Etsi/Muuta

Yleistä Etsi/Muuta-toiminnosta

Etsi/Muuta-ikkunan välilehtien avulla voit määrittää, mitä haluat etsiä ja muuttaa.

Etsi/Muuta-ikkuna

A. Etsi/Muuta-välilehdet B. Etsi sarkainmerkki C. Korvaa se pitkällä ajatusviivalla D. Hakuasetukset E. Metamerkki-valikko 

Etsi/Muuta-ikkuna

A. Etsi/Muuta-välilehdet B. Etsi sarkainmerkki C. Korvaa se pitkällä ajatusviivalla D. Hakuasetukset E. Metamerkki-valikko 

Teksti

Etsi/Muuta-toiminnolla voi etsiä ja muuttaa merkkejä, sanoja, sanaryhmiä tai tietyllä tavalla muotoiltua tekstiä. Voit myös etsiä ja korvata erikoismerkkejä, kuten symboleita, paikkamerkkejä ja välilyöntimerkkejä Voit laajentaa hakua yleismerkeillä.

GREP

Voit etsiä ja korvata tekstiä ja muotoilua käyttämällä edistyneitä muotoperustaisia hakutekniikoita.

Kuvio

Voit etsiä ja korvata kuvioita käyttämällä Unicode-arvoja tai kuvioiden ja merkkien tunnusarvoja. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti kuvioiden etsimisessä ja korvaamisessa aasialaisia kieliä käytettäessä.

Objekti

Voit etsiä ja korvata objektien ja kehysten muotoiluja ja määritteitä. Voit esimerkiksi etsiä 4 pisteen viivan objekteja ja korvata viivan varjolla.

Translitteroi

Voit muuntaa myös aasialaisella kielellä kirjoitetun tekstin merkkityypin. Voit esimerkiksi hakea puolileveitä katakana-merkkejä ja korvata ne täysleveillä katakana-merkeillä japaninkielisessä tekstissä.

Voit katsoa tekstin, objektien ja ilmausten etsimistä ja muuttamista käsittelevän video-opastusohjelman osoitteessa www.adobe.com/go/vid0080_fi.

Tekstin etsiminen ja muuttaminen

Jos haluat luetteloida, etsiä tai korvata julkaisun kirjasimia, voit käyttää Etsi kirjasin -komentoa Etsi/Muuta-komennon sijaan.

Tekstin etsiminen ja muuttaminen

 1. Voit etsiä tekstialueen tai jutun valitsemalla tekstin tai sijoittamalla kohdistimen juttuun. Voit laajentaa haun useampaan tiedostoon avaamalla haluamasi tiedostot.
 2. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta ja valitse sitten Teksti-välilehti.
 3. Määritä hakuehdot Etsi-valikossa. Voit sisällyttää hakuun lukitut tasot, sivupohjat, alaviitteet ja muita kohteita napsauttamalla kuvakkeita.
 4. Kuvaile Etsittävä-kentässä, mitä haluat etsiä:
  • Kirjoita tai liitä teksti, jonka haluat löytää.
  • Jos haluat etsiä tai korvata sarkaimia, välilyöntejä tai muita erikoismerkkejä, valitse etsittävää merkkiä edustava merkki (metamerkki) Etsittävä-kentän oikealla puolella olevasta ponnahdusvalikosta. Voit myös valita yleismerkkejä, kuten Mikä tahansa numeromerkki tai Mikä tahansa merkki.
  Käytä metamerkkejä, kun haluat etsiä erikoismerkkejä, kuten sarkaimia.

 5. Kirjoita tai liitä korvaava teksti Korvaava-kohtaan. Voit myös valita edustavan merkin Korvaava-kentän oikealla puolella olevasta ponnahdusvalikosta.
 6. Valitse Etsi.
 7. Jatka hakua valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän), Muuta kaikki (näyttöön tuleva viesti ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Etsi/Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän ja etsii seuraavan).
 8. Valitse Valmis.

Jos hakutulokset eivät vastaa odotuksia, kannattaa tarkistaa, että edellisten hakujen muotoilut on poistettu käytöstä. Hakua täytyy ehkä laajentaa. Saatat esimerkiksi tehdä hakua valinnasta tai jutusta julkaisun sijaan. Saatat myös hakea tekstiä, joka esiintyy kohteessa (esimerkiksi lukitulla tasolla, alaviitteessä tai piilotetussa ehdollisessa tekstissä), joka ei sisälly hakuun.

Korvaukset voi peruuttaa valitsemalla Muokkaa > Peruuta Korvaa teksti (tai Peruuta Korvaa koko teksti).

Voit hakea seuraavan esiintymän, joka vastaa edellistä hakua valitsemalla Muokkaa > Etsi seuraava. Etsi/Muuta-valintaikkunaa ei tarvitse avata. Lisäksi aiemmat hakuehdot tallentuvat Etsi/Muuta-valintaikkunaan. Voit valita hakuehdon asetuksen oikealla puolella olevasta valikosta.

Muotoillun tekstin etsiminen ja muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Jos Etsi muotoilu- tai Muuta muotoilu -vaihtoehdot eivät tule esiin, napsauta Lisää asetuksia -vaihtoehtoa.
 3. Napsauta Etsi muotoilu -kenttää tai napsauta Etsi muotoiluasetukset -osion oikealla puolella olevaa Määritä etsittävät määritteet -kuvaketta .
 4. Valitse muotoilutyyppi ja -määritteet Etsi muotoiluasetukset -valintaikkunan vasemmasta reunasta ja valitse sitten OK.

  Eräät OpenType-muotoiluasetukset näkyvät sekä OpenType-ominaisuudet- että Perusmerkkimuotoilut-kohdissa (Sijainti-valikko). Lisätietoja OpenTypesta ja muista muotoilumääritteistä on InCopyn Ohjeessa.

  Huomautus:

  muotoiluhaussa (tai muotoilun korvaamisessa) Etsittävä- tai Korvaava-ruutu jää tyhjäksi.

 5. Jos haluat käyttää etsimääsi tekstiin muotoilua, napsauta Muuta muotoilu -kenttää tai napsauta Muuta muotoiluasetukset -osion Määritä muutettavat määritteet -kuvaketta . Valitse sitten muotoilutyyppi ja määritä muotoilumääritteet. Valitse lopuksi OK.
 6. Muotoile tekstiä haku- ja muutospainikkeilla.

Kun hakuperusteeksi on valittu muotoilu, Etsittävä- tai Korvaava-ruudun yläpuolella on tietokuvakkeet. Kuvakkeet ilmaisevat, että muotoilumääritteet on määritetty, joten haku- ja muutostoiminnot ovat käytettävissä rajoitetusti.

Huomautus:

Poista kaikki muotoilumääritteet Etsi muotoiluasetukset- tai Muuta muotoiluasetukset -kohdasta valitsemalla Tyhjennä.

Yleisiä Etsi/Muuta-tekniikoita

Yleismerkkihaut

Voit laajentaa hakua määrittämällä yleismerkkejä, kuten Mikä tahansa numeromerkki tai Mikä tahansa tyhjä tila. Esimerkiksi jos Etsittävä-kentässä on ka?a, haku koskee sanoja, joiden alussa on ka ja lopussa a (kuten kana, kala ja kasa). Voit joko kirjoittaa yleismerkit tai valita vaihtoehdon Etsittävä-tekstikentän vieressä olevan ponnahdusvalikon Yleismerkit-alivalikosta.

Leikepöytä metamerkkihakuja varten

Etsittäessä metamerkkejä, kuten pitkiä ajatusviivoja tai luettelomerkkejä, ensin kannattaa valita teksti ja liittää se Etsittävä-kenttään. Tällöin metamerkkejä ei tarvitse kirjoittaa. InCopy muuntaa liitetyt erikoismerkit metamerkkivastaavuuksiin automaattisesti.

Leikepöydän sisällöllä korvaaminen

Hakukohteita voi korvata leikepöydältä kopioidulla sisällöllä joko muotoiluineen tai ilman muotoiluja. Tekstiä voi korvata myös kopioidulla grafiikalla. Kopioi kohde ja valitse sitten Etsi/Muuta-valintaikkunassa jokin vaihtoehto Korvaava-kentän oikealla puolella olevan ponnahdusvalikon Muu-alivalikosta.

Virheellisen tekstin etsiminen ja poistaminen

Voit poistaa virheellistä tekstiä määrittämällä poistettavan tekstin Etsittävä-kentässä. Jätä Korvaava-kenttä tyhjäksi (varmista, ettei tässä kentässä ole määritetty muotoiluja).

XML-nimiöiden käyttäminen

Etsittävässä tekstissä voi käyttää XML-nimiöitä.

Huomautuksia tekstin etsimisestä ja muuttamisesta InCopyssa

 • Jos Jäljitä muutokset -asetus on käytössä, kun muutat tai korvaat tekstiä, kaikki lisätty ja poistettu teksti jäljitetään.

 • Kaikki etsimiseen ja muuttamiseen liittyvät menetelmät toimivat periaatteessa samalla tavalla Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymissä huolimatta siitä, onko käsitelty juttu linkitetty vai erillinen juttu. Jos käsittelet linkitettyä juttua, valittavissa ovat vain InDesignissa määritellyt merkki- ja kappaletyylit. Jos työskentelet Raakateksti- tai Juttu-näkymässä, kaikki käyttämäsi typografiset tehosteet eivät näy. Voit nähdä ne vain Sivuasettelu-näkymässä.

 • Etsi ja muuta -toiminto ohittaa kutistetut jutut Raakateksti- ja Juttu-näkymissä. Muuta kaikki -toiminto vaikuttaa kuitenkin myös kutistettuihin juttuihin. Saat parhaat tulokset käyttämällä Etsi ja muuta -toimintoa Sivuasettelu-näkymässä.

 • Huomautusasetusten Etsi ja muuta-toimintojen Sisällytä huomautuksen sisältö -toiminto määrittää, etsitäänkö hakuehtoja vastaavia tuloksia huomautuksista. Jos vaihtoehto on valittu, voit käyttää Etsi ja muuta-toimintoja huomautuksien etsimiseen Raakateksti- ja Juttu-näkymissä mutta ei Sivuasettelu-näkymässä. Haku ohittaa suljetut huomautukset ja alaviitteet.

Hakuehdot tekstin etsimiselle ja muuttamiselle

Etsi-valikko

Näiden vaihtoehtojen avulla voit määrittää hakuehdot.

Julkaisut

Etsi koko julkaisusta. Valitse Kaikki julkaisut, jos haluat etsiä kaikista avoinna olevista julkaisuista.

Juttu

Etsi valitun kehyksen koko tekstistä, mukaan lukien muiden ketjutettujen tekstikehysten teksti sekä ylijuokseva teksti. Valitse Jutut, jos haluat etsiä kaikkien valittujen kehysten jutuista. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos tekstikehys on valittu tai kohdistin määritetty.

Jutun loppuun

Etsi kohdistimesta eteenpäin. Vaihtoehto on näkyvissä vain, jos kohdistin on määritetty.

Valinta

Etsi vain valitusta tekstistä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstiä on valittuna.

Sisällytä lukitut tasot 

Etsi tekstistä, jotka on lukittu Tason asetukset -ikkunan vaihtoehtojen avulla. Lukittujen tasojen tekstiä ei voi korvata.

Sisällytä lukitut jutut 

Etsi tekstiä jutuista, jotka on kirjattu ulos InCopy-työnkulussa. Lukittujen juttujen tekstiä ei voi korvata.

Sisällytä kätketyt tasot 

Etsi tekstistä, jotka on kätketty Tason asetukset -ikkunan vaihtoehtojen avulla. Kun hakutoiminto löytää kätketyn tason tekstiä, tekstin kohdalla näytetään korostus mutta itse tekstiä ei näytetä. Kätkettyjen tasojen tekstiä ei voi korvata.

Piilotettu ehdollinen teksti jätetään aina pois hausta.

Sisällytä sivupohjat 

Etsi tekstiä sivupohjista.

Sisällytä alaviitteet 

Etsi alaviitteiden tekstistä.

Huomioi kirjainkoko 

Hakutuloksiin otetaan vain sana tai sanat, joiden kirjoitusasu vastaa täsmälleen Etsittävä-ruudun hakuavaimen kirjoitusasua. Esimerkiksi hakusanalla PrePress ei löydy tuloksia Prepress, prepress tai PREPRESS.

Koko sana 

(Vain länsimainen teksti) Ohittaa haettavat merkit, jos ne ovat osa toista länsimaista sanaa. Jos hakusana on esimerkiksi ala, InDesign ohittaa sanan kala.

Koko sana 

Ohittaa haettavat merkit, jos ne ovat osa toista sanaa. Jos hakusana on on esimerkiksi ala, InDesign ohittaa sanan kala.

Sama kana-merkistö 

Erottaa hiraganan ja katakanan toisistaan. Jos hakusana on esimerkiksi hiraganassa Tango, InDesign ohittaa katakanassa sanan Tango.

Sama merkin leveys 

Erottaa puolileveät ja täysleveät merkit toisistaan. Jos esimerkiksi haet ka-merkkiä puolileveässä katakanassa, InDesign ohittaa ka-merkin täysleveässä katakanassa.

Etsiminen GREP-lausekkeiden avulla

GREP-välilehdellä tai Etsi/Muuta-ikkunassa voit luoda GREP-lausekkeita, joilla voit etsiä aakkosnumeerisia tekstijonoja ja kuvioita pitkistä julkaisuista ja useista avoimista julkaisuista. Voit kirjoittaa GREP-metamerkkejä manuaalisesti tai valita ne Erikoismerkit Etsi/Muuta-toiminnossa -luettelosta. GREP-haut erottelevat oletusarvoisesti isot ja pienet kirjaimet.

InDesign Secrets sisältää luettelon GREP-resursseista osoitteessa InDesign GREP.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta ja valitse sitten GREP-välilehti.

 2. Määritä hakuehdot valintaikkunan alareunassa olevassa Etsi-valikossa. Voit sisällyttää hakuun lukitut tasot, sivupohjat, alaviitteet ja muita kohteita napsauttamalla kuvakkeita.

 3. Luo GREP-lauseke Etsittävä-kentässä seuraavasti:

  • Kirjoita lauseke manuaalisesti. (Lisätietoja: Etsiminen metamerkkien avulla.)

  • Jos tarvitset apua hakulausekkeen luomiseen, napsauta Etsittävä-kohdan oikealla puolella olevaa Erikoismerkit Etsi-toiminnossa -kuvaketta ja valitse haluamasi vaihtoehdot Sijainnit-, Toisto-, Sovita-, Muokkaajat- ja Posix-alivalikoista.

 4. Kirjoita tai liitä korvaava teksti Korvaava-kohtaan.

 5. Valitse Etsi.

 6. Jatka hakua valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän), Muuta kaikki (näyttöön tuleva viesti ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Etsi/Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän ja etsii seuraavan).

Huomautus:

Voit myös lisätä GREP-tyylien avulla merkkityylejä tekstiin, joka vastaa GREP-lauseketta. GREP-tyylit-valintaikkuna onkin kätevä tapa testata määrittämääsi GREP-lauseketta. Lisää kappaleeseen esimerkit, jotka haluat löytää, ja määritä sitten merkkityyli ja GREP-lauseke GREP-tyylit-valintaikkunassa. Kun otat esikatselun käyttöön, voit muokata lauseketta, kunnes se vaikuttaa oikein kaikkiin esimerkkeihin.

GREP-hakujen muotoiluvihjeitä

Nämä vihjeet helpottavat GREP-lausekkeiden luomista.

 • Monet GREP-välilehden haut ovat samankaltaisia kuin Teksti-välilehden haut, mutta muista, että eri välilehdissä käytetään eri koodeja. Yleisesti Teksti-välilehden metamerkkien alussa on ^ (esimerkiksi sarkaimen merkintä on ^t) ja GREP-välilehden metamerkkien alussa on \ (esimerkiksi sarkaimen merkintä on \t). Kaikki metamerkit eivät kuitenkaan ole tämän säännön mukaisia. Esimerkiksi kappaleen loppu on ^p Teksti-välilehdessä ja \r GREP-välilehdessä. Teksti- ja GREP-välilehden metamerkkien luettelo on kohdassa Etsiminen metamerkkien avulla.

 • Jos haluat etsiä merkkiä, jolla on symbolinen merkitys GREP-tekniikassa, kirjoita ennen merkkiä kenoviiva (\) osoittamaan, että kenoviivaa seuraava hakuehto on itse merkki. Jos kirjoitat esimerkiksi pisteen ( .  ), GREP-toiminto etsii mitä tahansa merkkiä. Jos taas haluat etsiä pistettä, kirjoita "\."

 • Tallenna GREP-haku kyselynä, jos haluat käyttää sitä usein tai luovuttaa sen muiden käyttöön. (Lisätietoja: Kohteiden etsiminen ja muuttaminen kyselyiden avulla.)

 • Voit jakaa haun alilausekkeisiin sulkeiden avulla. Jos esimerkiksi haluat etsiä sanaa "kissa" tai "kassa", voit käyttää lauseketta k(i|a)ssa. Sulkeet helpottavat erityisesti ryhmitysten määrittämistä. Jos haet esimerkiksi lausekkeella "(kissa) ja (koira)", kissa on löytynyt teksti 1 ja koira löytynyt teksti 2. Löytynyt teksti -lausekkeilla (kuten $1 - löytynyt teksti 1) voit muuttaa ainoastaan osan löytyneestä tekstistä.

GREP-hakuesimerkkejä

Näiden esimerkkien avulla voit hyödyntää GREP-lausekkeita tehokkaammin.

Esimerkki 1: Lainausmerkeissä olevan tekstin hakeminen

Oletetaan, että haluat etsiä lainausmerkeissä olevia sanoja (kuten ”Espanja”), poistaa lainausmerkit ja käyttää sanassa tyyliä (Espanja vs. ”Espanja”). Lauseke (")(\W+)(") sisältää kolme ryhmitystä, jotka osoitetaan sulkeilla ( ). Lausekkeen ensimmäinen ja kolmas ryhmitys hakee lainausmerkkejä ja toinen ryhmitys vähintään yhtä sanamerkkiä.

Voit viitata ryhmityksiin löytynyt teksti -lausekkeilla. Esimerkiksi $0 viittaa kaikkeen löytyneeseen tekstiin ja $2 vain toiseen ryhmitykseen. Lisäämällä lausekkeen $2 Korvaava-kenttään ja määrittämällä merkkityylin Muuta muotoilu -kentässä voit hakea lainausmerkeissä olevan sanan ja korvata sen merkkityylillä. Koska vain $2 on määritetty, $1- ja $3-ryhmitykset poistetaan. (Kun $0 tai $1$2$3 määritetään Korvaava-kentässä, merkkityyliä käytetään myös lainausmerkeissä.)

GREP-esimerkki

A. Hakee kaikki lainausmerkeissä olevat sanamerkit B. Merkkityyliä käytetään myös toisessa ryhmittelyssä (sana), kun ensimmäinen ja kolmas ryhmittely (avaavat ja sulkevat lainausmerkit) on poistettu C. Merkkityylin määritelmä 

Tämä esimerkki hakee vain lainausmerkkeihin kirjoitettuja yksittäisiä sanoja. Jos haluat hakea lainausmerkeissä olevia ilmauksia, käytä yleismerkkilausekkeita, kuten (\s*.*\w*\d*), joka hakee välejä, merkkejä, sanamerkkejä ja numeroita.

Esimerkki 2: Puhelinnumerot

InDesign sisältää valmiiksi määritettyjä hakuja, joita voit valita Kyselyt-valikossa. Voit valita esimerkiksi puhelinnumeron muuntokyselyn, joka näyttää tältä:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Yhdysvaltain puhelinnumerot voidaan kirjoittaa useissa muodoissa, kuten 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 ja 206 555 3982. Merkkijono hakee niitä kaikkia. Puhelinnumeron kolme ensimmäistä numeroa (\d\d\d) saattavat olla sulkeissa, joten sulkeiden perässä on kysymysmerkki: \(? ja \)?. Kenoviiva \ osoittaa, että lauseke hakee todellista suljetta, joka ei siis kuulu alilausekkeeseen. Hakasulkeet [ ] hakevat kaikkia niiden sisälle merkittyjä merkkejä, joten tässä tapauksessa [-. ] hakee yhdysmerkkiä, pistettä tai väliä. Hakasulkeiden perässä oleva kysymysmerkki osoittaa, että sulkeissa olevat kohteet ovat valinnaisia haussa. Lisäksi numerot on merkitty sulkeisiin, jotka viittaavat ryhmityksiin, joihin voidaan viitata Korvaava-kentässä.

Korvaava-kentän ryhmitysviittauksia voi muuttaa tarpeen mukaan. Kentässä voi käyttää esimerkiksi seuraavia lausekkeita:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Lisää GREP-esimerkkejä

Voit opetella GREP-hakujen tekemistä tämän taulukon esimerkeillä.

Lauseke

Hakumerkkijono

Näyteteksti

Vastineet (lihavoituna)

Merkkiluokka

[ ]

[abc]

Hakee merkkiä a, b tai c.

Maria cuenta bien.

Mariacuentabien.

Kappaleen alku

^

^~_.+

Tämä hakee kappaleen alusta (^) pitkää ajatusviivaa (~_), jonka perässä voi esiintyä mikä tahansa merkki ( . ) vähintään kerran (+).

“Näimme—tai ainakin luulimme nähneemme—purppuranvärisen lehmän.”

—Konrad Yoes

“Näimme—tai ainakin luulimme nähneemme—purppuranvärisen lehmän.”

—Konrad Yoes

Negatiivinen Lookahead

(?!kuvio)

InDesign (?!CS.*?)

Negatiivinen Lookahead vastaa hakumerkkijonoa ainoastaan, jos sen perässä ei ole tietty kuvio.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

Positiivinen Lookahead

(?=kuvio)

InDesign (?=CS.*?)

Positiivinen Lookahead vastaa hakumerkkijonoa ainoastaan, jos sen perässä on tietty kuvio.

Samojen kuvioiden avulla voi muodostaa negatiivisia (?<!kuvio) ja positiivisia Lookbehind -komentoja (?<=kuvio).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

Ryhmitykset

( )

(nopea) (ruskea) (kettu)

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Kaikki löytynyt teksti = nopea ruskea kettu; löydetty teksti 1= nopea; löydetty teksti 2 = ruskea; löydetty teksti 3= kettu

Ei-merkitsevät sulkeet

(?:lauseke)

(nopea) ($:ruskea) (kettu)

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Kaikki löytynyt teksti = nopea ruskea kettu; löydetty teksti 1= nopea; löydetty teksti 2 = kettu

Kirjainkoon ohitus käytössä

(?i)

(?i)omena

Toinen vaihtoehto on (?i:omena)

Omena omena OMENA

OmenaomenaOMENA

Kirjainkoon ohitus ei käytössä

(?-i)

(?-i)omena

Omena omena OMENA

Omena omena OMENA

Monirivisyys käytössä

(?m)

(?m)^\w+

Tässä esimerkissä lauseke hakee vähintään yhtä (+) sanamerkkiä (\w) rivin alusta (^). Käytettäessä lauseketta (?m) kaikkia löytyneen tekstin rivejä voidaan käsitellä erillisinä riveinä.

(?m)^\w vastaa kunkin kappaleen alkua. (?-m)^\w vastaa vain jutun alkua.

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Monirivisyys ei käytössä

(?-m)

(?-m)^\w+

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Yksirivisyys käytössä

(?s)

(?s)c.a

Lauseke hakee mitä tahansa merkkiä ( . ), joka on merkkien c ja a välissä. Lauseke (?s) vastaa kaikkia merkkejä, vaikka ne olisivat seuraavalla rivillä.

(.) vastaa mitä tahansa muuta paitsi kappalevaihtoa. (?s)(.) vastaa mitä tahansa kappalevaihdot mukaan lukien.

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Yksirivisyys ei käytössä

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Toistojen määrä

{ }

b{3} vastaa tasan kolmea kertaa

b(3,} vastaa vähintään kolmea kertaa

b{3,}? vastaa vähintään kolmea kertaa (lyhyin vastine)

b{2,3} vastaa vähintään kahta ja enintään kolmea kertaa

b{2,3}? vastaa vähintään kahta ja enintään kolmea kertaa (lyhyin vastine)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Etsiminen metamerkkien avulla

Metamerkit vastaavat jotakin merkkiä tai symbolia InDesign-ohjelmassa. Etsi/Muuta-ikkunan tekstiosiossa metamerkkien alussa on sirkumfleksi (^) ja GREP-osiossa tilde (~) tai kenoviiva (\). Metamerkkejä voi kirjoittaa Etsi/Muuta-ikkunan Teksti- tai GREP-välilehdelle.

Huomautus:

Voit säästää välimerkkivirheiden korjaamiseen kuluvaa aikaa tallentamalla hakuehdot kyselyinä.

Merkki:

Metamerkki Teksti-välilehdellä:

Metamerkki GREP-välilehdellä

Sarkainmerkki

^t

\t

Kappaleen loppu

^pica

\r

Pakotettu rivinvaihto

^n

\n

Mikä tahansa sivunumero

^#

~#

Nykyinen sivunumero

^E

~E

Seuraava sivunumero

^X

~X

Edellinen sivunumero

^P

~P

* Mikä tahansa muuttuja

^v

~v

Osion merkki

^x

~x

* Ankkuroidun objektin merkki

^a

~a

* Alaviitteen viittauksen merkki

^F

~F

* Hakemistomerkki

^I

~I

Luettelomerkki

^8

~8

Japanilainen luettelomerkki

^5

~5

Sirkumfleksi

^^

\^

Kenoviiva

\

\\

Copyright-merkki

^2

~2

Kolme pistettä

^e

~e

Aaltoviiva

~

\~

Kappalemerkki

^7

~7

Rekisteröity-merkki

^r

~r

Pykälämerkki

^6

~6

Tavaramerkin symboli

^d

~d

Vasen sulkumerkki

(

\(

Oikea sulkumerkki

)

\)

Vasen aaltosulkumerkki

{

\{

Oikea aaltosulkumerkki

}

\}

Vasen hakasulkumerkki

[

\[

Oikea hakasulkumerkki

]

\]

em-viiva

^_

~_

en-viiva

^=

~=

Tavutusvihje

^-

~-

Sitova yhdysmerkki

^~

~~

Ideographic Space

^(

~(

em-väli

^m

~m

en-väli

^>

~>

Kolmannesväli

^3

~3

Neljännesväli

^4

~4

Kuudennesväli

^%

~%

Tasausvälilyönti

^f

~f

Hieno väli

^|

~|

Sitova välilyönti

^s

~s

Sitova välilyönti (kiinteä leveys)

^K

~K

Kapea väli

^<

~<

Numeroväli

^/

~/

Välimerkkiväli

^.

~.

^ Leikepöydän sisältö, muotoiltu

^c

~c

^ Leikepöydän sisältö, muotoilematon

^C

~C

Mikä tahansa lainausmerkki

"

"

Mikä tahansa puolilainausmerkki (heittomerkki)

'

'

Suora lainausmerkki

^"

~"

Vasen lainausmerkki

^{

~{

Oikea lainausmerkki

^}

~}

Suora puolilainausmerkki (heittomerkki)

^'

~'

Vasen puolilainausmerkki

^[

~[

Oikea puolilainausmerkki

^]

~]

Tavallinen rivinvaihto

^b

~b

Palstanvaihto

^M

~M

Kehyksenvaihto

^R

~R

Sivunvaihto

^P

~P

Pariton sivunvaihto

^P

~P

Parillinen sivunvaihto

^E

~E

Harkinnanvarainen rivinvaihto

^k

~k

Oikealle tasaava sarkain

^y

~y

Sisennä tähän

^i

~i

Lopeta sisäkkäistyyli tähän

^h

~h

Erottaja

^j

~j

* Juokseva ylätunniste (kappaletyyli) -muuttuja

^K

~K

* Juokseva ylätunniste (merkkityyli) -muuttuja

^Z

~Z

* Mukautettu teksti -muuttuja

^u

~u

* Viimeinen sivunumero -muuttuja

^S

~S

* Lukunumero-muuttuja

^H

~H

* Luontipäivä-muuttuja

^K

~K

* Muokkauspäivä-muuttuja

^o

~o

* Tulostuspäivä-muuttuja

^D

~D

* Tiedostonimi-muuttuja

^l (pieni L)

~l (pieni L)

* Mikä tahansa numero

^9

\d

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole numero

\D

* Mikä tahansa kirjain

^$

[\l\u]

* Mikä tahansa merkki

^?

. (lisää piste Korvaava-kenttään)

* Tyhjä tila (välilyöntimerkki tai sarkain)

^w

\s (lisää väli Korvaava-kenttään)

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole tyhjä tila

\K

* Mikä tahansa sanan merkki

\w

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole sanamerkki

\L

* Mikä tahansa iso kirjain

\u

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole iso kirjain

\U

* Mikä tahansa pieni kirjain

\l

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole pieni kirjain

\P

^ Kaikki löytynyt teksti

$0

Löytynyt teksti 1-9

$1 (määrittää löydetyn ryhmityksen numeron, kuten $3 kolmannelle ryhmitykselle. Ryhmitykset merkitään sulkeisiin)

* Kanji

^K

~K

* Sanan alku

\<

* Sanan loppu

\>

* Sanaraja

\b

* Sanarajan vastakohta

\B

* Kappaleen alku

^

* Kappaleen loppu [sijainti]

$

* Ei kertaakaan tai kerran

?

* Vähintään nolla kertaa

*

* Vähintään kerran

+

* Ei kertaakaan tai kerran (lyhin vastaavuus)

??

* Vähintään nolla kertaa (lyhin vastaavuus)

*?

* Vähintään kerran (lyhin vastaavuus)

+?

* Merkitsevä ali-ilmaus

( )

* Merkitsemätön ali-ilmaus

(?: )

* Merkistö

[ ]

* tai

|

* Positiivinen Lookbehind

(?<= )

* Negatiivinen Lookbehind

(?<! )

* Positiivinen Lookahead

(?= )

* Negatiivinen Lookahead

(?! )

* Kirjainkoon ohitus käytössä

(?i)

* Kirjainkoon ohitus ei käytössä

(?-i)

* Monirivisyys käytössä

(?m)

* Monirivisyys ei käytössä

(?-m)

* Yksirivisyys käytössä

(?s)

* Yksirivisyys ei käytössä

(?-s)

* Mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki

[[:alnum:]]

* Mikä tahansa aakkosellinen merkki

[[:alpha:]]

* Mikä tahansa tyhjä merkki, väli tai sarkain

[[:blank:]]

* Mikä tahansa ohjausmerkki

[[:control:]]

* Mikä tahansa graafinen merkki

[[:graph:]]

* Mikä tahansa tulostettava merkki

[[:tulosta:]]

* Mikä tahansa välimerkki

[[:punct:]]

* Mikä tahansa merkki, jonka koodi on suurempi kuin 255 (koskee ainoastaan leveitä merkkiluokkia)

[[:unicode:]]

* Kaikki heksadesimaalimerkit 0-9, a-f ja A-F

[[:xdigit:]]

* Kaikki tiettyyn kuviojoukkoon kuuluvat merkit, kuten a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä ja Å

[[=a=]]

* Voidaan kirjoittaa vain Etsittävä-kenttään mutta ei Korvaava-kenttään.

^ Voidaan syöttää Korvaava-kenttään, ei Etsittävä-kenttään.

Kaksitavuisen merkkityypin muuntaminen

Etsi ja muuta -valintaikkunassa voit muuntaa aasialaisella kielellä kirjoitetun tekstin merkkityypin.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Napsauta Translitteroi-välilehteä.
 3. Määritä ikkunan alareunassa olevassa Etsi-valikossa hakualue ja määritä hakuun sisällytettävät kohteet (kuten lukitut tasot, sivupohjat ja alaviitteet) napsauttamalla vastaavia kuvakkeita.
 4. Määritä merkkityyppi Etsittävä-kentässä.
 5. Määritä korvausmerkin tyyppi Muuta-kentässä. Etsittävä-kentässä määritetyn merkkityypin mukaan jotkin Muuta-kentän toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä. Jos esimerkiksi valitset Etsittävä-kentässä täysleveän hiraganan, et voi valita täysleveitä länsimaisia merkkejä Muuta-kentässä.
 6. Napsauta Etsi seuraava -painiketta ja sitten Muuta-painiketta.

Objektien etsiminen ja muuttaminen

Etsi/Muuta-toiminnon avulla voit etsiä ja korvata objekteihin, grafiikkakehyksiin ja tekstikehyksiin käytettyjä määritteitä ja tehosteita. Jos esimerkiksi haluat määrittää varjoille yhtenäisen värin, läpinäkyvyyden tai vieruksen leveyden, tällä toiminnolla voit etsiä ja korvata koko julkaisun varjot.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse Objekti-välilehti.
 3. Napsauta Etsittävä objektin muotoilu -kenttää tai napsauta Määritä etsittävät määritteet -kuvaketta  .
 4. Valitse muotoilutyyppi ja -määritteet Etsi objektin muotoiluasetukset -ikkunan vasemmasta reunasta ja valitse sitten OK.

  Varmista, että haussa käyttämiesi luokkien tila on oikea. Kussakin Tehoste-luokassa voi käyttää näitä kolmea tilaa: käytössä, poissa käytöstä tai ohitettu. Jos esimerkiksi Varjo-asetuksen tilana on käytössä, haku sisältää varjomuotoilun. Jos tilana on poissa käytöstä, haku etsii objektit, joissa varjomuotoilu on poistettu käytöstä. Jos taas tilana on ohitettu, haku ei huomioi varjomuotoilua.

 5. Jos haluat käyttää etsimääsi objektiin muotoilua, napsauta Muuta objektin muotoilu -kenttää tai napsauta Muuta muotoiluasetukset -osion Määritä muutettavat määritteet -kuvaketta . Valitse sitten muotoilutyyppi ja määritä muotoilumääritteet. Valitse lopuksi OK.
 6. Muotoile objekteja haku- ja muutospainikkeilla.

Kuvioiden etsiminen ja muuttaminen

Etsi/Muuta-ikkunan Kuvio-osio on erityisen hyödyllinen, jos saman unicode-arvon kuvioita korvataan muilla vastaavilla kuvioilla, kuten vaihtoehtoisilla kuvioilla.

InDesign Secrets sisältää selkeän esimerkin kuvioiden etsimisestä ja korvaamisesta. Se on osoitteessa Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Määritä ikkunan alareunassa olevassa Etsi-valikossa hakualue ja määritä hakuun sisällytettävät kohteet (kuten lukitut tasot, sivupohjat ja alaviitteet) napsauttamalla vastaavia kuvakkeita.
 3. Valitse Etsittävä kuvio -kohdasta kuvion kirjasinperhe ja -tyyli.

  Kirjasinperhe-valikossa näytetään vain kyseisen julkaisun tekstissä käytetyt kirjasimet. Käyttämättömien tyylien kirjasimia ei näytetä.

 4. Etsi haluamasi kuvio määrittämällä se seuraavasti Kuvio-kenttään:
  • Napsauta Kuvio-kentän vieressä olevaa painiketta ja kaksoisnapsauta sitten jotakin paneelin kuviota. Paneeli toimii samoin kuin Kuvio-paneeli.

  • Valitse Unicode tai Kuvion tai merkin tunnus ja kirjoita kuvion koodi.

  Huomautus:

  Etsittävän kuvion voi määrittää myös muilla tavoilla. Valitse kuvio julkaisuikkunasta ja valitse sitten pikavalikosta Lataa valittu kuvio etsittäviin -vaihtoehto. Voit myös valita kuvion Kuvio-paneelista ja sitten pikavalikosta Lataa valittu kuvio etsittäviin -vaihtoehdon.

 5. Määritä Muuta kuvio -kohdassa korvaava kuvio samalla tavalla.
 6. Valitse Etsi.
 7. Jatka hakua valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuttaa viimeisen esiintymän), Muuta kaikki (näyttöön tuleva viesti ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Muuta/Etsi (muuttaa nykyisen esiintymän ja etsii seuraavan).
 8. Valitse Valmis.

Kirjasinten etsiminen ja korvaaminen

Julkaisussa käytettyjä kirjasimia voi etsiä ja luetteloida Etsi kirjasin -toiminnolla. Minkä tahansa kirjasimen (ei kuitenkaan tuodussa grafiikassa käytettyä kirjasinta) voi korvata millä tahansa toisella järjestelmään asennetulla kirjasimella. Voit korvata myös kirjasimia, jotka eivät sisälly tekstityyliin. Ota huomioon seuraavat asiat:

 • Kirjasimen nimi esiintyy kerran luettelossa. Tuodun grafiikan osalta nimi luetellaan kerran kutakin esiintymiskertaa kohden. Jos esimerkiksi käytät samaa kirjasinta kolme kertaa sekä asettelussa että tuoduissa kuvissa, se näkyy Etsi kirjasin -valintaikkunassa neljä kertaa: kerran kaikkien asetteluesiintymien ja kolmesti kuvien johdosta. Jos kirjasimia ei ole upotettu grafiikkaan kokonaan, kirjasimen nimi ei ehkä näy Etsi kirjasin -valintaikkunassa.

 • Etsi kirjasin -toiminto ei ole käytettävissä juttueditori-ikkunassa.

 • Etsi kirjasin -valintaikkunassa kuvakkeilla ilmaistaan kirjasinten tyyppiä ja tilaa, kuten Type 1 -kirjasimet , tuodut kuvat , TrueType-kirjasimet , OpenType-kirjasimet  ja puuttuvat kirjasimet .

 • Voit etsiä yhdistelmäkirjasimet ja muuttaa niitä, mutta et voi muuttaa yhdistelmäkirjasimiin sisältyviä komponenttikirjasimia.

 • Teksti > Etsi kirjasin -toiminnon avulla voit varmistaa tulosteiden yhdenmukaisuuden tutkimalla, miten kirjasimia käytetään sivuilla ja tuodussa grafiikassa. Jos haluat etsiä ja muuttaa tekstin määritteitä, merkkejä tai tyylejä, valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.

 1. Valitse Teksti > Etsi kirjasin.
 2. Valitse Kirjasimia julkaisussa -luettelosta kirjasimen nimi (tai useita nimiä).
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat etsiä asettelusta paikan, jossa luettelosta valittu kirjasin esiintyy ensimmäisen kerran, valitse Etsi ensimmäinen. Näyttöön tulee teksti, jossa kirjasin on käytössä. Etsi ensimmäinen -painike ei ole käytettävissä, jos kirjasinta on käytetty tuodussa grafiikassa tai jos luettelosta on valittu useita kirjasimia.

  • Valitse Etsi Grafiikka, jos haluat valita tuodun kuvan, jossa käytetään luettelossa kuvakkeella  merkittyä kirjasinta. Kuva tulee näkyviin. Etsi grafiikka -painike ei ole käytettävissä, jos kirjasinta on käytetty asettelussa tai jos luettelosta on valittu useita kirjasimia.

 4. Saat lisätietoja valitusta kirjasimesta valitsemalla Enemmän tietoja. Voit kätkeä lisätiedot valitsemalla Vähemmän tietoja. Tietoalue on tyhjä, jos luettelosta on valittu useita kirjasimia.

  Kirjasin saattaa esiintyä luettelossa tuntemattomana, jos valitussa grafiikassa ei ole kirjasintietoja. Bittikarttakuvan (esimerkiksi TIFF-kuvan) kirjasimet eivät näy luettelossa, koska ne eivät ole merkkejä.

 5. Jos haluat vaihtaa kirjasimen, valitse uusi kirjasin Korvaava-luettelosta ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuttaa valitun kirjasimen yhden esiintymän, valitse Muuta. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos valittuna on useita kirjasimia.

  • Jos haluat muuttaa esiintymän kirjasimen ja etsiä seuraavan, valitse Muuta/Etsi. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos valittuna on useita kirjasimia.

  • Jos haluat muuttaa luettelosta valitun kirjasimen kaikki esiintymät, valitse Muuta kaikki. Jos haluat määrittää uudelleen haettavan kirjasimen sisältäviä kappale- tai merkkityylejä, valitse Määritä tyyli uudelleen, kun muutetaan kaikki.

  • Jos haluat muuttaa luettelosta valitun kirjasimen kaikki esiintymät, valitse Muuta kaikki. Jos haluat määrittää uudelleen haettavan kirjasimen sisältäviä kappaletyylejä, merkkityylejä tai nimettyjä ruudukoita, valitse Määritä tyyli ja nimetty ruudukko uudelleen, kun kaikki muutetaan.

  Kun kirjasinta ei enää esiinny tiedostossa, sen nimi häviää Kirjasimet julkaisussa -luettelosta.

  Huomautus:

  Jos haluat muuttaa tuodun grafiikan kirjasinta, käytä ohjelmaa, jolla kirjasin on luotu ja korvaa sitten grafiikka päivitetyllä versiolla tai päivitä linkki Linkit-paneelin avulla.

 6. Jos valitsit Muuta, etsi kirjasimen seuraava esiintymä napsauttamalla Etsi seuraava.
 7. Valitse Valmis.

Etsi kirjasin -valintaikkuna on käytettävissä julkaisun esitarkastuksessa. Valitse Esitarkastus-valintaikkunasta Kirjasimet-välilehti ja valitse Etsi kirjasin.

Huomautus:

Jos haluat näyttää kirjasimen järjestelmäkansion, valitse kirjasin Etsi kirjasin -ikkunassa ja valitse sitten Näytä Resurssienhallinnassa (Windows) tai Näytä Finderissa (Mac OS).

Kohteiden etsiminen ja muuttaminen kyselyiden avulla

Voit etsiä ja muuttaa tekstiä, objekteja ja kuvioita käyttämällä kyselyä tai luomalla kyselyn. Kysely on määritetty etsimis- ja muuttamistoiminto. InDesignissa on useita valmiita kyselyitä, joiden avulla voi muuttaa välimerkkien muotoa ja tehdä muita hyödyllisiä toimia, kuten muuttaa puhelinnumeroiden muotoa. Jos tallennat luomasi kyselyn, voit käyttää sitä uudelleen ja tarjota sen muidenkin käyttöön.

Etsiminen kyselyiden avulla

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse kysely Kysely-luettelosta.

  Kyselyt ryhmitellään tyypeittäin.

 3. Määritä hakualue Etsi-valikossa.

  Hakualue ei tallennu kyselyn mukana.

 4. Valitse Etsi.
 5. Voit jatkaa etsimistä valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuta viimeksi löydetty teksti tai välimerkki), Muuta kaikki (sanoma ilmoittaa muutosten kokonaismäärän), tai Muuta/Etsi (muuta teksti tai välimerkki ja jatka hakua).

Kun olet valinnut hakukyselyn, voit tarkentaa hakua säätämällä parametreja.

Kyselyiden tallentaminen

Jos haluat käyttää kyselyä uudelleen tai tarjota sen muiden käyttöön, tallenna se Etsi/Muuta-ikkunassa. Tallennettujen kyselyiden nimet näytetään Etsi/Muuta-ikkunan Kysely-luettelossa.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Suorita haluamasi haku valitsemalla Teksti, GREP tai muu välilehti.
 3. Määritä hakuun sisältyvät kohteet (kuten lukitut tasot, sivupohjat ja alaviitteet) napsauttamalla Etsi-valikon alla olevia vastaavia kuvakkeita.

  Nämä tiedot sisältyvät tallennettuun kyselyyn, mutta Hakualuetta ei kuitenkaan tallenneta kyselyn mukana.

 4. Määritä tarvittavat tiedot Etsittävä- ja Korvaava-kentissä. (Lisätietoja: Etsiminen metamerkkien avulla ja Etsiminen GREP-lausekkeiden avulla.)
 5. Napsauta Etsi/Muuta-ikkunan Tallenna kysely -painiketta ja kirjoita kyselyn nimi.

Jos kirjoitat jo käytössä olevan nimen, toiminto pyytää uuden nimen. Valitse Kyllä, jos haluat päivittää aiemmin luodun kyselyn.

Kyselyiden poistaminen

 1. Valitse kysely Kysely-luettelosta ja napsauta Poista kysely -painiketta.

Kyselyiden lataaminen

Mukautetut kyselyt tallennetaan XML-tiedostoina. Mukautettujen kyselyiden nimet näytetään Etsi/Muuta-ikkunan Kysely-luettelossa.

 1. Jos haluat ladata jonkun muun luoman kyselyn ja lisätä sen Kysely-luetteloon, kopioi kyselytiedosto seuraavaan sijaintiin:

  Mac OS

  Käyttäjät\[käyttäjätunnus]\Kirjasto\Preferences\Adobe InCopy \[Versio]\[Kieli]\Find-Change Queries\[kyselyn tyyppi]

  Windows XP

  Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\InCopy \[Versio]\[Kieli]\Find-Change Queries\[kyselyn tyyppi]

  Windows Vista ja Windows 7

  Käyttäjät\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy \[Versio]\[Kieli]\Find-Change Queries\[kyselyn tyyppi]

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa