Erilliset julkaisut

Erillisten julkaisujen käsitteleminen

Erillinen julkaisu tarkoittaa InCopy-julkaisua, jota ei ole yhdistetty InDesign-julkaisuun. Voit määrittää erillisten julkaisujen tekstialueen, sivukoon ja suunnan sekä muokata niitä. Jos juttu kuitenkin linkitetään myöhemmin InDesign-julkaisuun, InDesign-asetukset korvaavat InCopyssa käytetyt asetukset.

Huomautus:

Voit tallentaa julkaisun asetukset valitsemalla Tallenna oletusarvo. Kun luot uutta julkaisua, voit valita sen Julkaisun oletusarvo -valikosta ja napsauttaa OK-painiketta. Asetuksia ei tarvitse muuttaa. Jos työskentelet muokkaustyöryhmässä, voit jakaa nämä tallennetut oletukset muiden ryhmän jäsenten kanssa. (Lisätietoja: Mukautettujen julkaisun oletusarvojen määrittäminen.)

Erillisen julkaisun luominen

 1. Valitse Tiedosto > Uusi.
 2. Poista asetuksen Vastakkaiset sivut valinta, kun haluat luoda julkaisun, jonka kullakin aukeamalla ei ole vastakkaista sivua.
 3. Valitse Tekstialue-valikosta Kehysruudukko, jos haluat luoda dokumentin, jossa ruudukkoon lisätään japanilaisia merkkejä, tai valitse Tekstikehys, jos haluat luoda tavallisen tekstikehyksen. (Katso Tietoja InCopy-julkaisujen kehysruudukoista.)
 4. Kirjoita leveys- ja syvyysarvot Tekstialue-kohtaan. Tekstimittojen perusteella voi määrittää tarkat rivinvaihtotiedot ilman InDesignin copyfit-tietoja.
 5. Määritä, onko teksti vaaka- tai pystysuuntainen.

  Voit muuttaa tätä asetusta milloin tahansa valitsemalla Muotoilu > Kirjoitussuunta > Vaaka tai Pysty.

 6. Määritä Ruudukon määritteet ‑osassa kehysruudukon ominaisuudet pysty- ja vaakasuuntaista skaalausta, aki-merkkiä ja aki-viivaa varten. (Katso Dokumentin asetukset kehysruudukoita varten.) Nämä ruudukon määritteet eivät näy, jos luot tavallisen tekstikehyksen.
 7. Valitse luettelosta sivun koko tai määritä leveys ja korkeus. Sivukoko on sivun lopullinen haluttu koko leikkausvaran ja muiden sivun ulkopuolella olevien merkkien poistamisen jälkeen.
 8. Valitse OK.

Erillisen julkaisun avaaminen

Voit avata InCopy-sisältötiedoston (.icml), joka on luotu InCopyssa tai viety InDesignista. Kun tällainen InCopy-sisältötiedosto avataan InCopyssa, InDesign-sivuasettelun sivugeometria ei tule näkyviin. Voit avata myös InCopy-mallitiedostoja (.icmt) ja aiemmilla InCopy-versioilla luotuja julkaisuja.

Voit lisäksi avata Microsoft® Word- ja tekstitiedostot suoraan InCopyssa ja tallentaa ne sitten vain teksti (TXT)- tai RTF (Rich Text Format) -muodossa.

 1. Valitse Tiedosto > Avaa.
 2. Valitse ensin julkaisu ja sitten Avaa.

Voit myös valita Valitse tiedosto > Avaa äskeinen ja valita yhden viimeksi tallennetuista julkaisuista. Voit määrittää näytettävien äskeisten julkaisujen lukumäärän valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Tiedoston käsittely (Windows) tai InCopy > Asetukset > Tiedoston käsittely ja määrittämällä arvon Näytettävien viimeksi käytettyjen kohteiden määrä -kohtaan.

Julkaisun sivuasettelun muuttaminen

 1. Valitse jossakin erillisen julkaisun näkymässä Tiedosto > Julkaisun asetukset.
 2. Valitse perusasetukset esiin tulevasta valintaikkunasta.
 3. Valitse OK.

Mukautettujen julkaisun oletusarvojen määrittäminen

Voit luoda mukautettuja julkaisun asetuksia ja jakaa ne sitten muiden työryhmän jäsenten kanssa. Näin säästetään aikaa ja varmistetaan yhdenmukaisuus samankaltaisia julkaisuja luotaessa.

 1. Valitse Tiedosto > Julkaisun oletusarvot > Määritä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Voit luoda uuden oletusarvon valitsemalla Uusi ja määrittämällä oletusarvon nimen.

  • Jos haluat luoda oletusarvon aiemmin luodun arvon perusteella, valitse ensin oletusarvo luettelosta ja sitten Muokkaa.

  • Voit vaihtaa asetuksia valitsemalla Lataa, avaamalla julkaisun asetustiedoston (.icst) ja valitsemalla lopuksi Muokkaa-painiketta.

 3. Valitse perusasetukset esiin tulevasta valintaikkunasta. (Jos haluat nähdä eri vaihtoehtojen kuvaukset, katso Standalone-tilassa olevien julkaisujen käyttäminen.)
 4. Valitse OK kaksi kertaa.
Huomautus:

Voit tallentaa julkaisun oletusarvon erilliseen tiedostoon ja lähettää sen muille käyttäjille. Tallenna ja lataa julkaisun oletusarvotiedostot Julkaisun oletusarvot -valintaikkunan Tallenna- ja Lataa-painikkeiden avulla.

InCopy-tiedostojen linkittäminen InDesigniin

Kun erillinen InCopy-juttu linkitetään InDesign-julkaisuun, InDesign-muotoilut korvaavat InCopy-sivuasettelun ja -muotoiluasetukset.

InCopy-tiedostojen ja InDesign-asettelujen välinen linkki voidaan muodostaa InDesignissa usealla eri tavalla. Yleensä linkki muodostetaan sijoittamalla InCopy-tiedosto (.icml) InDesign-sivuasetteluun.

Adobe Bridgen käyttäminen InCopyn yhteydessä

Adobe Bridge on eri ympäristöissä toimiva sovellus, joka sisältyy Adobe Creative Suite -sovelluksiin ja jonka avulla voit etsiä, järjestää ja selata paino-, Web-, video- ja äänisisällön luonnissa tarvittavia resursseja. Voit käynnistää Adobe Bridgen mistä tahansa Creative Suite -sovelluksesta (lukuun ottamatta Adobe Acrobatia) ja käyttää sen avulla sekä Adobe-resursseja että muita kuin Adobe-resursseja.

Adobe Bridgessä voit tehdä seuraavia toimia:

 • Voit hallita kuvia, videoaineistoa ja äänitiedostoja: voit esikatsella, etsiä, lajitella ja käsitellä tiedostoja Adobe Bridgessä joutumatta avaamaan yksittäisiä sovelluksia. Voit muokata tiedostojen metatietoja ja sijoittaa tiedostoja dokumentteihin, projekteihin ja sommitelmiin Adobe Bridgen avulla.

 • Näytä InDesign- tai InCopy-julkaisun linkit miniatyyreinä Adobe Bridgessä ilman, että sinun täytyy avata julkaisua.

 • Voit suorittaa automatisoituja tehtäviä, kuten eräkäsittelykomentoja.

 • Voit synkronoida väriasetuksia kaikissa värinhallintaa tukevissa Creative Suite -sovelluksissa.

 • Voit käynnistää reaaliaikaisen Web-neuvottelun työpöydän jakamista ja tiedostojen tarkistamista varten.

Tiedostojen selaaminen Adobe Bridgen avulla

Adobe Bridgellä voi tehokkaasti järjestää, selata ja hakea kohteita, joita tarvitaan tulostettavan sisällön, Web-sisällön ja kannettavissa laitteissa käytettävän sisällön luomiseen.

 1. Avaa Adobe Bridge -selain valitsemalla Tiedosto > Selaa Bridgessä tai napsauttamalla komentopalkin Adobe Bridge -kuvaketta  .

InCopyn komentosarjat

Komentosarjat ovat erinomainen työkalu eri tehtävien suorittamiseen. Komentosarja voi esimerkiksi olla yksinkertainen automaattinen tehtävä tai monimutkainen uusi ominaisuus. Voit luoda omia komentosarjojasi ja suorittaa toisten luomia komentosarjoja. Voit suorittaa komentosarjoja InCopyssa Komentosarjat-paneelin kautta (Ikkuna > Apuohjelmat > Komentosarjat).

Lisätietoja komentosarjoista on Adobe-sivustossa olevassa InCopyn komentosarjaoppaassa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi