Du kan bruge male- og justeringsværktøjerne i Photoshop til at redigere de teksturer, en 3D-fil indeholder, eller oprette nye teksturer. Teksturer importeres som 2D-filer med 3D-modellen. De vises som elementer i panelet Lag, indlejret under 3D-laget og grupperet efter korttype: Spredning, Ujævnhed, Glans osv.

Bemærk:

Hvis du vil have vist en bestemt teksturfils miniature, skal du placere musemarkøren over navnet på teksturen i panelet Lag. Billedstørrelse og farvetilstand vises også.

Panelet Lag med 3D-teksturer grupperet efter teksturkorttype

A. 3D-lag B. Teksturkorttyper C. Navn på teksturkortfil 

Bemærk:

Teksturkort, der bruges af et bestemt materiale, vises også i den nederste del i 3D-panelet, når der er valgt et materiale. Se Indstillinger for 3D-materialer.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at redigere 3D-teksturer i Photoshop:

 • Rediger en tekstur i 2D-format. Teksturen åbnes som et Smart Object i sit eget dokumentvindue.

 • Rediger en tekstur direkte på modellen. Du kan om nødvendigt skære modeloverflader væk midlertidigt for at få adgang til områder, der skal males på. Se 3D-maling.

Redigere en tekstur i 2D-format

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på teksturen i panelet Lag.

  • Vælg det materiale, som indeholder teksturen, i panelet Materialer. I den nederste del af panelet, skal du klikke på menuikonet Teksturfor den tekstur, du vil redigere, og vælg Åbn tekstur.

 2. Brug et vilkårligt værktøj i Photoshop til at male på eller redigere teksturen.

 3. Gør vinduet med 3D-modellen aktivt for at se den opdaterede tekstur anvendt på modellen.

 4. Luk teksturdokumentet, og gem ændringerne.

Vise eller skjule en tekstur

Du kan vise og skjule en tekstur som hjælp til at identificere, hvilket modelområde teksturen er anvendt på.

 1. Klik på øjeikonet ud for teksturlaget. Hvis du vil skjule eller vise alle teksturer, skal du klikke på øjeikonet ud for teksturlaget på øverste niveau.

Oprette UV-masker

En spredningsteksturfil, der bruges af flere materialer på en 3D-model, kan gruppere flere indholdsområder, som er anvendt på forskellige overflader på modellen. Processen kaldet UV-kortlægning tilpasser koordinater i 2D-teksturkortet efter bestemte koordinater på 3D-modellen. Ved hjælp af UV-tilknytning kan 2D-teksturen males korrekt på 3D-modellen.

For 3D-indhold oprettet uden for Photoshop finder UV-kortlægning sted i det program, som indholdet blev oprettet i. Photoshop kan imidlertid oprette UV-masker som hjælpelinjer, så du kan visualisere, hvordan et 2D-teksturkort passer sammen med 3D-modellens overflader. Disse masker fungerer som en hjælp ved redigering af en tekstur.

 1. Dobbeltklik på en tekstur i panelet Lag for at åbne og redigere den.

  Bemærk:

  Opret UV-masker er kun aktiveret, når et teksturkort er åbent og er det aktive vindue.

 2. Vælg 3D > Opret UV-masker, og vælg derefter en maskeindstilling.

  Trådramme

  Viser kantdata for UV-kortlægningen.

  Med skygge

  Viser modelområder med en ren gengivelsestilstand.

  Normalt kort

  Viser geometriske normaler omregnet til RGB-værdier, hvor R=X, G=Y og B=Z.

UV-masker tilføjes som yderligere lag i panelet Lag for teksturfilen. Du kan vise, skjule, flytte eller slette en UV-maske. Maskerne vises på modeloverfladen, når du lukker og gemmer teksturfilen eller skifter fra teksturfilen til det tilknyttede 3D-lag (teksturfilen gemmes automatisk).

Bemærk:

Slet eller skjul UV-masker, inden der foretages en endelig gengivelse.

Parameterisere et teksturkort igen

Du kan undertiden åbne en 3D-model, hvis teksturer er dårligt knyttet til den underliggende modelmaske. Dårlig teksturtilknytning kan frembringe tydelige forvrængninger i modellens overfladeudseende, f.eks. uønskede søm eller områder, hvor teksturmønsteret er strukket eller klemt. Dårlig teksturtilknytning kan også medføre uforudsigelige resultater, når du maler direkte på modellen.

Bemærk:

Hvis du vil kontrollere teksturparameterisering, skal du åbne en tekstur til redigering og derefter anvende en UV-maske for at se, hvordan teksturen justeres i forhold til modeloverfladerne. SeOprette UV-masker.

Kommandoen Parameteriser igen knytter en tekstur til modellen igen for at korrigere forvrængning og skabe mere effektiv overfladedækning.

 1. Åbn en 3D-fil med en dårligt tilknyttet spredningstekstur, og vælg 3D-laget med modellen.

 2. Vælg 3D > Parameteriser igen. Photoshop underretter dig om, at du anvender teksturen på modellen igen. Klik på OK.

 3. Vælg en reparameteriseringsindstilling:

  • Lav forvrængning bevarer teksturmønsteret mere intakt, men kan oprette flere søm på modeloverfladen.

  • Færre søm minimerer antallet af søm, der vises på modellen. Det kan afhængigt af modellen medføre, at teksturen strækkes eller klemmes mere.

  Reparameteriseret tekstur med Lav forvrængning (venstre) og Færre søm (højre)

 4. (Valgfrit) Hvis den valgte reparameteriseringsindstilling ikke giver optimal overfladedækning, kan du vælge Rediger > Fortryd og prøve den anden indstilling.

Du kan også bruge kommandoen Parameteriser igen til at forbedre den standardteksturtilknytning, der finder sted, når du opretter 3D-modeller ud fra 2D-lag. Se Oprettelse af 3D-objekter fra 2D-billeder.

Oprette en flise til en gentagelsestekstur

En gentagelsestekstur er sammensat af identiske fliser i et gittermønster. En gentagelsestekstur kan give mere realistisk overfladedækning af modellen, bruge mindre plads og forbedre gengivelsesydeevne. Du kan konvertere enhver 2D-fil til en flisemaling. Efter du har fået vist et eksempel på, hvordan flere fliser interagerer på det malede, kan du gemme én flise som en gentagelsestekstur.

Bemærk:

Brug det 3D-program, som modellen er oprettet med, til at konfigurere en maske til gentagelsesteksturen.

 1. Åbning af en 2D-fil.

 2. Marker et eller flere lag i filen, og vælg derefter 3D > Ny flisemaling.

  2D-filen konverteres til et 3D-plan, der indeholder ni identiske fliser med det oprindelige indhold. Billeddimensionerne er de samme.

 3. Rediger fliseteksturen med maleværktøjer, filtre eller andre teknikker. Ændringer, du foretager af én flise, vises automatisk på de andre.

 4. Gem en enkelt flise som et 2D-billede: i afsnittet Materialeri 3D-panelet skal du vælge Åbn tekstur i menuen Spredning. Vælg derefter Filer > Gem som, og angiv navn, placering og format.

  Bemærk:

  Medmindre du planlægger at bruge den oprindelige flisemaling med ni fliser, skal du lukke den uden at gemme.

 5. Hvis du vil indlæse flisen som en gentagelsestekstur, skal du åbne en 3D-modelfil. Vælg Indlæs tekstur i menuen Spredning i afsnittet Materialer i 3D-panelet, og vælg den fil, du gemte ovenfor.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online