Julkaisutiedot | InDesign CC:n maaliskuun 2018 versio (13.1)

Järjestelmävaatimukset

Viimeisimmät järjestelmävaatimukset ovat osoitteessa http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_fi.

Muiden Creative Cloud -tuotteiden uusimmat järjestelmävaatimukset löydät osoitteesta http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Kokeiluversio

Creative Cloud -kokeiluversiot toimitetaan ”kokeile ja osta” -periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että voit arvioida erilaisia Creative Cloud -tuotteita tai -versioita ja muuntaa asennetun kokeiluversion täysversioksi. Kokeiluversion voi muuntaa täysversioksi milloin tahansa tekemällä tilauksen. Jos ostat tilauksen, varmista, että olet online-tilassa ja että olet kirjautunut Adobe ID:lläsi sisään täysversion käytön aloitusta varten.

Käyttöoikeussopimus

Tuotteen aktivointi ja käyttö edellyttävät Internet-yhteyttä, Adobe ID:tä ja käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä. Tämä tuote mahdollisesti integroituu tiettyihin Adoben tai muiden kolmansien osapuolten ylläpitämiin online-palveluihin tai mahdollistaa niiden käytön. Adoben palveluita voivat käyttää vain yli 13-vuotiaat hyväksymällä niiden käyttöehdot ja Adoben online-tietosuojakäytännön (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta. Lisä- tai jäsenmaksut ovat mahdollisia.

Tämän version uudet ominaisuudet

InDesign CC:n lokakuun 2017:n version uusien ominaisuuksien luettelo on esitetty artikkelissa Uusien ominaisuuksien yhteenveto.

Tärkeimmät ratkaistut ongelmat

 • Objekti skaalataan väärin, jos viivan paksuutta ei säädetä skaalauksen aikana.
 • Kappaleen reuna- ja Varjostus-asetukset otetaan käyttöön väärin, jos kappale sisältää TCY:n.
 • InDesign ei säilytä sivukohteiden järjestystä tasojen sisällä, kun julkaisusta poistetaan sivuja.
 • InDesignin PDF-tiedostojen vientitoiminto hylkää täytön päällepainatuksen, jos sijoitettujen PDF-tiedostojen grafiikka-asetuksena on 0.
 • Kirjasinta vaihdettaessa valitaan väärä kirjasintyyli, jos Kirjasimen esikatselu ‑toiminto on poistettu käytöstä.
 • [Vain Mac] – Juttueditori-ikkunassa näkyy erikoismerkki (?), ja ensimmäinen merkki piilotetaan taulukon soluissa.
 • Sävy-kenttä muuttuu kuumakäynnistyksen aikana tyhjäksi, sarkaimella liikuttaessa sen arvoksi tulee 0 %, jolloin varjostus ja reunat eivät näy.
 • Vienti PNG- tai JPEG-muodossa epäonnistuu, jos tiedostonimessä on vinoviiva (/).
 • Paneelit, kuten Sivut, Tasot ja Värimallit, vääristyvät ja vierityspalkki katoaa suuritarkkuuksisissa näytöissä.
 • [Vain Windows] – Tekstikehyksiä, joissa on alle 250 merkkiä, ei viedä Publish Onlineen, jos julkaisu on julkaistu järjestelmässä, jolla on kaksitavuinen käyttäjänimi.
 • Tallenna-, Tallenna nimellä- ja Muokkaa-valikkovaihtoehdot eivät ole käytettävissä joitakin PDF-tiedostoja linkitettäessä.
 • Windows 10:n perinteisen työtilan vasemmassa yläkulmassa näkyy CC-kirjaston haamukuva.
 • Lisää Open Type ‑kirjasimia ‑valintaikkunassa näkyy roskamerkki Trajan Color ‑SVG-kirjasinta käytettäessä.
 • Julkaisua InDesign Serverissä avattaessa ilmenee AppleScript-virhe.
 • InDesign ei suorita onClose-tapahtuman hylkäystä komentosarjan UI-valintaikkunassa.
 • Kun IDML-tiedosto avataan, tekstin rivitys menetetään.
 • InDesign jumiutuu loppuviitteen sisältävästä Word-tiedostosta sisältöä liitettäessä.
 • InDesign kaatuu vioittunutta .inx-tiedostoa avattaessa.
 • .wmf- ja .pict-tiedostotyypeillä ei ole nimiöitä.
 • Wordista tuodun Kappaleiden varjostus ‑toiminnon sävy muuttuu oletusarvon (20 %) mukaiseksi.
 • [Vain MAC] – Ei-tulostettavien tasojen visuaalinen palaute puuttuu Tasot-paneelista.
 • Keskelle tasaamiseen käytettävät älykkäät apulinjat eivät näy, kun objekteja tasataan tai luodaan CCJK:ssa.
 • Ankkuroidun tekstikehyksen nimiö puuttuu.
 • XML-tuonnissa ilmenee virhe, kun XML-tiedostossa on ”tyhjien tilojen käsittelyyn” liittyvä käsittelyohje.
 • InDesign jumittuu, jos objektityylin koko-ominaisuutta käytetään kirjastojen kanssa.
 • [Vain Mac-käyttöjärjestelmä, jossa käytetään APFS-tiedostojärjestelmää] – Komentosarjat-paneelin komentosarjojen nimiä ei lajitella tekstin mukaan.
 • PDF-tiedoston loppuviitteiden selaaminen ei toimi oikein, kun jotkin osiot ovat InDesign-julkaisussa.
 • Ankkuroituja kuvia ei viedä, kun vienti suoritetaan Artikkelit-paneelista.
 • Tehosteita sisältävän ankkuroidun kuvan sijaan merkitään seuraava ankkuroitu kuva.
 • Muunnoksen sisältävät läpinäkyvyystehosteet epäonnistuvat, kun sisältö viedään PDF-muodossa.
 • Sovellus ei kierrä sisältöä pystyasentoon MS Surface Bookissa.
 • Kirjasinkansio muuttuu tyhjäksi, kun InDesign päivitetään versiosta CC 2017.0 versioksi CC 2017.1.
 • Teksti muunnetaan sitä lähennettäessä grafiikkasuorittimen esikatselussa palkeiksi tai ruuduiksi.
 • PTF putoaa olemassa olevaan pääsivuun perustuvalta pääsivulta.
 • Objektin tyyli ‑kohdassa määritetty kokovaihtoehto ei toimi ankkuroitujen objektien osalta oikein.
 • [Vain Mac] – Käyttö estetty ‑virhe dokumenttia verkkosijaintiin pakattaessa.
 • Resurssikansiota ei luoda, kun sisältö viedään SWF-muodossa.
 • Sijoittamaton teksti menetetään, kun se kopioidaan toiseen julkaisuun.
 • Puuttuville tai muutetuille linkeille näytetään väärä varoitusilmoitus pakettia luotaessa.
 • Luodaan pikselöity PDF-tiedosto, kun puuttuvat linkit linkitetään pakkausvalintaikkunasta uudelleen.
 • PDF-tiedostojen tiedostonimen tekstimuuttujassa näkyy laajennus (.indd), kun PDF-tiedosto luodaan pakkaustoiminnolla.
 • ”Vuorotteleva” lokalisoidaan taulukon rivi- ja sarakeviivojen asetuksissa väärin.
 • Linkkikansiota ei luoda, kun puuttuvat linkit linkitetään pakkausvalintaikkunasta uudelleen.
 • Julkaisun tila ei muutu, vaikka puuttuvat linkit linkitetään pakkausvalintaikkunasta uudelleen.
 • Viitekohta-kuvake katkaistaan Muunto-välilehdessä.
 • Sivupaneelin vaakasuuntainen vierityspalkki ei joissakin tilanteissa näy.

Vakauteen liittyviä korjauksia

 • [Vain Mac] – InDesign kaatuu, kun kirjasinta vaihdetaan avattavassa valikossa välittömästi tekstin poiston kumoamistoiminnon suorittamisen jälkeen.
 • InDesign kaatuu julkaisua käsiteltäessä, jos linkin taustalla oleva linkkiresurssi puuttuu.
 • Idml-tietojen epäyhtenäinen tila saa sovelluksen kaatumaan sitä avattaessa.
 • [Vain Windows] – InDesign kaatuu tulostettavaa kirjaa pakattaessa puuttuvien julkaisujen vuoksi.
 • [Vain MAC] – InDesign jumiutuu, kun tietyt InDesign-tiedostot avataan InDesign Bookilla.
 • [Vain Windows] – InDesign kaatuu käynnistyksen yhteydessä Microsoft VCRuntimesin riittämättömien käyttäjätason oikeuksien vuoksi.
 • InDesign kaatuu kuvia joissakin julkaisuissa siirrettäessä tai ankkuroitaessa.
 • InDesign kaatuu, kun tiedosto tallennetaan verkkosijaintiin, esimerkiksi NAS-palvelimelle.
 • BOX-muodossa tallennetun tiedoston avaaminen johtaa yhtenäiseen suojasammutukseen, kunnes verkko palautetaan.
 • [Vain Windows] – InDesign kaatuu, kun tiedosto tallennetaan monta kertaa peräkkäin Creative Cloud Files -kansioon.
 • InDesign suorittaa suojasammutuksen julkaisua suljettaessa, jos julkaisua on muokattu Linkit-paneelin Muokkaa alkuperäistä ‑toiminnolla modaalisen valintaikkunan avautuessa.
 • InDesign kaatuu tai jumiutuu tekstikehystä kopioitaessa ja liitettäessä, jos järjestelmässä on käytössä näppäimistön pikavalintasovellus, kuten Keyboard maestro.
 • InDesign kaatuu julkaisua tallennettaessa, jos julkaisussa on jompaankumpaan asennettuun asemaan viittaava linkki.
 • InDesign kaatuu joitakin .indd-julkaisuja IDML-muodossa vietäessä.
 • InDesign kaatuu nimiöityjä PDF-tiedostoja vietäessä, jos julkaisuissa on virheellisiä indeksejä.
 • InDesign kaatuu puuttuvia InCopy-juttuja uudelleenlinkitettäessä, kun Näytä ketjutetut kehykset ‑toiminto on käytössä.
 • InDesign kaatuu alkuperäiseen julkaisuun palattaessa, kun .indd-tiedoston sisältävälle julkaisulle suoritetaan Muokkaa alkuperäistä ‑toiminto.
 • InDesign kaatuu, kun InDesignista kopioidaan tekstiä toiseen sovellukseen.
 • [Vain Windows] – InDesign kaatuu, kun leikepöydällä on Libreoffice Calc ‑tietoja.
 • InDesign kaatuu joissakin tilanteissa, kun tekstiin sidottu ankkuroitu objekti siirretään toiseen paikkaan.
 • [Vain Windows] – InDesign kaatuu pikavalikkoa tai Muokkaa-valikkoa avattaessa, jos leikepöydälle kopioidaan jotakin OpenOfficesta.
 • InDesign kaatuu suuria taulukoita kopioitaessa ja liitettäessä, jos niissä on loppuviitteitä sisältäviä Word-tiedostoja.
 • [Vain Mac] – InDesign kaatuu mukautettuja tietoja CEP-paneeleista vedättäessä ja pudotettaessa.
 • InDesign kaatuu, kun juttu linkitetään uudelleen Muistiinpanot-paneelin ollessa auki.
 • [Vain Windows] – InDesign kaatuu, kun sovellus pienennetään Opentype-paneelin ollessa auki.

Verkossa olevat resurssit

Jos etsit yleisiä tietoja Adobe-yhteisöstä, käy osoitteessa https://community.adobe.com.

Jos etsit ohjelmiston lataamiseen, asennukseen ja käytön aloitukseen liittyvää apua, käy osoitteessa http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Jos tarvitset tuotteeseen liittyvää apua sekä yhteisöpohjaisia ohjeita, inspiraatiota ja tukea, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_fi.

Asiakastuki

Jos tarvitset tuotetietoihin, myyntiin, rekisteröintiin ja muihin ongelmiin liittyvää apua, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/customer_support_fi.

Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/intlsupport_fi.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi