Om maleværktøj, forudindstillinger og indstillinger

Adobe Photoshop indeholder flere værktøjer til at male og redigere billedfarver. Penselværktøjet og blyantværktøjet fungerer som traditionelle tegneværktøjer ved at farvelægge med penselstrøg. Med værktøjer som viskelæder, slørings og udtværing ændres de eksisterende farver i billedet. På indstillingslinjen for hvert værktøj kan du indstille, hvordan farver anvendes i et billede og vælge mellem forudindstillede penselspidser. Se Maleværktøjsgalleri.

Faste indstillinger for pensel og værktøj

Du kan gemme et sæt penselindstillinger som en forudindstilling, så du hurtigt kan få adgang til de penselegenskaber, du ofte bruger. Photoshop indeholder mange eksempler på faste indstillinger for pensel. Du kan starte med disse faste indstillinger og ændre dem, så du opnår nye effekter. Du kan hente mange originale faste indstillinger for pensler på internettet.

I indstillingslinjen kan du bruge vælgeren til faste penselindstillinger til at vælge mellem faste indstillinger og ændre en pensels størrelse og hårdhed midlertidigt.

Gem faste indstillinger for værktøj, når du vil opbevare tilpassede penselspidsegenskaber sammen med indstillinger fra indstillingslinjen, f.eks. opacitet, forløb og farve. Du kan finde flere oplysninger om faste indstillinger for værktøjer under Oprette og bruge faste indstillinger for værktøjer.

Penselspidsindstillinger

Sammen med indstillinger på indstillingslinjen styrer penselspidsindstillinger, hvordan farver anvendes. Du kan anvende farve gradvist, med bløde kanter, med store penselstrøg, med forskellig penseldynamik, med forskellige blandingsegenskaber og med pensler i forskellige former. Du kan anvende tekstur sammen med dine penselstrøg til at simulere maling på lærred eller kunstpapir. Du kan også simulere sprøjtemaling med en airbrush. Du bruger panelet Pensel til at angive indstillinger for penselspidsen. Se Oversigt over panelet Pensel.

Hvis du arbejder med en tegneplade, kan du styre, hvordan farverne males på ved hjælp af pennetryk, vinkel, rotation eller et pennehjul. Du angiver indstillinger for tegneplader i panelet Pensel og på indstillingslinjen.

Fra en ekspert: grundlæggende om pensler

Fra en ekspert: grundlæggende om pensler
Eksperten Andy Anderson viser dig, hvordan du bruger pensler til at male, rette og justere et billede.
Andy Anderson - InfiniteSkills

Male med penselværktøjet eller blyantværktøjet

Med pensel- og blyantværktøjet kan du male den aktuelle forgrundsfarve på et billede. Penselværktøjet opretter bløde farvestrøg. Blyantværktøjet opretter streger med hårde kanter.

Bemærk:

Værktøjet Rotation roterer lærredet, så det bliver nemmere at male. Se Bruge værktøjet Roter visning.

 1. Vælg en forgrundsfarve. (Se Vælge farver i værktøjskassen).

 2. Vælg penselværktøjet eller blyantsværktøjet.
 3. Vælg en pensel fra panelet Faste indstillinger for pensel. Se Valg af en fast penselindstilling.

 4. Angiv værktøjsindstillinger for tilstand, opacitet osv. på indstillingslinjen.

 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på og træk i billedet for at male.
  • Hvis du vil tegne en lige linje, skal du klikke på et startpunkt i billedet. Hold derefter Skift nede, og klik på et slutpunkt.
  • Når penselværktøjet bruges som en airbrush, kan du holde museknappen nede uden at trække for at opbygge farve.

Indstillinger for maleværktøjer

Angiv følgende på indstillingslinjen. De tilgængelige indstillinger afhænger af det enkelte værktøj.

Tilstand

Indstiller metoden til blanding af farven, du maler, med underliggende eksisterende pixel. De tilgængelige tilstande afhænger af det aktuelt valgte værktøj. Maletilstande svarer til tilstande for blanding af lag. Læs mere under Blandingstilstande.

Opacitet

Angiver gennemsigtigheden af den farve, du anvender. Når du maler over et område, overskrider opaciteten ikke det indstillede niveau, uanset hvor ofte du flytter markøren over området, indtil du slipper museknappen. Hvis du fører penslen hen over området igen, tilsætter du mere farve svarende til den indstillede opacitet. Ved en opacitet på 100 procent er farven uigennemsigtig.

Forløb

Angiver den hastighed, hvormed farve anvendes, når du fører markøren hen over et område. Når du maler over et område, mens du holder museknappen nede, akkumuleres mængden af farve på basis af forløbet, indtil opacitetsindstillingen er nået. Hvis du f.eks. indstiller opaciteten til 33 % og forløbet til 33 %, flyttes farven 33% mod penselfarven, hver gang du fører penslen hen over et område. Opaciteten vil ikke overstige 33% i alt, medmindre du slipper museknappen og fører penslen over området igen.

Bemærk:

Tryk på en af de numeriske taster for at indstille et værktøjs opacitet i trin på 10% (hvis du trykker på 1, indstilles den til 10%, når du trykker på 0, indstilles den til 100%). Tryk på to numeriske taster, hvis du vil angive en mere præcis grad af opacitet. Tryk på Shift og en numerisk tast for at indstille tætheden.

Airbrush 

Simulerer maling med en airbrush. Når du fører markøren over et område, akkumuleres der maling, mens du holder museknappen nede. Indstillinger for penselhårdhed, opacitet og forløb styrer, hvor hurtigt maling anvendes, og hvor meget maling der anvendes. Klik på knappen for at slå funktionen til eller fra.

Autoviskelæder

(Kun blyantsværktøj) Maler baggrundsfarven i områder, der indeholder forgrundsfarven. Vælg den forgrundsfarve, du vil viske ud, og den baggrundsfarve, du vil skifte til. (Se Autoviskelæder med blyantsværktøj).

Knapper for tryk på tegneplade

Du kan bruge punkttryk til at tilsidesætte indstillingerne for opacitet og størrelse i panelet Pensel.

Vælge markørpræference

Maleværktøjerne har tre forskellige markører: standardmarkøren (ikonet fra værktøjskassen), et trådkors og en markør med en størrelse og form, der svarer til den valgte penselspids.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markører (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Markører (Mac OS).
 2. Vælg de ønskede markører i områderne Malemarkører og Andre markører. Eksempelmarkørerne ændres, så de svarer til de foretagne valg. Hvis du ønsker en penselspidsmarkør, skal du vælge en størrelse, samt om der skal vises et trådkors i markøren.
  • Normal penselspids begrænser markørens størrelse til de områder af penselstrøget, der har 50% eller højere opacitet.
  • Med Penselspids i fuld størrelse tilpasses markørens størrelse til hele det område, der påvirkes af penselstrøget. Ved bløde pensler giver dette en større markør end indstillingen Normal, så områderne af penselstrøget med lavere gennemsigtighed medtages.

Bemærk:

Hvis du vil kombinere forskellige markørtyper, skal du vælge Vis trådkors i Penselspids eller Vis kun trådkors, mens der males. Alternativt kan du trykke på Caps Lock, når du bruger pennen eller penslen, og derved skifte mellem standardmarkøren og trådkorset.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online