Adobe Acrobat Sign til Salesforce Resource Center

Advarsel:

Support til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v19.x og v20.x er udløbet pr. oktober 2021.

  • Alle organisationer bør opgradere til mindst v21.5.11 snarest muligt.  Version 21.5.11 er en forudsætning for alle senere versioner og skal installeres, før der opgraderes til senere versioner. 
  • Adgang til version 20.x og ældre er planlagt til at blive fuldstændig afbrudt i andet kvartal af 2022. Fortsat adgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce kræver, at en minimumsversion på 21.5.11 er installeret.

Integrationslivscyklussen er beskrevet her >

Adobe Sign til Dynamics-video
Klik for at få vist videoen

Brugerdokumenter:

Adgang til Testversion:


Kendte fejl

Fra og med Salesforce-opdateringen i foråret 2021 er det ikke tilladt for gæstebrugere at oprette eller opdatere aftaler.

Med opdateringen v21.5 ændrede Acrobat Sign hændelsesposteringsprocessen fra en Push-proces til en Pull-proces.

Hvor Pull-processen forbedrer en lang række problemer, understøtter den aktuelle API-version ikke oprettelse af påmindelseshændelser.

Der er ingen aktuel løsning på dette problem.

Når en afsender skal forudfylde et felt, skal denne afsender godkende til Acrobat Sign for at få adgang til feltet. Dette sker problemfrit gennem integrationen, så brugere vil normalt ikke være opmærksomme på det.

Hvis aftalen også er konfigureret til at være vært for underskrivelsen for den første underskriver, opstår der en konflikt, da den etablerede session er godkendt til afsenderen og ikke den første underskriver.

Almindelige spørgsmål

Ensartet indeks markerer grundlæggende "Alle" kontakterne i objektet i den samme modtagerrækkefølge, hvilket betyder, at det angiver alle kontakterne til at kunne logge på parallelt.

Forudsætninger: Det er eksponeret i Aftaleskabelonen, så det fungerer med Aftaleskabelonerne med Master-objektet som Konto/Mulighed. (Et objekt der har en kontaktrelateret liste.)

  1. Åbn Aftaleskabelon > Tilføj modtagerrelateret liste > Ny-knap

  2. På listen Modtagers kilde skal du vælge "Alle kontoens kontaktroller/Alle mulighedens kontaktroller".
    Den viser afkrydsningsfeltet Ensartet indeks.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Ensartet indeks.

  4. Klik på Gem

Ensartet indeks

Mens du sender aftalen ved brug af denne skabelon fra Master-objektet, er alle kontaktpersoner som modtager med det samme indeks specificeret i feltet Indeks på Aftaleskabelonen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online