Adoben tekninen tukikäytäntö Creative Cloud -tuotteille virtualisoiduissa ympäristöissä.

Tukikäytäntö

Creative Cloud -tuotteet ovat sallittuja(*) virtualisoiduissa ympäristöissä.

Vaikka Creative Cloud -sovellusten asennus ja suorittaminen voi onnistua virtualisoiduissa ympäristöissä, niiden toiminta ja suorituskyky on testattava huolellisesti. Adobe on testannut rajoitetusti joitakin Creative Cloud -tuotteita virtualisoiduissa tai palvelinpohjaisissa ympäristöissä. Suoritetut testit ovat olleet perustestejä. Adobe suosittelee, että testaat työnkulut näiden tuotteiden arviointiversioilla ennen kuin päätät käyttää jotakin näistä tuotteista. Testaaminen on ainoa tapa varmistaa, että tällainen ratkaisu vastaa tarpeitasi. Lisätietoja parhaista käytännöistä Creative Cloudin käyttöönotossa virtuaalityöpöydälle on parhaiden käytäntöjen oppaassa.

Virtuaalisia ympäristöjä ovat muun muassa Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMWare, Microsoft App-V, Parallels ja Virtual PC. Jos sinulla on ongelmia, Adoben asiakaspalvelu auttaa parhaansa mukaan.

(*) Käyttäjäkohtainen lisensointi voidaan ottaa käyttöön virtualisoidussa ympäristössä. Jaettu laitekohtainen lisenssi ei ole tällä hetkellä sallittu virtualisoidussa ympäristössä.

Adobe Acrobat DC tukee virtuaalisia ympäristöjä. Lisätietoja on sivulla Acrobat DC:n virtualisoidut käyttöönotot.

Lisensointiin liittyviä huomioita

Tässä asiakirjassa mainittujen Adobe-ratkaisujen käyttöä koskevat Adoben yleiset käyttöehdot ja soveltuvat käyttöoikeussopimukset.

Käyttäjäkohtaiset käyttöönotot

Käyttäjäkohtaisessa käyttöönotossa lisensointiin ei käytetä sarjanumeroita. Loppukäyttäjä ”aktivoi” ohjelmiston kirjautumalla sisään. Käyttäjäkohtainen käyttöönotto toimii erillisissä virtuaalisissa työpöydissä (tunnetaan myös nimellä VM), koska se vastaa käyttöönottoa paikallisella koneella. Adobe-tuotteen käytön tulee noudattaa käyttöoikeussopimusta.

Käyttäjät voivat kirjautua  ohjelmiston aktivoimiseksi. Lisätietoja on sivulla Käyttäjäkohtaiset käyttöönotot.

Arviointi ennen ostamista

Loppukäyttäjät voivat luoda maksuttoman Adobe ID -tunnuksen ja kirjautua sisään aktivoidakseen sovellusten arviointi- tai kokeiluversion. Kokeiluversioiden toimintoja ei ole millään tavoin rajoitettu, mutta kokeiluaikaa on rajoitettu siitä hetkestä alkaen, kun käyttäjä kirjautuu sisään ensimmäisen kerran. Varmista, että käyttäjät kirjautuvat sisään ja aktivoivat tuotteen vasta, kun he ovat valmiita testaamaan työnkulkuja.

Adobe ei esitä olettamuksia siitä, vastaako tietty virtualisointituote tiettyjä tarpeita. Virtualisointituotteen tulee täyttää Adobe-ratkaisun järjestelmävaatimukset. Kiinnitä erityistä huomiota resurssi- tai suorituskykyrajoituksiin, jotka saattavat vaikuttaa tuottavuuteesi tai tehokkuuteesi.

Tekniset ongelmat ostamisen jälkeen

Jos sinulla on tekninen ongelma virtuaalisessa ympäristössä, testaa ensin samaa toimintoa tuetussa käyttöjärjestelmäympäristössä. Jos ongelma ei toistu, se liittyy todennäköisesti virtualisointituotteeseen. Pyydä apua virtualisointiratkaisun myyjältä.

Jos sinulla on ongelmia virtualisoiduissa ympäristöissä, Adoben asiakaspalvelu voi auttaa parhaansa mukaan. Se, pystyykö Adoben asiakaspalvelu ratkaisemaan ongelman, riippuu virtualisointitekniikoiden tyypistä.

Saadaksesi tukea ongelmaasi avaa tekninen tukipyyntö tukiportaalissa ja liitä mukaan seuraavat tiedot:

Palvelimen käyttöjärjestelmätiedot Palvelimen, jossa virtualisoitu ympäristö toimii, käyttöjärjestelmä ja versionumero. Mahdollinen Service Pack, joka on käytössä palvelimen käyttöjärjestelmässä.
Asiakaskoneen käyttöjärjestelmätiedot Windows-asiakasohjelman käyttöjärjestelmän versio asiakaskoneella. Mahdollinen Service Pack, joka on käytössä asiakaskoneen käyttöjärjestelmässä. Tarkista, että nämä ohjelmat täyttävät Adobe-ratkaisullesi määritellyt järjestelmävaatimukset, jotka on lueteltu adobe.com-sivustolla.
Tiedot virtuaaliympäristöstä Käyttämäsi virtualisointiohjelmiston versio sekä mahdolliset asennetut korjaustiedostot ja Service Packit.
Ongelmalauseke

Ongelma (esimerkiksi: Kun teen X:n käyttäen Y:tä, tapahtuu Z).

Jos ongelman seurauksena näkyy virheviesti, liitä mukaan viesti juuri siinä muodossa kuin se näkyy.

Käyttäjäprofiili Käyttäjäprofiili, joka on kirjautuneena asiakaskoneelle, esimerkiksi järjestelmänvalvoja tai tehokäyttäjä. Kerro, ilmeneekö ongelma, kun järjestelmänvalvoja on kirjautuneena asiakaskoneelle.
Ohjeet toistamiseen Voiko ongelman toistaa palvelimella (eli toistuuko ongelma, kun testaat sitä palvelimella)? Jos kyllä, lisää mukaan vaiheet, jolla ongelma voidaan toistaa.
Päämäärä Mitä yrität saavuttaa ja oletko saavuttanut kyseisen päämäärän aikaisemmin? Kirjaa muutokset ympäristössä, jotka saattavat liittyä ongelmaan.