Työskentely komentorivin kautta

Ota selvää, miten voit käyttää komentoriviä Adoben sovelluksen ZXP-, CCX- tai XDX-laajennusten luettelemiseen, asentamiseen ja poistamiseen Windowsissa ja macOS:ssä.

Voit halutessasi asentaa ja poistaa laajennuksia Unified Plugin Installer Agent (UPIA) ‑työkalun avulla. Tämä komentorivityökalu asennetaan automaattisesti Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen version 5.5 tai uudemman kanssa. XDX- ja CCX-laajennusten asennusta tuetaan Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen versiossa 5.7 ja sitä uudemmissa versioissa.

Unified Plugin Installer Agent ‑komentorivityökalun perusteet

Voit hallita laajennuksia komentoriviltä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Avaa komentorivi:

  • Windows: valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Komentokehote.
  • macOS: avaa Pääte kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Applications/Utilities-kansiossa.
 2. Siirry Unified Plugin Installer Agent ‑sovelluskansioon. Voit kopioida ja liittää alla olevat tiedostopolut suoraan Komentokehotteeseen (Windows) tai Päätteeseen (macOS):

  • Windows:   

  cd "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\RemoteComponents\UPI\UnifiedPluginInstallerAgent"

  • macOS

  cd "/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/RemoteComponents/UPI/UnifiedPluginInstallerAgent/UnifiedPluginInstallerAgent.app/Contents/MacOS"

 3. Kirjoita suoritettava tiedosto komentoriville seuraavasti:

  • Windows: UnifiedPluginInstallerAgent.exe
  • macOS: ./UnifiedPluginInstallerAgent
 4. Kirjoita haluamasi komento suoritettavan tiedoston perään.

  Seuraavassa luettelossa kuvataan käytettävissä olevat komennot. Huomaa, että nämä komennot toimivat vain käyttäjätilassa ja jos olet kirjautuneena Creative Cloud ‑tietokonesovellukseen.

  Windows-komento

  macOS-komento

  Pakolliset argumentit

  Kuvaus

  /help

  --help

  Näyttää komentorivin ohjetiedot.

  /install

  --install

  tiedostopolku

  Asentaa laajennuksen.

  /remove

  --remove

  Plugin_name

  Poistaa laajennuksen.

  /list

  --list

  all/<Tuotteen_nimi>

  • Luettelee laajennukset, jotka on asennettu laitteeseen kaikkia tuotteita / tiettyä tuotetta varten.
  • Tämä komento toimii myös silloin, kun olet kirjautunut ulos. Se luettelee laajennukset, jotka asennettiin, kun sinut kirjattiin ulos.

  /version

  Palauttaa Unified Plugin Installer Agent ‑työkalun versionumeron.

  Seuraavassa taulukossa kuvataan käytettävissä olevat argumentit:

  Argumentit

  Kuvaus

  tiedostopolku

  Määrittää ZXP-, CCX- tai XDX-muodossa olevan pakkaustiedoston nimen ja sijainnin.

  Plugin_name

  Määrittää laajennuksen nimen (kuten määritetty luettelon vastauksessa).

  Product_name

  Määrittää laajennusta käyttävän tuotteen nimen.

Asenna laajennus komentorivin kautta

 1. Varmista, että sinulla on asennettavan laajennuksen ZXP-, CCX- tai XDX-tiedosto.

 2. Anna komento ja määritä haluamasi argumentin arvo:     

  • Windows: 

  UnifiedPluginInstallerAgent.exe /install c:\myfile.ccx

  • macOS: 

  ./UnifiedPluginInstallerAgent --install /myfolder/mysubfolder/myfile.ccx

 3. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla testaamalla laajennus.

Luettele laajennukset komentorivin kautta

Syötä seuraava komento:

 • WindowsUnifiedPluginInstallerAgent.exe /list all
 • macOS./UnifiedPluginInstallerAgent --list all

Luettele kaikki järjestelmään asennetut laajennukset all-argumentin avulla.

Poista laajennus komentorivin kautta

Anna seuraava komento ja määritä omat argumenttiarvosi:

 • Windows:  

UnifiedPluginInstallerAgent.exe /remove Plugin_name

 • macOS:

./UnifiedPluginInstallerAgent --remove Plugin_name 

Korvaa Plugin_Name poistettavan laajennuksen nimellä.

Lisää samankaltaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi