Vieritettävien kehysten peittokuvat

On mahdollista luoda vieritettäviä kehyksiä, joissa käyttäjät voivat tuoda enemmän sisältöä näkyviin vierittämällä. Hyvä esimerkki on ruokaohjesivu, joka sisältää raaka-aineluettelon ja valmistusohjeet. Käyttäjän ei tarvitse kääntää seuraavaa sivua nähdäkseen kaikki raaka-aineet ja ohjeet, vaan hän voi vierittää sisältöä pyyhkäisemällä.

Vieritettävän sivun alkunäkymä on oletusarvoisesti säiliökehyksen vasen yläkulma. Voit kuitenkin muuttaa alkunäkymää niin, että se perustuu sisältökehyksen sijaintiin.

Voit lisätä vieritettäviin kehyksiin kaikki vuorovaikutteiset peittokuvat (katso Vuorovaikutteisten peittokuvien upottaminen). Edellä kuvattua, tasoihin perustuvaa vieritettävien kehysten luontitapaa ei enää tueta.

 1. Tehdäksesi pystysuuntaisesti vieritettävän kehyksen, luo sisältökehys ja pääkehys.

  • Sisältökehys voi olla tekstikehys, kuva tai objektiryhmä.

  • Voit lisätä sisältökehykseen kaikki vuorovaikutteiset objektit diaesitystä lukuun ottamatta. Lisää vuorovaikutteiset objektit tekstikehykseen ankkuroituina objekteina tai ryhmitä vuorovaikutteiset objektit muihin objekteihin.

 2. Siirrä sisältökehys alkuperäiselle näyttöalueelleen suhteessa säilökehykseen.

  Jos käytät oletusasetuksia, sisältökehys kohdistetaan säilökehyksen vasempaan yläkulmaan. Voit kuitenkin määrittää alkunäkymän sisältökehyksen julkaisun sijainnin perusteella.

 3. Valitse sisältökehys ja sitten Muokkaa > Leikkaa.

  Vältä virheellinen toiminta varmistamalla, että sisältö näkyy asettelusivualueella leikepöydän asemesta.

 4. Valitse pääkehys ja sitten Muokkaa > Liitä kohteeseen.

  Huomautus:

  Kun liität sisältökehyksen säiliökehykseen, MSO-tilatoiminnon sisältävät painikkeet menettävät toimintonsa. Valitse painike ja lisää toiminto uudelleen. (Työkalurivin valintapainikkeet auttavat valitsemaan kätkettyjä painikkeita. Toinen tapa valita sisäkkäisiä objekteja on käyttää Tasot-paneelia.)

 5. Avaa Overlays- / Folio Overlays ‑paneeli, kun säilökehys on vielä valittuna. Napsauta Vieritettävä kehys -välilehteä ja määritä seuraavat asetukset.

  Vierityssuunta

  Valitse Automaattinen tunnistus, jos haluat määrittää vierityssuunnan automaattisesti säilökehyksen ja sisältökehyksen korkeuden ja leveyden perusteella. Jos kehysten korkeus on sama, mutta leveys on eri, sisältöä voidaan vierittää vain vaakasuunnassa. Jos haluat varmistaa, että sisältöä voidaan vierittää vain yhteen suuntaan, vaikka säilökehys on sisältökehystä kapeampi ja lyhyempi, valitse Vaaka tai Pysty. Valitsemalla Vaaka- tai Pysty-asetuksen pääset samoihin tuloksiin kuin Automaattinen tunnistus -asetusta käytettäessä.

  Vieritysilmaisimet

  Valitse Piilota, jos et halua näyttää vierityspalkkeja vieritettäessä.

  Sisällön alkuperäinen paikka

  Valitse Ylävasen, jos haluat kohdistaa sisältökehyksen alkunäkymässä säilökehyksen vasempaan yläkulmaan. Valitse Käytä dokumentin sijaintia, jos haluat käyttää alkunäkymänä sisältökehyksen sijaintia.

  PDF-muotoisten artikkelien vientimuoto

  Jos vieritettävää kehystä käytetään PDF-muotoisessa artikkelissa, voit valita asetukseksi Bittikartta tai Vektori. Vektori-asetus on erityisen hyödyllinen silloin, kun luot yhden folion SD- ja HD-muotoisia iPadeja tai iPhoneja varten. Vektori-vaihtoehto terävöittää tekstiä, kun folio näytetään HD-muotoisessa iOS-laitteessa, mutta sisällön lataaminen kestää hetken. Parhaan tuloksen saat käyttämällä Vektori-vaihtoehtoa runsaasti tekstiä ja Rasteri-vaihtoehtoa kuvapohjaisia vieritettäviä kehyksiä sisältävien sisältöjen kanssa tai SD- ja HD-muotoisia iOS-laitteita varten erillisiä esityksiä luotaessa. Kun valitset Rasteri-vaihtoehdon, vieritettävän kehyksen sisältö jäsennetään enintään 72 ppi:n tarkkuudella uudelleen.

Huomautus:

Maksuttomassa DPS Learn ‑sovelluksessa on esimerkkejä vieritettävistä kehyksistä, myös sisäkkäisistä vieritettävistä kehyksistä ja avattavien välilehtien tehosteista.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi