Opret 3D-objekter og animationer

  Annullering af 3D-funktioner i Photoshop

Photoshops 3D-funktioner vil blive fjernet i fremtidige opdateringer. Brugere, der arbejder med 3D, opfordres til at udforske Adobes nye Substance 3D-samling, som repræsenterer den næste generation af 3D-værktøjer fra Adobe. Yderligere oplysninger om annulleringen af Photoshops 3D-funktioner findes her: Photoshop 3D | Almindelige spørgsmål om udgåede 3D-funktioner.

Oprette 3D-objekter ud fra 2D-billeder

Photoshop kan bygge en række grundlæggende 3D-objekter ved hjælp af 2D-lag som startpunkt. Når du har oprettet et 3D-objekt, kan du flytte det i 3D-rum, ændre gengivelsesindstillinger, tilføje belysning eller flette det med andre 3D-lag.

 • Konverterer 2D-lag til 3D-postkort (planer med 3D-egenskaber). Hvis startlaget er et tekstlag, bevares gennemsigtighed.

 • Ombryd et 2D-lag omkring et 3D-objekt, f.eks. en kegle, kube eller cylinder.

 • Opret en 3D-maske ud fra gråtoneoplysningerne i et 2D-billede.

 • Simuler en teknik fra metalarbejde kaldet repoussé ved at ekstrudere et 2D-objekt i et 3D-rum. Se Oprettelse af 3D-repoussé.

 • Opbyg en 3D-version ud fra en fil med flere billeder, f.eks. medicinsk DICOM-billedfil. Photoshop kombinerer de enkelte udsnit i en fil til et 3D-objekt, som du kan manipulere i 3D-rum og få vist fra en vilkårlig vinkel. Du kan anvende forskellige gengivelseseffekter for 3D-versioner for at optimere visningen af forskellige materialer i scanningen, f.eks. knogle- eller blødt væv. Se Oprette en 3D-version.

Oprettelse af et 3D-postkort

Bemærk:

Du kan føje et 3D-postkort til en eksisterende 3D-scene for at oprette en overflade, som viser skygger og refleksioner fra andre objekter i scenen.

 1. Åbn et 2D-billede, og marker det lag, du vil konvertere til et postkort.

 2. Vælg 3D > Nyt 3D-postkort fra lag.

  • 2D-laget konverteres til et 3D-lag i panelet Lag. 2D-lagets indhold anvendes som et materiale på begge sider af postkortet.

  • Det oprindelige 2D-lag vises i panelet Lag som spredningsteksturkortet til 3D-postkortobjektet. Se Oversigt over 3D-panel.

  • 3D-laget bevarer det oprindelige 2D-billedes dimensioner.

 3. (Valgfrit) Hvis du vil føje 3D-postkortet som et overfladeplan til en 3D-scene, skal du flette det nye 3D-lag med et eksisterende 3D-lag, som indeholder andre 3D-objekter, og derefter justere det som nødvendigt. Se Kombinere 3D-objekter.

 4. Hvis du vil bevare det nye 3D-indhold, skal du eksportere 3D-laget i et 3D-filformat eller gemme det i PSD-format. Se Eksportere 3D-lag.

Oprettelse af 3D-figurer

Afhængigt af den valgte objekttype kan den efterfølgende 3D-model indeholde en eller flere masker. Indstillingen Sfærisk panorama tilknytter et panoramebillede indvendig i en 3D-sfære.

 1. Åbn et 2D-billede, og marker det lag, du vil konvertere til en 3D-figur.

 2. Vælg 3D > Ny form fra lag, og vælg en form i menuen. Former omfatter objekter med en enkelt maske som f.eks. en krans, sfære eller hat samt objekter med flere masker som f.eks. en kegle, kube, cylinder, sodavandsdåse eller vinflaske.

  Bemærk:

  Du kan føje dine egne brugerdefinerede former til formmenuen. Former er 3D-modelfiler i formatet Collada (.dae). Hvis du vil tilføje en form, skal du placere Collada-modelfilen i mappen Presets\Meshes i Photoshop-programmappen.

  • 2D-laget konverteres til et 3D-lag i panelet Lag.

  • Det oprindelige 2D-lag vises i panelet Lag som et spredningsteksturkort. Det kan bruges på en eller flere overflader på det nye 3D-objekt. Andre overflader kan tildeles et standardspredningsteksturkort med en standardfarveindstilling. Se Oversigt over 3D-panel.

 3. (Valgfrit) Brug indstillingen Sfærisk panorama, hvis du bruger et panoramabillede som dit 2D-input. Denne indstilling konverterer et komplet 360 x 180 grader sfærisk panorama til et 3D-lag. Når det er konverteret til et 3D-objekt, kan du male områder i panoramaet, som typisk er svære at nå, f.eks. poler eller områder med lige linjer. Oplysninger om at oprette et 2D-panorama ved at kombinere billeder finder du i Oprette 360 graders panoramaer.

 4. Eksporter 3D-laget i et 3D-filformat, eller gem i PSD-format for at bevare det nye 3D-indhold. Se Eksportere 3D-lag.

Oprettelse af en 3D-maske

Med kommandoen Ny maske fra gråtoner konverteres et gråtonebillede til et dybdekort, som omregner lysstyrkeværdier til en overflade med varierende dybde. Lysere værdier opretter hævede områder i overfladen, og mørkere værdier opretter lavere områder. Photoshop anvender derefter dybdekortet på en af fire mulige geometrier for at oprette en 3D-model.

 1. Åbn et 2D-billede, og marker et eller flere lag, du vil konvertere til en 3D-maske.

 2. (Valgfrit) Konverter billedet til gråtonetilstand. (Vælg Billede > Tilstand > Gråtone, eller brug Billede > Justeringer > Sort-hvid for at finjustere gråtonekonverteringen.

  Bemærk:

  Hvis du bruger et RGB-billede som input, når du opretter en maske, bruges den grønne kanal til at generere dybdekortet.

 3. (Valgfrit) Foretag justeringer af gråtonebilledet for om nødvendigt at begrænse området af lysstyrkeværdier.

 4. Vælg 3D > Ny maske fra gråtoner, og vælg derefter en maskeindstilling.

  Plan

  Anvender dybdekortdata på en plan overflade.

  Tosidet plan

  Opretter to planer, der reflekteres langs en central akse, og anvender dybdekortdata på begge planer.

  Cylinder

  Anvender dybdekort udad fra midten af en lodret akse.

  Sfære

  Anvender dybdekortdata radialt udad fra et midtpunkt.

Photoshop opretter et 3D-lag, der indeholder den nye maske. Der oprettes også teksturkortene Spredning, Opacitet og Plant dybdekort til 3D-objektet ved hjælp af det oprindelige gråtone- eller farvelag.

Du kan altid åbne Plant dybdekort igen som et Smart Object og redigere det. Når du gemmer det, genereres masken igen.

Bemærk:

Teksturkortet Opacitet vises ikke i panelet Lag, fordi dette kort bruger den samme teksturfil som kortet Spredning (det oprindelige 2D-lag). Når to teksturkort henviser til den samme fil, vises filen kun én gang i panelet Lag.

Oprette 3D-animationer

Med animationstidslinjen i Photoshop kan du oprette 3D-animationer, som bevæger en 3D-model gennem rum, og ændre den måde, som den vises på over tid. Du kan animere følgende egenskaber for et 3D-lag:

 • 3D-objekt- eller kameraplacering. Brug 3D-placerings- eller kameraværktøjerne til at flytte modellen eller 3D-kameraet over tid. Photoshop kan tweene billeder mellem placerings- eller kamerabevægelser for at oprette jævne bevægelseseffekter.

 • Indstillinger for 3D-gengivelse. Skift gengivelsestilstande, med muligheden for at tweene overgange mellem nogle gengivelsestilstande. Du kan f.eks. ændre tilstanden Knudepunkter gradvist til Trådramme over tid for at simulere skitsering af en models struktur.

 • 3D-krydsudsnit. Roter et gennemskærende plan for at vise et krydsudsnit, der ændres over tid. Skift indstillinger for krydsudsnit mellem billeder for at fremhæve forskellige modelområder under en animation.

Til animationer i høj kvalitet kan du gengive hvert animationsbillede med gengivelsesindstillingen Gengiv til endeligt output. Se Ændring af renderingseffekter.

Adobe-logo

Log ind på din konto