Adobe Sign til Salesforce: Simple Sign

Simple er en nem og brugsklar komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Føj denne komponent til en Salesforce Experience Cloud-portal (kunde, partner, medarbejder osv.), eller integrer komponenten i andre Lightning-komponenter.

Forudsætninger

For at få adgang til Simple Sign-funktionaliteten skal du have version 21.0 eller nyere af Adobe Sign til Salesforce-pakken installeret.

Nye installationer bør være opmærksomme på Generer prøveaftaleskabeloner, når Salesforce knyttes til Adobe Sign

Trin 1 – tilknyt din konto

Hvis skabelonerne ikke blev genereret under installationen, eller hvis du har opgraderet fra en tidligere version af pakken til v19, kan du generere aftalerne på fanen Adobe Sign-administrator.

Bekræft, at fanen Aftaleskabeloner har skabelonen Test communityaftale:

Aftaleskabeloner – testcommunity

Aktivér Lightning, hvis du ikke allerede har gjort det

Lightning skal være aktiveret i din Salesforce-organisation, for at portalen kan fungere.

Hvis du ikke har Lightning aktiveret skal du:

 • Klik på linket Skift til Lightning i de øverste indstillinger
 • Klik på dit navn, og vælg Skift til Lightning Experience fra undermenuen
Skift til Lightning


Aktivér Chatter

Chatter skal være aktiveret i din SFDC-organisation.

Hvis du ikke allerede har Chatter aktiveret:

 • Gå til: Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Chatter > Chatter-indstillinger
 • Klik på knappen Rediger
 • Markér afkrydsningsfeltet Aktivér
 • Klik på Gem


Aktivér Digitale oplevelser

Digitale oplevelser skal være aktiveret, hvis det ikke allerede er.

 • Gå til: Opsætning >  Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Indstillinger
 • Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Digitale oplevelser
 • Angiv et domænenavn til dine oplevelser
  • Hvis din konto allerede har et etableret domæne, kan du bruge den samme værdi til oplevelser
 • Klik på Gem
  • Klik på OK, når du bliver advaret om, at dit domæne ikke kan ændres, når det først er etableret
Aktivér Digitale oplevelser


Aktivér to CSP-pålidelige websteder

To Pålidelige websteder med politik for indholdssikkerhed skal være konfigureret for at tillade basis-URL'erne for din Adobe Sign-konto

1. Find din Adobe Sign URL-shard:

 • Log ind på Adobe Sign og se på URL'en
 • Kopiér parameteren lige før echosign.com (muligvis adobesign.com)-delen (shard-værdien)
  • .na1 i dette tilfælde: https://caseyjones.na1.echosign.com
 • Luk fanen

 

2. Gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > CSP-pålidelige websteder

3. Klik på Nyt pålideligt websted

 

4. Indstil felter som følger:

 • Pålideligt websteds navn: AdobeSign
 • Pålideligt websteds URL: https://secure.<shard>.adobesign.com
  • (f.eks. https://secure.na1.adobesign.com)
  • Hvis din konto ikke er opdateret til domænet adobesign.com, kan du bruge echosign.com i stedet
 • Aktiv: Bevar markeret
 • Sammenhæng: Udforsk Builder-websteder

5. Klik på Gem

CSP definition af pålideligt websted

 

6. Gå tilbage til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > CSP-pålidelige websteder

7. Klik på Nyt pålideligt websted

8. Indstil felter som følger:

 • Pålideligt websteds navn: AdobeSign2
 • Pålideligt websteds URL: https://secure.adobesign.com
 • Aktiv: Bevar markeret
 • Sammenhæng: Udforsk Builder-websteder

9. Klik på Gem

Andet CSP-pålideligt websted

 

Når du er færdig, bør CSP-webstederne se sådan ud:

Pålidelige CSP-websteder


Oprettelse af Community-portalbruger

Klon profilen Community-brugerprofilen

For at konfigurere dine brugerprofiler til at bruge Adobe Signs selvbetjeningsportal skal du redigere profilen, hvilket betyder, at du skal klone én af standardprofilerne.

 • Gå til: Konfiguration > Administration > Brugere > Profiler
 • Klik på linket Klon ved siden af én af Kunde Community-standardprofilerne
  • Der er fire Kunde Community-profiler, og de kan alle bruges
  • Bemærk Brugerlicens-typen af den profil, du kloner
 • Angiv et intuitivt navn til din klonede profil og Gem


Opret en konto, kontakt og bruger for communityet

En konto, kontakt og bruger skal oprettes.

Bemærk:

En kontoejer skal associeres med en rolle for at aktivere portalbrugere. Sørg for, at din Salesforce-bruger har en rolle associeret (enhver rolle kan bruges).

Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere > {klik på Rediger-linket til venstre for dit fulde navn}

Sådan oprettes kontoen:

 • Start appen Sales fra App Launcher
 • Klik på den nedadgående pil på fanen Konto, og vælg menupunktet + Ny konto

Når Ny konto-overlejringen vises, skal du skrive en Kontonavn-værdi, der tydeligt identificerer denne konto som Adobe Sign Portal-kontoen.

 • Dette er den eneste nødvendige værdi
 • Klik på Gem, når du er færdig

Derefter skal der oprettes en kontakt og bruger på kontoen:

 • Klik på ikonet Opret øverst til højre i vinduet
 • Vælg Ny kontakt i menuen

Når Ny kontakt-overlejringen vises:

 • Angiv en meningsfuld værdi for Navn
 • Angiv en Mail-værdi for kontakten. Helst mailen til en administrator, der administrerer community-portalens indhold
 • Associer den Kontakt til Adobe Sign Community-portalkontoen, som du oprettede i det forrige trin
 • Klik på Gem
Konfigurer communitykontakten

 • Åbn den nye side Kontakt, som du lige oprettede
 • Klik på tandhjulet Konfiguration øverst til højre i vinduet
 • Vælg Rediger objekt i menuen
Rediger kontaktobjektet

 

 • Vælg Sidelayout i det venstre spor
 • Rediger Kontaktlayout 

 

 • Vælg Mobil- og Lightning-handlinger fra objektindstillingerne
 • Træk knappen Aktivér kundebruger til sektionen Salesforce: mobil- og Lightning-handlinger
 • Træk knappen Log på Community som brugerr til sektionen Salesforce: mobil- og Lightning-handlinger
 • Gem sidelayoutet

 • Gå tilbage til din community-kontakt, og klik på knappen Aktivér kundebruger
Aktivér kundebruger

En Ny bruger-side åbnes med kontaktoplysningerne importeret.

Konfigurer brugeren:

 • Indstil Brugerlicens til at matche licensen for den profil, du klonede tidligere
 • Indstil den Profil til den klonede profil
 • Klik på Gem, når du er færdig

 

Siden opdateres for at vise dig den nye bruger.

Hold markøren over linket Tildelinger af tilladelsessæt, og klik på knappen Rediger tildelinger 

 

Føj tilladelsessættet Adobe Sign Community-bruger til brugeren, og gem Gem


Konfiguration af SFDC Community-siden


Start et nyt Community

 • Naviger til: Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder
 • Klik på knappen Ny.
Digitale oplevelser - Alle websteder

 

 • Vælg Kundeservice
  • Kundeservice kræves til selvbetjeningskomponenterne

 

 • Når siden Kundeservice indlæses, skal du klikke på Start

 

 • Giv communityet et Navn
  • Du kan valgfrit føje et webstedsspecifikt navn til URL'en, hvilket er nyttigt, hvis du har flere communities
 • Klik på Opret, når Navn er konfigureret

Et flot grafisk show kører, mens communityet oprettes. Når det er gjort, vises Community-siden.

►Navnet på communityet vises øverst i vinduet fremhævet i gult

►Den webstedsspecifikke streng i URL'en kan ses i adressefeltet fremhævet i grønblåt


Konfigurer Oplevelse-arbejdsrummet for at aktivere brugere

 • Naviger til: Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder
 • Klik på linket Workspaces i dit community
Klik på Workspaces

Siden Mine Workspaces indlæses:

 • Klik på Administration

Siden Administration åbnes for dit community.

Med Indstillinger valgt i det venstre spor:

 • Klik på knappen Aktivér til højre for statusindikatoren

 

Vælg Medlemmer i det venstre spor

 • Vælg Alle på søgelisten
 • Vælg den brugerdefinerede profil, som du oprettede fra listen Tilgængelige profiler
 • Klik på knappen Tilføj, så profilen flyttes til listen Valgte profiler
 • Klik på knappen Gem


Angiv Profilsynlighed-indstillingerne for community-brugerens Mail-indstilling til Offentlig

Mailadressen i sektionen Profilsynlighed i communityet skal være indstillet til Offentlig:

 • Åbn siden Kontakt for den bruger, du bruger til at sende på vegne af
 • Vælg Log ind på Oplevelse som bruger
Log ind på Oplevelse som bruger

Portalgrænsefladen åbnes:

 • Klik på brugernavnet øverst til højre i community-sidens vindue for at åbne rullevinduet
 • Vælg Mine indstillinger

Siden Mine indstillinger for brugeren åbnes:

 • I sektionen Profilsynlighed skal du indstille værdien Mail til Offentlig
 • Klik på Gem

Tilføj komponenten Adobe Simple Sign til Workspace

 • Naviger til: Opsætning > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Digitale oplevelser > Alle websteder
 • Klik på linket Workspaces i dit community
 • Klik på Builder i sektionen Mine Workspaces på siden
 • Klik på ikonet Komponenter øverst til venstre på siden, rul til bunden af menuen, og klik-træk Adobe Simple Sign til sidelayoutet.
  • Slip komponenten der, hvor du ønsker, at Adobe Sign-aftaler skal vises
Træk Simple Sign til portalskabelonen

 

Siden opdateres for at vise den tilføjede komponent på sidelayoutet og viser administrationspanelet for komponenten øverst til højre.

Administrationspanelet øverst til højre i vinduet har kun én konfigurerbar indstilling:

Aftaleskabelon – hvad er den skabelon, der styrer de aftaler, som er vist i komponenten

 

Vælg skabelonen, og klik derefter på knappen Udgiv for at gøre portalen tilgængelig.

 • Hver gang du foretager en ændring af portalen eller andre indstillinger, skal du genudgive portalen

Integrer Simple Sign-kode i dine Lightning-komponenter

Komponenten Simple Sign kan integreres i en anden Lightning-komponent.

Eksempelkode af komponenten:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

 

Når komponenten er integreret programmatisk i en anden komponent, kan følgende ekstra parametre angives:

 • agreementId – Salesforce-id'et for den aftale, som er i gang eller i kladde 
  • Kladdeaftaler bør have send-på-vegne-af konfigureret
 • templateId – Salesforce-id'et for den skabelon, der styrer de aftaler, som genereres
 • pollingInterval – værdi bør være et tal i millisekunder
  • Dette betegner den tid, der går før hvert forsøg på at hente underskrivelses-URL'en
   • Min. værdi er 500
   • Maks. værdi er 50000
   • Standardværdi er 1000
 • showSigningModal
  • Hvis den indstilles til falsk, returnerer den blot underskrivelses-URL'en uden at indlæse ESign-siden i et overlejringsmodul
  • Hvis den indstilles til sand, returnerer den underskrivelses-URL'en og indlæser også ESign-siden i overlejringsmodulet
  • Standard er sand

 

Parametre følger disse regler:

 • Enten bør aftale-id eller skabelon-id angives
  • Hvis begge angives, bruges aftale-id'et
  • Hvis ingen angives, returneres der en fejl
 • Når du bruger et aftale-id, skal aftalen være i statussen kladde eller sendt til underskrivelse, hvor der som minimum er én modtager tilbage, der skal underskrive
  • Hvis aftalen er i kladdetilstand, skal du sende den, som den er, notere underskrivelses-URL'en og vise den
  • Hvis aftalen er i gang, skal du notere underskrivelses-URL'en og vise den
  • Hvis aftalen er fuldført, skal du vise og rapportere en fejl
 • Hvis en skabelon-id bruges, aktiveres Automatisk afsendelse alligevel
  • Når et aftale-id bruges, anvendes indstillingen Automatisk afsendelse på skabelonen
 • Simple Sign-aftaleskabeloner skal have Kontakt som masterobjekttype
 • Send på vegne af anbefales kraftigt, fordi de fleste community-brugere typisk ikke har licens til at sende

 

Komponenten kan også udgive hændelser til forbrugere.  Her er et eksempel på hændelseshåndteringen:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

De tilgængelige hændelser er:

Aftale sendt

name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"

Aftale indlæst fra skabelon

name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"

Underskrivelsesside åbnet

name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"

Underskrevet

name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"

Ikke underskrevet

name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"

Fejl ved handling

name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"


Krav til aftaleskabeloner for Simple Sign

Skabeloner i Simple Sign-miljøet skal konfigureres til at tildele modtageren baseret på et opslag til et masterobjekt, og det objekt skal være en kontakt.

På fanen Skabelondetaljer:

 • Klik på rullelisten under Salesforce-objekt
 • Vælg Vælg mellem andre objekter
  • en ny rulleliste vises
 • Vælg Kontakt i det andet rullefelt

 • Klik på fanen Modtager
 • Slet den ene modtager, der allerede er på skabelonen
 • Klik på linket Tilføj modtager fra objekt eller kørselsvariabel
  • Overlejringen Tilføj modtager vises
 • I feltet Vælg objekt eller kørselsvariabel, vælg Slå op baseret på masterobjektfelt
  • Den første modtager skal være indstillet til masterobjektet (Kontakt), og kildefeltet fra masterobjekt bør være kontakt-id.
 • Klik på Gem

En fil af nogen type skal vedhæftes til skabelonen, for at Simple Sign kan fungere.  Der er ikke mulighed for, at "afsenderen kan vedhæfte dokumentet" som en aktiv afsendelsesproces.

 • Klik på fanen Vedhæftet fil
 • Upload et dokument fra dit lokale system
  • Eller vælg det miljø, hvor dit dokument ligger (i sektionen Vælg for at tilføje dokumenter).
   • Klik på opslagsfeltet for at se alle de tilgængelige dokumenter i den sektion
   • Vælg én ad gangen for at vedhæfte dem til skabelonen

Klik på Gem, når alle dine dokumenter er vedhæftet

Bemærk:

Enhver fil, du uploader, gemmes i Salesforce (i indstillingen Salesforce CRM & filer)

Hvis du har portalbrugere, der ikke er licenseret i Adobe Sign, skal du omgå brugerlicenseringen ved at udnytte funktionen "Send på vegne af", der er indbygget i pakken.  Dette lader en community-bruger generere en aftale ved hjælp af licensering af en anden bruger.

Denne installation kræver tre konfigurationer:

 • Aktivér indstillingen Tillad afsendelse på vegne af andre i de brugerdefinerede indstillinger
 • Konfigurer en licenseret bruger for at Tillade afsendelse på vegne af deres bruger
 • Konfigurer aftaleskabelonen med ovenstående brugers Salesforce-id 


Aktivér indstillingen

 1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger
  • Dette indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
 2. Klik på etiketten Adobe Sign-indstillinger
  • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses

 3. Klik på knappen Administrer

 4. Klik på Ny (eller Rediger, hvis du har konfigureret indstillinger før)

 • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses.

5. Søg efter Tillad afsendelse på vegne af andre

 • Aktivér indstillingen ved at markere afkrydsningsfeltet
 • Klik på Gem

Konfigurer brugeren for at få aftaler sendt på brugerens vegne

For at aktivere en bruger til at understøtte funktionaliteten Send på vegne af skal to felter føjes til brugerpostens layout:

 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring
 • Vælg Bruger fra Objektstyring
 • Vælg Brugersidelayouts fra det venstre spor på objektsiden Bruger
 • Klik på linket Brugerlayout
 • Med Felter valgt skal du klikke på og trække de nedenstående to felter til sektionen "Flere oplysninger (overskrift er kun synlig ved redigering)" i layoutet
  • Adobe Sign Tillad send som andre brugere
  • Adobe Sign-mail bekræftet 
 • Klik på Gem

Med felterne på plads skal du aktivere den specifikke bruger:

 • Gå til: Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere
 • Klik på handlingen Rediger for "community-kontakt"-brugeren
 • På siden Brugerredigering i sektionen Flere oplysninger
  • Markér indstillingen Adobe Sign Tillad afsendelse som andre brugere
  • Markér indstillingen Adobe Sign-mail bekræftet

Med siden Brugerredigering stadig åben skal du kopiere bruger-id'et fra URL'en i din browsers adressefelt.

Bruger-id'et findes i sidens URL (fremhævet i gult nedenfor):

Den ovenstående URL er (med ID i fed):

https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Vær forsigtig med ikke at inkludere %2F i starten og %3 i slutningen

 • Kopiér og gem bruger-id'et til det næste trin

 

Klik på knappen Gem, når du er færdig med at gemme konfigurationen.


Opdater skabelonen med bruger-id'et

 • Gå til: App Launcher > Adobe Sign > Aftaleskabeloner
 • Klik på det Navn på aftaleskabelon, som du vil redigere
Gå til Aftaleskabelon

Klik på fanen Modtagere, og rediger feltet Send på vegne af

 • Indsæt Salesforce-bruger-id'et i feltet (der er et pladsholder-id, som du roligt kan slette)
 • Klik på Gem
Rediger Send på vegne af


Komponentens begrænsninger

Der er nogle begrænsninger for Simple Sign-komponenten, som du skal være opmærksom på:

 

1. Skabelonen er muligvis ikke konfigureret med Kunder afsender underskriver aktiveret

○ I dette tilfælde vil community-brugeren se fejlen om, at der ikke er nogen underskrivelses-URL for den aktuelle bruger

2. Skabelonen har muligvis ikke indstillingen Aktivér visning og placering af felter markeret

○ I dette tilfælde forbliver aftalen i tilstanden "før afsendelse", og der indlæses ikke nogen underskrivelses-URL

3. Skabelonen har muligvis ikke indstillingen Aktivér hostet signatur markeret

4. Simple Sign understøtter ikke delegering

○ I dette tilfælde vil den anden modtager ikke have adgang til underskrivelses-URL'en

5. Simple Sign understøtter ikke Udskift underskriver (som er en form for delegering)

○ I dette tilfælde vil den nye underskriver ikke have adgang til underskrivelses-URL'en

6. For at få adgang til et Salesforce-objekts noter og vedhæftede filer skal administratorer aktivere Giv kundebrugere adgang til noter og vedhæftede filer i Indstillinger for Communities

Adobe-logo

Log ind på din konto