Creative Cloudissa sovellusten toimintoja laajennetaan mahdollisuudella käyttää eri palveluja, kuten resursseja, Adobe-kirjasimia ja Behancea. Monissa yrityksissä internetin käyttöä valvotaan ja rajoitetaan välityspalvelimella.

Tässä artikkelissa kuvaillaan välityspalvelinympäristöille tarjotut tukitasot Creative Cloud -tuotteissa.

Creative Cloud Libraries -kirjastojen välityspalvelinvaatimukset

Yritysympäristössä Creative Cloud -kirjastojen on muodostettava yhteys localhost-palvelimeen, jotta sovellusten Kirjastot-paneelin synkronointi onnistuu.Jos käytät Kirjastoja, määritä localhost ja 127.0.0.1 ohittamaan välityspalvelin yritysympäristössä.

Jos käytössä on Mac-tietokone ja välityspalvelimen automaattinen määritys (PAC) tai verkkovälityspalvelimen automaattinen etsintäprotokolla (WPAD), ota myös Poista yksinkertaiset isäntänimet -asetus käyttöön.

Huomautus: tämä asetus on pakollinen, jos syötät välityspalvelimen URL- tai IP-osoitteen manuaalisesti.

Lisätietoja CC Libraries -kirjastojen välityspalvelinmäärityksistä on ohjeissa Välityspalvelimen määrittäminen toimimaan kirjastojen kanssa ja Verkonvalvoja määrittää välityspalvelimen.

Tuetut välityspalvelimen asetustyypit

Seuraavia välityspalvelinmäärityksiä tuetaan Mac- ja Windows-järjestelmissä:

 • PAC-URL-osoitetta käyttävät välityspalvelinasetukset riippumatta siitä, käytetäänkö todennusta
 • Automaattinen välityspalvelimen etsiminen (WPAD)
 • Perustodennus. Jos käyttäjä antaa tunnistetiedot Creative Cloud -sovelluksessa, Creative Cloud Libraries käyttää tunnistetietoja. Jos käyttäjä ei anna tunnistetietoja Creative Cloud -sovelluksessa, Creative Cloud Libraries -paneeli pyytää käyttäjältä tunnistetietoja.
 • Kerberos-todennusta tuetaan Creative Cloud -kirjastoissa ja Creative Cloud -työpöytäsovelluksessa. Kerberos-todennusta ei kuitenkaan tällä hetkellä tueta Creative Cloud ‑tuotteissa.

Ei-tuetut välityspalvelimen asetustyypit

Seuraavia välityspalvelinmäärityksiä ei tueta:

 • NTLM-todennus
 • Paikallinen PAC tiedosto tuki

Tuki PAC-tiedostoille

Creative Cloud -työpöytäsovellus ja Creative Cloud Packager tukevat pac-etätiedostoja perustodennuksella (tallennetut pac-tiedostot etäpalvelimessa ja URL-viite). 

Creative Cloud -työpöytäsovellus ja Creative Cloud Packager eivät tue paikallisesti tallennettuja pac-tiedostoja.

NTLM-todennusta ei tueta.

Todennettu välityspalvelinympäristö CC-työpöytäsovelluksessa ja CC-tuotteissa

Jos yritysympäristössä on määritetty käyttämään välityspalvelinta perustodennuksella, havaitaan seuraavaa käyttäytymistä.

Jos hyödynnät kaikkia Creative Cloud -toimintoja, käyttäjäsi kirjautuvat Creative Cloud työpöytä sovelluksen kautta lisensoidakseen ohjelmiston ja käyttääkseen palveluja. Kun Creative Cloud -työpöytäsovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, sovellus havaitsee välityspalvelimen ja pyytää tunnistetietoja.

Välityspalvelimen salasana

Anna välityspalvelimen tunnistetiedot ja valitse tallennus. Kun Creative Cloud -sovellusten -versiot kyselevät käynnistyksen jälkeen internet-yhteyttä, ne havaitsevat Creative Cloud -työpöytäsovelluksen aiemmin pyytämät ja tallentamat tunnistetiedot ja käyttävät niitä.

Sovellukset eivät enää pyydä käyttäjiä muodostamaan internet-yhteyttä, ja toimintojen lukitus poistetaan.

Seuraava sovellus ei kuitenkaan sisällä täyttä edellä kuvattua tukea, minkä vuoksi todennetussa välityspalvelinympäristössä ilmenee seuraava ongelma.

Muse
Sovellus pyytää käyttäjältä tunnistetietoja useaan otteeseen. Kun käyttäjä valitsee tunnistetietojen tallennuksen, valintaikkuna suljetaan. Seuraavilla käynnistyskerroilla sitä ei enää avata.

Todennettu välityspalvelin ilman CC:n työpöytäsovellusta

Jos ympäristössä käytetään todennettua välityspalvelinta, mutta järjestelmään ei ole asennettu Creative Cloud -työpöytäsovellusta, jokainen sovellus muodostaa itse yhteyden välityspalvelimen kautta vaihtelevin seurauksin. Useimmiten käyttäjä näkee vain kerran kehotteen, jossa pyydetään välityspalvelimen tunnistetiedot. Joissakin tapauksissa valintaikkunoita avautuu useita sekä käynnistyksen aikana että myöhemmin, kun sovellus ottaa käyttöön lisäominaisuuksia.

Välityspalvelimen tunnistetiedot

Jotkin välityspalvelimet sallivat todennuksen ohittamisen lisäämällä toimialueita sallittujen luetteloon. Täydellinen luettelo on Creative Cloudin yrityspääteasiakirjassa.

Toiminta ympäristöissä, joissa palveluita ei haluta käyttää tai verkkoyhteyttä ei ole

Jos verkkoyhteys puuttuu tyystin, sovellusten yhteydenmuodostusyritykset epäonnistuvat eikä käyttäjää pyydetä muodostamaan internet-yhteyttä. Jos loppukäyttäjä yrittää käyttää verkkotoimintoja, sovellus ilmoittaa, että verkkoyhteyttä ei ole. Jos loppukäyttäjä yrittää käyttää palveluja, jotka vaativat Creative Cloud -työpöytäsovellusta, kuten kirjastoja, häntä pyydetään asentamaan sovellus.

Tuotteissa itsessään on monia toimintoja, jotka johtavat internet-yhteyden pyytämiseen. Seuraavassa eräitä näistä toiminnoista:

 • Synkronointiasetusten kehotteet ja asetukset
 • Kirjautumisen kehotteet ja asetukset (Ohje-valikosta ja muualta)
 • Adobe Anywhere -kehotteet Premiere Prossa / Preludessa
 • Business Catalyst -asetukset Musessa
 • Lightroom Mobile -asetukset Lightroomissa
 • Kirjasinten aktivoiminen
 • CC Libraries -kirjastot ja kaikki muut CreativeSync-asetukset

Asetusten synkronoiminen

Asetusten synkronointitoiminto toimii välityspalvelinympäristöissä, kun sitä käytetään seuraavien tuotteiden uusimmissa versioissa:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Media Encoder
 • Animate

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö