvad påvirker filstørrelsen?

Filstørrelsen afhænger af pixeldimensionerne i et billede og antallet af lag i det. Billeder med flere pixel giver flere detaljer ved udskrivning, men de kræver mere diskplads og kan tage længere tid at redigere og udskrive. Du bør holde styr på dine filstørrelser for at sikre, at filerne ikke bliver for store til et givet formål. Hvis filen er ved at blive for stor, skal du reducere antallet af lag i billedet eller ændre billedstørrelsen.

Du kan se oplysninger om et billedes filstørrelse nederst i programvinduet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online