Bemærk:

I Photoshop CS6 var 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Forstå og vis 3D-filer

I Photoshop kan du placere og animere 3D-modeller, redigere teksturer og lys samt vælge mellem flere gengivelsesfunktioner.

Grundlæggende om 3D

3D-filer består af følgende komponenter:

Masker

Leverer den underliggende struktur til en 3D-model. En maske visualiseres ofte som en trådramme, en skeletstruktur opbygget af tusinder af enkelte polygoner. En 3D-model har altid mindst én maske og kan kombinere flere masker. I Photoshop kan du få vist masker i en række forskellige gengivelsestilstande og manipulere masker uafhængigt af hinanden. Selvom du ikke kan ændre de faktiske polygoner i en maske, kan du ændre dens retning og transformere den med skalering langs forskellige akser. Du kan også oprette dine egne 3D-masker ved at bruge medfølgende former eller ved at konvertere eksisterende 2D-lag. Se Indstillinger for 3D-masker.

Bemærk:

Hvis du vil redigere selve 3D-modellens polygonmaske, skal du bruge et 3D-redigeringsprogram.

Materialer

En maske kan have et eller flere tilknyttede materialer, som styrer hele eller en del af maskens udseende. Materialet er igen afhængigt af delkomponenter, der kaldes teksturkort, hvis kumulative effekt opretter et materiales udseende. Selve teksturkortet er en 2D-billedfil, der skaber forskellige kvaliteter som f.eks. farve, mønster, glansfuldhed eller ujævnhed. Et Photoshop-materiale kan bruge op til ni forskellige teksturkorttyper til at definere sit generelle udseende. Se Indstillinger for 3D-materialer.

Lys

Typerne omfatter Uendelig, Spotlight, Punktlys samt billedbaserede lys, der smyger sig om scenen. Du kan flytte og justere farve på og intensitet af eksisterende lys og føje nye lys til din 3D-scene. Se Indstillinger for 3D-lys.

Åbning af en 3D-fil

Photoshop kan åbne følgende 3D-formater: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D og KMZ (Google Earth).

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil åbne en 3D-fil for sig selv, skal du vælge Filer > Åbn og markere filen.

  • Hvis du vil tilføje en 3D-fil som et lag i en åben fil, skal du vælge 3D > Nyt lag fra 3D-fil og markere 3D-filen. Det nye lag har den åbne fils dimensioner, og 3D-modellen præsenteres på en genemsigtig baggrund.

3D-ydelse og visningsindstillinger

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > 3D (Windows) eller Photoshop > 3D-indstillinger (Mac OS).

 2. Hvis du vil have oplysninger om de enkelte indstillinger, skal du holde markøren over dem og læse teksten i feltet Beskrivelse nederst i dialogboksen.

3D-objekt- og -kameraværktøjer

3D-objekt- og -kameraværktøjerne bliver aktive, når der er valgt et 3D-lag. Brug 3D-objektværktøjerne til at ændre placeringen eller skaleringen af en 3D-model. Brug 3D-kameraværktøjerne til at ændre visningen af scenen. Hvis systemet understøtter OpenGL, kan du også bruge 3D-aksen til at manipulere 3D-modeller og -kameraer. Se Bruge 3D-aksen.

Flytning, rotering eller skalering af en model med 3D-objektværktøjer

Du kan bruge 3D-objektværktøjerne til at rotere, flytte eller skalere en model. Mens du manipulerer 3D-modellen, forbliver kameravisningen fast.

Bemærk:

Hvis du vil have tip til de enkelte 3D-værktøjer, skal du vælge panelet Indstillinger i menuen til infopanelet og vælge Vis værktøjstip. Klik på et værktøj, og flyt derefter markøren ind i billedvinduet for at få vist værktøjsdetaljer i infopanelet.

Værktøjer og indstillinger til 3D-objekter i Photoshop
Værktøjer og indstillinger til 3D-objekter

A. Vend tilbage til oprindelig objektposition B. Roter C. Rul D. Panorering E. Lysbillede F. Skaler G. Menuen Placering H. Gem nuværende placering I. Slet nuværende placering J. Positionskoordinater 
 1. Klik på et 3D-objektværktøj i panelet Værktøjer, og hold museknappen nede for at vælge mellem følgende typer:

  Bemærk:

  Hold Skift nede, mens du trækker, for at begrænse værktøjerne Roter, Panorer, Flyt skydeknappen eller Skaler til en enkelt bevægelsesretning.

  Roter

  Træk op eller ned for at rotere modellen omkring dens x-akse, eller træk fra side til side for at rotere den omkring dens y-akse. Hvis du vil rulle modellen, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

  Rul

  Træk fra side til side for at rotere modellen omkring dens z-akse.

  Panorering

  Træk fra side til side for at flytte modellen vandret, eller træk op eller ned for at flytte den lodret. Hvis du vil flytte i x/z-retning, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

  Lysbillede

  Træk fra side til side for at flytte modellen vandret, eller træk op eller ned for at flytte den tættere på eller længere væk. Hvis du vil flytte i x/y-retning, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

  Skaler

  Træk op eller ned for at skalere modellen, så den bliver større eller mindre. Hvis du vil skalere i z-retning, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

Klik på ikonet Vend tilbage til oprindelig placering på indstillingslinjen for at vende tilbage til modellens startvisning.

Hvis du vil justere placering, rotation eller skalering numerisk, skal du angive værdier i højre side af indstillingslinjen.

Flytning af 3D-kameraet

Brug 3D-kameraværktøjerne til at flytte kameravisningen, mens placeringen af 3D-objektet bevares fast.

Bemærk:

Hvis du vil have tip til de enkelte 3D-værktøjer, skal du vælge Panelindstillinger i menuen til infopanelet  og vælge Vis værktøjstip. Klik på et værktøj, og flyt derefter markøren ind i billedvinduet for at få vist værktøjsdetaljer i panelet Info.

Værktøjer og indstillinger til 3D-kamera i Photoshop
Værktøjer og indstillinger til 3D-kamera

A. Vend tilbage til oprindelig kameraposition B. Roter C. Rul D. Panorering E. Gå F. Zoom G. Menuen Vis H. Gem nuværende kameravisning I. Slet nuværende kameravisning J. Kameraets positionskoordinater 
 1. Klik på et 3D-kameraværktøj i panelet Værktøjer, og hold museknappen nede for at vælge mellem følgende typer:

  Bemærk:

  Hold Skift nede, mens du trækker, for at begrænse værktøjerne Roter, Panorer eller Gå til en enkelt bevægelsesretning.

  Roter

  Træk for at dreje kameraet i retning x eller y. Hvis du vil rulle kameraet, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

  Rul

  Træk for at rulle kameraet.

  Panorering

  Træk for at panorere kameraet i retning x eller y. Hvis du vil panorere i retning x eller z, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

  Træk for at gå med kameraet (z-translation og y-rotation). Hvis du vil gå i z/x-retning (z-translation og x-rotation), skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

  Zoom

  Træk for at ændre 3D-kameraets visningsfelt. Maksimalt visningsfelt er 180.

  Perspektivkamera (kun zoom)

  Viser parallelle linjer, der løber sammen til forsvindingspunkter.

  Ortografisk kamera (kun zoom)

  Bevarer parallelle linjer uden sammenløb. Viser modellen i nøjagtig skaleringsvisning uden perspektivforvrængning.

  Dybdeskarphed (kun zoom)

  Indstiller dybdeskarpheden. Afstand er bestemmende for, hvor langt fra kameraet objekterne vil være skarpe. Slør gør resten af billedet utydeligt.

  Bemærk:

  Du kan animere dybdeskarphed sådan, at kameraets fokuseringseffekter efterlignes.

På indstillingslinjen viser numeriske værdier 3D-kameraets x-, y- og z-position. Du kan også redigere disse værdier manuelt for at justere kameravisningen.

Ændring eller oprettelse af 3D-kameravisninger

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en forudindstilling for kameravisning af modellen i menuen Vis.

  Bemærk:

  Alle forudindstillede kameravisninger bruger ortografisk projicering.

  • Hvis du vil tilføje en brugerdefineret visning, skal du placere 3D-kameraet på den ønskede placering ved hjælp af 3D-kameraværktøjerne og derefter klikke på Gem på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Hvis du vil vende tilbage til standardkameravisningen, skal du vælge et 3D-kameraværktøj og klikke på ikonet Vend tilbage til oprindelig kameraposition  på indstillingslinjen.

3D-akse

3D-akse viser den nuværende retning af modellens, kameraets, lysets og maskernes X-, Y- og Z-akser i 3D-rum. Den vises, når du vælger et af 3D-værktøjerne, og giver dig mulighed for at arbejde med det valgte objekt på en anden måde.

3D-akse i Photoshop
3D-akse med rotationsværktøj til maske markeret

A. Det valgte værktøj B. Minimer eller maksimer 3D-akse C. Flyt objekt langs akse D. Roter element E. Sammentræk eller forlæng element F. Tilpas element 

Bemærk:

OpenGL skal være aktiveret for at vise 3D-aksen. 

Vis eller skjul 3D-aksen

 • Vælg Vis > Vis > 3D-akse.

Minimering, gendannelse, flytning eller tilpasning af størrelsen på 3D-aksen

 1. Flyt markøren over 3D-aksen for at vise kontrollinjen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk kontrollinjen for at flytte 3D-aksen.

  • Klik på minimeringsikonet for at minimere.

  • Klik på den minimerede 3D-akse for at gendanne til normal størrelse.

  • Træk zoomikonet for at tilpasse størrelsen.

Flytning, rotering eller skalering af det valgte element med 3D-aksen

Hvis du vil bruge 3D-aksen, skal du flytte musemarkøren hen over en af aksens kontrolelementer for at fremhæve den og derefter trække:

Bemærk:

Aksens kontrolelementer varierer afhængigt af den benyttede redigeringsfunktion (objekt, kamera, masker eller lys).

 • Hvis du vil flytte det valgte element langs X-, Y- eller Z-aksen, skal du fremhæve den koniske spids på en vilkårlig akse. Træk i en vilkårlig retning langs aksen.

 • Hvis du vil rotere elementet, skal du klikke på det buede rotationssegment lige inde i en aksespids. En gul cirkel viser rotationsplanet. Træk i en cirkel med eller mod uret omkring 3D-aksens midtpunkt. Hvis du vil rotere mere gradvist, skal du flytte musen længere væk fra 3D-aksens midtpunkt.

 • Hvis du vil tilpasse elementets størrelse, skal du trække midterkuben i 3D-aksen op eller ned.

 • Hvis du vil sammentrække eller forlænge elementet langs en akse, skal du trække en af de farvede transformeringskuber enten mod eller væk fra midterkuben.

 • Hvis du vil begrænse bevægelse til et objektplan, skal du flytte musemarkøren ind i det område, hvor to akser skærer hinanden, nær midterkuben. Der vises et gult planikon mellem to akser. Træk i en vilkårlig retning. Du kan også bevæge markøren over den nederste del af midterkuben for at aktivere planikonet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online