Tilføj og administrer brugere

Adobe Acrobat Sign gør det hurtigt og nemt for administratorer at føje brugere til en konto. Du kan også indstille brugergodkendelsesniveauer, redigere brugerprofiler og deaktivere og genaktivere brugere.

Bemærk:

Denne side beskriver processerne for at manipulere individuelle brugere med konti på Enterprise- og Business-niveauer inden for det oprindelige Acrobat Sign-miljø.

Konti, der administrerer brugere via Adobe Admin Console, henvises til artiklen Administration af Adobe Acrobat Sign via Admin Console.

Fejlmeddelelse: Du kan ikke føje den mailadresse til din konto

Når du føjer brugere til din Acrobat Sign-konto, får du muligvis en fejl, der siger, at "Du kan ikke føje den mailadresse til din konto."

Fejl: Du kan ikke føje den bruger til din konto

Denne fejlbesked indikerer ét af to problemer med den angivne mail:

 1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

 2. Klik på ikonet Flere indstillinger, og vælg Vis alle brugere

  Naviger til brugere og Vis alle brugere

 3. Søg efter brugerens navn eller mailadresse 

  Statussen på brugeren er værdien længst til højre i brugerposten

  Angiv brugerens navn

 4. Statussen bestemmer det næste trin. 

  Klik én gang på brugeren for at få vist de tilgængelige handlinger (lige under søgefeltet). Der vises kun indstillinger, der er relevante for brugerens aktuelle status:

  • Inaktiv – klik på linket Genaktiver bruger
   • Inaktive brugere er eksplicit deaktiveret i systemet af en administrator
  • Oprettet – klik på linket Send invitation igen for at sende mailen til brugeren igen
   • De oprettede brugere er formelt set oprettet i systemet, men har ikke fået deres egen adgangskode endnu
  • Ubekræftet – klik på linket Nulstil adgangskode for at sende bekræftelsesmailen til brugeren igen
   • Ubekræftede brugere har ændret deres mailadresse, men har endnu ikke bekræftet denne ændring af mailadresse
  • Afventende – klik på +, og opret brugeren
   • Afventende brugere er blevet medtaget i aftaleprocesser (som modtagere eller parter på cc), men er ikke blevet oprettet formelt og givet loginoplysninger

Visse konto er konfigureret med sikkerhed på domæneniveau. Alle webstedslicenskunder bør have denne type sikkerhed, inkl. kunder, der bruger SAML.

Sikkerheden på domæneniveau vises dog ikke i administratorgrænsefladen.  Den kan kun evalueres på back-end af kundesupport eller Customer Success-teamet.

Hvis problembrugeren ikke er på din konto under noget statusniveau, er problemet næsten helt sikkert noget med domænetilladelse at gøre.  Kontakt Kundesupport eller din Customer Success Manager, hvis du har én.

Husk at inkludere din kontoadministratormail og mailadressen på din bruger, du prøver at tilføje.

Bemærk:

Krav på domæneejerskab er en ligetil proces, men tager lidt tid.  Hvis du tror, at du har domæneproblemer eller blot ønsker at forhindre muligheden proaktivt, kan du starte kravprocessen tidligt.

Sådan føjes brugere til din konto

Følg nedenstående trin for at føje en individuel bruger til din konto:

 1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

 2. Klik på plustegnet (+) øverst til højre.

  Se, hvor mange aktive brugere der er på kontoen.

 3. Angiv brugerens mailadresse, fornavn og efternavn.

  Angiv om nødvendigt, hvilken brugergruppe de skal være i, via rullemenuen.

  • En ny gruppe kan oprettes ved at vælge Opret en ny gruppe for denne bruger og derefter angive et gruppenavn

  Markér Vis deres aftaler, hvis du ønsker, at brugerens aftaler skal deles med siden Administrer. Denne deling er kun envejs.

   

  Når du har bekræftet, at alle oplysningerne er korrekte, skal du klikke på Gem.

  Konfigurer en ny bruger

  Der vises en "fuldført"-besked øverst i vinduet, og den nye bruger er synlig på listen over brugere.

Rediger en brugers godkendelsesniveau

Administratorer af en Acrobat Sign-konto har tilladelse til at forhøje niveauet af brugere, de er godkendt til, til det godkendelsesniveau, de selv har.

Gruppeadministratorer kan forfremme brugere til gruppeadministratorer for den samme gruppe.

Kontoadministratorer kan forfremme:

 • En bruger til gruppeadministrator i en hvilken som helst gruppe på kontoen
 • En bruger til kontoadministrator og give dem fuld bemyndigelse i kontoen
 • En kontoadministrator til fortrolighedsadministrator

Alle administratorer har bemyndigelse til at:

 • Tillade eller afvise, at bruger-id'et kan sende aftaler
 • Tillade eller afvise, at bruger-id'et kan underskrive aftaler

 

Sådan konfigureres en brugers bemyndigelse:

 1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

 2. Søg efter navnet eller mailadressen på den bruger, du vil redigere

 3. Klik én gang på brugeren for at få vist de tilgængelige handlinger (lige under søgefeltet)

 4. Vælg Rediger bruger blandt indstillingerne

  Naviger til bruger, og vælg Rediger bruger

 5. Konfigurer brugerindstillingerne efter behov, og klik på Gem, når du er færdig.

  Indstillingerne omfatter:

  • Brugeren er kontoadministrator
  • Brugeren er en fortrolighedsadministrator
  • Brugeren er gruppeadministrator
  • Brugeren kan sende dokumenter
  • Brugeren kan underskrive dokumenter
  Konfigurer brugerens autoritet

  Bemærk:

  Der er ingen grænse for antallet af administratorer (af enhver type), du kan føje til din konto (når blot omfanget af licensantallet overholdes).

Rediger en brugerprofil som en administrator

Administratorer af en Acrobat Sign-konto har autoritet til at foretage ændringer i en brugers profil på feltniveau.

 1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

 2. Søg efter navnet eller mailadressen på den bruger, du vil redigere

 3. Klik én gang på brugeren for at få vist de tilgængelige handlinger (lige under søgefeltet)

 4. Vælg Rediger bruger blandt indstillingerne

  Naviger til bruger, og vælg Rediger bruger

 5. Klik på knappen Rediger profil

 6. Rediger værdierne efter behov, og klik på Gem, når du er færdig.

  Rediger brugerprofil

  Bemærk:

  Der er ingen grænse for antallet af administratorer (af enhver type), du kan føje til din konto (når blot omfanget af licensantallet overholdes).

 7. Deaktiver en bruger (statussen Inaktiv)

  En kontoadministrator kan deaktivere et bruger-id på en konto. Et inaktivt bruger-id kan ikke logge på eller sende dokumenter og kan ikke optage en licens på kontoen.  

  En inaktiv bruger kan få lov til at underskrive aftaler, forudsat at det inaktive bruger-id ikke eksplicit deaktiverer deres autoritet til at underskrive.

  Når du har brugere, der forlader organisationen, skal du deaktivere deres bruger-id i Acrobat Sign Admin Console for at sikre login mod uautoriseret adgang.

  Når bruger-id'et deaktiveres, forhindres alle loginaktiviteter, men annullerer eller på anden vis påvirker ikke nogen igangværende aftaler. Alle transaktionerne på bruger-id'et fuldføres normalt. Deaktivering er udelukkende en sikkerhedsforanstaltning for login/adgang.

  Inaktive brugere kan når som helst genaktiveres, uden at det gør nogen skade på bruger-id'et. Brugeren skal imidlertid nulstille sin adgangskode ved hjælp af linket Jeg har glemt min adgangskode på loginsiden.

  Kontoadministratorer kan når som helst deaktivere brugere. Gruppeadministratorer kan deaktivere brugere, hvis de har fået tilladelse til at tilføje brugere.

   

  Sådan deaktiverer du en bruger:

  1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

  2. Søg efter mailadressen på den bruger, du vil deaktivere

  3. Klik én gang på brugeren for at få vist de tilgængelige handlinger (lige under søgefeltet)

  4. Vælg Deaktiver bruger blandt indstillingerne

   Vælg Deaktiver bruger

  5. Når du klikker på Deaktiver bruger, får du vist en bekræftelsesside. Teksten i bekræftelsen erklærer, at du forstår, at denne bruger ikke længere kan logge på eller sende eller underskrive dokumenter. Brugeren tæller ikke længere mod dit maksimale antal licenser.

   Der vises to muligheder på skærmen:

   • Klik her for at gennemgå alle aftalerne i <users> konto – anbefales at aktivere, hvis brugeren stadig er en medarbejder, der muligvis skal underskrive en aftale (f.eks. interne politikker). Hvis det ikke er aktiveret, vil brugeren ikke have tilladelse til at underskrive nogen aftaler via Acrobat Sign.
   • Tillad den deaktiverede bruger at underskrive aftaler – anbefales at aktivere, hvis brugeren har aftaler, der skal gennemgås online. Etablerer en envejsdeling, der giver administratoren mulighed for at se brugerens aftaler. Delingen kan til enhver tid annulleres.

    

   Når du har aktiveret de muligheder, du foretrækker, skal du vælge Ja.

   Deaktiver brugeranmodning

   Forsigtig:

   Bruger-id'er, der er markeret som inaktive, blokeres helt fra at få adgang til Acrobat Sign.

   Inaktive brugere kan stadig underskrive aftaler, forudsat at bruger-id'et ikke er udtrykkeligt konfigureret til at forbyde underskrivelse.

Genaktiver en bruger

Inaktive bruger-id'er kan genaktiveres og bringes tilbage til normal brug.

Genaktivering af en bruger påvirker ikke statussen på de aftaler, der er relateret til det pågældende bruger-id.

Det er kun en administrator på kontoen, der kan genaktivere et bruger-id, og kun hvis der er en tilgængelig plads til det. Alle kontoadministratorer har bemyndigelse til at genaktivere brugere, og det samme gælder gruppeadministratorer, der har fået autoritet til at tilføje brugerne af kontoadministratorerne.

 

Sådan genaktiverer du et bruger-id:

 1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

 2. Klik på ikonet Flere indstillinger, og vælg Vis alle brugere

  Naviger til brugere, og vælg Vis alle brugere

 3. Søg efter mailadressen på den bruger, du vil genaktivere

 4. Klik én gang på brugeren for at få vist de tilgængelige handlinger (lige under søgefeltet)

 5. Vælg Genaktiver bruger blandt indstillingerne. Brugeren vises nu som en aktiv bruger på brugerlisten

  Genaktiver bruger

  Bemærk:

  En bruger, der er genaktiveret, har en udløbet adgangskode og kan ikke logge på.

  Handlingen med at genaktivere dem sender en Skift adgangskode-mail til den genaktiverede bruger

  Når adgangskoden er ændret, kan brugeren logge på normalt og har fuld adgang til alle tidligere aftaler/biblioteksskabeloner/webformularer, som tidligere var knyttet til brugeren.

Eksportér en brugerliste

 1. Log på som administrator, og gå til sektionen Brugere i menuen Administrator

 2. Klik på ikonet Eksportér brugerliste (feltet med en pil) i øverste højre hjørne:

  Eksportér brugerliste

 3. CSV-filen downloades automatisk til dit system.

  Åbn CSV-filen for at se listen over dine brugere.

  • Sortér efter Status for at trække dine Aktive brugere sammen

  Der vises en "fuldført"-besked øverst i vinduet, og den nye bruger er synlig på listen over brugere.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?