Vuorovaikutteisten peittokuvien yleiskatsaus

Luo ja muokkaa vuorovaikutteisia objekteja Overlays-paneelissa. Avaa Overlays-paneeli valitsemalla Ikkuna > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) tai Ikkuna > Overlays (InDesign CC 2015).

Miksi vuorovaikutteisia objekteja kutsutaan peittokuviksi? Kun folio luodaan, kaikki sivulla olevat ei-vuorovaikutteiset kohteet pakataan yhdeksi PDF-, JPG- tai PNG-kuvaksi artikkelin kuvamuotoasetuksen mukaan. Jos maskaat tai peität julkaisuun sijoitettavat vuorovaikutteiset peittokuvat, ne näkyvät foliossa sivuasettelun päällä. Peittokuvan voi maskata vain toisella peittokuvalla.

Vuorovaikutteinen objekti näkyy ei-vuorovaikutteisten kohteiden päällä.

Peittokuvien luontitavat

Erilaiset peittokuvat luodaan eri tavoin.

  • Luo objektit InDesign-julkaisuissa tai sijoita ne niihin, kun käytät diaesityksiä, hyperlinkkejä, ääntä, videota, kuvan panorointia ja zoomausta tai vieritettävää sisältöä, ja muokkaa asetuksia Folio Overlays ‑paneelissa.

  • Kun käytät kuvasarjoja, panoraamoja ja verkkosisällön peittokuvia, vedä suorakulmiokehys paikkamerkiksi tai sijoita kuva julisteeksi. Valitse sen jälkeen kyseinen kohde ja määritä lähde ja muuta asetuksia Folio Overlays -paneelissa.

Kun valitset useissa tiloissa olevia objekteja, Folio Overlays -paneelissa näkyvät diaesityksen asetukset.

Vuorovaikutteisten objektien jatkuvuuden ylläpitäminen

Kun samaa peittokuvaa käytetään sekä vaaka- että pystysuuntaisessa sivuasettelussa, peittokuvan tila ei saa muuttua, kun käyttäjä kiertää mobiililaitetta. Jos esimerkiksi diaesityksessä näkyy kolmas dia, kolmannen dian pitää pysyä näkyvissä, kun käyttäjä kääntää laitetta.

Useimmat peittokuvat eivät edellytä lisätoimia jatkuvuuden ylläpitämiseksi. Käytä samoja lähdetiedostoja ja peittokuva-asetuksia. Kun lisäät diaesityksen, määritä Objektin tilat -paneelissa sama objektin nimi useissa tiloissa oleville objekteille sekä vaaka- että pystysuuntaisissa sivuasetteluissa. Varmista myös, että yksittäiset tilojen nimet ovat samat kummassakin asettelussa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?