Adoben sovellusten ja palvelujen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sallittavat toimialueet

Jatka lukemista ja ota selvää, mitkä URL-osoitteet ja toimialueet on sallittava porteissa 80 ja 443, jotta asianmukaiset Adoben sovellukset ja palvelut toimivat oikein.

Pienin mahdollinen salli-lista

Jos haluat tietää, mikä on pienin mahdollinen joukko toimialueita, jotka on sallittava, voit aloittaa seuraavilla ylätason toimialueilla:

Adoben ylläpitämät toimialueet:

 • *.adobe.com
 • *.adobe*.com
 • *.adobe.io
 • *.typekit.com
 • *.typekit.net
 • *.behance.net
 • *.ftcdn.net
 • slp-statics.astockcdn.net

Amazon Web Services:

 • *.s3.amazonaws.com
 • s3.amazonaws.com/tron-ffc-icons-prod/
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

Muut kolmansien osapuolten toimialueet:

 • *.cloudfront.net
 • firebase-settings.crashlytics.com
 • firebase*.googleapis.com
 • wss://speech.platform.bing.com

Jatka lukemista ja perehdy tiettyjen Adoben palvelujen suorittamiseen tarvittavien toimialueiden täydellisiin luetteloihin.

Ladattavissa oleva salli-lista

Voit ladata URL-osoitteiden ja toimialueiden täydellisen luettelon täältä.

Lataa verkon päätepisteet

Ladatun tiedoston nimessä on aikaleima. Tämä tarkoittaa, että joka kerta, kun lataat tiedoston, voit tallentaa sen ja verrata sitä myöhemmin (millä tahansa tiedostojen vertailutyökalulla) uudempaan versioon. Vertailu sisältää luettelon toimialueista, jotka Adobe on lisännyt tai poistanut.

Toimi seuraavasti, jos haluat vertailla kahta tiedostoa ja selvittää, mikä on muuttunut:

 1. Lataa salli-lista. Tallenna se tulevaa käyttöä varten.

 2. Kun huomaat muutoksen sivun edellisessä päivityspäivässä (mainittu sivun yläosassa, sivun otsikon alla), lataa luettelo uudelleen.

 3. Ladattujen tiedostojen nimissä on aikaleima.
  Käytä tiedostojen vertailutyökalua (esim. Notepad++) ja vertaa viimeisintä tiedostoa siihen, jota käytit tai johon viittasit viimeksi.

  Kahden tiedoston välinen ero on se, mikä on muuttunut sen jälkeen, kun viimeksi latasit salli-listan. Harkitse aikaisemmin ladatusta tiedostosta puuttuvien toimialueiden lisäämistä salli-listaan.

  Sinun kannattaa harkita myös sellaisten toimialueiden poistamista tai estämistä, jotka Adobe on poistanut tästä luettelosta.

Huomautus:

Jos sinulla on oma varmennesäilö, varmista, että siihen päivitetään Amazonin uusimmat varmenteiden päämyöntäjät. Lue lisää täältä.

Toimialueiden täydelliset salli-listat

Kaikki Adoben palvelut

Käyttöoikeuksien aktivointipalvelut:

 • lm.licenses.adobe.com
 • resources.licenses.adobe.com
 • cs.licenses.adobe.com
 • exception.licenses.adobe.com
 • pubcerts.licenses.adobe.com
 • workflow.licenses.adobe.com
 • auth.services.adobe.com

 

Käyttöönotto- ja täytäntöönpanopalvelut

 • adminconsole.adobe.com
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com
 • ccmdls.adobe.com
 • ccmdl.adobe.com
 • ans.oobesaas.adobe.com
 • ars.oobesaas.adobe.com
 • cdn-ffc.oobesaas.adobe.com
 • ffc-icons.oobesaas.adobe.com
 • ffc-static-cdn.oobesaas.adobe.com
 • prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com
 • acc.adobeoobe.com
 • prod.acp.adobeoobe.com
 • mir-s3-cdn-cf.behance.net
 • swupmf.adobe.com
 • swupdl.adobe.com
 • oobe.adobe.com
 • *.productrouter.adobe.com
 • s3.amazonaws.com
 • s3.amazonaws.com/tron-ffc-icons-prod/
 • tron-prod-customized-user-packages.s3.amazonaws.com
 • armmf.adobe.com
 • ardownload.adobe.com (vain HTTP)
 • ardownload2.adobe.com (vain HTTPS)
 • agsupdate.adobe.com

Adoben ylläpitämät todennuspalvelut:

 • ims-na1.adobelogin.com
 • ims-prod06.adobelogin.com
 • ims-prod07.adobelogin.com
 • static.adobelogin.com
 • delegated.adobelogin.com
 • adobeid.services.adobe.com
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • auth.services.adobe.com
 • federatedid-na1.services.adobe.com
 • na1e-acc.services.adobe.com
 • na1e.services.adobe.com
 • na1r.services.adobe.com
 • ad.adobe-identity.com
 • ids-proxy.account.adobe.com
 • lcs-cops.adobe.io
 • lcs-robs.adobe.io
 • lcs-entitlement.adobe.io
 • lcs-ulecs.adobe.io
 • ams.adobe.com
 • oobe.adobe.com
 • adobelogin.prod.ims.adobejanus.com
 • services.prod.ims.adobejanus.com
 • www-prod.adobesunbreak.com

 

Adobe ID:iden kanssa käytetyt muut palvelut:

 • api-cna01.adobe-services.com
 • supportanyware.adobe.io

 

Adobe Genuine Integrity Service:

 • genuine.adobe.com
 • prod.adobegenuine.com
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

Sisäänkirjautumisen käyttökokemus:

 • acc-learn.adobe.com
 • acc-learn.adobe.io
 • acc.adobeoobe.com
 • accounts.adobe.com
 • acp-ss-ue1.adobe.io
 • api.account.adobe.com
 • api.typekit.com
 • cc-api-data.adobe.io
 • cc-api-storage.adobe.io
 • crs.cr.adobe.com
 • data.typekit.net
 • fonts.adobe.com
 • helpx.adobe.com
 • mir-s3-cdn-cf.behance.net
 • notify.adobe.io
 • oobe.adobe.com
 • p.typekit.net
 • p13n.adobe.io
 • p13n-mr.adobe.io
 • polka.typekit.com
 • prod.adobeccstatic.com
 • public.adobecc.com
 • scss.adobesc.com
 • ss-prod-ue1-notif-16.aws.adobess.com
 • sstats.adobe.com
 • state.typekit.net
 • use.typekit.net
 • wwwimages.adobe.com
 • wwwimages2.adobe.com

 

Adobe Application Manager:

 • www.adobe.com

 

Päivitysohjelma:

 • armmf.adobe.com
 • ardownload.adobe.com
 • http://armdl.adobe.com/
 • a3.behance.net
 • a5.behance.net
 • account.adobe.com
 • accounts.adobe.com
 • acp-ss-an1.adobe.io
 • acp-ss-ew1.adobe.io
 • acp-ss-ue1.adobe.io
 • acp-ss.adobe.io
 • *.adbecrsl.com
 • *.adbephotos.com
 • adminconsole.adobe.com
 • adobe.ly
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • adobesearch.adobe.io
 • ans.oobesaas.adobe.com
 • api.account.adobe.com
 • api.typekit.com
 • appregistry.adobe.io
 • aps-web.adobe.io
 • ars.oobesaas.adobe.com
 • as.ftcdn.net
 • as1.ftcdn.net
 • as2.ftcdn.net
 • assets-cdn.adobe.com
 • assets-helper.adobe.io
 • assets.adobe.com
 • assets.fonts.adobe.com
 • audios.ftcdn.net
 • auth.services.adobe.com
 • awenroll.adobe.com
 • byof.adobe.io
 • cc-api-behance.adobe.io
 • cc-api-cp.adobe.io
 • cc-api-data.adobe.io
 • cc-api-storage.adobe.io
 • cc-cdn.adobe.com 
 • cc-collab.adobe.io
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com
 • ccext-cdn.adobecces.com
 • ccext-public.adobe.io
 • ccext-static.adobecces.com
 • ccext.adobe.io
 • ccext.adobecces.com
 • cchome.adobe.io
 • cclibraries-defaults-cdn.adobe.com
 • ccprojects-va6.adobe.io
 • ccprojects.adobe.io
 • cctypekit.adobe.io
 • cdn-ffc.oobesaas.adobe.com
 • cdn-sharing.adobecc.com
 • cdn.cp.adobe.io
 • client.messaging.adobe.com
 • comments.adobe.io
 • community.adobe.com
 • connect.ffc.adobeoobe.com
 • creativecloud.adobe.com
 • *.creativecloud.com
 • crs.cr.adobe.com
 • cvs.adobe.com
 • d32a1iuc7x840y.cloudfront.net
 • d3gnp5fs6fu2h7.cloudfront.net
 • dnzuu5synxxfk.cloudfront.net
 • data.typekit.net
 • dc-api.adobe.io
 • design-assets.adobeprojectm.com
 • ds-an1.adobe.io
 • ds-ew1.adobe.io
 • ds-ue1.adobe.io
 • ds.adobe.io
 • exchange.adobe.com
 • faster.typekit.net
 • ffc-static-cdn.oobesaas.adobe.com
 • firebase-settings.crashlytics.com
 • firebaseinstallations.googleapis.com
 • firebaselogging-pa.googleapis.com
 • fonts.adobe.com
 • genuine.adobe.com
 • geo.adobe.com
 • geo2.adobe.com
 • helpx.adobe.com
 • ic.adobe.io 
 • ids-proxy.account.adobe.com
 • illustrator.adobe.com
 • ims-na1.adobelogin.com
 • ims-prod06.adobelogin.com
 • ims-prod07.adobelogin.com
 • indd.adobe.com
 • invitations.adobe.io
 • landing.adobe.com
 • lcs-cops.adobe.io
 • lcs-robs.adobe.io
 • libraries.adobe.io
 • lightroom.adobe.com
 • links.adobe.io
 • livecreate-an1.adobe.io
 • livecreate-ew1.adobe.io
 • livecreate-ue1.adobe.io
 • *.macromedia.com
 • mail.adobegov.com
 • mir-s3-cdn-cf.behance.net
 • na1e-acc.services.adobe.com
 • notify.adobe.io
 • odin.adobe.com
 • *.omniture.com
 • oobe.adobe.com
 • p.typekit.net
 • p13n.adobe.io
 • pgc.adobe.io
 • photos.adobe.io
 • photoshop.adobe.com
 • platform-assets.typekit.net

 

 • platform-cs-va6.adobe.io
 • platform-cs.adobe.io
 • polka.typekit.com
 • presence-an1.adobe.io
 • presence-ew1.adobe.io
 • presence-ue1.adobe.io
 • preview.illustrator.adobe.com
 • prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com
 • prod.adobeccstatic.com
 • prod.wam.adobe.com 
 • psweb-cd.adobe.io
 • public.adobecc.com
 • s.ftcdn.net
 • scss.adobesc.com
 • server.messaging.adobe.com
 • sharedcloud-production-us-east-1-data-asset.s3.amazonaws.com
 • sharedcloud-production-us-east-1-data-temp.s3.amazonaws.com
 • slp-statics.astockcdn.net
 • ss-prod-an1-notif-13-aws.adobess.com
 • ss-prod-an1-notif-16.aws.adobess.com
 • ss-prod-ew1-notif-13-aws.adobess.com
 • ss-prod-ew1-notif-16.aws.adobess.com
 • ss-prod-ue1-notif-13-aws.adobess.com
 • ss-prod-ue1-notif-16.aws.adobess.com
 • ss-prod-ue1-notif-79.aws.adobess.com
 • state.typekit.net
 • static-assets.photoshop.adobe.com
 • static.adobelogin.com
 • stock-landing-pages.adobe.io
 • stock.adobe.com
 • t3.ftcdn.net
 • t4.ftcdn.net
 • udps.adobe.com
 • ui.messaging.adobe.com
 • use.typekit.com
 • use.typekit.net
 • utut-service.adobe.com 
 • v.ftcdn.net
 • workflow.licenses.adobe.com
 • wss://livecreate-ue1.adobe.io
 • wss://presence-ue1.adobe.io
 • wss://speech.platform.bing.com
 • www.adobe.com
 • wwwimages.adobe.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • xd-cdn.adobecces.com 
 • xd.adobe.com
 • xdce.adobe.io

 

Acrobat DC:lle välttämättä sallittavien toimialueiden luettelon löydät täältä.

Creative Cloud -sovelluksista käytettävät palvelut

Napsauta tarvitsemaasi Adoben ylläpitämää palvelua, niin näet toimialueet, jotka sinun on sallittava:

Koskee seuraavia: After Effects, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Muse, Photoshop, Premiere Pro, Adobe XD

 • *.adobesc.com
 • cc-collab.adobe.io
 • cc-api-cp.adobe.io
 • comments.adobe.io
 • sharedcloud-production*.s3.amazonaws.com
 • acpprodva7apollo.blob.core.windows.net/acp-prod-va7-data*
 • platform-cs*.adobe.io
 • acp-ss-*.adobe.io
 • *.adobess.com
 • ccext.adobecces.com
 • p13n.adobe.io

Koskee seuraavia: After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, Adobe XD

 • cc-api-storage*.adobe.io
 • assets.adobe.com
 • assets2.adobe.com
 • helpx.adobe.com
 • fonts.adobe.com
 • use.typekit.net
 • adobeexchange.com
 • *.adobesc.com
 • cc-collab.adobe.io
 • adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net
 • polka.typekit.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • sstats.adobe.com
 • assets.adobedtm.com
 • cdn.tt.omtrdc.net
 • api.demandbase.com
 • *.ftcdn.net
 • *.behance.net
 • dpm.demdex.net
 • cc-api-image.adobe.io/createagc
 • cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg
 • platform-cs*.adobe.io
 • acp-ss-*.adobe.io
 • *.adobess.com
 • invitations.adobe.io
 • public.adobecc.com
 • libraries.adobe.io
Huomautus:

Kirjastopalvelut ovat riippuvaisia Adobe Stock ‑palveluista.

Koskee seuraavia: After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro

 • stock.adobe.com
 •  *.astockcdn.net
 • ims-na1.adobelogin.com
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • cc-api-assets.adobe.io
 • a3.behance.net
 • a5.behance.net
 • api.behance.net
 • adobe.demdex.net
 • sstats.adobe.com
 • dpm.demdex.net
 • assets.adobedtm.com
 • adobe.tt.omtrdc.net
 • as.ftcdn.net
 • as1.ftcdn.net
 • as2.ftcdn.net
 • p.typekit.net
 • use.typekit.net
 • store1.adobe.com
 • adobe.com
 • bam.nr-data.net
 • *.adobe.io
 • *s3*.amazonaws.com
 • *.ftcdn.net
 • bat.bing.com
 • c.betrad.com
 • c.evidon.com
 • googleads.g.doubleclick.net
 • js-agent.newrelic.com
 • snap.licdn.com
 • www.everestjs.net
 • www.facebook.com
 • www.googleadservices.com
 • www.googletagmanager.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • match.prod.bidr.io
 • scripts.demandbase.com
 • cdn.inpwrd.net
 • ct.pinterest.com
 • d9.flashtalking.com
 • pixel.quantserve.com
 • 9212252.fls.doubleclick.net

Koskee seuraavia: After Effects, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Muse, Photoshop, Premiere Pro

 • fonts.adobe.com
 • api.typekit.com
 • use.edgefonts.net
 • adobetag.com
 • adobe.demdex.net
 • ans.oobesas.adobe.com

Koskee seuraavia: kaikki

 • api.adobe.io

Koskee seuraavia: Adobe Audition, Dreamweaver, Flash, Professional, Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Muse, Photoshop, Prelude, Premiere Pro

 • adobeexchange.com/api

Koskee seuraavia: kaikki

Aktivointipalveluita käyttävien tietokonesovellusten lisensointipalvelut
 • *.licenses.adobe.com
Delegoitujen tuotteiden Adobe ID:iden rekisteröintiin käytettävät palvelut
 • api-cna01.adobe-services.com
 • supportanyware.adobe.io
Tarvitaan Adobe Application Manageria varten.
 •  www.adobe.com
Adobe Enterprise ID:iden ja Creative Cloud for enterprisen käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaavan IT-henkilökunnan sivusto
 • lcs-cops.adobe.io
Tarvitaan Adobe Genuine Integrity Serviceä varten.
 • genuine.adobe.com
 • prod.adobegenuine.com
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com
 • na1e.services.adobe.com

Koskee seuraavia: After Effects, Premiere Pro, Prelude, Adobe Media Encoder

 • adobe.com
 • amazonaws.com
 • adobe.io
 • cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io
 • cc-api-teamprojects.adobe.io
 • cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io
 • cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io
 • cc-api-teamprojects-an1.adobe.io
 • docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/
 • rande.html#s3_region

Koskee seuraavia: Premiere Pro

 • adobe.com
 • adobe.io
 • adobe-voice.adobe.io
 • adobe-voice-va7.adobe.io
 • adobe-voice-nld2.adobe.io
 • blob.core.windows.net

Koskee seuraavia: Photoshop, Behance

 • cai.adobe.io
 • cai-identity.adobe.io

Koskee seuraavia: Lightroom

 • oz-prod*.s3*.amazonaws.com

Selaimista käytettävät Creative Cloud ‑palvelut

Napsauta tarvitsemaasi selainpohjaista palvelua ja tarkista sallittavien toimialueiden luettelo:

Koskee seuraavia: kaikki

 • adobe.com
 • assets.adobe.com
 • assets2.adobe.com
 • creative.adobe.com
 • express.adobe.com
 • myportfolio.com
 • api.account.adobe.com

Koskee seuraaviaAfter Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, Adobe Bridge

 • stock.adobe.com
 •  *.astockcdn.net
 • ims-na1.adobelogin.com
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • cc-api-assets.adobe.io
 • a3.behance.net
 • api.behance.net
 • adobe.demdex.net
 • sstats.adobe.com
 • dpm.demdex.net
 • assets.adobedtm.com
 • adobe.tt.omtrdc.net
 • as.ftcdn.net
 • as1.ftcdn.net
 • as2.ftcdn.net
 • fonts.adobe.com
 • p.typekit.net
 • use.typekit.net
 • store1.adobe.com
 • adobe.com
 • bam.nr-data.net
 • *.adobe.io
 • *s3*.amazonaws.com
 • *.ftcdn.net
 • bat.bing.com
 • c.betrad.com
 • c.evidon.com
 • googleads.g.doubleclick.net
 • js-agent.newrelic.com
 • snap.licdn.com
 • www.everestjs.net
 • www.facebook.com
 • www.googleadservices.com
 • www.googletagmanager.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • match.prod.bidr.io
 • scripts.demandbase.com
 • cdn.inpwrd.net
 • ct.pinterest.com
 • d9.flashtalking.com
 • pixel.quantserve.com
 • 9212252.fls.doubleclick.net

Koskee seuraavia: Creative Cloud ‑tietokonesovellus, Illustrator, InDesign, Photoshop

 • prosite.com

Koskee seuraavia: Premiere Pro, Prelude

 • story.adobe.com

Koskee seuraavia: Dreamweaver

 • build.phonegap.com

Koskee seuraavia: Creative Cloud ‑tietokonesovellus, After Effects, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Muse, Photoshop, Premiere Pro

 • fonts.adobe.com
 • typekit.com
 • use.typekit.net
 • use.typekit.com
 • p.typekit.net
 • data.typekit.net
 • state.typekit.net
 • polka.typekit.net
 • polka.typekit.com
 • api.typekit.com
 • dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Koskee seuraavia: Dreamweaver, Muse

 • businesscatalyst.com

Koskee seuraavia: InDesign

 • digitalpublishing.acrobat.com

Koskee seuraavia: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Flash Pro

 • color.adobe.com

Koskee seuraavia: Frame.io, Premiere Pro, After Effects

Frame.ion ja siihen liittyvien palvelujen käytön salliminen:

 • app.frame.io
 • api.frame.io
 • socket.frame.io
 • s3.amazonaws.com
 • s3-us-west-2.amazonaws.com
 • frameio-application-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • frameio-assets-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • d24n15hnbwhuhn.cloudfront.net

Frame.io-sovelluksen käyttäminen verkossa, Adobe Premiere Prossa, After Effectsissä tai jossakin muussa integraatiossa:

 • *.frame.io
 • *.f.io
 • frameio-application-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • frameio-assets.s3.amazonaws.com
 • frameio-assets-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • wss://sockets.frame.io
 • applications.frame.io

Salli seuraavat, jos et voi sallia osoitetta *.frame.io:

 • activate.frame.io
 • assets.frame.io
 • accounts.frame.io
 • picture.frame.io
 • stream.frame.io
 • drm.frame.io
 • static-assets.frame.io
 • app.frame.io
 • support.frame.io
 • transferapp.frame.io
 • external-assets.frame.io

Ulkoisten maksupalvelun tarjoajien, sovelluksen sisäisen tukikeskustelun, analytiikan, tuote-esittelyjen ja sovellusten valvonnan salliminen:

 • checkout.stripe.com
 • js.stripe.com
 • m.stripe.network
 • js.intercomcdn.com
 • widget.intercom.io
 • static.intercomassets.com
 • nexus-websocket-a.intercom.io
 • nexus-websocket-b.intercom.io
 • wss://nexus-websocket-a.intercom.io
 • wss://nexus-websocket-b.intercom.io
 • cdn.segment.io
 • api.segment.io
 • d24n15hnbwhuhn.cloudfront.net
 • google-analytics.com
 • fast.appcues.com
 • api.appcues.net
 • my.appcues.com
 • sentry.io
 • adminconsole.adobe.com
 • *.services.adobe.com
 • prod.acp.adobeoobe.com
 • lcs-entitlement.adobe.io/v1/user
 • lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial
 • lcs-cops.adobe.io
 • lcs-robs.adobe.io
 • lcs-entitlement.adobe.io
 • lcs-ulecs.adobe.io
 • licensing.adobe.com
 • adobe.com
 • wwwimages.adobe.com
 • store.adobe.com
 • store1.adobe.com
 • store2.adobe.com
 • store3.adobe.com
 • photoshop.com

Kolmansien osapuolten toimialueet

Näitä toimialueita voi käyttää yksi tai useampi luovaan käyttöön tarkoitettu Creative Cloud ‑sovellus. Ne ovat valinnaisia ja täydentävät käyttäjän Creative Cloudiin liittyvää käyttökokemusta.

 • access.imageclub.com
 • play.google.com
 • www.flickr.com
 • chrome.google.com
 • soundcloud.com
 • www.freedb.org
 • developer.apple.com
 • subversion.tigris.org
 • www.ietf.org
 • framework.zend.com
 • windowsupdate.com
 • digicert.com
 • geotrust.com
 • globalsign.com
 • godaddy.com
 • twitter.com
 • www.microsoft.com
 • ftp.yourdomain.com
 • www.amazon.com
 • www.mp3licensing.com
 • itunes.apple.com
 • www.apple.com
 • www.python.org
 • jquerymobile.com
 • www.color.org
 • omniroot.com
 • symantec.com
 • symcb.com
 • symcd.com
 • www.rulesforuse.org
 • maps.google.com
 • www.eclipse.org
 • www.shutterfly.com
 • msdn.microsoft.com
 • www.facebook.com
 • www.zoomify.com
 • www.evidon.com
 • www.betrad.com
 • *.uservoice.com
 • thawte.com
 • verisign.com
 • api.mapbox.com
 • worldsecuresystems.com
 • adobe-oobe-prod-data-store-ue1.s3.amazonaws.com
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com
 • encoded-videos-0.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-3dobjects.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-audios-originals.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-templates.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-videos-0.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • fotolia-prod-vectors.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com
 • sharedcloud-production-us-east-1-data-asset.s3.amazonaws.com
 • stock-apex-images-prod-ew1.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • stock-vip-processed-prod-irl1.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • thumbs-0.s3.amazonaws.com
 • tron-prod-customized-user-packages.s3.amazonaws.com
 • videos-0.s3-eu-central-1.amazonaws.com
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com/Extensions/**

Alueelliset toimialueet

Monet yllä mainituista päätepisteistä käyttävät maantieteellisiä aliaksia tai IP-osoitteita. Varmista, että palomuurisi tukee aliaksia.

Adoben palvelut on myös hajautettu vikasietoisesti useille eri alueilla oleville palvelimille. Nämä isännät voivat muuttua useista syistä, kuten järjestelmän kuormituksesta. Emme suosittele IP-osoitteiden käyttöä käyttöoikeuksien myöntämiseen tai estämiseen. IP-osoitteet muuttuvat todennäköisesti virheellisiksi pian käyttöönoton jälkeen – mahdollisesti muutamassa tunnissa. Tämän lisäksi IP-osoitetiedot vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan, ja käytetyt tiedot ovat virheellisiä, kun niitä käytetään toisesta sijainnista.

Osallistu keskusteluun

Jos sinulla on tässä artikkelissa kuvattuihin aiheisiin, konsepteihin tai menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä tai huomioita, osallistu keskusteluun.

Osallistu nyt

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi