Tässä dokumentissa kerrotaan Adoben teknisistä tukikäytännöistä Adobe Creative Suite -ratkaisuille virtualisoiduissa tai palvelinpohjaisissa ympäristöissä. Tällaisia ympäristöjä ovat muun muassa Citrix Metaframe/Citrix Presentation Server, Microsoft App-V, VMWare, Parallels ja Virtual PC. ”Kevyet asiakaskoneet” (”Thin Clients”) ovat myös palvelinpohjaisia ympäristöjä.Tässä dokumentissa mainittujen Adobe-ratkaisujen käyttöä koskevat Adoben yleiset käyttöehdot ja soveltuvat käyttöoikeussopimukset sekä rajoitukset, näihin kuitenkaan rajoittumatta, olla vuokraamatta tai liisaamatta oikeuksiasi Adobe-ratkaisuihin sekä rajoitus olla kopioimatta, muokkaamatta, isännöimättä, alilisensoimatta tai jälleenmyymättä Adobe-ratkaisuja.

Arviointi ennen hankintaa

Adobe on testannut rajoitetusti joitakin Creative Suite -tuotteita virtualisoiduissa tai palvelinpohjaisissa ympäristöissä. Näissä testataan yleensä perustoiminnallisuuksia: sovelluksen avautumista, dokumentin luomista ja tallentamista sekä sovelluksen sulkemista. Nämä ovat perustestejä. Adobe suosittelee, että testaat työnkulut näiden tuotteiden arviointiversioilla ennen kuin päätät käyttää jotakin näistä tuotteista. Testaaminen on ainoa tapa varmistaa, että tällainen ratkaisu vastaa tarpeitasi.

Adobe ei määritä, vastaako jokin tietty virtualisointituote joitakin tiettyjä tarpeita. Virtualisointituotteen tulee täyttää Adobe-ratkaisun järjestelmävaatimukset. Kiinnitä erityistä huomiota resurssi- tai suorituskykyrajoituksiin, jotka saattavat vaikuttaa tuottavuuteesi tai tehokkuuteesi.

Lisensointiin liittyviä huomioita

Vieraskäyttöjärjestelmän asennukset määritellään erillisiksi asennuksiksi. Ne vaativat lisensoinnin, joka ei ole sama kuin tavanomaisiin, tuettuihin käyttöjärjestelmäympäristöihin asennetut lisenssit. Jos tuote asennetaan palvelimelle, kaikki palvelinta käyttävät tietokoneet on lisensoitava Adobe-ratkaisun käyttöä varten. Adobe-ratkaisun käytön tulee noudattaa käyttöoikeussopimusta.

Tekniset ongelmat oston jälkeen

Jos sinulla on teknisiä ongelmia näissä ympäristöissä, testaa ensin samaa toimintoa tuetussa käyttöjärjestelmäympäristössä. Jos ongelma ei toistu siinä, ongelma liittyy todennäköisesti virtualisointituotteeseen. Pyydä apua virtualisointiratkaisun myyjältä.

Adoben tekninen tuki virtualisoiduille ympäristöille perustuu siihen, että teemme parhaamme sekä siihen, että toimit yhteistyössä virtualisointituotteen myyjän kanssa. Ratkaisemattomat ongelmat on määritetty kuuluvan Adoben käyttöoikeussopimuksessa olevaan kohtaan, jonka mukaan takuuseen ei kuulu tietyn käyttötarkoituksen soveltuvuus.

Saadaksesi tukea ongelmaasi avaa tekninen tukipyyntö tukiportaalissa ja liitä mukaan seuraavat tiedot:

  • Palvelimen, jossa virtualisoitu ympäristö toimii, käyttöjärjestelmä ja versionumero. Mahdollinen Service Pack, joka on käytössä palvelimen käyttöjärjestelmässä.
  • Windows-asiakasohjelman käyttöjärjestelmän versio asiakaskoneella. Mahdollinen Service Pack, joka on käytössä asiakaskoneen käyttöjärjestelmässä. Tarkista, että nämä ohjelmat täyttävät Adobe-ratkaisullesi määritellyt järjestelmävaatimukset, jotka on lueteltu adobe.com-sivustolla.
  • Käyttämäsi virtualisointiohjelmiston versio sekä mahdolliset asennetut korjaustiedostot ja Service Packit.
  • Ongelma (esimerkiksi: Kun teen X:n käyttäen Y:tä, tapahtuu Z). Jos ongelman seurauksena näkyy virheviesti, liitä mukaan viesti juuri siinä muodossa kuin se näkyy.
  • Käyttäjäprofiili, joka on kirjautuneena palvelimelle, esimerkiksi järjestelmänvalvoja (Administrator tai Power User). Kerro, ilmeneekö ongelma, kun järjestelmänvalvoja on kirjautuneena palvelimelle.
  • Käyttäjäprofiili, joka on kirjautuneena asiakaskoneelle, esimerkiksi järjestelmänvalvoja (Administrator tai Power User). Kerro, ilmeneekö ongelma, kun järjestelmänvalvoja on kirjautuneena asiakaskoneelle.
  • Voiko ongelman toistaa palvelimella (eli toistuuko ongelma, kun testaat sitä palvelimella)? Jos kyllä, lisää mukaan vaiheet, jolla ongelma voidaan toistaa.
  • Mitä olet yrittämässä tehdä ja onko se onnistunut aikaisemmin. Jos kyllä, kirjaa muutokset ympäristössä, jotka saattavat liittyä ongelmaan.

CS6:n tunnetut ongelmat

Aktivointi- ja lisensointivaihtoehdot AAMEE 3.x-versiossa eivät toimi oikein. Kevyt asiakaskone pyytää sarjanumeroa, Adobe-tunnusta ja aktivointia. Ongelman korjaamiseksi luo valmistelutyökalulla määrälisenssin sarjanumerotiedosto ja käytä sitä asiakaskoneisiin. Täydelliset ohjeet löytyvät Creative Suiten käyttöönottosivulta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö