Panelet Glyffer

Oversigt over panelet Glyffer

Du kan bruge panelet Glyffer til at indsætte tegnsætning, hævet og sænket skrift, valutasymboler, tal, særlige tegn samt glyffer fra andre sprog i tekst i Photoshop.

Vælg Tekst > Paneler > panelet Glyffer eller Vindue > Glyffer.

Panelet Glyffer i Photoshop
Panelet Glyffer

A. Senest anvendte glyffer | B. Angiv skrifttypefamilie | C. Angiv typografi | D. Angiv skrifttypekategori | E. Glyfholdere | F. Zoom ud | G. Zoomskyder | H. Zoom ind | I. Nedskaler glyffer | J. Opskaler glyffer | 

Arbejd med panelet Glyffer

 • For at indtaste en glyf i et aktivt tekstlag skal du gøre følgende:
  1. Brug værktøjet Tekst til at placere et indsætningspunkt der, hvor du vil placere glyffen.
  2. Dobbeltklik på en glyf i panelet Glyffer.
 • Panelet Glyffer understøtter latinske, græske og kyrilliske scripts. Der er begrænset understøttelse af hebraiske, arabiske og andre komplekse scripts som f.eks. indiske scripts.
 • For hver skrifttype er glyfferne opdelt i forskellige kategorier, f.eks. Grundlæggende latin, Latin A, Latin B, Tal, Valutaer, Symboler osv.
 • Glyffer er også organiseret efter de OpenType-funktioner, skrifttypen understøtter, f.eks. Alternativer, Ornamenter, Dekorative bogstaver, Tællere, Nævnere, Stilistiske sæt, Monospatierede tal, Ordenstal osv.
Glyfkategori, script og OpenType-funktioner i Photoshop
Glyfkategori, script og OpenType-funktioner understøttes af Adobe Garamond Pro-skrifttype

A. Skrifttypekategori | B. Script | C. OpenType-funktioner 

 • Panelet Glyffer finder automatisk alternativer til det først valgte tegn i en kørsel af tekst.
 • Glyfholdere med en sort udfyldt rektangel i nederste højre hjørne indikerer, at der er alternativer til den pågældende glyf. Du kan få adgang til de alternative glyffer via en pop op-menu ved at klikke og holde i holderen eller trykke på Alt/Option og klikke et tilfældigt sted i holderen. Ved at trække musemarkøren hen på en alternativ glyf og slippe den, indsættes glyffen i det aktive tekstlag.
Glyfholder i Photoshop
Glyfholdere med en sort udfyldt rektangel i nederste højre hjørne

Alternativer til glyffer i Photoshop
Alternativer til glyffer

 • Placer markøren over en glyfholder for at få specifikke oplysninger som f.eks. glyf-id, Unicode-værdi, OpenType-funktion og den pågældende glyfs Unicode-navn.
Glyfdetaljer i Photoshop
Oplysninger om glyf

 • Skyderen nederst i dialogboksen gør det muligt for brugerne at skalere glyffernes størrelse op eller ned i panelet.
 • Skrifttypemenuen er en fuldt udstyret skrifttypemenu med de samme funktioner som i panelet Tegn og på indstillingslinjen. Søgning efter skrifttyper understøttes imidlertid ikke.
 • Når der er flere skrifttyper i tekstlagets tekstmarkering, udtones skrifttyperne i panelet Tegn, på indstillingslinjen og i panelet Glyffer.
 • Panelet Glyffer fungerer, uden at tekstlag initialiseres.

Glyfalternativer på lærredet

Når du arbejder i et tekstlag, kan du vælge en glyf for hurtigt at se alternativer til den direkte på lærredet. Hvis du klikker på ikonet i feltet med alternative glyffer, kommer du til panelet Glyffer.

Glyfalternativer på lærredet

Du kan slå denne funktionsmåde fra, hvis du ikke har brug for den. Det kan du gøre ved at fjerne markeringen i Indstillinger > Tekst > Aktivér Glyfalternativer på tekstlag.

Indstilling, der aktiverer/deaktiverer glyfalternativer på lærredet

Senest anvendte glyffer

Efterhånden som du tilføjer glyffer til dokumentet, bliver de automatisk føjet til bjælken med senest anvendte glyffer øverst i panelet Glyffer. Bjælken Senest anvendte glyffer:

 • kan indeholde op til 25 forskellige tegn. Når grænsen på 25 tegn er nået, tilføjes nye glyffer til venstre, og ældre glyffer fjernes fra højre. 
 • har permanent indhold. Indholdet forbliver det samme, hver gang programmet startes.
 • bevarer en glyfs skrifttype og påvirkes ikke af skrifttypen i Indstillingslinjen, panelet Tegn eller panelet Glyffer.
 • definerer punktstørrelse, farve og en glyfs andre værdier efter værdierne i panelet Tegn eller Indstillingslinjen. 

Arbejd med SVG-skrifttyper

Photoshop understøtter nu SVG-skrifttyper med adskillige farver og gradueringer i en enkelt glyf. Photoshop leveres med EmojiOne SVG-skrifttypen. Apple Color Emoji-skrifttypen understøttes også på macOS-platformen.

Følg disse trin for at bruge SVG-skrifttyper:

 1. Åbn panelet Glyffer (Vindue > Glyffer).
 2. Vælg EmojiOne eller Apple Color Emoji (kun macOS) på listen overskrifttyper.
 3. Dobbeltklik på en SVG-skrifttype for at føje den til et tekstlag i dokumentet.

Du kan kombinere SVG-skrifttypetegn for at lave nye glyffer. Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven på enkeltperson-standardtegn. Mange sammensatte glyffer opløses også i de tegn, de er en del af, når du trykker på tilbagetasten.

Få flere oplysninger i SVG-skrifttyper.

Panelet Glyffer med EmojiOne SVG-skrifttypetegn

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?