Peittokuvien luomisen parhaat käytännöt

Lähdetiedostot

 • Kun luot lähderesursseja peittokuvia varten, on hyödyllistä ymmärtää, mitkä peittokuvat on jäsennetty uudelleen (pakattu) ja mitkä on vain yksinkertaisesti välitetty lähetyksen aikana. Diaesitysten, vieritettävien kehysten ja painikkeiden lähderesurssit jäsennetään PNG-kuvina uudelleen. Voit käyttää näissä peittokuvissa mitä tahansa kuvamuotoa. Parhaat tulokset saat käyttämällä vähintään 108 ppi:n tehollista tarkkuutta kuvissa, jotka on pakattu lähetyksen aikana.
 • Panoraamakuvien, kuvasarjojen, panoroitujen ja zoomattujen kuvien sekä ääniolemusten lähderesursseja ei jäsennetä lähetettäessä uudelleen, vaan ne ainoastaan välitetään. Voit käyttää näissä peittokuvissa JPEG- tai PNG-kuvamuotoa. Photoshopin Tallenna Webiä varten -toiminnolla voit tehokkaasti vähentää tiedostokokoa ja poistaa tiedostokokoa lisäävät turhat metatiedot.
 • Jos haluat pienentää tiedostokokoa, käytä lähdetiedostoissa keskitasoisella pakkauksella (50–80 %) käsiteltyjä JPEG-kuvia. Käytä PNG-kuvia vain silloin, jos kuvissa on läpinäkyviä alueita. Peittokuvien ja videon pakkaamisella voidaan pienentää folion kokoa merkittävästi.
 • Luo panoraamojen, kuvasarjojen, sisäisten videoiden, panoroitujen ja zoomattujen kuvien tai ääniohjainten lähdetiedostot käyttämällä tarkkaa pikselikokoa ja 72 dpi:n tarkkuutta. Läpivientipeittokuvissa yleisesti tehty virhe on tehdä suurempia kuvia kuin mikä on tarpeen ja sitten pienentää peittokehystä InDesignilla.
Huomautus:

Photoshopissa ja Illustratorissa voidaan käyttää Tiedosto > Tallenna Webiä varten -komentoa kuvatiedostojen tallentamiseen täsmällisessä pikselikoossa. Kun tallennat kuvia, valitse metatietojen asetukseksi Ei mitään. Erityisesti kuvasarjatiedostojen tapauksessa metatiedot voivat lisätä tiedostokokoa turhaan.

Huomautus:

Lightroomissa voit pienentää kuvakokoa valitsemalla Tiedosto > Vie ja sitten sRGB-väriavaruutta käyttävän JPEG-muodon. Pienennä tiedostokokoa vähentämällä metatietojen määrää. Saat parhaat tulokset luomalla esiasetuksen.

 • Jos luot runsaasti muistia vaativia peittokuvia, katseluohjelma voi hidastua merkittävästi näitä peittokuvia esiladattaessa. Jos se on mahdollista, hajauta peittokuvat sisällössä, jotta useita peittokuvia ei esiladata samaan aikaan. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi artikkelia, joissa on vieritettyihin kehyksiin upotettuja peittokuvia, harkitse mainoksen tai perusartikkelin lisäämistä kahden artikkelin väliin. Läpinäkyvyyden käyttäminen peittokuvissa tai PDF-tiedostoissa voi pidentää sivujen latausaikoja.
 • Etsi kuvasarjojen tapauksessa oikea tasapaino kuvien määrän ja tasaisuuden tason välillä. Jos käytät liian vähän kuvia, tasaisuus vähenee. Jos käytät liian paljon kuvia, folion koko ja muistin käyttö lisääntyvät. Vältä käyttämästä turhia kuvia kuvasarjatiedostojen joukossa.
 • Jos sijoitat PDF-tiedostoja diaesitystilaan tai vieritettävän kehyksen sisältöön, käytä yhdistämätöntä PDF 1.4:ää tai uudempaa versiota valkoisia viivoja välttääksesi.

Asetukset

 • Kun luodaan panoraamoja, kuvasarjoja, ääniolemuksia ja paikallisia verkkosisällön peittokuvia, peittokuvatiedostoja varten on luotava erillinen kansio. Luo linkki tähän kansioon Folio Overlays -paneelin avulla.
 • Varo juoksuttamasta vuorovaikutteisia objekteja leikkausvara-alueelle. Pidä vuorovaikutteiset objektit sivukokoalueella.
 • Anna peittokuville mahdollisuuksien mukaan oikeat nimet, jotta analyysitietoja on helpompi tulkita. Valitse esimerkiksi ”Twitter-linkki” mieluummin kuin ”Painike 4” ja ”Krikettidiaesitys” mieluummin kuin ”monitilainen objekti 2”.

Vihjeitä ja ohjeita

 • Kun työskentelet peittokuvien kanssa, voit lisätä vuorovaikutteisten paneelien käytettävyyttä valitsemalla Ikkuna > Työtilat > Digitaalinen julkaisu.

 • Käytä yhdenmukaista tapaa, jotta käyttäjät tietävät, mitkä objektit ovat vuorovaikutteisia. Esimerkiksi kuvakkeita käyttävien julistekuvien avulla voidaan ilmaista erityyppisiä vuorovaikutteisuuksia.

 • Kun peittokuvatiedostoja sijoitetaan InDesigniin, kehyskoko määrää sen, mitä kohtaa napauttamalla vuorovaikutteinen sisältö aktivoidaan.

 • Vuorovaikutteisessa sisällössä tuetaan vain läpinäkyvyyden perustoimintoja, kuten opasiteettia ja moninkertaistamista. Sekoitus-toimintoja ei tueta.

 • Joissakin tapauksissa haluat ehkä sijoittaa kuvan peittokuvan päälle, kuten videon maskia käytettäessä. Voit tällöin käyttää ”tekopeittokuvaa”. Esimerkkejä tästä ratkaisusta saat Bob Bringhurstin maksuttomasta DPS Learn ‑sovelluksesta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi