Adobe Experience Manager 6.x Assetsin määrittäminen Adobe Asset Linkiä varten

Ota selvää, miten voit määrittää Adobe Experience Manage (AEM) Assetsin käytettäväksi Adobe Asset Link (AAL) ‑laajennuksen kanssa Creative Cloud ‑sovelluksissa.

Adobe Asset Link yksinkertaistaa luovien käyttäjien ja markkinoijien välistä yhteistyötä sisällönluontiprosessissa. Se yhdistää Adobe Experience Manager Assetsin Creative Cloudin Adobe InDesign-, Adobe Photoshop- ja Adobe Illustrator ‑tietokonesovelluksiin. Adobe Asset Link ‑paneelissa luovien alojen osaajat voivat käyttää ja muuttaa AEM Assetsiin tallennettuja sisältöjä heille tutuimmista luovista sovelluksista poistumatta.

Huomautus:

Voit määrittää Experience Manager Assetsin käytettäväksi Asset Linkin kanssa suorittamalla seuraavat tehtävät. Käytä määrityksen suorittamiseen Experience Managerin järjestelmänvalvojan tiliä.

 1. Asenna paketit tarpeen mukaan. Lisätietoja on edellytyksissä.

 2. Määritä Experience Manager manuaalisesti tai paketin avulla.

 3. Hallitse käyttöoikeuksia lisensoitujen Creative Cloud ‑käyttäjien määrittämiseksi Experience Manager ‑käyttäjiin.

Eri toimintojen edellytykset ja tuki

Varmista, että asennat tarvittavan Service Pack ‑paketin ja paketin tarpeen mukaan. Katso kunkin AEM-version ja AEM:n ominaisuuksien edellytykset alta.

Assetsin ominaisuus

AEM:n versio ja tuen edellytykset

Asset Link toimii oletusarvoisesti

 • AEM 6.5 ja AEM 6.5.2 tai uudempi.
 • AEM 6.4.4 ja AEM 6.4.6 tai uudempi.

Adobe suosittelee, että asennat uusimman AEM Service Packin (SP) ennen AAL:n käyttöä.

Asset Link toimii paketin asentamisen jälkeen

Asenna AEM 6.4.0-6.4.3 ‑versioita varten adobe-asset-link-support-paketti.

Adobe Stock -integraatio

AEM 6.4.2 tai uudemmat

Visuaalinen haku tai vastaavuushaku

AEM 6.5.0 tai uudemmat

Määritä Experience Manager käyttämällä kokoonpanopakettia

Adobe suosittelee, että asennat adobe-asset-link-config-kokoonpanopaketin, jolla voit automatisoida useimmat määritystehtävät. Voit myös suorittaa määrityksen manuaalisesti.

Varoitus:

Jos AEM-esiintymä on määritetty käyttäjien kirjautumiseksi Adobe IMS ‑tileillä, älä käytä kokoonpanopakettia. Määritä sen sijaan AEM manuaalisesti.

 1. Voit avata Package Managerin AEM-verkkokäyttöliittymässä valitsemalla Tools (Työkalut) > Deployment (Käyttöönotto) > Package Share. Asenna adobe-asset-link-config-paketti.

 2. Valitse Tools (Työkalut) > Operations (Toiminnot) > Web Console. Etsi Adobe Granite OAuth IMS Provider ‑kokoonpano. Valitse  muokataksesi sitä. Määritä seuraavat ominaisuudet ja tallenna muutokset.

  Ominaisuuden nimi

  Arvo

  Group Mappings (Ryhmämääritykset)

  Jätä tyhjäksi, paitsi jos haluat täyttää sen. Lisätietoja on kohdassa Ryhmämääritys.

  Organization (Organisaatio)

  Anna Adobe Admin Consolessa käyttämäsi organisaation tunnus. Lisätietoja organisaation tunnuksista on artikkelissa Käyttäjäryhmän luonti.

 3. Etsi Adobe Granite Bearer Authentication Handler ‑kokoonpano ja valitse  muokataksesi sitä.

  Lisää InDesignAem2-asiakastunnukset Allowed OAuth client ids (Sallitut OAuth-asiakastunnukset) ‑kokoonpanoon oikein.

Manually configure AEM (Määritä AEM manuaalisesti)

Määritä AEM manuaalisesti, jos et halua käyttää kokoonpanopakettia tai jos AEM-käyttöönottosi on määritetty tukemaan käyttäjien kirjautumista Adobe IMS ‑tileillä. Voit suorittaa määrityksen manuaalisesti toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Avaa kokoonpanon hallinta valitsemalla Tools (Työkalut) > Operations (Toiminnot) > Web Console. Valitse ylhäällä olevasta valikosta OSGi > Configuration (Määritys).

 2. Etsi Adobe Granite OAuth IMS Provider ‑kokoonpano ja valitse  muokataksesi sitä. Määritä seuraava kokoonpano ja valitse Save (Tallenna).

  Ominaisuuden nimi

  Arvo

  Authorization Endpoint (Valtuutuksen päätepiste)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/authorize/v1

  Token Endpoint (Tunnuksen päätepiste)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/token/v1

  Profile Endpoint (Profiilin päätepiste)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/profile/v1

  Validation URL (Vahvistuksen URL-osoite)

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/validate_token/v1

  Organization (Organisaatio)

  Aseta organisaation tunnukseksi Adobe Admin Consolessa.

  Group Mappings (Ryhmämääritykset)

  Jätä tyhjäksi, paitsi erikoistapauksessa. Lisätietoja on kohdassa Ryhmämääritys.

 3. Etsi Adobe Granite Bearer Authentication Handler ‑kokoonpano ja valitse  muokataksesi sitä.

  Lisää seuraavat asiakastunnukset Allowed OAuth client ids ‑kokoonpano-ominaisuuteen: InDesignAem2, cc-europa-desktop_0_1, cc-europa-desktop_1_0, cc-europa-desktop_2_0, cc-europa-desktop_3_0, cc-europa-desktop_4_0, cc-europa-desktop_5_0, cc-europa-desktop_6_0, cc-europa-desktop_7_0, cc-europa-desktop_8_0, cc-europa-desktop_9_0, and cc-europa-desktop_10_0.

  Voit lisätä kunkin asiakastunnuksen valitsemalla +. Valitse kaikkien tunnusten lisäämisen jälkeen Save (Tallenna).

 4. Tarkista Adobe Granite OAuth Application and Provider ‑kokoonpanon Adobe Granite OAuth Authentication Handler ‑esiintymät. Jos löydät esiintymän, jonka Config ID ‑arvo on ims, käytä sitä tämän prosessin ohjeissa. Luo muussa tapauksessa kokoonpanoesiintymä valitsemalla +. Määritä seuraavat ominaisuusarvot ja valitse Save (Tallenna).

  Ominaisuuden nimi

  Arvo

  Client ID (Asiakastunnus)

  Älä muuta

  Client Secret (Asiakkaan salaisuus)

  Älä muuta

  Config ID (Kokoonpanon tunnus)

  ims

  Scope (Laajuus)

  AdobeID, OpenID, read_organizations (kokoonpanossa voi olla myös muita arvoja)

  Provider ID (Palveluntarjoajan tunnus)

  ims

  Create users (Luo käyttäjiä)

  Valittu (tosi)

  User ID Property (Käyttäjätunnuksen ominaisuus)

  Juuri luodun kokoonpanon sähköpostiosoite. Älä muussa tapauksessa muuta.

 5. Etsi Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler ‑kokoonpano, jonka Sync Handler Name -arvo on ims, ja valitse  muokataksesi sitä.

  Määritä seuraavat kokoonpano-ominaisuudet ja valitse Save (Tallenna).

  Ominaisuuden nimi

  Arvo

  User Expiration Time (Käyttäjän vanhentumisaika) ja User Membership Expiration (Käyttäjän jäsenyyden päättyminen)

  Aika minuutteina, perässä ”m” ilman välilyöntiä. Esimerkiksi 15m, joka tarkoittaa viisitoista minuuttia. Lisätietoja on kohdassa Ryhmämääritys.

  User auto membership (Käyttäjän automaattinen jäsenyys)

  Älä muuta

  User Dynamic Membership (Käyttäjän dynaaminen jäsenyys)

  Valinta poistettu (epätosi)

 6. Etsi Adobe Granite OAuth Authentication Handler ‑kokoonpano ja valitse  muokataksesi sitä. Valitse ilman muutosten tekemistä Save (Tallenna).

 7. Jos haluat säätää haltijan todennuskäsittelijän suhteellista prioriteettia, siirry CRXDE:ssä kohtaan /apps/system/config. Etsi com.adobe.granite.auth.oauth.impl.BearerAuthenticationHandler.config ja avaa sen kokoonpano. Lisää loppuun service.ranking=I"-10". Tallenna muutokset.

  Huomautus:

  Jokainen haltijan tunnuksella todennettu pyyntö aiheuttaa yleiskustannuksia, jotka muodostuvat kolmesta Adobe IMS:lle soitettavasta puhelusta, käyttäjien synkronoinnista ja AEM:n kirjautumistunnuksen luonnista. Näiden yleiskustannuksen kattamiseksi Adobe Asset Link tallentaa AEM:n vastauksessa palautetun kirjautumistunnuksen ja lähettää sen myöhempien pyyntöjen mukana. Tämä prosessi edellyttää toimiakseen haltijan todennuskäsittelijän suhteellisen prioriteetin säätämistä.

 8. (Valinnainen) Jos AEM-käyttäjien sähköpostitunnuksissa on suurilla kirjaimilla tai erikokoisilla kirjaimilla kirjoitettuja toimialueiden nimiä, valitse AEM Web Consolen Adobe Granite ACP Platform Configs ‑kohdassa Change Locking User to Lower Case.

Lisämääritykset yritysprofiileihin siirtymisen jälkeen

Adobe Asset Linkin käyttäjät voivat muodostaa yhteyden Experience Manageriin salliakseen IMS-kirjautumisen Creative Cloud for Enterprise (CCE) ‑pääorganisaatiosta. Experience Manager käyttää asiakastunnuksia sallitun IMS-organisaation tunnistamiseen. Yritysprofiileihin siirtymisen jälkeen on määritettävä IMS-organisaation asiakastunnus ja salainen avain Experience Managerissa Bearer Authentication Handlerille. Lisätietoja yritysprofiileista on Adoben profiilien esittelyssä.

Lisämäärityksiä tarvitaan vain silloin, jos käytät Experience Managerissa ja Creative Cloud for enterprisessa (CCE) eri Adobe IMS ‑organisaatioita ja näiden kahden organisaation välille on muodostettu toimialueiden luottamussuhde.

Huomautus:
 • Yritysprofiilien korjaus on toimitettu Experience Manager 6.5.11.0:ssa ja laajennettu korjaus Experience Manager 6.4.8.4:ssä.
 • Nykyinen kokoonpano toimii edelleen, jos käytät Experience Managerissa ja CCE:ssä samaa Adobe IMS ‑organisaatiota.

Edellytykset    

 1. Käynnissä oleva Experience Manager ‑esiintymä, jossa AAL:lle on määritetty haltijan todennus.

 2. Jos käytät Experience Manager 6.4:ää, päivitä Experience Manager 6.4.8.4:ään.
  Jos käytät Experience Manager 6.5:tä, päivitä Experience Manager 6.5.11.0:aan.

 3. (Vain Experience Manager 6.4) Ota yhteyttä asiakastukeen, jos haluat hankkia laajennetun korjauspaketin (EFP) yritysprofiileihin siirtymistä varten. Asenna EFP Experience Manager ‑esiintymääsi.

 4. Ota yhteyttä asiakastukeen, jos haluat hankkia asiakastunnuksen ja salaisen avaimen IMS-organisaatiosi haltijan todennusta varten.

 

Sinun on suoritettava seuraavat lisämääritykset, jotka ovat tarpeen yritysprofiileihin siirtymisen jälkeen:

 1. Määritä Adobe Granite OAuth IMS Configuration Provider ‑kohdassa 

  • OAuth Configuration ID (oauth.configmanager.ims.configid): ims (Tarkista kerran, se saattaa olla jo määritetty.)

  • IMS Owning Entity (ims.owningEntity): IMS-organisaatiosi tunnus.

 2. Avaa Bearer Authentication Handler ‑kokoonpano ja lisää asiakastuesta hankittu asiakastunnus sallittujen OAuth-asiakastunnusten luetteloon.

 3. Avaa Adobe Granite OAuth Application and Provider ‑kokoonpano ja lisää asiakastuesta hankittu asiakastunnus ja asiakasohjelman salasana (salainen avain).

  Varmista, että Config ID ‑kentässä (oauth.config.id) on sama arvo kuin yllä olevassa OAuth configuration ID ‑kentässä (oauth.configmanager.ims.configid).

 4. Avaa Adobe Granite IMS Cluster Exchange Token Preprocessor ‑kokoonpano ja määritä se otettavaksi käyttöön.

Käyttöoikeuksien hallinta AEM-säilössä

Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita käyttäjiä ja sitä, miten he voivat käyttää AEM-säilöä.

Ryhmämääritys

Ryhmämääritys määrittää, miten AEM:n ryhmät vastaavat Adobe IMS:ssä olevia ryhmiä. Sillä on keskeinen rooli siinä, miten Adobe Asset Link ‑käyttäjille myönnetään oikeudet AEM Assetsin käyttöön.

Adobe Asset Linkin kanssa käytettäessä AEM delegoi kaikki käyttäjien hallintatoiminnot Adobe IMS:lle. AEM luo automaattisesti Adobe IMS:n käyttäjiä ja ryhmiä vastaavat käyttäjät ja ryhmät. Tämän lisäksi AEM synkronoi AEM:n käyttäjät, ryhmät ja ryhmäjäsenyydet Adobe IMS:ää vastaavalla tavalla.

Ajattele esimerkiksi tilannetta, jossa Adobe Asset Link ‑käyttäjät ovat Adobe IMS ‑ryhmän assetlink-users jäseniä. Tässä tapauksessa AEM:ssä luodaan synkronoitu ryhmä, jonka nimi on assetlink-users, kun kyseiseen Adobe IMS ‑ryhmään kuuluva käyttäjä muodostaa yhteyden Adobe Asset Linkiin ensimmäisen kerran. Adobe IMS ‑ryhmän jokainen uusi käyttäjä lisätään AEM:n vastaavaan ryhmään, kun he muodostavat yhteyden AEM:ään Adobe Asset Linkin kautta ensimmäisen kerran.

AEM:n ryhmille, jotka vastaavat Adobe IMS:n ryhmiä ja jotka synkronoidaan Adobe IMS:n ryhmien kanssa, voidaan myöntää käyttöoikeudet suoraan tai tekemällä niistä toisen AEM:n ryhmän jäseniä. Tässä on esimerkki käyttöoikeuksien hallinnasta.

Ryhmäesimerkkejä
Esimerkki ryhmämäärityksestä AEM:ssä ja Adobe IMS:ssä

AEM:n ryhmämäärityksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 • Varmista, että Adobe Granite OAuth IMS Provider ‑kokoonpanon Group Mappings ‑ominaisuus on tyhjä.
 • Adobe Asset Linkin käyttäjäryhmien jäsenyys arvioidaan, kun käyttäjä suorittaa todennuksen ja kun Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler ‑kokoonpanon User Expiration Time ‑ominaisuudelle määritetty ajanjakso on kulunut loppuun. Tällä hetkellä käyttäjiä voidaan lisätä AEM:n ryhmiin ja poistaa AEM:n ryhmistä Adobe IMS:n sisällön synkronointia varten.
 • Vältä ryhmien nimiristiriitoja. Varmista, että Adobe IMS:ssä luotujen (ja käyttäjien hallintaan) tarkoitettujen ryhmien nimet eivät vastaa mitään muuta AEM-järjestelmäryhmän nimeä.
  Varmista esimerkiksi, että ne poikkeavat dam-users-ryhmästä ja AEM:n järjestelmänvalvojan luomista ryhmistä.
  Sellaista Adobe IMS ‑ryhmää, jonka nimi on ristiriidassa AEM-järjestelmäryhmän tai manuaalisesti luodun ryhmän nimen kanssa, ei käytetä käyttöoikeuksien hallintaan.
 • Jos Adobe IMS ‑käyttäjä muodostaa yhteyden AEM-esiintymään, jonka käyttäjän nimi on ristiriidassa aikaisemmin luodun AEM-käyttäjän kanssa, Adobe IMS ‑käyttäjälle annetaan toinen nimi, johon on lisätty numeroita, jotta siitä tulee yksilöllinen.

Määritykset käyttöoikeuksia varten ensimmäisellä kerralla

Käyttäjät, jotka muodostavat yhteyden Adobe Asset Linkin kautta, voivat tarkastella ja käyttää resursseja vasta sen jälkeen, kun heille on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Edellä olevassa Ryhmämääritys-osassa kuvataan, miten AEM:ssä luodaan käyttäjäryhmiä, jotka vastaavat organisaatiosi käyttäjäryhmiä Adobe IMS:ssä ja synkronoidaan niiden kanssa. Suosittelemme, että AEM:n järjestelmänvalvojat käyttävät näitä ryhmiä Adobe Asset Link ‑käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaan.

Jokaiselle AEM-ryhmälle, joka synkronoidaan käyttöoikeuksien hallintaan käytettävän Adobe IMS ‑ryhmän kanssa, on suoritettava seuraavat toimet:

 1. Varmista, että ryhmässä on jäsen, jota voidaan käyttää, kun yhteys muodostetaan Adobe Asset Linkistä ensimmäisen kerran.

 2. Pyydä kyseistä käyttäjää kirjautumaan Adobe Asset Linkiin ja muodostamaan yhteyden AEM:ään. Tämän yhteyden odotetaan epäonnistuvan.

 3. Etsi AEM:stä ryhmä, joka vastaa kyseistä ryhmää Adobe IMS:ssä, ja myönnä sille haluamasi käyttöoikeudet. Uudesta ryhmästä tehdään esimerkiksi dam-users-ryhmän jäsen.

 4. Sulje Adobe Asset Link ja käynnistä Creative Cloud ‑sovellus uudelleen.

 5. Avaa sitten Adobe Asset Link uudelleen vahvistaaksesi, että käyttäjällä on odotetut käyttöoikeudet.

Kun nämä toimet on suoritettu, muut samaan ryhmään kuuluvat käyttäjät voivat muodostaa Adobe Asset Linkillä yhteyden AEM:ään ensimmäisellä yrityskerralla. Heillä on automaattisesti samat oikeudet kuin muilla ryhmän käyttäjillä.

Adobe Asset Link ‑käyttäjät voivat muodostaa yhteyden AEM:ään, kun he ovat kirjautuneita Creative Cloud ‑sovellukseen. Tässä todennuksessa käytetään Adobe IMS ‑tekniikkaa ja luodaan käyttäjätiedot AEM:ään, jos niitä ei vielä ole olemassa. AEM-yritysasiakkaat hallinnoivat asiakkaitaan usein käyttämällä AEM:ään integroitua ulkoista tunnistetietojen tarjoajaa. Tunnistetietojen tarjoajiin kuuluvat muun muassa Adobe IMS ja muut tuotteet, joissa käytetään SAML- ja LDAP-protokollia. Käyttäjiä voidaan luoda ja hallita myös paikallisesti AEM:ssä.

Seuraavissa tilanteissa käyttäjillä, jotka muodostavat yhteyden AEM:ään Adobe Asset Linkistä, ei ole ristiriitaa AEM:ään aikaisemmilla suorilla kirjautumiskerroilla tallennettujen käyttäjätietojen kanssa:

 • Kaikki AEM:ään suoraan kirjauduttaessa käytetyt käyttäjänimet poikkeavat Adobe IMS:ssä Creative Cloud ‑kirjautumiseen käytettävistä käyttäjänimistä.
 • AEM:ään suoraan kirjauduttaessa tunnistetietojen toimittajana käytetään Adobe IMS:ää.
 • Käyttäjä muodostaa yhteyden AEM:ään Adobe Asset Linkistä, ennen kuin AEM:ään kirjaudutaan suoraan samalta tililtä.

Seuraavissa tilanteissa taas AEM:ään suoraan kirjauduttaessa luodut käyttäjätiedot on päivitettävä, jotta ne toimivat Adobe Asset Linkin kanssa:

 • Samaa käyttäjänimeä, kuten käyttäjän sähköpostiosoitetta, käytetään sekä Creative Cloud ‑tilillä, joka käyttää Adobe IMS:ää, että muuta kuin Adobe IMS:ää käyttävän ulkoisen tunnistetietojen toimittajan tilillä.
 • Samaa käyttäjänimeä käytetään sekä Creative Cloud ‑tilillä että paikallisella AEM-tilillä.
 • Adobe IMS:n Creative Cloud ‑tilit ovat Federated ID:tä, joita palvelee sama ulkoinen tunnistetietojen toimittaja kuin mikä on integroitu AEM:ään suoraa kirjautumista varten.

Näissä tilanteissa luoduilla AEM-käyttäjillä ei ole ominaisuutta, jota tarvitaan Adobe IMS:n kanssa synkronoitavilla käyttäjillä. Tällaiset AEM-käyttäjät on päivitettävä toimimaan Adobe Asset Linkin kanssa seuraavasti:

 1. Etsi AEM-verkkokonsolissa Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration ‑kokoonpano ja valitse  muokataksesi sitä. Poista External Identity Protection (Ulkoinen tunnistetietojen suojaus) ‑valintaruudun valinta ja valitse Save (Tallenna).

 2. Siirry AEM:n käyttäjien hallintaliittymään valitsemalla Tools (Työkalut) > Security (Suojaus) > Users (Käyttäjät). Valitse käyttäjä, jonka haluat päivittää, ja kirjaa ylös selaimen käyttäjää koskevan URL-osoitepolun loppuosa, joka alkaa /home/users. Voit hakea käyttäjänimen myös AEM CRXDE:llä. Käyttäjäpolku voi olla esimerkiksi /home/users/x/xTac082TDh-guJzzG7WM.

 3. Siirry AEM CRXDE:llä käyttäjäpolkuun, valitse käyttäjäsolmu ja tarkista solmun ominaisuudet valitsemalla näytön keskialueella, sen alaosassa oleva Properties (Ominaisuudet) ‑välilehti. Tämän solmun jcr:primaryType-ominaisuuden arvo on rep:User.

 4. Kirjoita Properties (Ominaisuudet) ‑välilehden alueen alaosaan Name-arvoksi rep:externalId, Type-arvoksi String ja Value-arvoksi <rep:authorizableId>;ims, jossa <rep:authorizableId> on solmun rep:authorizableId-ominaisuuden arvo. (rep:authorizableId-arvon ja ims:n erottamiseen käytetään puolipistettä ilman välilyöntiä.)

 5. Napsauta uuden merkinnän oikealla puolella olevaa Add (Lisää) ‑painiketta ja valitse sitten selainikkunan vasemmasta yläkulmasta Save All (Tallenna kaikki) tai paina Komento + S / Ctrl + S ‑näppäimiä.

 6. Toista vaiheet 2–5 kaikkien muiden sellaisten käyttäjien osalta, jotka haluat päivittää toimimaan Adobe Asset Linkin kanssa.

 7. Etsi AEM-verkkokonsolissa Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration ‑kokoonpano ja valitse  muokataksesi sitä. Poista External Identity Protection (Ulkoinen tunnistetietojen suojaus) ‑valintaruudun valinta ja valitse Save (Tallenna).

  Huomautus:

  Jos palveluita ei palauteta muutamassa minuutissa, käynnistä AEM uudelleen todennusten onnistumisen varmistamiseksi.

Tämän muutoksen jälkeen päivitetty AEM-käyttäjä voi muodostaa yhteyden Adobe Asset Linkiin ja käyttää edelleen sitä AEM:n suorakirjautumismenetelmää, jota käytettiin ennen päivitystä. Kun Adobe IMS:llä on suoritettu todennus, AEM-käyttäjäprofiilin tiedot synkronoidaan Adobe IMS ‑käyttäjäprofiilin kanssa.

Käytettävissä on myös menetelmä, jolla useita AEM-käyttäjiä voidaan siirtää eränä, jotta he voivat käyttää Adobe Asset Linkiä. Ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun, jos tarvitset lisätietoja ja apua tämän toiminnon käyttöönotossa.

Joissakin tilanteissa Adobe Asset Link ‑käyttäjälle voidaan näiden toimien suorittamisen sijaan myöntää käyttöoikeudet nopeasti AEM:ään. Nämä ovat tapauksia, joissa ennestään olemassa olevat käyttäjätiedot löydetään ja poistetaan AEM User Managementilla tai AEM CRXDE:llä, ennen kuin käyttäjät ovat muodostaneet yhteyden Adobe Asset Linkiin. AEM:ssä luodaan uudet käyttäjätiedot yhteyden muodostamisen jälkeen. Käytä tätä lähestymistapaa vain silloin, jos olet varma, että mitään tärkeitä tietoja ei ole lisätty käyttäjäsolmun alle. Tällaisia ylimääräisiä tietoja ovat solmut, jotka ovat käyttäjäsolmun alisolmuja, paitsi tunnukset, oletusarvot, profiili, profiilit, profiilit/julkinen ja rep:policy/*-solmut.

Työnkulun automaattinen käynnistäminen resurssien ehdollista käsittelyä varten

Experience Manager 6.4:ssä ja Experience Manager 6.5:ssä järjestelmänvalvojat voivat määrittää työnkulut niin, että resurssit suoritetaan ja käsitellään automaattisesti ennalta määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Tästä määrityksestä on hyötyä esimerkiksi toimialan käyttäjille ja markkinoijille, jotka haluavat luoda mukautetun työnkulun erityisesti muutamaa kansiota varten. Esimerkiksi yrityksen valokuvaustilaisuuden kaikki resurssit voidaan merkitä vesileimalla tai kaikki freelancerin lähettämät resurssit voidaan käsitellä erityisesitysten luontia varten.

Lisätietoja ja Experience Managerin kokoonpanon saat perehtymällä työnkulun automaattiseen suorittamiseen resursseille.

Ainoastaan sijoittamista varten tarkoitettujen esitysten luominen Adobe InDesignissa

Kun luovien alojen ammattilainen lisää suuria resursseja AEM:stä Adobe InDesign ‑dokumentteihin, hänen on odotettava pitkään resurssin lisäämisen jälkeen. Sillä välin käyttäjää estetään käyttämästä InDesignia. Tämä keskeyttää luovan työnkulun ja vaikuttaa negatiivisesti käyttökokemukseen. Adobe mahdollistaa aluksi pienten esitysten tilapäisen lisäämisen InDesign-dokumentteihin. Esimerkiksi tulostus- ja julkaisutyönkulkujen lopputulosta tarvittaessa tilapäinen esitys korvataan taustalla alkuperäisillä täyden tarkkuuden resursseilla. Tämä taustalla suoritettava asynkroninen päivitys nopeuttaa suunnitteluprosessia, parantaa tuottavuutta eikä vaikeuta luovaa prosessia.

AEM tarjoaa ainoastaan sijoittamista varten (FPO) tarkoitettuja esityksiä. Nämä FPO-esitykset ovat kooltaan pieniä, mutta niiden kuvasuhde on sama. Jos resurssista ei ole saatavana FPO-esitystä, Adobe InDesign käyttää alkuperäistä resurssia. Tämä varamekanismi takaa, että luova työnkulku etenee ilman keskeytyksiä.

FPO-esitysten luonnin lähestymistapa

AEM tarjoaa monia menetelmiä FPO-esitysten luontiin käytettävien kuvien käsittelyä varten. Kaksi yleisintä menetelmää ovat sisäänrakennettujen AEM-työnkulkujen ja ImageMagickin käyttö. Näillä kahdella menetelmällä voit määrittää juuri lähetettyjen resurssien ja AEM:ssä jo ennestään olemassa olevien resurssien esitysten luonnin.

ImageMagickilla voit käsitellä kuvia, myös luoda FPO-esityksiä. Nämä esitykset interpoloidaan alaspäin eli esityksen pikselisuhteita vähennetään suhteellisesti, jos alkuperäisen kuvan PPI-arvo on suurempi kuin 72. Perehdy artikkeliin, jossa käsitellään ImageMagickin asentamista ja määrittämistä toimimaan AEM Assetsin kanssa.

 

AEM:n sisäänrakennetun työnkulun käyttäminen

ImageMagickin työnkulun käyttäminen

Huomautuksia

Uusille resursseille

Ota FPO-esitys käyttöön (ohje)

Lisää ImageMagick-komentorivi AEM-työnkulkuun (ohje)

AEM suorittaa DAM Update Assets ‑työnkulun jokaisella lähetyskerralla.

Olemassa oleville resursseille

Ota FPO-esitys uudessa, erityisessä AEM-työnkulussa käyttöön (ohje)

Lisää ImageMagick-komentorivi uuteen, erityiseen AEM-työnkulkuun (ohje)

Olemassa olevien resurssien FPO-esitykset voidaan luoda tarpeen mukaan tai erässä.

Varoitus:

Luo esitysten luontiin tarvittavat työnkulut muokkaamalla oletustyönkulkujen kopiota. Tämä estää muutosten korvaamisen, kun AEM päivitetään esimerkiksi uutta Service Packia asennettaessa.

Uusien resurssien esitysten luominen AEM-työnkululla

Voit määrittää DAM Update Asset ‑työnkulkumallin esitysten luonnin käyttöönottoa varten seuraavasti:

 1. Valitse Tools (Työkalut) > Workflow (Työnkulku) > Models (Mallit). Valitse DAM Update Asset ‑malli ja sitten Edit (Muokkaa).

 2. Valitse Process Thumbnails (Prosessin miniatyyrit) ‑vaihe ja sitten Configure (Määritä).

 3. Valitse FPO Rendition (FPO-esitys) ‑välilehti. Valitse Enable FPO rendition creation (Ota FPO-esityksen luonti käyttöön).

  Process Thumbnail ‑työnkulun Enable FPO rendition creation ‑toiminto.
  Process Thumbnail ‑työnkulun Enable FPO rendition creation ‑toiminto

 4. Säädä Quality (Laatu) ‑asetusta ja lisää Format List (Muotoluettelo) ‑arvot tai muuta niitä tarpeen mukaan. FPO-esitysten luontiin käytettävien MIME-tyyppien luettelo sisältää oletusarvoisesti arvot pjpeg, jpeg, jpg, gif, png, x-png ja tiff. Valitse Done (Valmis).

  Huomautus:

  Esitysten luontia tuetaan tiedostotyypeille JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD ja BMP.

 5. Valitse muutosten aktivoimiseksi Sync (Synkronoi).

Huomautus:

Kuvat, joiden yksi sivu on pidempi kuin 1 280 pikseliä, eivät säilytä pikselimittasuhteita FPO-esityksessä.

Uusien resurssien esitysten luominen ImageMagickilla

DAM Update Asset ‑työnkulku suoritetaan, kun AEM:ään lähetetään uusi resurssi. Jos haluat käyttää ImageMagickia juuri lähetettyjen resurssien esitysten käsittelyyn, lisää uusi komento työnkulkumalliin.

 1. Valitse Tools (Työkalut) > Workflow (Työnkulku) > Models (Mallit). Valitse DAM Update Asset ‑malli ja sitten Edit (Muokkaa).

 2. Valitse paneelin vasemmasta yläkulmasta Toggle Side Panel (Vaihda sivupaneelia). Hae komentorivivaihe.

 3. Vedä Command Line (Komentorivi) ‑vaihetta ja lisää se Process Thumbnails (Prosessin miniatyyrit) ‑vaiheen eteen.

 4. Valitse Command Line (Komentorivi) ‑vaihe ja sitten Configure (Määritä).

 5. Lisää haluamasi tiedot mukautetuksi otsikoksi ja kuvaukseksi. Esimerkki: FPO-esitys (ImageMagick).

 6. Lisää Arguments (Argumentit) ‑välilehteen tarvittavat Mime Types (MIME-tyypit) ‑arvot määrittääksesi komennon piiriin kuuluvien tiedostomuotojen luettelon.

  Määritä MIME-tyypit, joita ImageMagick-komento koskee.
  Määritä MIME-tyypit, joita ImageMagick-komento koskee.

 7. Lisää Arguments (Argumentit) ‑välilehden Commands (Komennot) ‑osaan asianmukainen ImageMagick-komento FPO-esitysten luontia varten.

  Alla on esimerkki komennosta, joka luo FPO-esityksiä JPEG-muodossa, interpoloituna alas 72 PPI:hin, 10 %:n laatuasetuksella, ja käsittelee monitasoiset Adobe Photoshop ‑tiedostot yhdistämällä tuotoksen:

  convert -quality 10% -units PixelsPerInch ${filename} -resample 72 -flatten cq5dam.fpo.jpeg
 8. Valitse muutosten aktivoimiseksi Sync (Synkronoi).

Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja ImageMagickin komentoriviominaisuuksista, katso https://imagemagick.org.

Olemassa olevien resurssien esitysten luominen AEM-työnkululla

Jos haluat luoda FPO-esityksen olemassa olevista resursseista AEM-työnkulun avulla, luo erityinen työnkulkumalli, jossa käytetään sisäänrakennettua FPO-esitystoimintoa.

 1. Valitse AEM:ssä Tools (Työkalut) > Workflow (Työnkulku) > Models (Mallit). Luo malli valitsemalla Create (Luo) > Create Model (Luo malli). Lisää merkityksellinen otsikko ja nimi.

 2. Valitse malli ja sitten Edit (Muokkaa). Valitse Page Information (Sivun tiedot) > Open Properties (Avaa ominaisuudet). Valitse Transient Workflow (Tilapäinen työnkulku). Tämä parantaa skaalautuvuutta ja suorituskykyä. Valitse Save and Close (Tallenna ja sulje).

 3. Valitse paneelin vasemmasta yläkulmasta Toggle Side Panel (Vaihda sivupaneelia). Etsi prosessin miniatyyrivaihe. Vedä Process Thumbnails (Prosessin miniatyyrit) ‑vaihetta.

 4. Valitse Process Thumbnails (Prosessin miniatyyrit) ja sitten Configure (Määritä). Luo uusien resurssien esitys AEM-työnkululla toimimalla ohjeiden mukaan. Valitse muutosten aktivoimiseksi Sync (Synkronoi).

Olemassa olevien resurssien esitysten luominen ImageMagickilla

Jos haluat luoda FPO-esityksen olemassa olevista resursseista hyödyntämällä ImageMagickin käsittelyominaisuuksia, luo tätä varten erityinen työnkulkumalli, jossa käytetään ImageMagick-komentoriviä.

FPO-esitysten tarkasteleminen

Voit tarkistaa luodut FPO-esitykset työnkulun suorittamisen jälkeen. Avaa AEM Assets ‑käyttöliittymässä suuri esikatselukuva napsauttamalla resurssia. Avaa vasen sivuvalikko ja valitse Renditions (Esitykset). Voit käyttää myös pikanäppäintä Alt + 3, kun esikatselu on auki.

Lataa FPO-esityksen esikatselukuva napsauttamalla esitystä. Voit myös napsauttaa esitystä hiiren kakkospainikkeella ja tallentaa sen tiedostojärjestelmään.

Tarkista käytettävissä olevat esitykset vasemmasta sivuvalikosta.
Tarkista käytettävissä olevat esitykset vasemmasta sivuvalikosta.

Vihjeitä ja rajoituksia

 • Jos haluat käyttää ImageMagick-pohjaista kokoonpanoa, asenna ImageMagick AEM:n kanssa samaan laitteeseen.
 • Jos haluat luoda FPO-esityksiä monista resursseista tai koko säilöstä, suunnittele ja suorita työnkulut muuhun kuin ruuhka-aikaan. FPO-esitysten luominen suuresta määrästä resursseja vaatii runsaasti resursseja, ja AEM-palvelimien käytettävissä on oltava riittävästi tehoa ja muistia.
 • Lisätietoja suorituskyvystä ja skaalautuvuudesta saat ImageMagickin hienosäätöä käsittelevästä artikkelista.
 • Lisätietoja resurssien käsittelystä yleisten komentorivikomentojen avulla saat artikkelista, jossa käsitellään komentorivikäsittelijän käyttöä resurssien käsittelyyn.

Mukautetun indeksin luominen AEM 6.4.x ‑versioissa

AEM:ssä on indeksejä, joita käytetään kyselyihin. Luo seuraava mukautettu indeksi määritettyä versiota varten. AEM 6.5.0 sisältää tämän indeksin oletuksena. Adobe Asset Link vaatii tämän määrittääkseen, mitkä resurssit käyttäjä on kuitannut ulos.

 1. Etsi CRXDE:ssä /oak:index-solmu. Luo uusi solmu nimellä cqDrivelockAseta sen Type (Tyyppi) ‑arvoksi oak:QueryIndexDefinition.

 2. Lisää uuteen solmuun seuraavat ominaisuudet ja tallenna muutokset:

  • Name: type; Type: string; Value: property
  • Name: propertyNames; Type: Name[] (napsauta Multi-painiketta); Value: cq:drivelock

Integroi Adobe Stockiin

Organisaatiot integroivat Adobe Stock ‑tilinsä AEM Assetsiin. Näin markkinoijat voivat tuoda lisensoituja, laadukkaita ja rojaltimaksuttomia valokuvia, vektoreita, kuvituskuvia, videoita, malleja ja 3D-resursseja entistä helpommin luovien ja markkinointiin liittyvien projektiensa käyttöön. Luovien alojen ammattilaiset voivat käyttää näitä resursseja Asset Link ‑paneelista.

Lisätietoja integroinnista Adobe Stockiin on artikkelissa Adobe Stock ‑resurssit AEM Assetsissa. Adobe Stock ‑integrointi edellyttää AEM 6.4.2:ta tai sitä uudempaa versiota.

Visuaalisen haun tai vastaavuushaun määrittäminen

Visuaalisen haun avulla voit hakea visuaalisesti samanlaisia resursseja AEM Assets ‑säilöstä käyttämällä Adobe Asset Link ‑paneelia. Toiminto on käytettävissä 6.5.0:ssa tai sitä uudemmissa versioissa, ja haku suoritetaan vain indeksoiduista resursseista. Lisätietoja on visuaalisen haun määrittämistä käsittelevässä artikkelissa.

AEM:ään liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos kohtaat Asset Linkin määrityksen tai käytön aikana ongelmia, kokeile seuraavaa:

 • Varmista, että käyttöönotto vastaa edellytyksiä. Varmista erityisesti, että asianmukaiset Feature Pack ‑paketit tai paketit on asennettu.
 • Ota yhteyttä organisaatiosi kumppaniin tai järjestelmäintegraattoriin.
 • Jos Creative Cloud ‑käyttäjät eivät pysty kuittaamaan uloskuitattuja resursseja sisään, tarkista, johtuuko ongelma mahdollisesti sähköpostitunnusten toimialuenimien väärästä kirjainkoosta. Katso korjausohjeet AEM:n manuaalista määritystä käsittelevästä artikkelista.
 • Lisätietoja on Asset Linkin vianmääritystä käsittelevässä artikkelissa.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi