Adobes licenswebsted | Serienumre, ordrer og konti

Adobes licenswebsted (LWS) indeholder kontooplysninger for Adobe Buying Programs-kunder. Brug licenswebstedet til at finde serienumre, spore ordrer, vise købshistorik , kontrollere retten til opgraderinger og point, ændre eller tilføjde kontokontakter og oplysninger, flette konti og downloade software.

Bemærk:

Har du brug for oplysninger om volumenkøb af Adobe software? Se Adobe Buying Programs.

Log på LWS

  1. Gå til licenswebstedet.
  2. Log på med dit Adobe-id (normalt din e-mailadresse) og adgangskoden.

Bemærk:

Har du brug for hjælp til at oprette eller bruge dit Adobe-id? Se Fejlfinding i forbindelse med din Adobe-id-konto og login.

Kan du ikke logge på, finde serienumre eller finde ordrer, fordi du ikke kender (eller har glemt) hviken e-mailadresse, som blev brugt til at oprette kontoen? Prøv disse løsningsforslag:

  • Prøv en anden Adobe-id Hvis du kender den, prøv at logge på med den Adobe-id eller e-mailadresse, som blev brugt til at placere ordren. Hvis du har flere e-mailadresser, prøv dem alle. Når du først er logget på, kan du ændre den e-mailadresse, som er tilknyttet din konto.
  • Bed den primære kontokontakt om at tilføjde dig som kontakt Kontakter har adgang til hele din organisations produktdownloads, serienumre og købshistorik. Hvis du har brug for en sådan adgang, skal du bede den primære kontakt om at tilføje dig som kontakt. Se Håndter kontokontakter for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer eller sletter kontakter.
  • Ny primær kontakt? Hvis navnet eller detaljerne for din organisations primære kontakt ændres, skal oplysningerne opdateres. Se Håndter kontokontakter for at få oplysninger om, hvordan du foretager opdateringer.

Bemærk:

Hvis du har glemt din adgangskode eller vil ændre den, skal du vælge at nulstille din adgangskode for at få sendt de relevante oplysninger til din e-mailadresse.

Find serienumre

Hvis du købte din software gennem Adobe Buying Programs (f.eks. fra Adobe-erhvervsbutikken eller en Adobe-forhandler), vil dit serienummer findes på licenswebstedet (LWS). Serienumre kaldes nogle gange aktivationskoder, aktivationsnøgler eller nøglekoder.

Bemærk:

Søger du CS5-versioner af Color Finesse, After Effects eller Adobe premiere Pro, som kan bruges med CS6 Production Premium og CS5 Master Collection i 32-bit Windows operativsystemer? Se "Find serienumre til CS5-versioner af Color Finesse, After Effects, og Adobe Premiere Pro" nedenfor.

Find et serienummer

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Licenser Genfind serienumre.

Vælg Licenser, Genfind serienumre

3. Vælg et Slutbruger-id eller Deploy-to-id til din organisation.

Vælg et Slutbruger-id eller Deploy-to-id

4. Vælg et produktnavn, produktversion og platform.

Vælg produktnavn, produktversion og platform

5. Klik på Søg.

Klik på Søg

6. (Valgfrit) Klik på Eksportér til CSV for at gemme listen som et regneark.

Klik på Eksportér til CSV

Adobe Premiere Pro CS6 og After Effects CS5 til Windows kræver et 64 bit-operativsystem. Du kan bruge CS5-produkterne, hvis du har et Windows 32 bit-operativsystem. (se Installation af After Effects CS6, Premiere Pro CS6.)

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Licenser > Få licenscertifikater.

Vælg Licenser, Få licenscertifikater

3. Vælg et punkt fra listen Slutbruger-id/Deploy-to-id og klik på Søg. Vælg f.eks. et Deploy-to-id der inkluderer dit firmanavn og -beliggenhed.

4. Find dine serienumre i SKU-beskrivelses-rækken, iht. tabellen herunder.

Jeg har brug for serienummeret til
Led efter SKU-beskrivelse
After Effects CS4
Production Premium 4.0 AOO License ALL
Adobe Premiere Pro CS4 Production Premium 4.0 AOO License ALL
Color Finesse CS4
After Effects 9.0 AOO License ALL

Serienumre fra Adobe Buying Programs fungerer ikke med detail- eller prøveversioner af Adobe-software.

Når du køber software gennem Adobe Buying Programs, skal du downloade softwaren fra LWS. Aktivering eller registrering er ikke nødvendig. Se Hent software og se licenscertifikater.

Bemærk:

Ved du ikke, hvilken e-mailadresse, som blev brug til at oprette kontoen, eller har du opgivet en forkert e-mailadresse sammen med din ordre? Se Kender du ikke eller har du glemt den e-mailadresse, som blev brugt til at oprette kontoen?

Administrér ordrer

Ordrebekræftelser

Når du køber software gennem Adobe Buying Programs, sender Adobe en e-mail med ordrebekræftelsen til vedkommende, der er angivet på købsordren. Hvis det er første gang du bruger en volumenlicens, sender Adobe også en velkomstbesked med oplysninger om, hvordan du logger på. Herefter får du adgang til dine serienumre og kan downloade din software på licenswebstedet.

Bemærk:

Licenswebstedet kan ikke konfigureres til at sende bekræftelses-mails til flere kontakter. Når en ordre er blevet behandlet, kan alle kontakter dog se ordreoplysningerne på licenswebstedet.

CLP-bekræftelser

Adobe sender CLP-mails til CLP-administratoren. Hvis kontakten, som er opført på ordren, ikke længere arbejder i organisationen, sender Adobe disse e-mail til den primære kontakt (standard). Se Håndter kontokontakter for at få oplysninger om, hvordan du ændrer den primære kontakt.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Rapporter > Se købshistorik.

Vælg Rapporter, Se købshistorik

3. Indtast Adobe-ordrenummeret eller købsordrenummeret i det relevante felt.

Klik på Søg

4. Klik på Søg. Listen over software i ordren vises, inklusive slutbruger- og deploy-to-id samt serienumrene.

5. (Valgfrit) Eksportér ordrerne til et regneark ved at vælge Eksportér til CSV.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Rapporter > Se købshistorik.

Vælg Rapporter, Se købshistorik

3. Indstil start- og slutdatoer for den periode, hvori ordren blev afgivet i felterne Dato-interval.

Klik på Søg

4. Klik på Søg. Listen over software købt i den valgte periode vises, inklusive slutbruger- og deplou-to-id'er og serienumrene.

Gennemse ordrerne online, eller klik på Eksportér til CSV for at eksportere dem til et regneark.

Er du en kontakt på kontoen?

Du kan kun se ordrer, som er afgivet fra en konto, du er kontakt på:

  • Hvis dit navn var på ordren, er du automatisk en kontakt på deploy-to-id-kontoen.  
  • Hvis du er kontakt for ordren, skal du se "Find en ordre" tidligere i denne artikel.

Hvis du har brug for adgang til softwaren, kan din kollega tilføje dig til kontoen. Se Håndter kontokontakter for at få oplysninger om, hvordan du føjer en kontakt til en konto.

Bemærk:

Ved du ikke, hvilken e-mailadresse, som blev brug til at oprette kontoen, eller har du opgivet en forkert e-mailadresse sammen med din ordre? Se Kender du ikke eller har du glemt den e-mailadresse, som blev brugt til at oprette kontoen?

Administration af kontokontakter

Adobe Buying Programs-/licenswebstedskonti er struktureret således, at der er organisationer og individuelle kontakter. Denne struktur gør det muligt at samle flere kontakter i en enkelt organisations post. Slutbruger-id og deploy-to-id er organisations-konti.

Sådan er en konto struktureret

Slutbruger-id'er Et slutbruger-id (EUID) fungerer som en organisations overordnede konto. Det begynder med "1" eller "2." Slutbruger-id kan indeholde flere deploy-to-id.

Deploy-to-id'er Et deploy-to-id er knyttet til en fysisk beliggenhed, afdeling eller person. Det begynder med "5" eller "8." Et deploy-to-id er kun knyttet til ét slutbruger-id.

Kontakter kan udføre opgaver afhængigt af deres adgangsniveau:
Alle kontakter kan: Vise kontodetaljer og redigere en kontos slutbruger, deploy-to og forhandleradresser og sprog.
  Tilføje en slutbruger eller en deploy-to-kontakt til en organisations post.
  Fjerne en slutbrugerkontakt fra en organisations post—så længe kontakten ikke er den primære CLP-kontakt eller programadministrator.
  Fjerne en deploy-to-kontakt fra en organisations post—så længe kontakten ikke er den primære kontakt.
Den primære (standard) kontakt kan: Se detaljer og udføre samme ændringer som andre kontakter.
  Redigere en organisations Medieduplikering-valgmulighed og valgmuligheden Selvtilmeldt-affiliat for et CLP.
Kun Adobe kan: Kun Adobe kan redigere Direkte slutbruger samt Direkte deploy-to- og sold-to-partnere.

Bemærk:

I forbindelse med CLP-aftaler er termerne "primær kontakt" og "programadministrator" synonyme. TLP- og FLP-aftaler har kun primære kontakter – de har ikke programadministratorer.

Vigtigt! Kontakter har adgang til alle din organisations oplysninger, inklusive produkt-overførsler, serienumre og købshistorik.

Adobe anbefaler ikke, at du tilføjer din forhandler til dine kontakter. Forhandlere modtager separate meddelelser om dine ordrer. Af sikkerhedsmæssige årsager kan Adobe kun tilføje nye kontakter til en konto, såfremt der foreligger skriftligt samtykke heraf fra den nuværende kontokontakt.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Konti > Administrér dine konti.

Vælg Konti, Administrér dine konti

3. Klik på Tilføj kontakt.

Klik på Tilføj kontakt

4. Skriv fornavn, efternavn og e-mailadresse for den nye kontakt.

5. Vælg den eller de konto/i, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

6. Klik på Gem.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Konti > Håndter dine konti.

Vælg Konti, Administrér dine konti

3. Klik på konto-id'en for den konto, hvorfra du ønsker at slette kontakten.

4. Klik på fanen Contacts (kontaktpersoner).

Klik på fanen for kontakter

5. Vælg den kontakt, du ønsker at slette, og klik på skraldespands-ikonet på højre side af skærmen.

Klik på skraldespandsikonet for at slette den valgte kontakt

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Konti > Håndter dine konti.

Vælg Konti, Administrér dine konti

3. Klik på konto-id for den konto, hvorfra du ønsker at ændre primærkontakten (standardkontakten).

4. Klik på fanen Contacts (kontaktpersoner).

Klik på fanen for kontakter

5. Vælg én af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du er en Deploy-To-partner eller forhandler og ønsker at ændre den primære kontaktpersonen (standardkontakten), skal du finde navnet på den kontaktperson, der skal være primær kontaktperson. Klik dernæst på en af de to radioknapper til højre for rækken.
  • Hvis du er CLP primær kontakt/programadministrator for din organisation, kan du gøre en anden person til primær kontakt. Se en demonstration af denne procedure for at få flere oplysninger.

Bemærk:

Hvis en eksisterende kontakt skal gøres til ny primær kontaktperson, skal den aktuelle primære kontaktperson kontakte Adobes kundeservice.

Hvis den primære kontakt (standardkontakten) ikke kan udføre opdateringen, eller ikke længere arbejder i organisationen, skal du kontakte din Adobe-kontoadministrator eller -forhandler for at udpege en ny primær kontakt. Den nye primære kontakt skal høre til samme organisation. Kontoadministrator eller forhandler skal bruge personens stilling og e-mailadresse i organisationen.

Administration af kontooplysninger og kontoindstillinger

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Konti > Administrér dine konti.

3. Klik på dit organisationsnavn for at få vist, og redigere dine kontooplysninger.

Vælg Konti, Administrér dine konti

Bemærk:

Du kan ikke selv sammenføje eller slette en konto på Adobes licenswebsted (LWS). Du bedes kontakte Adobe som vil være dig behjælpelig med din anmodning. Hav dit Adobe-id ved hånden, eller dine id hvis du har flere konti.

4.Klik påGem.

Du kan opdatere dine kontoindstillinger såsom navn, e-mailadresse, adgangskode, kontaktoplysninger og sprogindstillinger. 

Bemærk:

Ved at ændre din e-mailadresse i kontoindstillingerne, ændrer du også dit Adobe-id.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Konti > Redigér dine indstillinger.

Vælg Konti > Redigér dine indstillinger

3. Foretag de ønskede ændringer, og klik dernæst på Gem.

Bemærk:

Hvis du ændrer dine kommunikationspræferencer til LWS Inbox, vil visse e-mailmeddelelser fra Adobes licenswebsted – f.eks. ordrebekræftelser – stadig blive sendt til din e-mailadresse.

Ordrer, som placeres gennem en forhandler, sendes elektronisk til Adobe. Hvis ordreoplysningerne ikke matcher konti, som allerede findes i Adobes system, opretter Adobe en konto.

CLP-ordrer

Køb under en CLP-aftale har altid det korrekte slutbruger-id. Systemet prøver at matche denne id til en eksisterende deploy-to-id. Der oprettes et nyt id, med mindre organisationens navn og adressen for de to id'er er de samme. Nogle forhandlere kan udspecificere deploy-to-id, som er den bedste måde at sikre dig, at et eksisterende deploy-to-id bruges igen.

TLP-ordrer

TLP-ordrer bruger et sammenligningsmekanisme, der minder om CLP-ordrer. Med mindre slutbrugerens id (EUID) og matcher, opretter systemet en konto.

FLP-ordrer

FLP-ordrer sendes manuelt til Adobe. Systemet foreslå en eksisterende id, hvis der findes et nærtliggende match, men det kræver stadig, at oplysningerne stemmer overens.

Flere slutbruger-id'er (EUID) eller deploy-to-id'er (DTID) kan kombineres. Men kontodetaljerne, som f.eks. de fysiske adresse, skal matche. Anmodninger om fletning af sådanne konti skal fremsættes af den primære kontakt (standardkontakten).

Hent software og se licenscertifikater

I slutbrugerlicensaftalen forklares det, hvordan du kan bruge Adobe-software, der er købt gennem Adobe Buying Programs. Hvis for eksempel du er den primære bruger af et Adobe-produkt med volumenlicens, som er installeret på en computer på dit arbejde, kan du også installere og bruge det samme program på én sekundær computer derhjemme. Slutbrugerlicensaftalen gælder både enkeltbruger- og volumenlicensversioner af et produkt.

Hvordan man får fat på software, som er købt via et volumenlicens, afhænger af din volumenlicens-type:

TLP 5.0-kunder: Du har gratis adgang til at hente software for licenset, såfremt softwaren kan hentes på nettet.

CLP-kunder: Du har adgang til at hente programmer til alle de licenser, du har købt med dit deploy-to-id, såfremt softwaren kan hentes på nettet.

FLP-kunder: Du skal købe de medier, du har brug for.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Licenser > Overførsler.

Vælg Licenser, Overførsler

3. Vælg den slutbruger- eller deploy-to-id-konto, der indeholder softwaren, fra listen Slutbruger-/deploy-to-id.

Bemærk:

Ved du ikke, hvilken konto, som er tilknyttet softwaren? Se "Find en ordre" tidligere i denne artikel.

Vælg et Slutbruger-id eller Deploy-to-id

4. For at filtrere produktlisten, kan du vælge på listerne Produktnavn, Version, Platform, eller Sprog. Sørg for, at du skriver produktnavnet, som det fremgår af ordren.

Downloadsiden

5. Følg vejledningen på downloadsiden. 

Find de værktøjer og ressourcer, du har brug for, for at implementere Adobe-software på tværs af din organisation:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Installation af Creative Suite Enterprise

Adobe Acrobat Adobe Document Cloud-it-ressourcer

Alle TLP- og FLP-ordrer, samt enhver CLP-ordre, der er afgivet efter den 14. oktober 2009, har et licenscertifikat, som indeholder ordreoplysninger. Disse oplysninger omfatter navnet på slutbrugeren, deploy-to-id, købsordrenummeret, ordrenummeret samt serienummeret. 

Licenscertifikatet er et PDF-dokument. Du kan se det på licenswebstedet, gemme det på din computer, e-maile det eller udskrive en kopi til dine arkiver. Med et licenscertifikat er det ikke nødvendigt at aktivere eller registrere programmet.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Licenser > Få licenscertifikater.

Vælg Licenser, Få licenscertifikater

3. Indtast søgekriterier og klik på Søg.

4. Klik på et certifikat-id for at åbne licenscertifikat-PDF´en.

På licenswebstedet kan du se CLP-aftaleoplysninger inkl. aftalestatus, optjente point, slutbruger-kontaktinformation og detaljer om opgraderingsplan.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Rapporter > Se oplysninger om CLP-medlemsskab.

3. Klik på aftalenummeret. Licenswebstedet viser detaljerede oplysninger om CLP-aftalen.

1. Log på licenswebstedet med dit Adobe-id og din adgangskode.

2. Vælg Licenser > Sporing af medier og dokumentation.

Vælg Licenser, Sporing af medier og dokumentation

3, Indtast søgekriterier. Sørg for, at datointervallet dækker købsdatoen.

4. Klik på Søg.