InDesign sisältää useita vuorovaikutteisia toimintoja SWF- ja PDF-tiedostoihin viemistä varten. Joitakin, mutta ei kaikkia, näistä toiminnoista tuetaan digitaalisen julkaisun työnkulussa.

Tuetut vuorovaikutteiset toiminnot

Useissa tiloissa olevat objektit

Luo diaesityksiä useissa tiloissa olevien objektien avulla.

Hyperlinkit

Luo URL-, sähköposti- ja Navto-hyperlinkkejä.

Painikkeet

Vain Vapautettaessa-tapahtumaa tuetaan. Voit käyttää useita painiketoimintoja. Painikkeiden toiminnot toteutetaan peräkkäin, ei samanaikaisesti.

Seuraavat hyperlinkkitoiminnot ovat tuettuja: Siirry ensimmäiselle sivulle, Siirry viimeiselle sivulle, Siirry URL-osoitteeseen, Ääni, Video ja Siirry sivulle. Seuraavat diaesitystoiminnot ovat tuettuja: Siirry kohtaan, Siirry edelliseen kohtaan ja Siirry seuraavaan kohtaan.

Ääni

Sijoitettujen mp3-tiedostojen toisto. Äänen toistaminen silmukkana tai virtauttaminen ei ole mahdollista tällä hetkellä.

Video

Tuetut videotiedostot (mp4, jossa on h.264-koodaus) toistetaan. Videosilmukoita ei tällä hetkellä voi luoda. Jos haluat suoratoistaa videoita, käytä verkkosisällön peittokuvaa tai HTML-artikkelia.

Muut vuorovaikutteiset peittokuvat

Voit luoda myös verkkosisällön peittokuvia, kuvasarjoja, panoroituja ja zoomattuja kuvia, panoraamoja ja vieritettäviä kehyksiä.

Vuorovaikutteiset toiminnot, joita ei tueta

Animaatio

Animoidut kohteet yhdistetään, kun artikkeli luodaan. Yksi tapa kiertää ongelma on viedä animoitu InDesign-dokumentti FLA-muodossa ja käyttää HTML5-tiedoston vientiin Flash Professional :n CreateJS-laajennusta. Voit tämän jälkeen käyttää HTML5-tiedostoa verkkosisällön peittokuvana. Monet julkaisijat käyttävät Adobe Edgeä animaatioiden luontiin.

Tietyt hyperlinkit

Tekstiankkuri- ja jaettu kohde -hyperlinkkejä ei tueta.

Tietyt painiketoiminnot

Seuraavia painiketoimintoja ei tueta: Siirry kohteeseen, Siirry seuraavalle sivulle, Siirry edelliselle sivulle ja Näytä/kätke painikkeet. Napsautettaessa- ja Siirryttäessä painikkeen päälle -tapahtumia ei tueta.

Muut toiminnot, joita ei tueta

Kirjanmerkkejä, ristiviittauksia ja sivun siirtymiä ei tueta.