Yleisiä kysymyksiä piratismista

Mitä ohjelmistopiratismi on?

Esimerkiksi seuraavat tapaukset ovat ohjelmistopiratismia:

 • Ohjelmistoa on muokattu tai käsitelty.
 • Varastetuiksi tiedettyjä sarjanumeroita tai tilejä on kopioitu, myyty tai käytetty.
 • Käyttö ei ole lisensoinnin käyttöehtojen mukaista.

Ohjelmistopiratismi altistaa yritykset ja kuluttajat turvallisuusuhkille, kuten haittaohjelmille, vakoiluohjelmille ja viruksille, sekä johtaa organisaatioiden tehokkuuden vähenemiseen.

Eikö virustentorjuntaohjelma suojaa ohjelmistojen jäljitelmien tai väärennösten riskeiltä?

Tyypillinen virustorjunta- ja tietoturvaohjelmisto ei yleensä huomaa haittaohjelmia, joita esiintyy usein ohjelmistojen jäljitelmissä ja väärennöksissä.

Onko laillista jatkaa ohjelmiston jäljitelmän tai väärennöksen käyttämistä?

Ei, ohjelmiston jäljitelmän tai väärennöksen käyttäminen on laitonta huolimatta siitä, miten tällainen laiton versio on saatu.

Miten voin suojautua Adobe-ohjelmistojen jäljitelmiltä ja väärennöksiltä?

Saat varmasti aidon Adobe-ohjelmiston, kun ostat sen suoraan Adobe.com-sivustosta. Jos saat ohjelmiston ystävältäsi, kumppaniltasi tai työkaveriltasi, tarkista ohjelmiston käyttöehdot ennen sen käytön aloittamista.

Mitä voin tehdä, jos epäilen, että ohjelmistoni on jäljitelmä tai väärennös?

Tilanteen mukaan valittavissa on useita vaihtoehtoja:

 • Jos olet saanut Adobelta ilmoituksen, jonka mukaan ohjelmistosi ei ole aito, katso lisätietoja napsauttamalla ilmoituksessa olevaa linkkiä. Katso, mistä voit hankkia aidon Adobe-ohjelmiston, tai pyydä lisätietoja puhelimitse asiakastuesta. Jos joku muu organisaatiossasi vastaa ohjelmistohankinnoista, voit ensin ottaa häneen yhteyttä.
 • Jos näyttöön tulee ohjelmiston asentamisen aikana ilmoitus, jonka mukaan sarjanumero on virheellinen, Adobe on luultavasti estänyt kyseisen sarjanumeron väärinkäytön takia. Siirry ilmoituksen kautta sivulle, jolla on vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseen.
 • Jos epäilet, että sinulla on muitakin ohjelmistojäljitelmiä tai -väärennöksiä, voit ostaa aidot ohjelmistot suoraan Adobelta Adobe.com-sivustosta.

Miten aktivointi eroaa rekisteröinnistä?

Käyttäjien on aktivoitava ohjelmistonsa tiettyyn päivään mennessä, jotta ohjelmisto toimii tarkoitetulla tavalla. Adobe-ohjelmiston rekisteröinti on täysin valinnaista. Aktivointi ja rekisteröinti eivät kuitenkaan takaa käyttämäsi ohjelmiston aitoutta.

Miten voin ilmoittaa jälleenmyyjästä, joka myi minulle ohjelmiston jäljitelmän tai väärennöksen?

Käytä sivulla www.adobe.com/fi/genuine olevaa linkkiä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kuinka Adobe voi auttaa vähentämään piratismia?

Mitä ohjelmia Adobe tarjoaa suojaamaan käyttäjiä ohjelmistojen jäljitelmiltä ja väärennöksiltä?

Adobe kehittää ohjelmia, joiden avulla halutaan varmistaa, että asiakkaat saavat tietoa ja suojaa kaikissa tuotteiden osto- ja käyttöajan vaiheissa. Esimerkkejä ohjelmista:

 • Tiedotus aitojen Adobe-ohjelmistojen käytön eduista
 • Yhteistyö organisaatioiden kanssa ohjelmistopiratismin estämiseksi
 • Ohjelmistojen jäljennöksiä tai väärennöksiä myyviä jälleenmyyjiä, myös verkossa olevia kauppapaikkoja, koskevat tutkimukset ja oikeustoimet
 • Laittomasti saatujen tai muodostettujen sarjanumeroiden estäminen
 • Tiedottaminen asiakkaille ohjelmistojen jäljennöksistä tai väärennöksistä joko ohjelmiston uudelleenasennuksen tai käytön yhteydessä

Mikä on aito Adoben ohjelmisto?

Aito Adoben ohjelmisto on laillisesti lisensoitu ohjelmisto, joka on ostettu suoraan Adobelta. Aito Adoben ohjelmisto toimii oppaissa ja käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Siinä ei ole haavoittuvuuksia, joita saattaa esiintyä ohjelmistojen jäljitelmissä tai väärennöksissä.

Mitä hyötyä on aidon Adobe-ohjelmiston ostamisesta?

Vain aito Adobe-ohjelmisto takaa, että käyttäjä saa ohjelmiston uusimmat päivitykset, ominaisuudet ja toiminnot, jotka pitävät asiakkaiden ja organisaatioiden tuottavuuden mahdollisimman tehokkaana ja vähentävät suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Adobe tarjoaa tukea ja takuun vain aidoille Adobe-ohjelmistoille. Kun asiakas ostaa aidon Adobe-ohjelmiston, hän voi olla varma siitä, että hänen käytössään on luotettava ohjelmisto.

Miten hyvää tarkoittavat henkilöt ja organisaatiot päätyvät käyttämään muita kuin aitoja ohjelmistoja?

Henkilöt ja organisaatiot saattavat ostaa ja käyttää tietämättään epäaitoja ohjelmistoja, koska häikäilemättömät jälleenmyyjät ja verkon kauppapaikoissa toimivat huijarit tekevät parhaansa saadakseen ohjelmistoväärennökset näyttämään aidoilta. Käyttäjä saattaa huomata käyttävänsä luvattomasti lisensoitua ohjelmistoa vasta saatuaan siitä ilmoituksen.

Mitä riskejä Adobe-ohjelmistojen jäljitelmien ja väärennösten käyttöön liittyy?

Muiden kuin aitojen ohjelmistojen käyttö on riskialtista sekä käyttäjille että organisaatioille.  Epäaitoja ohjelmistoja on usein muokattu, mistä saattaa aiheutua esimerkiksi seuraavia ongelmia:

 • Lisääntynyt riski altistua viruksille ja vakoiluohjelmille, jotka voivat tuhota ja vaarantaa tietoja
 • Lisääntynyt ohjelmiston virheellisen toiminnan tai täydellisen toimimattomuuden mahdollisuus
 • Ei käyttöoikeutta kaikkiin asiakastuen palveluihin, päivityksiin ja teknisiin oppaisiin

Tietoja Adoben ohjelmistoja koskevista ilmoituksista – asennuksen yhteydessä näkyvät ilmoitukset

Mitä virheelliset ja poistetut sarjanumerot ovat?

Virheelliset ja poistetut sarjanumerot ovat sarjanumeroita, jotka Adobe on estänyt, koska valtuuttamattomat jälleenmyyjät ovat hankkineet tai luoneet ne laittomasti. Kun Adobe saa tiedon tällaisesta vilpillisestä toiminnasta, sarjanumerot poistetaan käytöstä niiden väärinkäytön estämiseksi. Asiakkaat eivät ehkä tiedä, että sarjanumerot on estetty, ennen kuin he yrittävät asentaa (uudelleen) ohjelmiston.

Miksi sarjanumeroni tai ohjelmistoni asennus toimi aiemmin mutta ei enää?

Muut kuin aidot ohjelmistotkin voivat toimia tavalliseen tapaan, kunnes Adobe tunnistaa vilpillisesti käytetyn sarjanumeron ja estää sen tai poistaa sen käytöstä, usein osana jälleenmyyjää kohtaan tehtyjä oikeustoimia. Kun sarjanumero on estetty, ohjelmistoa ei voi asentaa ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Näyttöön tulleen ilmoituksen mukaan sarjanumeroni on poistettu tai virheellinen. Voinko mitenkään jatkaa ohjelmiston käyttöä? Miten Adobe auttaa minua ongelman ratkaisemisessa?

Et. Jos tämä ilmoitus on tullut näyttöön, sarjanumero ei kelpaa etkä voi käyttää sovellusta. Ratkaise ongelma ilmoituksen ohjeiden avulla.

Tietoja Adoben ohjelmistoja koskevista ilmoituksista – tuotteen käytön aikana näkyvät ilmoitukset

Mitä näyttöön tullut ilmoitus tarkoittaa?

Adobe tekee varmennustestejä ja ilmoittaa käyttäjille ja organisaatioille näiden käytössä olevista epäaidoista ohjelmistoista. Palvelu tarkistaa, onko ohjelmistoa muokattu luvattomasti ja onko käyttöoikeus asianmukainen. Näyttöön tuleva ilmoitus kertoo, että testin mukaan ohjelmisto ei ole aito.

Miten Adobe tietää, ettei ohjelmisto ole aito?

Adobe käyttää monenlaisia tekniikoita, palveluja ja toimintoja, joiden avulla voidaan selvittää, onko asennettu Adoben tuote aito. Jos muita kuin aitojen ohjelmistojen asennuksia löytyy (varmennusprosessin avulla), palvelu voi kertoa käyttäjälle ponnahdusilmoituksella, että ohjelmisto ei ole aito. Se antaa myös vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseen. Ponnahdusilmoituksen lisäksi asiakkaat voivat seurata varmennusprosessin etenemistä aktiviteettien valvonnassa tai tehtävänhallinnassa.

Miten Adobe tietää, onko ohjelmisto aito?

Varmennusprosessissa Adobe tarkistaa, onko ohjelmistoja muokattu tai käsitelty, onko käytössä sarjanumeroita tai tilejä, jotka tiedetään varastetuiksi, ja vastaako käyttö lisensoinnin käyttöehtoja.

Voiko ilmoitus olla virheellinen?

Jos näyttöön on tullut ilmoitus, havaittu ohjelmisto ei ole läpäissyt varmistustarkastusta. Tällainen ohjelmisto ei ole aito.

Entä jos ohitan ilmoituksen ja jatkan työskentelyä?

Muun kuin aidon ohjelmiston asennus on laiton. Adobe auttaa erilaisilla tavoilla käyttäjiä ymmärtämään tähän liittyvät ongelmat.  Jos käyttäjä tietoisesti ohittaa tällaiset ilmoitukset ja varoitukset, Adobe voi ryhtyä, ja ryhtyy, tarvittaviin toimiin.

Tuotteen käytön aikana näkyvät ilmoitukset: tietoja ilmoituksen testituloksista

Mistä löydän testin tulokset?

Tällä hetkellä ohjelmiston varmennustestauksen tulokset toimitetaan vain käyttäjille, jotka ovat saaneet Adobelta ilmoituksen, jonka mukaan heidän käytössään oleva ohjelmisto ei ole aito. Jos olet saanut ilmoituksen, näet ohjelmiston varmennustestauksen tulokset napsauttamalla ilmoitusta.

Mitä käyttöoikeustilat tarkoittavat tietokoneeni testituloksissa?

Käyttöoikeustilojen sarakkeen tarkoitus on antaa lisätietoja käyttämiesi ohjelmistojen sarjanumeroista.

 • ”Läpäisty” tarkoittaa, että sarjanumero on läpäissyt viimeisimmän varmennustestin.
 • ”Ei läpäisty” tarkoittaa, että ohjelmisto ei läpäissyt varmennusta. Tämä johtuu joko siitä, että sarjanumero ei ole Adoben myöntämä, tai siitä, että sarjanumeroa on tunnetusti käytetty varastetuissa tai väärennetyissä ohjelmistoissa, joten se on vaarantunut.
 • ”Ei läpäisty – vaatii tilauksen” tarkoittaa, että kyseessä on ohjelmiston tilausversio, jossa on käytetty vääränlaista käyttöoikeutta.
 • ”Ei läpäisty – vain kokeiluversio” tarkoittaa, että ohjelmisto on tarkoitettu vain kokeilukäyttöön ja kokeilujakso on päättynyt.

Varmennustesti kertoo, että ohjelmistoani on muokattu luvattomasti. Mitä tämä tarkoittaa?

Sarjanumeroiden lisäksi Adobe tarkistaa, onko ohjelmistoa muokattu luvattomasti. Tällaisia muokkauksia voidaan havaita, vaikka sarjanumero olisi kelvollinen. Luvaton muokkaus tarkoittaa, että koodia on muokattu tai käsitelty.

Jos käyttöoikeustila on Läpäisty, mutta Muokattu ohjelmisto -sarakkeessa on valintamerkki, onko ohjelmisto aito?

Tämä yhdistelmä tarkistaa, että ohjelmistoa on muokattu eikä se ole aito. 

Yksityisyys ja suojaus

Mitä tietoja kerätään ja lähetetään Adobelle?

Varmennuspalvelu tarkistaa Adobe-ohjelmistojen eri versiot ja vahvistaa sekä ohjelmiston että käyttöoikeuksien aitouden. Lisätietoja on Adobe.com-sivustossa osoitteessa http://www.adobe.com/fi/privacy/policy.html.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö