Adobe Sign til Salesforce: Simple Sign

Simple er en nem og brugsklar komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Føj denne komponent til en Salesforce Experience Cloud-portal (kunde, partner, medarbejder osv.), eller integrer komponenten i andre Lightning-komponenter.

Forudsætninger

For at få adgang til Simple Sign-funktionaliteten skal du have version 21.0 eller nyere af Adobe Sign til Salesforce-pakken installeret.

Nye installationer bør være opmærksomme på Generer prøveaftaleskabeloner, når Salesforce knyttes til Adobe Sign

link-konti

Hvis skabelonerne ikke blev genereret under installationen, eller hvis du har opgraderet fra en tidligere version af pakken til v19, kan du generere aftalerne på fanen Adobe Sign-administrator.

generer-selvunderskrivelses-skabelon

Bekræft, at fanen Aftaleskabeloner har skabelonen Test communityaftale:

bekræft-test-fællesskabs-aftale

Aktivér Lightning, hvis du ikke allerede har gjort det

Lightning skal være aktiveret i din Salesforce-organisation, for at portalen kan fungere.

Sådan aktiverer du Lightning-grænsefladen:

 • I øverste menu vælg Skift til Lightning, eller
 • Vælg dit navn, og i rullemenuen vælg Skift til Lightning-oplevelse.
Skift til Lightning


Aktivér Chatter

Chatter skal være aktiveret i din SFDC-organisation. Sådan gør du:

 1. Gå til: Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Chatter > Chatter-indstillinger.
 2. Vælg Rediger.
 3. Vælg Aktivér-afkrydsningsfeltet.
 4. Vælg Gem.


Aktivér Digital Experiences

Sådan aktiveres Digitale oplevelser:

 1. Gå til Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Indstillinger.
 2. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér Digital Experiences.
 3. Angiv et domænenavn til dine oplevelser.
  Hvis din konto allerede har et etableret domæne, kan du bruge den samme værdi til oplevelser.
 4. Vælg Gem.
 5. I dialogen med en advarsel om at dit domæne ikke kan ændres, når det er etableret, vælg Ok.
Aktivér Digital Experiences


Aktivér to CSP-pålidelige websteder

Du skal konfigurere to CSP-betroede sites (Content Security Policy) for at tillade basis-URL-adresserne for din Adobe Acrobat Sign-konto. Sådan gør du:

 1. Få din Acrobat Sign-kontos shard-værdi som følger:

  1. Log ind på din Adobe Acrobat Sign-konto.
  2. Fra URL'en kopiér parameteren lige før echosign.com (muligvis adobesign.com)-delen (shard -værdien).
   For eksempel har webadressen https://caseyjones.na1.echosign.com shardværdien na1.
  3. Luk fanen.

  Se, hvordan Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet identificeres.

  globale-indstillinger

 2. Naviger til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > CSP-betroede sites og vælg så Nyt betroet site.

  csp-betroede-sites

 3. På den nye side Definition af site, der åbnes, udfyld de påkrævede felter som følger:

  1. Betroet sitenavn - Angiv et navn såsom AcrobatSign
  2. URL for betroet site - Indtast URL'en https://secure.<shard>.adobesign.com
   For eksempel https://secure.na1.adobesign.com
   Er kontoen ikke opdateret til adobesign.com-domænet, kan du bruge echosign.com i stedet.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Aktiv .
  4. Kontekst - Vælg oplevelsesgeneratorsites som kontekst.
  5. Vælg afkrydsningsfeltet CSP-direktiv Tillad site for frame-src.
  6. Vælg Gem.
  csp-betroet-site-definition

 4. Naviger tilbage til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > CSP-betroede sites og vælg derefter Nyt betroet site.

 5. På den nye side Definition af site, der åbnes, udfyld de påkrævede felter som følger:

  1. Betroet sitenavn - Angiv et navn såsom AcrobatSign2
  2. URL for betroet site - Angiv site URL https://secure.adobesign.com
  3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiv.
  4. Kontekst - Vælg Oplevelsesgeneratorsites som kontekst.
  5. Vælg afkrydsningsfeltet CSP-direktiv Tillad site for frame-src.
  6. Vælg Gem.
  Andet CSP-pålideligt websted

 6. Bekræft de to CSP-betroede sites.

  Pålidelige CSP-websteder


Oprettelse af Community-portalbruger

Klon Community-brugerprofilen

For at konfigurere brugerprofiler til at bruge Adobe Acrobat Sign-selvbetjeningsportalen, skal du klone og redigere en af standardprofilerne. Sådan gør du:

 1. Gå til:Konfiguration > Administration > Brugere > Profiler.

 2. For en hvilken som helst af standard-kundeprofilerne, vælg Klon.

  Der er fire Kundefællesskab-profiler, og de kan alle bruges til at klone og oprette en brugerprofil. Bemærk hvilken typeBrugerlicens-profil, der klones, er.

  konfiguration-profiler

 3. Angiv et intuitivt navn for den klonede profil og vælg Gem.

  klonet-profil-navn

 4. Vælg Rediger på den klonede profilside, der åbnes.

  klonet-profil-rediger

 5. På siden Brugerdefineret redigering rul ned til Tilladelser for brugerdefinerede objekter, og aktiver alle Adobe Acrobat Sign-objekter. Markér afkrydsningsfeltet Rediger alt, eller vælg kun de nødvendige tilladelser for ekstra sikkerhed. 

  klonet-profil-brugerdefineret-objekt-tilladelser


Opret en konto, kontakt og bruger for fællesskabet

Du skal oprette en konto, en kontakt og en bruger for fællesskabet. 

En kontoejer skal associeres med en rolle for at aktivere portalbrugere. For at knytte en rolle til din Salesforce-bruger, gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere. Fra listen over brugere skal du derefter vælge Rediger for en bruger, og på den side, der åbnes, åbn rullemenuen Rolle > vælg en rolle > vælg Gem.

Sådan oprettes en konto:

 1. Start appen Sales fra App Launcher.

 2. Åbn Konto-rullemenuen, og vælg +Ny konto.

  salg-ny-konto

 3. På siden Ny konto, der åbnes, indtast en værdi for Kontonavn og vælg derefter Gem.

  Kontonavnet skal identificere kontoen som en Adobe Acrobat Sign Portal-konto. Kontonavnet er den eneste værdi, der skal angives her.

  salg-ny-konto-detaljer


Konfiguration af SFDC Community-siden


Start et nyt Community

 • Naviger til: Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder
 • Klik på knappen Ny.
Digitale oplevelser - Alle websteder

 

 • Vælg Kundeservice
  • Kundeservice kræves til selvbetjeningskomponenterne

 

 • Når siden Kundeservice indlæses, skal du klikke på Start

 

 • Giv communityet et Navn
  • Du kan valgfrit føje et webstedsspecifikt navn til URL'en, hvilket er nyttigt, hvis du har flere communities
 • Klik på Opret, når Navn er konfigureret

Et flot grafisk show kører, mens communityet oprettes. Når det er gjort, vises Community-siden.

►Navnet på communityet vises øverst i vinduet fremhævet i gult

►Den webstedsspecifikke streng i URL'en kan ses i adressefeltet fremhævet i grønblåt


Konfigurer arbejdsrummet for Experience for at aktivere brugere

 • Naviger til: Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder
 • Klik på linket Workspaces i dit community
Klik på Arbejdsområder

Siden Mine Workspaces indlæses:

 • Klik på Administration

Siden Administration åbnes for dit community.

Med Indstillinger valgt i det venstre spor:

 • Klik på knappen Aktivér til højre for statusindikatoren

 

Vælg Medlemmer i det venstre spor

 • Vælg Alle på søgelisten
 • Vælg den brugerdefinerede profil, som du oprettede fra listen Tilgængelige profiler
 • Klik på knappen Tilføj, så profilen flyttes til listen Valgte profiler
 • Klik på knappen Gem


Angiv Profilsynlighed-indstillingerne for community-brugerens Mail-indstilling til Offentlig

Mailadressen i sektionen Profilsynlighed i communityet skal være indstillet til Offentlig:

 • Åbn siden Kontakt for den bruger, du bruger til at sende på vegne af
 • Vælg Log på Experience som bruger
Log ind på Experience som bruger

Portalgrænsefladen åbnes:

 • Klik på brugernavnet øverst til højre i community-sidens vindue for at åbne rullevinduet
 • Vælg Mine indstillinger

Siden Mine indstillinger for brugeren åbnes:

 • I sektionen Profilsynlighed skal du indstille værdien Mail til Offentlig
 • Klik på Gem

Tilføj komponenten Adobe Simple Sign til Workspace

 • Naviger til: Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder
 • Klik på linket Workspaces i dit community
 • Klik på Builder i sektionen Mine Workspaces på siden
 • Klik på ikonet Komponenter øverst til venstre på siden, rul til bunden af menuen, og klik-træk Adobe Simple Sign til sidelayoutet.
  • Slip komponenten der, hvor du ønsker, at Adobe Sign-aftaler skal vises
Træk Simple Sign til portalskabelonen

 

Siden opdateres for at vise den tilføjede komponent på sidelayoutet og viser administrationspanelet for komponenten øverst til højre.

Administrationspanelet øverst til højre i vinduet har kun én konfigurerbar indstilling:

Aftaleskabelon – hvad er den skabelon, der styrer de aftaler, som er vist i komponenten

 

Vælg skabelonen, og klik derefter på knappen Udgiv for at gøre portalen tilgængelig.

 • Hver gang du foretager en ændring af portalen eller andre indstillinger, skal du genudgive portalen

Integrer Simple Sign-kode i dine Lightning-komponenter

Komponenten Simple Sign kan integreres i en anden Lightning-komponent.

Eksempelkode af komponenten:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

 

Når komponenten er integreret programmatisk i en anden komponent, kan følgende ekstra parametre angives:

 • agreementId – Salesforce-id'et for den aftale, som er i gang eller i kladde 
  • Kladdeaftaler bør have send-på-vegne-af konfigureret
 • templateId – Salesforce-id'et for den skabelon, der styrer de aftaler, som genereres
 • pollingInterval – værdi bør være et tal i millisekunder
  • Dette betegner den tid, der går før hvert forsøg på at hente underskrivelses-URL'en
   • Min. værdi er 500
   • Maks. værdi er 50000
   • Standardværdi er 1000
 • showSigningModal
  • Indstilles den til falsk, returnerer den blot underskrivelses-URL'en uden at indlæse e-sign-siden i et overlejringsmodul
  • Indstilles den til sand, returnerer den underskrivelses-URL'en og indlæser også e-sign-siden i overlejringsmodulet
  • Standard er sand

 

Parametre følger disse regler:

 • Enten bør aftale-id eller skabelon-id angives
  • Hvis begge angives, bruges aftale-id'et
  • Hvis ingen angives, returneres der en fejl
 • Når du bruger et aftale-id, skal aftalen være i statussen kladde eller sendt til underskrivelse, hvor der som minimum er én modtager tilbage, der skal underskrive
  • Hvis aftalen er i kladdetilstand, skal du sende den, som den er, notere underskrivelses-URL'en og vise den
  • Hvis aftalen er i gang, skal du notere underskrivelses-URL'en og vise den
  • Hvis aftalen er fuldført, skal du vise og rapportere en fejl
 • Hvis en skabelon-id bruges, aktiveres Automatisk afsendelse alligevel
  • Når et aftale-id bruges, anvendes indstillingen Automatisk afsendelse på skabelonen
 • Simple Sign-aftaleskabeloner skal have Kontakt som masterobjekttype
 • Send på vegne af anbefales kraftigt, fordi de fleste community-brugere typisk ikke har licens til at sende

 

Komponenten kan også udgive hændelser til forbrugere.  Her er et eksempel på hændelseshåndteringen:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

De tilgængelige hændelser er:

Aftale sendt

name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"

Aftale indlæst fra skabelon

name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"

Underskrivelsesside åbnet

name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"

Underskrevet

name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"

Ikke underskrevet

name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"

Fejl ved handling

name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"


Krav til aftaleskabeloner for Simple Sign

Skabeloner i Simple Sign-miljøet skal konfigureres til at tildele modtageren baseret på et opslag til et masterobjekt, og det objekt skal være en kontakt.

På fanen Skabelondetaljer:

 • Klik på rullelisten under Salesforce-objekt
 • Vælg Vælg mellem andre objekter
  • en ny rulleliste vises
 • Vælg Kontakt i det andet rullefelt

 • Klik på fanen Modtager
 • Slet den ene modtager, der allerede er på skabelonen
 • Klik på linket Tilføj modtager fra objekt eller kørselsvariabel
  • Overlejringen Tilføj modtager vises
 • I feltet Vælg objekt eller kørselsvariabel, vælg Slå op baseret på masterobjektfelt
  • Den første modtager skal være indstillet til masterobjektet (Kontakt), og kildefeltet fra masterobjekt bør være kontakt-id.
 • Klik på Gem

En fil af nogen type skal vedhæftes til skabelonen, for at Simple Sign kan fungere.  Der er ikke mulighed for, at "afsenderen kan vedhæfte dokumentet" som en aktiv afsendelsesproces.

 • Klik på fanen Vedhæftet fil
 • Upload et dokument fra dit lokale system
  • Eller vælg det miljø, hvor dit dokument ligger (i sektionen Vælg for at tilføje dokumenter).
   • Klik på opslagsfeltet for at se alle de tilgængelige dokumenter i den sektion
   • Vælg én ad gangen for at vedhæfte dem til skabelonen

Klik på Gem, når alle dine dokumenter er vedhæftet

Bemærk:

Enhver fil, du uploader, gemmes i Salesforce (i indstillingen Salesforce CRM & filer)

Hvis du har portalbrugere, der ikke er licenseret i Adobe Sign, skal du omgå brugerlicenseringen ved at udnytte funktionen "Send på vegne af", der er indbygget i pakken.  Dette lader en community-bruger generere en aftale ved hjælp af licensering af en anden bruger.

Denne installation kræver tre konfigurationer:

 • Aktivér indstillingen Tillad afsendelse på vegne af andre i de brugerdefinerede indstillinger
 • Konfigurer en licenseret bruger for at Tillade afsendelse på vegne af deres bruger
 • Konfigurer aftaleskabelonen med ovenstående brugers Salesforce-id 


Aktivér indstillingen

 1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger
  • Dette indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
 2. Klik på etiketten Adobe Sign-indstillinger
  • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses

 3. Klik på knappen Administrer

 4. Klik på Ny (eller Rediger, hvis du har konfigureret indstillinger før)

 • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses.

5. Søg efter Tillad afsendelse på vegne af andre

 • Aktivér indstillingen ved at markere afkrydsningsfeltet
 • Klik på Gem

Konfigurer brugeren for at få aftaler sendt på brugerens vegne

For at aktivere en bruger til at understøtte funktionaliteten Send på vegne af skal to felter føjes til brugerpostens layout:

 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring
 • Vælg Bruger fra Objektstyring
 • Vælg Brugersidelayouts fra det venstre spor på objektsiden Bruger
 • Klik på linket Brugerlayout
 • Med Felter valgt skal du klikke på og trække de nedenstående to felter til sektionen "Flere oplysninger (overskrift er kun synlig ved redigering)" i layoutet
  • Adobe Sign Tillad send som andre brugere
  • Adobe Sign-mail bekræftet 
 • Klik på Gem

Med felterne på plads skal du aktivere den specifikke bruger:

 • Gå til: Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere
 • Klik på handlingen Rediger for "community-kontakt"-brugeren
 • På siden Brugerredigering i sektionen Flere oplysninger
  • Markér indstillingen Adobe Sign Tillad afsendelse som andre brugere
  • Markér indstillingen Adobe Sign-mail bekræftet

Med siden Brugerredigering stadig åben skal du kopiere bruger-id'et fra URL'en i din browsers adressefelt.

Bruger-id'et findes i sidens URL (fremhævet i gult nedenfor):

Den ovenstående URL er (med ID i fed):

https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Vær forsigtig med ikke at inkludere %2F i starten og %3 i slutningen

 • Kopiér og gem bruger-id'et til det næste trin

 

Klik på knappen Gem, når du er færdig med at gemme konfigurationen.


Opdater skabelonen med bruger-id'et

 • Gå til: App Launcher > Adobe Sign > Aftaleskabeloner
 • Klik på det Navn på aftaleskabelon, som du vil redigere
Gå til Aftaleskabelon

Klik på fanen Modtagere, og rediger feltet Send på vegne af

 • Indsæt Salesforce-bruger-id'et i feltet (der er et pladsholder-id, som du roligt kan slette)
 • Klik på Gem
Rediger Send på vegne af


Komponentens begrænsninger

Der er nogle begrænsninger for Simple Sign-komponenten, som du skal være opmærksom på:

 

1. Skabelonen er muligvis ikke konfigureret med Kunder afsender underskriver aktiveret

○ I dette tilfælde vil community-brugeren se fejlen om, at der ikke er nogen underskrivelses-URL for den aktuelle bruger

2. Skabelonen har muligvis ikke indstillingen Aktivér visning og placering af felter markeret

○ I dette tilfælde forbliver aftalen i tilstanden "før afsendelse", og der indlæses ikke nogen underskrivelses-URL

3. Skabelonen har muligvis ikke indstillingen Aktivér hostet signatur markeret

4. Simple Sign understøtter ikke delegering

○ I dette tilfælde vil den anden modtager ikke have adgang til underskrivelses-URL'en

5. Simple Sign understøtter ikke Udskift underskriver (som er en form for delegering)

○ I dette tilfælde vil den nye underskriver ikke have adgang til underskrivelses-URL'en

6. For at få adgang til et Salesforce-objekts noter og vedhæftede filer skal administratorer aktivere Giv kundebrugere adgang til noter og vedhæftede filer i Indstillinger for Communities

Adobe-logo

Log ind på din konto