Välityspalvelintuki Creative Cloud -tuotteissa

Huomautus:

Tämä artikkeli koskee Creative Cloud 2018:aa ja sitä vanhempia versioita.

Creative Cloudissa sovellusten toimintoja laajennetaan mahdollisuudella käyttää eri palveluja, kuten resursseja, Adobe-kirjasimia ja Behancea. Monissa yrityksissä internetin käyttöä valvotaan ja rajoitetaan välityspalvelimella.

Tässä artikkelissa kuvaillaan välityspalvelinympäristöille tarjotut tukitasot Creative Cloud -tuotteissa.

  Adobe Asset Link ei tue välityspalvelinympäristöjä. Lisätietoja on kohdassa Edellytykset.

Creative Cloud Libraries -kirjastojen välityspalvelinvaatimukset

Yritysympäristössä Creative Cloud -kirjastojen on muodostettava yhteys localhost-palvelimeen, jotta sovellusten Kirjastot-paneelin synkronointi onnistuu.Jos käytät Kirjastoja, määritä localhost ja 127.0.0.1 ohittamaan välityspalvelin yritysympäristössä.

Jos käytät Mac-tietokoneessa Proxy Auto-configuration (PAC)- tai Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD) ‑protokollaa, sinun on otettava myös Jätä yksinkertaiset isäntänimet pois ‑asetus käyttöön.

Huomautus: tämä asetus on pakollinen, jos syötät välityspalvelimen URL- tai IP-osoitteen manuaalisesti.

Lisätietoja Creative Cloud -kirjastojen välityspalvelinmäärityksistä on ohjeissa Välityspalvelimen määrittäminen toimimaan kirjastojen kanssa ja Verkonvalvoja määrittää välityspalvelimen.

Tuetut välityspalvelimen asetustyypit

Seuraavia välityspalvelinmäärityksiä tuetaan Mac- ja Windows-järjestelmissä:

 • PAC-URL-osoitetta käyttävät välityspalvelinasetukset riippumatta siitä, käytetäänkö todennusta
 • Automaattinen välityspalvelimen etsiminen (WPAD)
 • Perustodennus. Jos käyttäjä antaa tunnistetiedot Creative Cloud -sovelluksessa, Creative Cloud Libraries käyttää tunnistetietoja. Jos käyttäjä ei anna tunnistetietoja Creative Cloud -sovelluksessa, Creative Cloud Libraries -paneeli pyytää käyttäjältä tunnistetietoja.
 • Kerberos-todennusta tuetaan Creative Cloud -kirjastoissa ja Creative Cloud -tietokonesovelluksessa. Kerberos-todennusta ei kuitenkaan tueta Creative Cloud ‑tuotteissa.

Ei-tuetut välityspalvelimen asetustyypit

Seuraavia välityspalvelinmäärityksiä ei tueta:

 • NTLM-todennus
 • Paikallisten PAC- tiedostojen  tuki

Tuki PAC-tiedostoille

Creative Cloud ‑tietokonesovellus ja Creative Cloud Packager tukevat PAC-etätiedostoja perustodennuksella (PAC-tiedostoja, jotka on tallennettu etäpalvelimelle ja joihin viitataan URL-osoitteella). 

Creative Cloud ‑tietokonesovellus ja Creative Cloud Packager eivät tue paikallisesti tallennettuja PAC-tiedostoja.

NTLM-todennusta ei tueta.

Todennettu välityspalvelinympäristö Creative Cloud -tietokonesovelluksessa ja Creative Cloud -tuotteissa

Huomautus:

Vain HTTP- ja HTTPS-välipalvelimiin kannattaa luottaa. SOCKS-välityspalvelinta ei tueta Creative Cloud -tietokonesovelluksessa.

Jos yritysympäristössä on määritetty käyttämään välityspalvelinta perustodennuksella, havaitaan seuraavaa käyttäytymistä.

Jos hyödynnät kaikkia Creative Cloud -toimintoja, käyttäjäsi kirjautuvat Creative Cloud -tietokonesovelluksen kautta lisensoidakseen ohjelmiston ja käyttääkseen palveluja. Kun Creative Cloud ‑tietokonesovellus käynnistetään ensimmäisen kerran ja se havaitsee, että välityspalvelin on käytössä, se pyytää välityspalvelimen tunnistetiedot.

Välityspalvelimen käyttäjätunnus

Anna välityspalvelimen tunnistetiedot ja valitse tallennus. Kun Creative Cloud -sovellukset käynnistetään, ne pyytävät muodostamaan internet-yhteyden. Sovellukset tunnistavat, että tunnistetiedot on jo tallennettu Creative Cloud -tietokonesovellukseen, ja ne käyttävät näitä tietoja.

Sovellukset eivät enää pyydä käyttäjiä muodostamaan internet-yhteyttä, ja toimintojen lukitus poistetaan.

Seuraava sovellus ei kuitenkaan sisällä täyttä edellä kuvattua tukea, minkä vuoksi todennetussa välityspalvelinympäristössä ilmenee seuraava ongelma.

Muse
Sovellus pyytää käyttäjältä tunnistetietoja useaan otteeseen. Kun käyttäjä valitsee tallennuksen, tunnistetiedot-valintaikkuna estetään eikä sitä näytetä seuraavien käynnistysten aikana.

Todennettu välityspalvelin ilman Creative Cloud -tietokonesovellusta

Jos ympäristössä käytetään todennettua välityspalvelinta, mutta järjestelmään ei ole asennettu Creative Cloud -tietokonesovellusta, jokainen sovellus muodostaa itse välityspalvelinyhteyden vaihtelevin seurauksin. Yleensä käyttäjä näkee vain kerran kehotteen, jossa pyydetään välityspalvelimen tunnistetiedot. Joskus valintaikkunoita avautuu useita sekä käynnistyksen aikana että myöhemmin, kun sovellus ottaa käyttöön lisäominaisuuksia.

Jotkin välityspalvelimet sallivat todennuksen ohittamisen lisäämällä toimialueita sallittujen luetteloon. Täydellinen luettelo on Creative Cloudin yrityspääteasiakirjassa.

Toiminta ympäristöissä, joissa palveluita ei haluta käyttää tai verkkoyhteyttä ei ole

Jos verkkoyhteys puuttuu tyystin, sovellusten yhteydenmuodostusyritykset epäonnistuvat eikä käyttäjää pyydetä muodostamaan internet-yhteyttä. Jos loppukäyttäjä yrittää käyttää verkkotoimintoja, sovellus ilmoittaa, että verkkoyhteyttä ei ole. Jos loppukäyttäjä yrittää käyttää palveluja, esimerkiksi Creative Cloud -tietokonesovellusta edellyttäviä kirjastoja, häntä pyydetään asentamaan sovellus.

Tuotteissa itsessään on monia toimintoja, jotka johtavat internet-yhteyden pyytämiseen. Seuraavassa eräitä näistä toiminnoista:

 • Synkronointiasetusten kehotteet ja asetukset
 • Kirjautumisen kehotteet ja asetukset (Ohje-valikosta ja muualta)
 • Adobe Anywhere -kehotteet Adobe Premiere Prossa tai Preludessa
 • Business Catalyst -asetukset Musessa
 • Lightroom Mobile -asetukset Lightroomissa
 • Kirjasinten aktivoiminen
 • Creative Cloud -kirjastot ja kaikki muut Adobe CreativeSync -asetukset

Asetusten synkronoiminen

Asetusten synkronointitoiminto toimii välityspalvelinympäristöissä, kun sitä käytetään seuraavien tuotteiden uusimmissa versioissa:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Adobe Media Encoder
 • Animate

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?