Oversigt over panelet Glyffer

Du kan bruge panelet Glyffer til at indsætte tegnsætning, hævet og sænket skrift, valutasymboler, tal, særlige tegn samt glyffer fra andre sprog i tekst i Photoshop.

Vælg Tekst > Paneler > panelet Glyffer eller Vindue > Glyffer.

Panelet Glyffer i Photoshop
Panelet Glyffer

A. Senest anvendte glyffer | B. Angiv skrifttypefamilie | C. Angiv typografi | D. Angiv skrifttypekategori | E. Glyfholdere | F. Zoom ud | G. Zoomskyder | H. Zoom ind | I. Nedskaler glyffer | J. Opskaler glyffer | 

Arbejd med panelet Glyffer

 • For at indtaste en glyf i et aktivt tekstlag skal du gøre følgende:
  1. Brug værktøjet Tekst til at placere et indsætningspunkt der, hvor du vil placere glyffen.
  2. Dobbeltklik på en glyf i panelet Glyffer.
 • Panelet Glyffer understøtter latinske, græske og kyrilliske scripts. Der er begrænset understøttelse af hebraiske, arabiske og andre komplekse scripts som f.eks. indiske scripts.
 • For hver skrifttype er glyfferne opdelt i forskellige kategorier, f.eks. Grundlæggende latin, Latin A, Latin B, Tal, Valutaer, Symboler osv.
 • Glyffer er også organiseret efter de OpenType-funktioner, skrifttypen understøtter, f.eks. Alternativer, Ornamenter, Dekorative bogstaver, Tællere, Nævnere, Stilistiske sæt, Monospatierede tal, Ordenstal osv.
Glyfkategori, script og OpenType-funktioner i Photoshop
Glyfkategori, script og OpenType-funktioner understøttes af Adobe Garamond Pro-skrifttype

A. Skrifttypekategori | B. Script | C. OpenType-funktioner 
 • Panelet Glyffer finder automatisk alternativer til det først valgte tegn i en kørsel af tekst.
 • Glyfholdere med en sort udfyldt rektangel i nederste højre hjørne indikerer, at der er alternativer til den pågældende glyf. Du kan få adgang til de alternative glyffer via en pop op-menu ved at klikke og holde i holderen eller trykke på Alt/Option og klikke et tilfældigt sted i holderen. Ved at trække musemarkøren hen på en alternativ glyf og slippe den, indsættes glyffen i det aktive tekstlag.
Glyfholder i Photoshop
Glyfholdere med en sort udfyldt rektangel i nederste højre hjørne

Alternativer til glyffer i Photoshop
Alternativer til glyffer

 • Placer markøren over en glyfholder for at få specifikke oplysninger som f.eks. glyf-id, Unicode-værdi, OpenType-funktion og den pågældende glyfs Unicode-navn.
Glyfdetaljer i Photoshop
Oplysninger om glyf

 • Skyderen nederst i dialogboksen gør det muligt for brugerne at skalere glyffernes størrelse op eller ned i panelet.
 • Skrifttypemenuen er en fuldt udstyret skrifttypemenu med de samme funktioner som i panelet Tegn og på indstillingslinjen. Søgning efter skrifttyper understøttes imidlertid ikke.
 • Når der er flere skrifttyper i tekstlagets tekstmarkering, udtones skrifttyperne i panelet Tegn, på indstillingslinjen og i panelet Glyffer.
 • Panelet Glyffer fungerer, uden at tekstlag initialiseres.

Glyfalternativer på lærredet

Når du arbejder i et tekstlag, kan du vælge en glyf for hurtigt at se alternativer til den direkte på lærredet. Hvis du klikker på ikonet i feltet med alternative glyffer, kommer du til panelet Glyffer.

Glyfalternativer på lærredet

Du kan slå denne funktionsmåde fra, hvis du ikke har brug for den. Det kan du gøre ved at fjerne markeringen i Indstillinger > Tekst > Aktivér Glyfalternativer på tekstlag.

Indstilling, der aktiverer/deaktiverer glyfalternativer på lærredet

Senest anvendte glyffer

Efterhånden som du tilføjer glyffer til dokumentet, bliver de automatisk føjet til bjælken med senest anvendte glyffer øverst i panelet Glyffer. Bjælken Senest anvendte glyffer:

 • kan indeholde op til 25 forskellige tegn. Når grænsen på 25 tegn er nået, tilføjes nye glyffer til venstre, og ældre glyffer fjernes fra højre.
 • har permanent indhold. Indholdet forbliver det samme, hver gang programmet startes.
 • bevarer en glyfs skrifttype og påvirkes ikke af skrifttypen i Indstillingslinjen, panelet Tegn eller panelet Glyffer.
 • definerer punktstørrelse, farve og en glyfs andre værdier efter værdierne i panelet Tegn eller Indstillingslinjen.

Arbejd med SVG-skrifttyper

Photoshop understøtter nu SVG-skrifttyper. SVG-skrifttyper har adskillige farver og gradueringer i en enkelt glyf. Denne udgave af Photoshop understøtter EmojiOne SVG-skrifttypen. Apple Color Emoji-skrifttypen understøttes også på macOS-platformen.

 • Du kan bruge SVG-skrifttyper ved at åbne panelet Glyffer (Vindue > Glyffer) og derefter vælge en understøttet SVG-skrifttype.

Lav kombinerede glyffer

Mange tegn i EmojiOne kan kombineres og danne nye glyffer. Du skal blot aktivere et tekstlag og derefter, på panelet Glyffer, dobbeltklikke på de ønskede tegn for at føje dem til et dokument. "Bogstaverne" (A, B, C, D osv.) i EmojiOne svarer f.eks. ikke til de tilsvarende taster på tastaturet. Hvis du bruger panelet Glyffer til at tilføje to bogstaver, der udgør et givet lands ISO-kode, kombineres de to bogstaver og bliver til det pågældende lands flag. US bliver f.eks. til det amerikanske flag, GB bliver til det britiske flag, AR bliver til det argentinske flag, og IN bliver til det indiske flag.

Du kan også kombinere gule enkeltperson-tegn med en af de fem runde, hudfarvede tegn (GID'er 356 til 360). Det originale persontegn genfarves for at matche den valgte hudfarve. Disse kombinationer fungerer på nuværende tidspunkt ikke med glyffer med mere end en person.

Du kan opløse mange kombinationer til de dele, de tilhører. Hvis du f.eks. tilføjer tegnet for et givet nationalflag og derpå klikker på tilbagetasten, opløses kombinationen til individuelle enkeltbogstavsglyffer. Det franske flag bliver til F (da R er det slettede tegn) og tyske flag bliver til D (da E er det slettede tegn).  

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online