(Tuodun) grafiikan sijoittaminen

Grafiikan lisääminen InDesigniin tapahtuu yleensä Sijoita-komennolla, sillä se tukee parhaiten eri resoluutio-, tiedostomuoto- ja väriasetuksia sekä monisivuisia PDF- ja INDD-tiedostoja. Grafiikan sijoittamista kutsutaan myös kuvien tuonniksi ja kuvien lisäämiseksi.

Jos olet luomassa julkaisua, jossa nämä ominaisuudet eivät ole ratkaisevia, voit kopioida ja liittää tuotavaa grafiikkaa InDesigniin. Huomaa kuitenkin, että liittäminen upottaa grafiikan julkaisuun. Linkki alkuperäiseen grafiikkatiedostoon katkeaa eikä sitä näy Linkit-paneelissa. Tällöin et voi päivittää grafiikkaa alkuperäisestä tiedostosta. Voit kuitenkin muokata reittejä InDesigniin liitetyssä Illustrator-grafiikassa. Katso Adobe Illustrator -kuvien tuominen.

Grafiikkatiedoston tuontiasetukset vaihtelevat grafiikan tyypin mukaan. Nämä asetukset tulevat näkyviin, kun valitset Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset. Jos et valitse Näytä tuontiasetukset -asetusta, InDesign käyttää oletusasetuksia tai asetuksia, joita käytettiin viimeksi sijoitettaessa kyseisen tyyppistä grafiikkatiedostoa.

Sijoitettujen (tuotujen) kuvien nimet näkyvät Linkit-paneelissa.

Huomautus:

Jos sijoitat tai vedät kuvan siirrettävältä tallennusvälineeltä, kuten CD-levyltä, linkki katkeaa, kun poistat levyn järjestelmästä.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tuoda kuvan luomatta ensin kehystä, varmista, ettei mikään julkaisun osa ole valittuna.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan kehykseen, valitse kehys. Jos uusi kuva on suurempi kuin kehys, voit myöhemmin muokata kehyksen koon sopivaksi valitsemalla Objekti >Sovitus > [sovituskomento].

  • Jos haluat korvata olemassa olevan kuvan, valitse grafiikkakehys.

 2. Valitse Tiedosto > Sijoita ja vähintään yksi grafiikkatiedosto. Tiedostomuoto voi olla mikä tahansa käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

  Jos valitset useita tiedostoja, voit sijoittaa valitut tiedostot yksi kerrallaan napsauttamalla tai vetämällä niitä julkaisussa. (Lisätietoja: Useiden kuvien sijoittaminen.)

 3. Jos haluat korvata valitsemasi objektin, valitse Korvaa valittu kohde.
 4. Jos haluat lisätä kuvatekstin, joka perustuu kuvan metatietoihin, valitse Luo pysyvät kuvatekstit. Katso Kuvatekstin luominen kuvasta.
 5. Jos haluat määrittää muotokohtaiset tuontiasetukset, tee jokin seuraavista:
  • Valitse ensin Näytä tuontiasetukset ja sitten Avaa.

  • Valitse Avaa vaihtonäppäin alhaalla tai kaksoisnapsauta tiedostonimeä.

  Huomautus:

  Kun sijoitat Illustrator 9.0:ssa tai uudemmassa versiossa luodun kuvan käyttämällä Näytä tuontiasetukset -valintaikkunaa, asetukset ovat samat kuin PDF-tiedostoilla. Kun sijoitat Illustrator 5.5–8.x-kuvan, asetukset ovat samat kuin EPS-tiedostoilla.

 6. Jos Kuvan tuontiasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin (koska päätit määrittää muotokohtaiset tuontiasetukset), valitse tuontiasetukset ja sitten OK. (Lisätietoja: Grafiikan tuontiasetukset.)
 7. Tee jokin seuraavista:
  • Voit tuoda sisällön uuteen kehykseen, kun luot kehyksen vetämällä. Voit myös napsauttaa ladatun grafiikan kuvaketta  kohdassa, johon haluat kuvan vasemman yläkulman.

  Huomautus:

  kun luot kehyksen vetämällä, kehyksen mittasuhteet ovat samat kuin kuvalla, jos et paina vaihtonäppäintä samalla, kun vedät.

  • Jos haluat tuoda kuvan vanhaan kehykseen, joka ei ole valittuna, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä.
  • Jos haluat tuoda aiemmin luotuun valittuun kehykseen, sinun ei tarvitse tehdä mitään, jos Korvaa valittu kohde -asetus on valittu. Kuva ilmestyy kehykseen automaattisesti.
  • Jos haluat korvata olemassa olevan kuvan, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta vaihdettavassa grafiikassa olevaa ladatun grafiikan kuvaketta.
  • Jos haluat sijoittaa kaikki määritetyt monisivuisen tiedoston (kuten PDF- tai INDD-tiedoston) sivut samanaikaisesti limittäin, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kohdassa, jossa haluat sivujen näkyvän.

  Huomautus:

  Jos vahingossa korvaat vanhan kuvan sijoitettavalla kuvalla, voit kumota toimen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac OS), jolloin alkuperäinen kuva palautuu kehykseen ja ladatun grafiikan kuvake tulee näkyviin.

 8. Jos haluat sijoittaa monisivuisen PDF-tiedoston seuraavan kuvan tai sivun, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta haluamassasi sivun kohdassa. Voit tarvittaessa siirtyä eri kohtaan tai vaihtaa sivua ilman, että ladatun grafiikan kuvake häviää.

Huomautus:

Sijoittamasi kuva saattaa asetusten mukaan näyttää matalaresoluutioiselta. Kuvan näyttöasetukset eivät vaikuta siihen, miten se tulostuu. Lisätietoja näyttöasetusten muuttamisesta: Grafiikan näyttösuorituskyvyn hallinta.

Grafiikan tuontiasetukset

Grafiikan tuontiasetukset vaihtelevat tuotavan kuvatyypin mukaan. Jos haluat tarkastella tuontiasetuksia, varmista, että Sijoita-valintaikkunan Näytä tuontiasetukset -asetus on valittuna.

Encapsulated PostScript (.eps) -tuontiasetukset

Kun sijoitat EPS-kuvan (tai Illustrator 8.0- tai aikaisemmalla versiolla tallennetun tiedoston) ja valitset Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee seuraavat asetukset sisältävä valintaikkuna:

Lue upotetut OPI-kuvalinkit

Kun tämä asetus on valittuna, InDesign lukee grafiikkaan sisältyvien (tai sisäkkäisten) kuvien linkit OPI-kommenteista.

Poista tämä valinta, jos käytät sijaiskuvia ja aiot antaa tulostuspalvelun korvata kuvat OPI-ohjelmistolla. Kun tämä asetus ei ole valittuna, InDesign säilyttää OPI-linkit mutta ei lue niitä. Kun tulostat tai viet julkaisun, sijaiskuva ja linkit välitetään tulostustiedostoon.

Valitse tämä asetus, jos käytät sijaiskuvia ja haluat InDesignin (tulostuspalvelun sijaan) korvaavan kuvat lopullista tiedostoa tulostettaessa. Kun valitset tämän asetuksen, OPI-linkit näkyvät Linkit-paneelissa.

Valitse tämä asetus myös, kun tuot OPI-kommentteja sisältäviä EPS-tiedostoja, joissa ei käytetä sijaiskuvia. Jos esimerkiksi tuot EPS-tiedoston, joka sisältää ohitettua TIFF- tai bittikarttakuvaa koskevia OPI-kommentteja, valitse tämä asetus, jotta InDesign voisi käyttää TIFF-tietoja tiedostoa tulostaessasi.

Käytä Photoshopin rajaavaa reittiä

Huolimatta siitä, onko tämä asetus valittuna, sijoitettu EPS-tiedosto sisältää rajaavan reitin InDesignissa. Tämän valinnan poistaminen voi kuitenkin aiheuttaa sen, että muokkausalueen koko muuttuu.

Valitsimen luonti

Tämä asetus luo näyttöön sijaiskuvan eli matalan resoluution bittikarttaversion. Seuraavat asetukset ohjaavat sijaiskuvan luontia:

Käytä TIFF- tai PICT-esikatselua

Jotkin EPS-kuvat sisältävät upotetun esikatselukuvan. Valitse tämä asetus, jos haluat luoda sijaiskuvan olemassa olevasta esikatselukuvasta. Jos esikatselukuvaa ei ole, sijaiskuva luodaan rasteroimalla EPS näytön ulkopuoliseksi bittikartaksi.

Rasteroi PostScript

Valitse tämä asetus, jos haluat ohittaa upotetun esikatselukuvan. Tämä on yleensä hitaampi mutta laadultaan paras asetus.

Huomautus:

kun tuot samaan julkaisuun useamman kuin yhden yksittäisen tiedoston, kaikki esiintymät jakavat tuodun tiedoston ensimmäisen esiintymän sijaiskuva-asetuksen.

Bittikarttakuvien tuontiasetukset

Voit liittää värienhallinta-asetukset yksittäisiin tuotuihin kuviin, kun käytät julkaisussa värienhallintatyökaluja. Voit myös tuoda Photoshopissa luodun kuvan kanssa tallennetun rajaavan reitin tai alfakanavan, Tällöin voit valita kuvan suoraan ja muokata sen reittiä grafiikkakehystä muuttamatta.

Kun sijoitat PSD-, TIFF-, GIF-, JPEG- tai BMP-tiedoston ja valitset Sijoita-valintaikkunassa Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee seuraavat asetukset sisältävä valintaikkuna:

Käytä Photoshopin rajaavaa reittiä

Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, rajaavaa reittiä ei ole tallennettu kuvan kanssa tai tiedostomuoto ei tue rajaavia reittejä. Jos bittikarttakuvassa ei ole rajaavaa reittiä, voit luoda sellaisen InDesignissa.

Alfakanava

Voit tuoda Photoshopissa alfakanavaksi tallennetun kuva-alueen valitsemalla alfakanavan. InDesign käyttää alfakanavaa luodessaan kuvaan läpinäkyvän peitteen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kuville, joissa on vähintään yksi alfakanava.

Valitsemalla Väri-välilehden saat näkyviin seuraavat asetukset:

Ilman rajaavaa reittiä (vasen) ja rajaavan reitin kanssa tuotu kuva (oikea)
Ilman rajaavaa reittiä (vasen) ja rajaavan reitin kanssa tuotu kuva (oikea)

Profiili

Jos valittuna on Käytä julkaisuoletusta, jätä tämä asetus ennalleen. Valitse muussa tapauksessa kuvan luontilaitteen tai ohjelmiston väritoistoalaa vastaava värilähdeprofiili. Kun tämä profiili on valittuna, InDesign kääntää värit virheettömästi tulostuslaitteen väritoistoalaa vastaaviksi.

Värinmuunnosmenetelmä

Valitse menetelmä, jolla kuvan värialue skaalataan tulostuslaitteen värialuetta vastaavaksi. Tyypillinen asetus on Havaittava (kuvat), sillä se edustaa tarkasti valokuvien värejä. Kylläisyys (grafiikka), Suhteellinen värijärjestelmä ja Absoluuttinen värijärjestelmä sopivat paremmin tasaiselle värille eivätkä toista valokuvia moitteettomasti. Värinmuunnosmenetelmä-asetukset eivät ole käytettävissä bittikartta-, harmaasävy- ja indeksiväritilan kuville.

Portable Network Graphics (.png) -tiedostojen tuontiasetukset

Kun sijoitat PNG-kuvan ja valitset Sijoita-valintaikkunassa Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee valintaikkuna, joka sisältää kolme tuontiasetusosiota. Kahdessa osiossa on asetuksia muita bittikarttakuvamuotoja varten. PNG-asetukset-osio sisältää seuraavat asetukset:

Käytä läpinäkyvyystietoja

Tämä asetus on käytössä oletusarvon mukaan, kun PNG-kuva sisältää läpinäkyvyyden. Jos tuotu PNG-tiedosto sisältää läpinäkyvyyden, kuva on aktiivinen vain, kun tausta on läpinäkyvä.

Valkoinen tausta

Jos PNG-kuva ei sisällä tiedostossa määritettyä taustaväriä, tämä asetus on oletusarvoisesti valittu. Sitä käytetään kuitenkin vain, jos myös Käytä läpinäkyvyystietoja on käytössä. Jos tämä asetus on valittuna, taustaväri on valkoinen läpinäkyvyystietoja käytettäessä.

Tiedostomääritetty taustaväri

Jos PNG-kuvaan on tallennettu muu kuin valkoinen taustaväri ja valittuna on Käytä läpinäkyvyystietoja, tämä asetus on oletusarvoisesti valittu. Jos et halua käyttää oletustaustaväriä, tuo kuva valkoisen taustavärin kanssa valitsemalla Valkoinen tausta tai tuo kuva ilman läpinäkyvyyttä poistamalla Käytä läpinäkyvyystietoja -vaihtoehdon valinta. (Tällöin kuvan läpinäkyvät alueet ovat näkyvissä.) Joissakin kuvankäsittelyohjelmissa PNG-kuville ei voi määrittää ei-valkoista taustaa.

Käytä gammakorjausta

Valitse tämä asetus, jos haluat säätää PNG-kuvan gamma-arvoja (keskisävyjä) kuvaa sijoittaessasi. Näin voit sovittaa kuvan gamma-arvot sen laitteen gamma-arvoihin, jolla kuva tulostetaan tai näytetään (kuten matalaresoluutio- tai ei-PostScript-tulostin tai tietokoneen näyttö). Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat sijoittaa kuvan ilman gammakorjausta. Oletusarvoisesti tämä asetus on valittu, jos PNG-kuvaan on tallennettu gamma-arvo.

Gamma-arvo

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittuna on Käytä gammakorjausta. Se näyttää kuvaan tallennetun gamma-arvon. Jos haluat muuttaa arvoa, kirjoita positiivinen luku 0,01 - 3,0.

PNG-tiedostoja tuotaessa Kuvan tuontiasetukset -valintaikkunan asetukset määräytyvät aina valitun tiedoston, eivätkä oletusasetusten tai viimeksi käytettyjen asetusten mukaan.

Acrobat (.pdf)- ja Illustrator (.ai)-tuontiasetukset

Sijoitettavan PDF:n sivuasettelu, grafiikka ja typografia säilytetään. Muiden sijoitettujen kuvien tavoin InDesign-julkaisuun sijoitettua PDF-sivua ei voi muokata. Voit hallita tasot säilyttävän PDF:n tasojen näkyvyyttä. Voit myös sijoittaa useita sivuja monisivuisesta PDF-tiedostosta.

Kun sijoitat PDF-tiedoston, jonka mukana on tallennettu salasanoja, sinua pyydetään antamaan tarvittavat salasanat. Jos PDF-tiedostoon on tallennettu käyttörajoituksia (kuten muokkaus- tai tulostuskielto), mutta ei salasanoja, voit sijoittaa tiedoston.

Kun sijoitat PDF:n (tai Illustrator 9.0- tai uudemmalla versiolla tallennetun tiedoston) ja valitset Sijoita-valintaikkunassa Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on seuraavat asetukset:

Näytä esikatselu

Esikatsele PDF-sivua, ennen kuin sijoitat sen. Jos olet sijoittamassa yhtä sivua monisivuisesta PDF-tiedostosta, valitse esikatseltava sivu napsauttamalla nuolia tai kirjoittamalla sivunumero esikatselukuvan alle.

Sivut

Määritä sivut, jotka haluat sijoittaa: esikatselussa näkyvä sivu, kaikki sivut tai sivualue. Voit määrittää Illustrator-tiedostoille sijoitettavan arkin.

Huomautus:

Jos määrität useita sivuja, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla tiedoston sijoituksen aikana, niin kaikki tiedostot sijoitetaan samalla kertaa limittäin toistensa kanssa.

Rajaus

Määritä, kuinka suuren osan PDF-sivusta haluat sijoittaa:

Muokkausalue

Sijoittaa PDF-sivun muokkausalueen tai pienimmän mahdollisen alueen, joka sisältää sivun objektit, myös sivumerkit. Muokkausalue (Vain näkyvät tasot) -asetus käyttää muokkausaluetta vain PDF-tiedoston näkyvillä tasoilla. Muokkausalue (Kaikki tasot) -asetus sijoittaa muokkausalueen koko PDF-tiedoston tasoalueelle, vaikka tasot olisivat kätketyt.

Kuvat

Sijoittaa PDF-sivusta vain suorakulmion rajaaman alueen, jonka tekijä on luonut sijoitettavia kuvia (kuten leikekuvia) varten.

Rajaus

Sijoittaa PDF-sivusta vain Adobe Acrobatin näyttämän tai tulostaman osan.

Viimeistelty

Määrittää paikan, johon sivun lopullinen versio sijoittuu tuotannossa fyysisesti, jos viimeistelymerkit on määritetty.

Leikkausvara

Sijoittaa vain sen alueen, jolle sivun sisällön on rajoituttava, jos leikkausvara on määritetty. Tämä on hyödyllinen tieto, jos sivu tulostetaan tuotantoympäristössä. Tulostetulla sivulla voi olla leikkausvaran ulkopuolelle jääviä sivumerkkejä.

Väline

Sijoittaa alueen, joka edustaa alkuperäisen PDF-tiedoston fyysistä paperikokoa (kuten A4-arkin mittoja) sivumerkit mukaan luettuina.

Sijoitettujen PDF-tiedostojen rajausasetukset
Sijoitettujen PDF-tiedostojen rajausasetukset

A. Väline B. Viimeistelty C. Leikkausvara D. Sisältö E. Rajaus F. Kuvat 

Läpinäkyvä tausta

Valitse tämä asetus, jos haluat tuoda InDesign-asettelussa näkyviin PDF-sivun alle jäävät tekstit ja grafiikan. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat sijoittaa PDF-sivun, jonka tausta on valkoinen ja läpinäkymätön.

Huomautus:

Jos teet PDF-kuvan sisältävän kehyksen taustasta läpinäkyvän, voit tehdä siitä myöhemmin läpinäkymättömän lisäämällä kehykseen täytön.

InDesignin (.indd) tuontiasetukset

InDesign säilyttää sijoitetun INDD-tiedoston sivuasettelun, grafiikan ja typografian. Tiedostoa käsitellään objektina, etkä voi muokata sitä. Voit kuitenkin hallita tasojen näkyvyyttä ja valita, mitkä sivut monisivuisesta INDD-tiedostosta tuodaan.

Kun sijoitat InDesign-tiedoston ja valitset Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on seuraavat asetukset:

Näytä esikatselu

Esikatsele sivu ennen sen sijoittamista. Voit esikatsella yhtä sivua monisivuisesta julkaisusta kirjoittamalla sivunumeron tai napsauttamalla nuolia.

Sivut

Määritä sivut, jotka haluat sijoittaa: esikatselussa näkyvä sivu, kaikki sivut tai sivualue.

Rajaus

Määritä, kuinka paljon sivusta tai sivuista (itse sivu, leikkausvara tai informaatioalueet) haluat sijoittaa taittopöydälle.

Useiden kuvien sijoittaminen

Voit Sijoita-komentoa käyttämällä tuoda useampia kohteita yhtä aikaa.

 1. Luo kuville kehykset, jos haluat sijoittaa osan kuvista tai kaikki kuvat kehyksiin.
 2. Valitse Tiedosto > Sijoita ja valitse tiedostot.

  Voit valita grafiikka-, teksti-, InDesign- ja muita tiedostoja, joita haluat lisätä InDesign-julkaisuihin.

 3. Vaihtoehtoisesti voit valita Näytä tuontiasetukset, napsauttaa Avaa-painiketta ja määrittää kunkin tiedoston tuontiasetukset. (Lisätietoja: Grafiikan tuontiasetukset.)

  Ensimmäisen valitsemasi kuvan miniatyyrikuva tulee näkyviin ladatun grafiikan kuvakkeen viereen. Ladatun grafiikan kuvakkeen vieressä oleva numero kertoo, kuinka monta kuvaa on valmiina tuontiin. Kuvien nimet näkyvät Linkit-paneelissa. Ensimmäisen kuvan vieressä on kirjaimet LP (ladattu sijoituskohdistimeen).

  Neljän tiedoston sijoittaminen paikkamerkkikehyksiin
  Neljän tiedoston sijoittaminen paikkamerkkikehyksiin

  Huomautus:

  Selaa kuvia nuolinäppäimillä. Paina Esc-näppäintä, jos haluat poistaa ensimmäisen kuvan ladatun grafiikan kuvakkeesta sijoittamatta sitä InDesignissa.

  Huomautus:

  Voit estää miniatyyrikuvia näkymästä ladatun grafiikan kuvakkeessa, jos niiden näyttäminen hidastaa tietokonettasi. Poista Asetukset-valintaikkunan Liittymä-kohdassa Näytä miniatyyrikuvat sijoitettuina -asetuksen valinta.

 4. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tuoda kuvan uuteen kehykseen, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kohdassa, johon haluat kuvan vasemman yläkulman.

  • Jos haluat luoda tietynkokoisen kehyksen ja tuoda siihen kuvan, määritä kehys vetämällä. Kehyksen mittasuhteen määräytyvät tuotavan kuvan mukaan.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan kehykseen, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä. Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) napsautuksen aikana painettuna, jos haluat korvata nykyisen kehyksen sisällön.

  • Jos haluat tuoda kaikki ladatut kuvat ruudukkoon, aloita vetäminen ja määritä rivien ja sarakkeiden määrä nuolinäppäimillä. Muuta rivien määrää ylä- ja alanuolinäppäimillä ja sarakkeiden määrää vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Jos haluat sijoittaa ruudukollisen kuvia, vapauta hiiren painike.

   Voit muuttaa kehysten välistystä Page Up- tai Page Down -näppäimillä tai pitämällä Ctrl-painiketta (Windows) tai Komentopainiketta (Mac OS) painettuna samalla, kun painat nuolinäppäimiä.

   Voit muuttaa kehysten välistystä pitämällä Ctrl-painiketta (Windows) tai Komentopainiketta (Mac OS) painettuna samalla, kun painat nuolinäppäimiä.

  Huomautus:

  voit ladata lisää kuvia valitsemalla Tiedosto > Sijoita, kun grafiikan kuvake on näkyvissä.

Tuotujen kuvien tasojen näkyvyyden hallinta

Kun tuot Photoshop PSD -tiedostoja, INDD-tiedostoja tai tasot säilyttäviä PDF-tiedostoja, voit hallita ylimpien tasojen näkyvyyttä. Voit muuttaa kuvitusta asiayhteyden mukaan säätämällä tasojen näkyvyyttä InDesignissa. Voit esimerkiksi luoda monikieliseen julkaisuun yhden kuvituksen, joka sisältää oman tekstitason kullekin kielelle.

Voit säätää tasojen näkyvyyttä joko sijoittaessasi tiedoston tai Objektin tason asetukset -valintaikkunasta. Jos Photoshop-tiedostossa on tasovedoksia, voit näyttää myös haluamasi tasovedoksen.

Tasojen näkyvyyden määrittäminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tuoda kuvan luomatta ensin kehystä, varmista, ettei mikään julkaisun osa ole valittuna.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan kehykseen, valitse kehys.

  • Jos haluat korvata olemassa olevan kuvan, valitse grafiikkakehys.

 2. Valitse ensin Tiedosto > Sijoita, ja valitse sitten grafiikkatiedosto.
 3. Jos haluat korvata valitun objektin, valitse Korvaa valittu kohde.
 4. Valitse ensin Näytä tuontiasetukset ja sitten Avaa.
 5. Valitse Kuvan tuontiasetukset- tai Sijoita-valintaikkunassa Tasot-välilehti.
 6. Avaa kuvan esikatselu valitsemalla Näytä esikatselu.
 7. (Vain PDF) Jos olet sijoittamassa yhtä sivua monisivuisesta PDF-tiedostosta, valitse esikatseltava sivu napsauttamalla nuolia tai kirjoittamalla sivunumero esikatselukuvan alle.
 8. (Vain Photoshop PSD -tiedostot) Jos kuvassa on tasovedoksia, valitse Tasovedos-valikosta vedos, jonka haluat näyttää.
 9. Tee jokin seuraavista:
  • Avaa tai sulje tasoryhmä napsauttamalla kansiokuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota.

  • Kätke taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa silmäkuvaketta.

  • Näytä taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa tyhjää silmäsaraketta.

  • Jos haluat näyttää tason tai tasoryhmän pelkän sisällön, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla silmäkuvaketta napsautettaessa. Jos haluat palauttaa muiden tasojen alkuperäiset näkyvyysasetukset, pidä Alt- tai optionäppäintä alhaalla ja napsauta silmäkuvaketta uudelleen.

  • Muuta useiden kohteiden näkyvyyttä vetämällä osoitinta silmäsarakkeessa.

 10. Määritä haluamasi Linkkiä päivitettäessä -asetus:

  Käytä Photoshopin tai PDF:n tasojen näkyvyyttä

  Määrittää tason näkyvyyden asetukset linkitetyn tiedoston asetusten mukaan, kun päivität linkin.

  Pidä tasojen näkyvyyden ohitukset

  Säilyttää näkyvyyden asetukset samanlaisina kuin ne olivat sijoitettaessa tiedostoa.

 11. Valitse OK.
 12. Valitse OK ja tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tuoda kuvan uuteen kehykseen, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta  kohdassa, johon haluat kuvan vasemman yläkulman.

  • Jos haluat tuoda kuvan vanhaan kehykseen, joka ei ole valittuna, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan valittuun kehykseen, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kuva ilmestyy kehykseen automaattisesti.

  Huomautus:

  Jos vahingossa korvaat vanhan kuvan sijoitettavalla kuvalla, voit kumota toimen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac OS), jolloin alkuperäinen kuva palautuu kehykseen ja ladatun grafiikan kuvake tulee näkyviin.

Sijoitettujen AI-, PSD-, PDF- ja INDD-tiedostojen tasojen näkyvyyden määrittäminen

Kun olet sijoittanut Photoshop PSD-, Illustrator AI-, InDesign INDD- tai tasot säilyttävän PDF-tiedoston, voit hallita sen tasojen näkyvyyttä Objektin tason asetukset -valintaikkunassa. Jos Photoshop PSD -tiedostossa on tasovedoksia, voit valita tason, jonka haluat näyttää. Voit myös valita, haluatko säilyttää omat näkyvyysasetuksesi vai määrittää asetukset alkuperäisen tiedoston mukaan päivittäessäsi linkin.

 1. Valitse tiedosto InDesign-julkaisusta.
 2. Valitse Objekti > Objektin tason asetukset.
 3. Avaa kuvan esikatselu valitsemalla Esikatselu.
 4. (Vain Photoshop PSD -tiedostot) Jos kuvassa on tasovedoksia, valitse Tasovedos-valikosta vedos, jonka haluat näyttää.
 5. Tee jokin seuraavista:
  • Avaa tai sulje tasoryhmä napsauttamalla kansiokuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota.

  • Kätke taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa silmäkuvaketta.

  • Näytä taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa tyhjää silmäsaraketta.

  • Jos haluat näyttää tason tai tasoryhmän pelkän sisällön, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla silmäkuvaketta napsautettaessa. Jos haluat palauttaa muiden tasojen alkuperäiset näkyvyysasetukset, pidä Alt- tai optionäppäintä alhaalla ja napsauta silmäkuvaketta uudelleen.

  • Muuta useiden kohteiden näkyvyyttä vetämällä osoitinta silmäsarakkeessa.

 6. Määritä haluamasi Linkin päivitysasetukset:

  Tasojen näkyvyyden käyttäminen

  Määrittää tason näkyvyyden asetukset linkitetyn tiedoston asetusten mukaan, kun päivität linkin.

  Pidä tasojen näkyvyyden ohitukset

  Säilyttää näkyvyyden asetukset samanlaisina kuin ne olivat sijoitettaessa tiedostoa.

 7. Valitse OK.

Grafiikan liittäminen ja vetäminen

Kun kopioit ja liität tai vedät grafiikkaa InDesign-julkaisuun, jotkin alkuperäisen objektin määritteet voivat hävitä. Tämä määräytyy käyttöjärjestelmän rajoitusten, toisen sovelluksen siirtoon tarjoamien tietotyyppien ja InDesignin leikepöytäasetusten mukaan. Liittämällä ja vetämällä Illustrator-grafiikkaa voit valita ja muokata grafiikan reittejä.

Kun kopioit ja liität tai vedät kuvia InDesign-julkaisusta toiseen tai yhden julkaisun sisällä, kaikki tuodut ja liitetyt grafiikkamääritteet säilyvät. Jos esimerkiksi kopioit kuvan InDesign-julkaisusta toiseen, uusi kopio on alkuperäisen täsmällinen vastine ja sisältää jopa alkuperäisen linkkitiedot, joten voit päivittää kuvan tiedoston tai levyn vaihtuessa.

Kuvien kopioiminen ja liittäminen

Kun kopioit ja liität kuvan jostakin toisesta julkaisusta InDesign-julkaisuun, InDesign ei luo kuvalle linkkiä Linkit-paneeliin. Järjestelmän leikepöytä voi muuntaa kuvan siirrettäessä, joten sekä kuva- että tulostuslaatu voivat olla heikommat InDesignissa kuin alkuperäisessä sovelluksessa.

 1. Valitse alkuperäinen kuva InDesignissa tai muussa sovelluksessa ja valitse Muokkaa > Kopioi.
 2. Siirry InDesign-julkaisuikkunaan ja valitse Muokkaa > Liitä.

Kuvien vetäminen ja pudottaminen

Vetäminen ja pudottaminen toimii kuten Sijoita-komento. Kuvat näkyvät tuonnin jälkeen Linkit-paneelissa. Et voi määrittää vedettävien ja pudotettavien tiedostojen tuontiasetuksia. Voit kuitenkin vetää ja pudottaa useita tiedostoja samanaikaisesti (tiedostot ladataan grafiikkakuvakkeeseen, kun vedät ja pudotat useamman kuin yhden tiedoston).

Valitse kuva Adobe Illustratorista, Adobe Bridgesta, Resurssienhallinnasta (Windows), Finderista (Mac OS) tai tietokoneelta ja vedä se InDesigniin. Kuvan on oltava InDesignin tukemassa tuontimuodossa.

Jos kuva on vedetty jostakin muusta sovelluksesta kuin Illustratorista, se näkyy InDesignin Linkit-paneelissa. Linkit-paneelissa voit hallita versioita ja päivittää ne tarvittaessa.

 1. Valitse alkuperäinen kuva.
 2. Vedä kuva avoimeen InDesign-julkaisuikkunaan.

Huomautus:

Jos yrität vetää kohteen Windowsissa sovelluksesta, joka ei tue vetoa ja pudotusta, osoitin muuttuu kieltokuvakkeeksi.

Huomautus:

Voit peruuttaa kuvan vetämisen pudottamalla kuvan jonkin paneelin tai tiedostoikkunan otsikkoriville.

Matalan resoluution kuvien korjaaminen

Julkaisuun sijoittamasi kuvat saattavat näyttää pikselöityneiltä, epätarkoilta tai rakeisilta. Useimmissa tapauksissa tämä johtuu siitä, että InDesign näyttää oletusarvoisesti matalan resoluution kuvia suorituskyvyn parantamiseksi.

Tarkista näyttöasetukset

Jos haluat näyttää korkean resoluution kuvat, valitse Näkymä > Näytön suorituskyky > Laadukas näyttö. Lisätietoja näyttöasetusten muuttamisesta on osoitteessa Hallitse kuvien näyttämisen suorituskykyä.

Sijoita, älä Liitä.

Kuva saattaa silti olla matalan resoluution kuva, vaikka oletkin vaihtanut näytön suorituskykyasetuksia. Varmista tällaisissa tapauksissa, että käytit Sijoita-komentoa lisätessäsi kuvan InDesigniin. Joissakin tapauksissa kuvan liittäminen toisesta sovelluksesta saattaa aiheuttaa sen, että kuvan esikatselukuva liitetään alkuperäisen tiedoston sijasta.

Tarkista tulostusasetukset

Jos kuva näkyy tulosteessa matalan resoluution kuvana, tarkasta tulostusasetukset ja varmista, että kuvat tulostuvat oikein. Valitse Tulosta-valintaikkunan Grafiikkaosiosta Lähetä tiedot > Kaikki.

Vältä laadultaan rajoilla olevien kuvien muunnoksia.

Lisäksi kuvan skaalaaminen tai kiertäminen saattaa heikentää sen laatua. Sinun kannattaa ehkä valita Ohjauspaneelista Poista muutokset.

Kuvan laadun parantaminen

Joskus esimerkiksi WWW-sivulta kopioidun kuvan yhteydessä sinun täytyy korvata matalan resoluution kuva korkean resoluution kuvalla.

Grafiikan näytön suorituskyvyn hallinta

Voit säätää julkaisuun sijoitettujen kuvien resoluutiota. Voit muuttaa koko julkaisun tai yksittäisten kuvien näyttöasetuksia. Voit myös muuttaa asetusta, joka joko sallii tai ohittaa yksittäisten julkaisujen näyttöasetukset.

Julkaisun näytön suorituskyvyn muuttaminen

Jokaisessa avautuvassa julkaisussa käytetään Näytön suorituskyky -oletusasetuksia. Kun julkaisu on avattu, voit muuttaa sen näyttöasetuksia, mutta asetuksia ei tallenneta julkaisuun.

Jos olet määrittänyt tietyille kuville eri näyttöasetukset, voit ohittaa asetukset, jolloin kaikkien objektien asetukset ovat samat.

 1. Valitse Näytä > Näytön suorituskyky ja valitse haluamasi vaihtoehto alivalikosta.
 2. Pakota yksitellen määrittämäsi objektit näkymään julkaisun asetusten mukaisesti poistamalla Näytä > Näytön suorituskyky > Salli objektitason näyttöasetukset -kohdan valinta. (Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.)

Objektin näytön suorituskyvyn muuttaminen

 1. Jos haluat säilyttää yksittäisten objektien näyttöasetukset, kun julkaisu suljetaan ja avataan uudelleen, varmista, että Näytön suorituskyky ‑asetuksissa on valittuna Säilytä objektitason näyttöasetukset.

 2. Valitse Näytä > Näytön suorituskyky ja varmista, että Salli objektitason näyttöasetukset on valittuna.

 3. Valitse tuotu grafiikka valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla .
 4. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Objekti > Näytön suorituskyky ja sitten näyttöasetus.

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitse näyttöasetus Näytön suorituskyky -alivalikosta.

Huomautus:

Voit poistaa objektin paikallisen näyttöasetuksen valitsemalla Näytön suorituskyky -alivalikosta Käytä näkymäasetuksia. Voit poistaa julkaisun kaikkien kuvien paikalliset näyttöasetukset valitsemalla Näytä > Näytön suorituskyky -alivalikosta Poista objektitason näyttöasetukset.

Näytön suorituskyvyn asetukset

Asetukset määrittävät, miten kuvat näkyvät näytössä, mutta ne eivät vaikuta tulostuslaatuun tai viennin tulosteisiin.

Näytön suorituskyky -asetuksissa voit määrittää oletusasetuksen, jolla kaikki julkaisut avataan, sekä mukauttaa niihin liittyviä asetuksia. Jokainen näyttöasetus sisältää erilliset rasterikuvien, vektorikuvien ja läpinäkyvyyksien näyttämistä koskevat asetukset.

Nopea

Piirtää rasterikuvan tai vektorikuvan harmaana ruutuna (oletus). Käytä tätä asetusta, jos haluat selata nopeasti paljon kuvia tai läpinäkyvyystehosteita sisältäviä aukeamia.

Tyypillinen

Piirtää matalaresoluutioisen sijaiskuvan (oletus), joka sopii kuvien tunnistamiseen ja sijoittamiseen. Tyypillinen on oletusasetus ja nopein tapa näyttää tunnistettava kuva.

Laadukas

Piirtää rasteri- ja vektorikuvat korkealla resoluutiolla (oletus). Asetusta käytettäessä kuvien laatu on paras mahdollinen, mutta ne latautuvat hitaasti. Valitse tämä asetus vain, kun haluat viimeistellä kuvaa.

Huomautus:

Näyttöasetukset eivät vaikuta tulostusresoluutioon, kun viet tai tulostat julkaisun sisältämiä kuvia. Kun tulostat kuvan PostScript-laitteeseen tai viet sen XHTML:ään tai EPS- tai PDF-tiedostoon, lopullinen resoluutio määräytyy tällöin käytettävien tulostusasetusten mukaan.

Näytön oletussuorituskyvyn määrittäminen

Näytön suorituskyky -asetuksissa voit määrittää oletusarvoisen näyttöasetuksen, jota InDesign käyttää jokaisen julkaisun kohdalla. Voit muuttaa koko julkaisun näyttöasetuksia Näytä-valikossa ja yksittäisten objektien asetuksia Objekti-valikossa. Jos esimerkiksi työskentelet useita korkean resoluution valokuvia sisältävän julkaisun parissa (kuten luettelon), voit haluta kaikkien julkaisujesi avautuvan nopeasti. Voit määrittää tässä tapauksessa, että oletusnäyttöasetuksena on Nopea. Jos haluat nähdä kuvat tarkemmin, voit vaihtaa näyttöasetukseksi Tyypillisen tai Laadukkaan (mutta Nopea säilyy oletusasetuksena).

Voit myös halutessasi näyttää tai ohittaa yksittäisille objekteille määritetyt näyttöasetukset. Jos Säilytä objektitason näyttöasetukset on valittuna, kaikki objekteille määritettävät asetukset tallennetaan julkaisuun.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Näytä suoritus (Windows) tai InDesign > Asetukset > Näytä suoritus (Mac OS).
 2. Valitse Oletusnäkymä-kohdasta Tyypillinen, Nopea tai Laadukas. Valittua näyttöasetusta käytetään kaikkiin avattaviin ja luotaviin julkaisuihin.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Tallenna yksittäisissä objekteissa käytetyt näyttöasetukset valitsemalla Säilytä objektitason näyttöasetukset.

  • Näytä kaikki näytön oletusasetuksia käyttävät kuvat poistamalla Säilytä objektitason näyttöasetukset -valinta.

 4. Valitse mukautettava näyttöasetus Säädä näkymäasetuksia -kohdasta ja siirrä Rasterikuvat- tai Vektorikuvat-liukusäädintä haluamaasi asetukseen.
 5. Valitse OK.

Kukin näyttöasetus sisältää erilliset rasteri- (bittikartta-) ja vektorikuvien sekä läpinäkyvyystehosteiden asetukset.

Luo sisältöarkit

Sisältöarkki on miniatyyrikuvista koostuva ruudukko, jota käytetään usein kuvien esivalmistelussa painoa varten. Voit luoda sisältöarkin useilla erilaisilla Adobe-sovelluksilla. Photoshopissa voit käyttää joko Sisältöarkki- tai Kuvapakkaus-komentoa.

Adobe Bridgen aikaisemmissa versioissa (CS2 and CS3) voit luoda sisältöarkin InDesign-sivuille Luo InDesign-sisältöarkki -ominaisuudella. Tätä ominaisuutta ei ole myöhemmissä Adobe Bridgen versioissa. Sen sijaan voit luoda PDF-sisältöarkin Adobe Bridgen Adobe-tulostustilassa.

Voit myös luoda yksinkertaisen sisältöarkin InDesignissa sijoittamalla useita kuvia ruudukkoon.

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita, valitse useita tiedostoja ja valitse Avaa.

  Jos haluat sisällyttää kuvatekstit kuviin, valitse Luo pysyvät kuvatekstit. Katso Kuvatekstin luominen kuvasta.

 2. Aloita vetäminen ja määritä rivien ja sarakkeiden määrä nuolinäppäimillä. Muuta rivien määrää ylä- ja alanuolinäppäimillä ja sarakkeiden määrää vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

  Voit muuttaa kehysten välistystä Page Up- tai Page Down -näppäimillä tai pitämällä Ctrl-painiketta (Windows) tai Komentopainiketta (Mac OS) painettuna samalla, kun painat nuolinäppäimiä.

  Voit muuttaa kehysten välistystä pitämällä Ctrl-painiketta (Windows) tai Komentopainiketta (Mac OS) painettuna samalla, kun painat nuolinäppäimiä.

 3. Jos haluat sijoittaa ruudukollisen kuvia, vapauta hiiren painike.